Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
21. 11. 2019 Autoservis 4421900445 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 50,40 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-11808 LEGAL GROUP, s.r.o. 1530,00 EUR
21. 11. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900838 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1397,42 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 295190813 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 20,30 EUR
21. 11. 2019 Komponenty IKT 2191049711 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 0,00 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190143 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,13 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190292 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
21. 11. 2019 Služby technickej podpory 20190173 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
21. 11. 2019 Autoservis 4421900444 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 90,72 EUR
21. 11. 2019 Lekárske preventívne prehliadky 190207 MlOMED s. r. o. 23,30 EUR
21. 11. 2019 Sťahovacie služby 201910027 TRIV s.r.o. 9948,00 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190265 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190266 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926915158 Dolphin Slovakia, s.r.o. 36,84 EUR
21. 11. 2019 Služby zodpovednej osoby podľa nariadenia č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 20190041 Via Leonis, spol. s r.o. 720,00 EUR
21. 11. 2019 Služby mobilného operátora 5526786270 Orange Slovensko, a. s. 499,83 EUR
21. 11. 2019 PHM 4591215038 Slovnaft, a.s. 240,92 EUR
21. 11. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/1119 Diners Club CS, s.r.o. 2286,46 EUR
21. 11. 2019 Služby technickej podpory 20190197 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-11908 LEGAL GROUP, s.r.o. 5100,00 EUR