Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
27. 2. 2019 Odmena exekútora 190100025 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 237,60 EUR
27. 2. 2019 Voda stolová 916900156 Dolphin Slovakia, s.r.o. 430,26 EUR
27. 2. 2019 Predplatné publikácií 40501/2019 AJFA+AVIS, s. r. o. 58,80 EUR
27. 2. 2019 Upratovacie služby 120190050 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
27. 2. 2019 Poplatky za vedenie účtu 395190017 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,83 EUR
27. 2. 2019 Stravenky 119011536 Up Slovensko, s. r. o. 4498,65 EUR
27. 2. 2019 PHM 2019/3081089666/MSSK Slovnaft, a.s. 286,70 EUR
27. 2. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900094 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 119,75 EUR
27. 2. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190009 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6,63 EUR
27. 2. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-03602 LEGAL GROUP, s.r.o. 18462,00 EUR
27. 2. 2019 Služby mobilného operátora 0127994747 Orange Slovensko, a. s. 493,21 EUR
27. 2. 2019 Podpora APV 29200029 SOFTIP, a.s. 2561,40 EUR
27. 2. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190169 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,89 EUR
27. 2. 2019 Strážna služba 1/2019 190012 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
27. 2. 2019 ABO - Rohož 191102683 CWS-boco Slovensko, s.r.o, 35,04 EUR
27. 2. 2019 PHM 2019/3081083510 Slovnaft, a.s. 64,40 EUR
27. 2. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400058 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
5. 12. 2018 Odmena súdneho exekútora 180100121 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 138,60 EUR
5. 12. 2018 Upratovacie a čistiace služby 120180748 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
5. 12. 2018 Monitoring médií 816VF1745 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR