Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
29. 5. 2019 Monitoring médií 1916VF0623 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
22. 5. 2019 Navýšenie kapacity el. schránky o 1 GB na 1 rok 2019050401 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10,00 EUR
26. 4. 2019 ABO - Rohož 191109462 CWS-boco Slovensko, s.r.o, 35,04 EUR
26. 4. 2019 Autoservis 4421900084 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 50,40 EUR
26. 4. 2019 Služby technickej podpory 20190057 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
26. 4. 2019 Autoservis 4421900082 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 68,09 EUR
26. 4. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900324 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2890,14 EUR
26. 4. 2019 Upratovacie služby 120190193 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
26. 4. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809 0419 Diners Club CS, s.r.o. 236,02 EUR
26. 4. 2019 Autoservis 4421900098 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 674,63 EUR
26. 4. 2019 Servisná podpora 219010022 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
26. 4. 2019 Poistenie vozidla 163628-167-29 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 387,80 EUR
26. 4. 2019 Účastnícky poplatok za odborný seminár 190100807 P'ROEKO s.r.o. 146,00 EUR
26. 4. 2019 Stravenky 119029905 Up Slovensko, s. r. o. 4948,51 EUR
26. 4. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190076 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,90 EUR
26. 4. 2019 Odmena exekútora 190100097 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 138,60 EUR
26. 4. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900300 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 94,90 EUR
26. 4. 2019 Dodanie vstupnej analýzy potrieb objednávateľa v oblasti podpory informačných systémov, kde výstupom je analýza súčasného stavu (AS IS) 2019/001 GM-LINK, s.r.o 4200,00 EUR
26. 4. 2019 PHM 3081117751 Slovnaft, a.s. 390,45 EUR
26. 4. 2019 Lekárske preventívne prehliadky 190047 MlOMEDs. r. o. 46,60 EUR