Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
17. 7. 2019 Posúdenie bonity 22190083 MANDAT AUDIT, s.r.o. 2040,00 EUR
29. 5. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-05203 LEGAL GROUP, s.r.o. 1530,00 EUR
29. 5. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190834 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,70 EUR
29. 5. 2019 Voda stolová 926905452 Dolphin Slovakia, s.r.o. 201,73 EUR
29. 5. 2019 Náklady na bankové poplatky 295190270 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 13,83 EUR
29. 5. 2019 Monitoring médií 1916VF0623 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
29. 5. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400275 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
29. 5. 2019 EPI Právny systém Prémium - ročný prístup, Modul C.H. BECK kompletný obsah - ročný prístup 5919006736 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 1657,87 EUR
29. 5. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190098 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,00 EUR
29. 5. 2019 Školenie 5011900578 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 78,00 EUR
29. 5. 2019 PHM 4591125236 Slovnaft, a.s. 271,18 EUR
29. 5. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190061 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 10,33 EUR
29. 5. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-07404 LEGAL GROUP, s.r.o. 4080,00 EUR
29. 5. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900425 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2832,67 EUR
29. 5. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-05103 LEGAL GROUP, s.r.o. 4080,00 EUR
29. 5. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-07504 LEGAL GROUP, s.r.o. 4500,00 EUR
29. 5. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-05803 LEGAL GROUP, s.r.o. 2754,00 EUR
29. 5. 2019 Stravenky 119043314 Up Slovensko, s. r. o. 4485,15 EUR
29. 5. 2019 Konzultácie Profit 39200153 SOFTIP, a.s. 360,00 EUR
29. 5. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900463 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR