Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
23. 3. 2020 Voda stolová 916200124 Dolphin Slovakia, s.r.o. 430,26 EUR
23. 3. 2020 Servis kopíriek 20200056 GRIPEX s.r.o. 2436,60 EUR
23. 3. 2020 Lekárske preventívne prehliadky 200004 MIOMED s. r. o. 46,60 EUR
23. 3. 2020 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0220 Diners Club CS, s.r.o. 2861,17 EUR
23. 3. 2020 Fakturujeme Vám elektronické komunikačné služby na základe objednávky č.072/2019 za obdobie od 1.2.2020 do 29.2.2020 20200021 UTAR - Technologické centrum, spol. 800,40 EUR
23. 3. 2020 Odovzdanie Správy o výsledku hodnotenia poskytnutia podpory formou úveru 22200033 MANDAT AUDIT, s.r.o. 1428,00 EUR
23. 3. 2020 Nájomné za mesiac marec 2020 5200104 UTAR - Technologické centrum, spol. 23296,95 EUR
23. 3. 2020 Nájomné za mesiac február 2020 5200050 UTAR - Technologické centrum, spol. 23296,95 EUR
23. 3. 2020 Kancelárske potreby 20200017 P-MAT s r.o. 416,74 EUR
23. 3. 2020 Trovy exekúcie 31200004 MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ, súdny exekútor 72,00 EUR
23. 3. 2020 Služby zodpovednej osoby podľa nariadenia č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 20200004 Via Leonis, spol. s r.o. 720,00 EUR
23. 3. 2020 Umývanie podláh chodieb za Jan. 2020 20200019 UTAR - Technologické centrum, spol. 240,00 EUR
23. 3. 2020 PHM 4591235580 Slovnaft, a.s. 144,17 EUR
23. 3. 2020 Stravenky 120013950 Up Slovensko, s. r. o. 6279,21 EUR
23. 3. 2020 Služby technickej podpory 2020012 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
23. 3. 2020 PHM 3081264421/ Slovnaft, a.s. 394,83 EUR
23. 3. 2020 Dodanie telefónnych aparátov 5200112 UTAR - Technologické centrum, spol. 3157,20 EUR
23. 3. 2020 Náklady na bankové poplatky 495200005 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7,38 EUR
23. 3. 2020 Voda stolová 926200428 Dolphin Slovakia, s.r.o. 57,08 EUR
23. 3. 2020 Konzultačné práce špecialistu HR 320200093 SOFTIP, a.s. 90,00 EUR