Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
10. 9. 2019 Kancelárske potreby 1904100229 Xepap, spol. s r.o. 1166,40 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191370 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
10. 9. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900623 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 295190541 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 22,56 EUR
10. 9. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-010006 LEGAL GROUP, s.r.o. 3060,00 EUR
10. 9. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900715 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
10. 9. 2019 Upratovacie služby 119076671 Up Slovensko, s. r. o. 4933,66 EUR
10. 9. 2019 Navýšenie kapacity el. schránky o 1 GB na 1 rok 2020190801 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10,00 EUR
10. 9. 2019 Upratovacie služby 120190491 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
10. 9. 2019 Odmena exekútora 152/2019 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 87,17 EUR
10. 9. 2019 Služby zodpovednej osoby podľa nariadenia č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 20190028 Via Leonis, spol. s r.o. 720,00 EUR
10. 9. 2019 Služby technickej podpory 20190140 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190109 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7,08 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191564 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
10. 9. 2019 Kurz prvej pomoci 26/2019 ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske námestie 1203 929 01 Dunajská Streda 20,00 EUR
10. 9. 2019 Autoservis 201907192 AMH SERVICE s.r.o 619,85 EUR
10. 9. 2019 Služby mobilného operátora 1-062284233-2-13.4 Orange Slovensko, a. s. 507,21 EUR
10. 9. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900690 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1407,10 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191565 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190197 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR