Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
21. 11. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900913 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 267,22 EUR
21. 11. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400657 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
21. 11. 2019 Jedálne kupóny 119088770 Up Slovensko, s. r. o. 4485,15 EUR
21. 11. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400728 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
21. 11. 2019 Grafikické práce, tlač, polep 2019/138 Big & BIGGER s.r.o. 1148,40 EUR
21. 11. 2019 Papierové utierky 20191848 VICOM s.r.o. 620,00 EUR
21. 11. 2019 Zverejnenie pracovnej ponuky 2019031327 Profesia, spol. s r . o. 106,80 EUR
21. 11. 2019 Komponenty na regály 510190281 META skladovací technika, s.r.o. 52,00 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191924 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
21. 11. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900882 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191922 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926000474 Dolphin Slovakia, s.r.o. 162,10 EUR
21. 11. 2019 Autoservis 4421900441 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 50,40 EUR
21. 11. 2019 Podpora APV 29200350 SOFTIP, a.s. 2561,40 EUR
21. 11. 2019 Servisná podpora 219010061 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
21. 11. 2019 Infosystém Slovakia SR 190069 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
21. 11. 2019 Komponenty na regály, montáž 400190077 META skladovací technika, s.r.o. 9630,78 EUR
21. 11. 2019 Strážna služba 10/2019 190700 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 936,97 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926000269 Dolphin Slovakia, s.r.o. 124,50 EUR
21. 11. 2019 Monitoring médií 1916VF1488 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR