Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
19. 10. 2018 ABO - Rohož 182105949 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 17,02 EUR
19. 10. 2018 PHM 4591007700 SLOVNAFT, a.s. 425,20 EUR
19. 10. 2018 PHM 4591000794 SLOVNAFT, a.s. 102,77 EUR
19. 10. 2018 poistenie 121073073469000172 Allianz Slovenská poisťovňa 329,19 EUR
19. 10. 2018 Upratovacie a čistiace služby 120180527 LUX-KOSICE, s.r.o. 1425,00 EUR
19. 10. 2018 180434 180434 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
19. 10. 2018 Odmena súdneho exekútora 180100097 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 574,20 EUR
19. 10. 2018 Služby technickej podpory 20180183 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
19. 10. 2018 Havarijné poistenie motorového vozidla 82851-11-30796491 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 317,16 EUR
19. 10. 2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 82560-15-30796491 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 106,75 EUR
19. 10. 2018 Voda stolová 926003744 Dolphin Slovakia, s.r.o. 126,19 EUR
19. 10. 2018 Odmena za poskytnuté právne služby 201806147 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. 135,00 EUR
19. 10. 2018 Voda stolová 926004269 Dolphin Slovakia, s.r.o. 73,68 EUR
19. 10. 2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 153401-85-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 96,91 EUR
19. 10. 2018 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41800680 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1359,01 EUR
17. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 195181396 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 3,83 EUR
17. 10. 2018 Služby mobilného operátora 5463004395 Orange Slovensko, a. s. 1032,32 EUR
17. 10. 2018 Servis kopírky 20180182 GRIPEX s.r.o. 1191,42 EUR
17. 10. 2018 Tonery 1801747 EKO TONER, s.r.o. 1279,66 EUR
17. 10. 2018 Vizitky 18-078 Mgr Attila Holocsy AHR 69,60 EUR