Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
27. 3. 2019 Voda stolová 926902392 Dolphin Slovakia, s.r.o. 110,52 EUR
27. 3. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400142 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
27. 3. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-01701 LEGAL GROUP, s.r.o. 19890,00 EUR
27. 3. 2019 Služby mobilného operátora 5494589998 Orange Slovensko, a. s. 494,21 EUR
27. 3. 2019 Servis kopíriek 20190061 GRIPEX s.r.o. 2743,87 EUR
27. 3. 2019 Odmena súdneho exekútora 31/2019 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 82,84 EUR
27. 3. 2019 Servis kopíriek 20190047 GRIPEX s.r.o. 601,87 EUR
27. 3. 2019 Rozšírenie licencie .OF19-0106 BIOMETRIC, spol. s r. o. 80,40 EUR
27. 3. 2019 PHM 4591103885 Slovnaft, a.s. 368,92 EUR
27. 3. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190362 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
27. 3. 2019 Služby technickej podpory 20190024 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
27. 3. 2019 Zabezpečenie servisnej podpory 219010014 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
27. 3. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0319 Diners Club CS, s.r.o. 419,06 EUR
27. 3. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900286 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
27. 3. 2019 Monitoring médií .1916VF0246 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
27. 3. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190038 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,73 EUR
27. 3. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41801118 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 196,75 EUR
27. 3. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,86 EUR
27. 3. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-01601 LEGAL GROUP, s.r.o. 4080,00 EUR
27. 2. 2019 Vyučtovanie plynu 41900156 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 971,26 EUR