Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
10. 9. 2019 Upratovacie služby 120190491 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
10. 9. 2019 Upratovacie služby 119076671 Up Slovensko, s. r. o. 4933,66 EUR
10. 9. 2019 Voda stolová 926910330 Dolphin Slovakia, s.r.o. 147,36 EUR
10. 9. 2019 Navýšenie kapacity el. schránky o 1 GB na 1 rok 2020190801 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10,00 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191564 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
10. 9. 2019 Služby mobilného operátora 1-062284233-2-13.4 Orange Slovensko, a. s. 507,21 EUR
10. 9. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900690 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1407,10 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191565 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
10. 9. 2019 Služby technickej podpory 20190140 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190109 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7,08 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190197 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
10. 9. 2019 Odmena exekútora 190100304 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 316,80 EUR
10. 9. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400502 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191371 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,66 EUR
10. 9. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-09906 LEGAL GROUP, s.r.o. 4050,00 EUR
10. 9. 2019 Navýšenie kapacity el. schránky o 1 GB na 1 rok 2019050607 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10,00 EUR
10. 9. 2019 PHM 4591171918 Slovnaft, a.s. 105,91 EUR
10. 9. 2019 Servisná podpora 219010047 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
10. 9. 2019 Monitoring médií 1916VF0984 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190197 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR