Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
21. 11. 2019 Komponenty IKT 91 91 936 ASBIS SK spol. s r.o. 3860,51 EUR
21. 11. 2019 Komponenty IKT 1960064259 ASBIS SK spol. s r.o. 0,00 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190291 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
21. 11. 2019 PHM 5531423526 Slovnaft, a.s. 501,01 EUR
21. 11. 2019 Komponenty na regály 400190076 META skladovací technika, s.r.o. 62,92 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926001353 Dolphin Slovakia, s.r.o. 117,89 EUR
21. 11. 2019 Monitoring médií 1916VF1656 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926913873 Dolphin Slovakia, s.r.o. 76,39 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-13209 LEGAL GROUP, s.r.o. 5916,00 EUR
21. 11. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/1019 Diners Club CS, s.r.o. 697,52 EUR
21. 11. 2019 Jedálne kupóny 119102643 Up Slovensko, s. r. o. 4485,15 EUR
21. 11. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900812 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 202,27 EUR
21. 11. 2019 Komponenty IKT 1960058427 ASBIS SK spol. s r.o. 0,00 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-13209 LEGAL GROUP, s.r.o. 5916,00 EUR
21. 11. 2019 Konzultácie v oblasti verejného obstarávania 0212019 ProcuRecht s.r.o. 1170,00 EUR
21. 11. 2019 Opravná faktúra 510190287 META skladovací technika, s.r.o. -52,00 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-11708 LEGAL GROUP, s.r.o. 14280,00 EUR
21. 11. 2019 Autoservis 4421900446 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 50,40 EUR
10. 9. 2019 Podpora APV 29200247 SOFTIP, a.s. 2561,40 EUR
10. 9. 2019 PHM 4591179580 Slovnaft, a.s. 301,37 EUR