Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
28. 1. 2020 Autoservis 1333011824 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 551,71 EUR
28. 1. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-15711 LEGAL GROUP, s.r.o. 10200,00 EUR
28. 1. 2020 Refakturácia na základe Zmluvy č. 2014/1200/2827, v zmysle čl. III, bod 3.4 náklady na prevádzku spojené s nájmom za obdobie 01-10.10.2019 41901046 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 695,57 EUR
28. 1. 2020 Služby súvisiace so zabezpečením interného školenia zamestnancov EF a výročnej hodnotiacej porady činnosti EF 20199135 Team Up s.r.o. 967,08 EUR
28. 1. 2020 Záloha na školenie 190056 Team Up s.r.o. 960,00 EUR
29. 11. 2019 Elektronické komunikačné služby 20190195 UTAR - Technologické centrum, spol. 464,92 EUR
29. 11. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900949 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1451,66 EUR
29. 11. 2019 Elektronické komunikačné služby 20190193 UTAR - Technologické centrum, spol. 800,40 EUR
29. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 195192241 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,13 EUR
29. 11. 2019 Vstupný hygienický audit (nové pracovisko) 2019436 MlOMED s. r. o. 216,00 EUR
29. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 195192246 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
29. 11. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900964 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2944,80 EUR
29. 11. 2019 Trovy exekúcie 6723/2019 JUDr. Ladislav Jakubec 72,00 EUR
29. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190160 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,70 EUR
21. 11. 2019 Nájomné za mesiac október 2019 5190326 UTAR - Technologické centrum, spol. 23296,95 EUR
21. 11. 2019 Školenie PP 0336/2019 Slovenský Červený kríž 27,00 EUR
21. 11. 2019 PHM 4591222846 Slovnaft, a.s. 498,35 EUR
21. 11. 2019 Nájomné za mesiac november 2019 5190421 UTAR - Technologické centrum, spol. 23296,95 EUR
21. 11. 2019 Komponenty IKT 91 921 24 ASBIS SK spol. s r.o. 2787,66 EUR
21. 11. 2019 PHM 4591200673 Slovnaft, a.s. 207,37 EUR