Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
2. 2. 2016 Služby technika BOZP a PO 151400943 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
2. 2. 2016 Autoservis 4421501376 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 428,99 EUR
2. 2. 2016 Občerstvenie 150898 Wineloversclub.sk s.r.o. 288,43 EUR
2. 2. 2016 Havarijné poistenie motorových vozidiel 115284-220 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 375,07 EUR
2. 2. 2016 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150214 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 16,41 EUR
2. 2. 2016 Servisný poplatok za mesiac DECEMBER 2015 216010039 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
2. 2. 2016 Finančný spravodajca, ročník 2015 5041504810 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 12,46 EUR
2. 2. 2016 Právne služby 201532 JUDr. Branislav Pospíšil 960,00 EUR
2. 2. 2016 Voda stolová 201510231 Dolphin Slovakia, s.r.o. 98,24 EUR
2. 2. 2016 Havarijné poistenie motorových vozidiel 117000-118 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 323,90 EUR
2. 2. 2016 Darčekové predmety 151805 TB&O Czech Republic s.r.o. 398,09 EUR
2. 2. 2016 Kancelárske potreby 20150213 Valter Mészáros - OFFICE Centrum 3577,20 EUR
2. 2. 2016 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152775 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6,12 EUR
23. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152571 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7,29 EUR
23. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150335 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
23. 12. 2015 Právne služby 201529 JUDr. Branislav Pospíšil 560,00 EUR
23. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152569 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,07 EUR
23. 12. 2015 Refakturácia telefónnych účtov 41501108 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 182,76 EUR
23. 12. 2015 Náhrada cestovných výdavkov 201530 JUDr. Branislav Pospíšil 90,92 EUR
23. 12. 2015 Služby technickej podpory - programátorské práce 215010467 Lazar Consulting, s.r.o. 1075,46 EUR