Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 4. 2019 Autoservis 4421900083 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 85,37 EUR
26. 4. 2019 Služby mobilného operátora 38877300-1-12.8 Orange Slovensko, a. s. 494,21 EUR
26. 4. 2019 Autoservis 4421900104 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 50,40 EUR
26. 4. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190077 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,73 EUR
26. 4. 2019 Strážna služba 3/2019 190159 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
26. 4. 2019 Servis kopíriek 20190090 GRIPEX s.r.o. 600,00 EUR
26. 4. 2019 Spracovanie smernice o verejnom obstarávaní 1020190084 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 60,00 EUR
26. 4. 2019 Monitoring médií 19160428 NEWTON Média. spol. s r.o. 108,00 EUR
26. 4. 2019 Odmena exekútora 190100091 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 99,00 EUR
26. 4. 2019 PHM 3081111462 Slovnaft, a.s. 155,85 EUR
26. 4. 2019 Voda stolová 926903909 Dolphin Slovakia, s.r.o. 110,52 EUR
27. 3. 2019 Monitoring médií .1916VF0246 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
27. 3. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190038 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,73 EUR
27. 3. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41801118 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 196,75 EUR
27. 3. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,86 EUR
27. 3. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900286 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
27. 3. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-01601 LEGAL GROUP, s.r.o. 4080,00 EUR
27. 3. 2019 US token 7268002019 PosAm, spol. s r.o. 97,56 EUR
27. 3. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900254 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 3079,44 EUR
27. 3. 2019 Odmena exekútora 190100041 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 316,80 EUR