Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
21. 11. 2019 Služby zodpovednej osoby podľa nariadenia č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 20190041 Via Leonis, spol. s r.o. 720,00 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-11908 LEGAL GROUP, s.r.o. 5100,00 EUR
21. 11. 2019 Komponenty na regály 400190080 META skladovací technika, s.r.o. 239,51 EUR
21. 11. 2019 Služby technickej podpory 20190197 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
21. 11. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/1119 Diners Club CS, s.r.o. 2286,46 EUR
21. 11. 2019 Služby mobilného operátora 5526786270 Orange Slovensko, a. s. 499,83 EUR
21. 11. 2019 PHM 4591215038 Slovnaft, a.s. 240,92 EUR
21. 11. 2019 Jedálne kupóny 119110099 Up Slovensko, s. r. o. 5382,18 EUR
21. 11. 2019 PHM 4591208211 Slovnaft, a.s. 449,82 EUR
21. 11. 2019 PHM 5531423526 Slovnaft, a.s. 501,01 EUR
21. 11. 2019 Komponenty IKT 1960064259 ASBIS SK spol. s r.o. 0,00 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190291 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
21. 11. 2019 Komponenty IKT 91 91 936 ASBIS SK spol. s r.o. 3860,51 EUR
21. 11. 2019 Monitoring médií 1916VF1488 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926000269 Dolphin Slovakia, s.r.o. 124,50 EUR
21. 11. 2019 Komponenty na regály 400190076 META skladovací technika, s.r.o. 62,92 EUR
21. 11. 2019 Voda stolová 926001353 Dolphin Slovakia, s.r.o. 117,89 EUR
21. 11. 2019 Servisná podpora 219010061 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
21. 11. 2019 Infosystém Slovakia SR 190069 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
21. 11. 2019 Komponenty na regály, montáž 400190077 META skladovací technika, s.r.o. 9630,78 EUR