Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
21. 11. 2019 Lekárske preventívne prehliadky 190207 MlOMED s. r. o. 23,30 EUR
21. 11. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/1119 Diners Club CS, s.r.o. 2286,46 EUR
21. 11. 2019 Služby mobilného operátora 5526786270 Orange Slovensko, a. s. 499,83 EUR
21. 11. 2019 PHM 4591215038 Slovnaft, a.s. 240,92 EUR
21. 11. 2019 Jedálne kupóny 119110099 Up Slovensko, s. r. o. 5382,18 EUR
21. 11. 2019 PHM 4591208211 Slovnaft, a.s. 449,82 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190265 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190266 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926915158 Dolphin Slovakia, s.r.o. 36,84 EUR
21. 11. 2019 Služby zodpovednej osoby podľa nariadenia č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 20190041 Via Leonis, spol. s r.o. 720,00 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-11908 LEGAL GROUP, s.r.o. 5100,00 EUR
21. 11. 2019 Komponenty na regály 400190080 META skladovací technika, s.r.o. 239,51 EUR
21. 11. 2019 Služby technickej podpory 20190197 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
21. 11. 2019 Docházkový a prístupový systém 0F19-0571 BIOMETRIC, s.r.o. 3416,39 EUR
21. 11. 2019 Služby zodpovednej osoby podľa nariadenia č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 20190047 Via Leonis, spol. s r.o. 720,00 EUR
21. 11. 2019 Strážna služba 9/2019 190623 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2958,85 EUR
21. 11. 2019 Odmena exekútora 190100417 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 178,20 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-12008 LEGAL GROUP, s.r.o. 1440,00 EUR
21. 11. 2019 Upratovacie služby 120190624 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
21. 11. 2019 Komponenty IKT 2195007470 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 183,78 EUR