Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
5. 12. 2018 Náklady na bankové poplatky S95180289 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 3,73 EUR
5. 12. 2018 Refakturácia telefónnych účtov 41800929 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 155,57 EUR
5. 12. 2018 Príslušenstvo k PC 2181063087 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 0,00 EUR
5. 12. 2018 Zabezpečenie servisnej podpory 218010384 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
5. 12. 2018 Strážna služba 180647 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
5. 12. 2018 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/1118 Diners Club CS, s.r.o. 417,27 EUR
4. 12. 2018 Voda stolová 926008896 Dolphin Slovakia, s.r.o. 95,78 EUR
4. 12. 2018 Upratovacie a čistiace služby 120180674 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
4. 12. 2018 Jedálne kupóny 118107870 Up Slovensko, s. r. o. 5398,38 EUR
4. 12. 2018 Podpora PROFIT-rozšírenie 28200170 SOFTIP, a,s. 65,60 EUR
4. 12. 2018 Odmena súdneho exekútora 180100114 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 237,60 EUR
4. 12. 2018 Zabezpečenie servisnej podpory 218010350 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
4. 12. 2018 Voda stolová 926007924 Dolphin Slovakia, s.r.o. 81,05 EUR
4. 12. 2018 ABO - Rohož 181122085 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 17,02 EUR
4. 12. 2018 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41800849 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1501,44 EUR
4. 12. 2018 Konzultačné služby 20180015 4procurement s. r. o. 1512,00 EUR
4. 12. 2018 Kancelárske potreby 1801106644 Xepap, spol. s r.o. 747,89 EUR
4. 12. 2018 Náklady na bankové poplatky 395180250 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 3,73 EUR
4. 12. 2018 Konzultačné služby 20180016 4procurement s. r. o. 864,00 EUR
4. 12. 2018 Následný hygienický reaudit 2018298 MIOMED s. r. o. 156,00 EUR