Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 4. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190077 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,73 EUR
26. 4. 2019 Autoservis 4421900104 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 50,40 EUR
26. 4. 2019 Služby mobilného operátora 38877300-1-12.8 Orange Slovensko, a. s. 494,21 EUR
26. 4. 2019 Autoservis 4421900083 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 85,37 EUR
26. 4. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190641 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,93 EUR
26. 4. 2019 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 163314-7469-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 122,50 EUR
26. 4. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190039 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,86 EUR
26. 4. 2019 Strážna služba 3/2019 190159 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
26. 4. 2019 Servis kopíriek 20190090 GRIPEX s.r.o. 600,00 EUR
26. 4. 2019 Spracovanie smernice o verejnom obstarávaní 1020190084 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 60,00 EUR
26. 4. 2019 Odmena exekútora 190100091 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 99,00 EUR
26. 4. 2019 Monitoring médií 19160428 NEWTON Média. spol. s r.o. 108,00 EUR
26. 4. 2019 PHM 3081111462 Slovnaft, a.s. 155,85 EUR
26. 4. 2019 Voda stolová 926903909 Dolphin Slovakia, s.r.o. 110,52 EUR
26. 4. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400212 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
26. 4. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190644 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,89 EUR
26. 4. 2019 Vzdelávacie služby 4190499 EDOS-PEM s.r.o. 158,00 EUR
27. 3. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0319 Diners Club CS, s.r.o. 419,06 EUR
27. 3. 2019 Zabezpečenie servisnej podpory 219010014 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
27. 3. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900286 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR