Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
17. 7. 2019 Strážna služba 5/2019 190304 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
17. 7. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-08605 LEGAL GROUP, s.r.o. 1020,00 EUR
17. 7. 2019 Odmena exekútora VFA-431/2019 Exekútorský úrad Bratislava JUDr. Jozef Ingr 44,69 EUR
17. 7. 2019 Služby technickej podpory 20190094 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
17. 7. 2019 Voda stolová 926906882 Dolphin Slovakia, s.r.o. 110,52 EUR
17. 7. 2019 Účastnícky poplatok za odborný seminár 050/2019 BPM Slovakia, s.r.o. 273,60 EUR
29. 5. 2019 Upratovacie služby 120190262 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
29. 5. 2019 Kancelárske potreby 1901102825 Xepap, spol. s r.o. 1850,48 EUR
29. 5. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 3809 0519 Diners Club CS, s.r.o. 294,75 EUR
29. 5. 2019 PHM 4591135557 Slovnaft, a.s. 435,50 EUR
29. 5. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900378 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
29. 5. 2019 Služby mobilného operátora 5503731962 Orange Slovensko, a. s. 493,21 EUR
29. 5. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190099 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,53 EUR
29. 5. 2019 Podpora APV 29200141 SOFTIP, a.s. 2561,40 EUR
29. 5. 2019 Navýšenie kapacity el. schránky o 1 GB na 1 rok 2020190503 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10,00 EUR
29. 5. 2019 Služby technickej podpory 219010028 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
29. 5. 2019 Služby technickej podpory 20190079 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
29. 5. 2019 Strážna služba 4/2019 190229 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2958,85 EUR
29. 5. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-05703 LEGAL GROUP, s.r.o. 12240,00 EUR
29. 5. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190835 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,70 EUR