Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 2. 2020 Predplatné za rok 2019 5041901679 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 32,57 EUR
7. 2. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-17912 LEGAL GROUP, s.r.o. 3060,00 EUR
7. 2. 2020 Služby technika BOZP a PO 191400878 B.P.O. s.r.o. 147,96 EUR
7. 2. 2020 Náklady na bankové poplatky 295191103 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 20,60 EUR
7. 2. 2020 Náklady na bankové poplatky 195192604 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,06 EUR
7. 2. 2020 Monitoring médií 19161985 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
7. 2. 2020 PHM 3081250052 Slovnaft, a.s. 348,95 EUR
7. 2. 2020 Trovy exekúcie 19002315 JUDr. Ing. Štefan Varga 48,00 EUR
7. 2. 2020 Služby zodpovednej osoby podľa nariadenia č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 20190067 Via Leonis, spol. s r.o. 720,00 EUR
7. 2. 2020 Náklady na bankové poplatky 395190359 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,93 EUR
28. 1. 2020 Reklamné predmety 1901108539 Xepap, spol. s r.o. 3005,10 EUR
28. 1. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-15811 LEGAL GROUP, s.r.o. 1020,00 EUR
28. 1. 2020 Poistenie vozidla 176285-133-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 597,55 EUR
28. 1. 2020 Monitoring médií 1916VF1831 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
28. 1. 2020 Tonery 190112795 Printmania s.r.o. 346,80 EUR
28. 1. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-16011 LEGAL GROUP, s.r.o. 1020,00 EUR
28. 1. 2020 Služby súvisiace so zabezpečením interného školenia zamestnancov EF a výročnej hodnotiacej porady činnosti EF 20199133 Team Up s.r.o. 1794,00 EUR
28. 1. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-16811 LEGAL GROUP, s.r.o. 3165,28 EUR
28. 1. 2020 Prostriedky IKT 9192684 ASBIS SK spol. s r.o. 1754,23 EUR
28. 1. 2020 Nájomné za mesiac január 2020 5190541 UTAR - Technologické centrum, spol. 23296,95 EUR