Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
10. 9. 2019 Služby technickej podpory 20190140 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190109 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7,08 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191565 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
10. 9. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900690 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1407,10 EUR
10. 9. 2019 Služby mobilného operátora 1-062284233-2-13.4 Orange Slovensko, a. s. 507,21 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191564 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
10. 9. 2019 Kurz prvej pomoci 26/2019 ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske námestie 1203 929 01 Dunajská Streda 20,00 EUR
10. 9. 2019 Autoservis 201907192 AMH SERVICE s.r.o 619,85 EUR
10. 9. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-010006 LEGAL GROUP, s.r.o. 3060,00 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 295190541 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 22,56 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191370 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
10. 9. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900623 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
10. 9. 2019 PHM 4591179580 Slovnaft, a.s. 301,37 EUR
10. 9. 2019 Kancelárske potreby 1904100229 Xepap, spol. s r.o. 1166,40 EUR
10. 9. 2019 Podpora APV 29200247 SOFTIP, a.s. 2561,40 EUR
29. 7. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190166 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
29. 7. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900582 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1523,35 EUR
29. 7. 2019 Tvorba Design manuálu 2019/068 Big & BIGGER s.r.o. 1224,00 EUR
29. 7. 2019 Upratovacie služby 120190417 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
29. 7. 2019 Voda stolová 926908402 Dolphin Slovakia, s.r.o. 203,60 EUR