Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Voda stolová 201507565 Dolphin Slovakia, s.r.o. 155,90 EUR
7. 12. 2015 Tonery 2015104302 LASER servis, spol. s r.o. 82,98 EUR
7. 12. 2015 Právne služby 201522 JUDr. Branislav Pospíšil 1040,00 EUR
7. 12. 2015 Refakturácia telefónnych účtov 41500945 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 153,04 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152317 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
7. 12. 2015 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 113382-78-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 207,00 EUR
7. 12. 2015 Stravné poukážky 9000693496 Edenred Slovakia s r. o. 2956,03 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201508010 Dolphin Slovakia, s.r.o. 117,89 EUR
7. 12. 2015 Náhrada cestovných výdavkov vo veci vymáhania úveru 201525 JUDr. Branislav Pospíšil 90,68 EUR
7. 12. 2015 Stravné poukážky 770102528 Edenred Slovakia s r. o. 2956,03 EUR
7. 12. 2015 Služby technika BOZP a PO 151400790 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR