Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
28. 1. 2020 Tonery 902005066 ABEL - Computer, s.r.o. 1163,16 EUR
28. 1. 2020 Garantované pripojenie 100 Mbit/s 20190228 UTAR - Technologické centrum, spol. 800,40 EUR
28. 1. 2020 SW STANDARD - Balik ročnej podpory k AttendanceProW VS19-9238 BIOMETRIC, spol. s r. o. 289,32 EUR
28. 1. 2020 Jedálne kupóny 119121292 Up Slovensko, s. r. o. 5382,18 EUR
28. 1. 2020 Multi-Domain SSL Certifikát DigiCert 49300379 SOFTIP, a.s. 900,00 EUR
28. 1. 2020 Lekárske preventívne prehliadky 190301 MIOMED s. r. o. 69,90 EUR
28. 1. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-15911 LEGAL GROUP, s.r.o. 7650,00 EUR
28. 1. 2020 PHM 3081243748 Slovnaft, a.s. 240,78 EUR
28. 1. 2020 VOIP volania 20190229 UTAR - Technologické centrum, spol. 589,02 EUR
28. 1. 2020 Voda stolová 926004081 Dolphin Slovakia, s.r.o. 139,99 EUR
28. 1. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-16711 LEGAL GROUP, s.r.o. 1980,00 EUR
28. 1. 2020 Trovy exekúcie 2019003552 JUDr. Denisa Regináčová Mihálová, súdna exekútorka 72,00 EUR
28. 1. 2020 Navýšeníe kapacity el. schránky o 10 GB na 1 rok 2019051217 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 100,00 EUR
28. 1. 2020 Vyúčtovacia faktúra 1960082558 ASBIS SK spol. s r.o. 0,00 EUR
28. 1. 2020 Kopírovací papier A4 80g Multicopy 1901108540 Xepap, spol. s r.o. 4228,20 EUR
28. 1. 2020 Poistenie vozidla 176285-133-0 KOOPERATIVA poisťovňa a s 597,55 EUR
28. 1. 2020 Navýšenie kapacity el. schránky o 10 GB na 1 rok 2020191602 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 100,00 EUR
28. 1. 2020 Služby mobilného operátora 0127994747 Orange Slovensko, a. s. 493,21 EUR
28. 1. 2020 Trovy exekúcie 190100653 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 39,83 EUR
28. 1. 2020 Konzultácie v oblasti verejného obstarávania 0272019 ProcuRecht s.r.o. 468,00 EUR