Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
29. 7. 2019 Voda stolová 926908402 Dolphin Slovakia, s.r.o. 203,60 EUR
29. 7. 2019 Upratovacie služby 120190417 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
29. 7. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190167 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
29. 7. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900582 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1523,35 EUR
29. 7. 2019 Lekárske preventívne prehliadky 190130 MlOMED s. r. o. 69,00 EUR
29. 7. 2019 PHM 2019/3081163501/MSSK Slovnaft, a.s. 476,33 EUR
29. 7. 2019 Služby zodpovednej osoby podľa nariadenia č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 20190024 Via Leonis, spol. s r.o. 720,00 EUR
29. 7. 2019 Odmena exekútora 190100243 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 310,26 EUR
29. 7. 2019 Odmena exekútora 19705 JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor 72,00 EUR
29. 7. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0719 Diners Club CS, s.r.o. 193,11 EUR
29. 7. 2019 PHM 2019/3081155356/MSSK Slovnaft, a.s. 177,34 EUR
29. 7. 2019 Toaletný papier. papierové utierky 201902419 PhDr.Gabriela Spišáková - Majster Papier 884,00 EUR
29. 7. 2019 Školenie prvej pomoci dňa 25.6.2019. 0186/2019 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 54,00 EUR
29. 7. 2019 Služby mobilného operátora 056511273 Orange Slovensko, a. s. 493,21 EUR
29. 7. 2019 Odmena exekútora 190100251 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 118,80 EUR
29. 7. 2019 Servisná podpora 219010040 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
29. 7. 2019 Konzultačné služby 2019/006 GM-LINK, s.r.o 6037,50 EUR
29. 7. 2019 Strážna služba 6/2019 190380 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2958,85 EUR
29. 7. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400430 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
29. 7. 2019 Ubytovanie, stravovanie, prenájom priestorov v Častá Papiernička 1190062 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2703,10 EUR