Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
27. 3. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-01701 LEGAL GROUP, s.r.o. 19890,00 EUR
27. 3. 2019 Služby mobilného operátora 5494589998 Orange Slovensko, a. s. 494,21 EUR
27. 3. 2019 Servis kopíriek 20190047 GRIPEX s.r.o. 601,87 EUR
27. 3. 2019 Odmena súdneho exekútora 31/2019 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 82,84 EUR
27. 3. 2019 Zabezpečenie servisnej podpory 219010014 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
27. 3. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0319 Diners Club CS, s.r.o. 419,06 EUR
27. 3. 2019 Služby technickej podpory 20190024 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
27. 3. 2019 Rozšírenie licencie .OF19-0106 BIOMETRIC, spol. s r. o. 80,40 EUR
27. 3. 2019 PHM 4591103885 Slovnaft, a.s. 368,92 EUR
27. 3. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190362 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
27. 2. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900155 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2990,30 EUR
27. 2. 2019 Konzultácie HR 39300242 SOFTIP, a.s. 153,60 EUR
27. 2. 2019 Lekárske preventívne prehliadky 190002 MIOMED s. r. o. 116,50 EUR
27. 2. 2019 Služby technickej podpory 20190008 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
27. 2. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,73 EUR
27. 2. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-03802 LEGAL GROUP, s.r.o. 1260,00 EUR
27. 2. 2019 Zabezpečenie servisnej podpory 219010007 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
27. 2. 2019 Podložky pod nohy 19320010 ELVIA-PRO, spol. s r.o. 0,00 EUR
27. 2. 2019 Konzultácie HR 39200030 SOFTIP, a.s. 216,00 EUR
27. 2. 2019 Zálohová faktúra k objednávce 31024720 - Podložky pod nohy 1950006 ELVIA-PRO, spol. s r.o. 819,40 EUR