Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
27. 3. 2019 Stravenky 119018047 Up Slovensko, s. r. o. 5398,30 EUR
27. 3. 2019 Strážna služba 2/2019 190085 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2761,60 EUR
27. 3. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190362 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
27. 3. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190037 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,90 EUR
27. 3. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-01801 LEGAL GROUP, s.r.o. 1080,00 EUR
27. 3. 2019 Upratovacie služby 120190118 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
27. 3. 2019 USB token 7268001919 PosAm, spol. s r.o. 97,56 EUR
27. 3. 2019 Odmena exekútora 190100041 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 316,80 EUR
27. 3. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900254 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 3079,44 EUR
27. 3. 2019 US token 7268002019 PosAm, spol. s r.o. 97,56 EUR
27. 3. 2019 Servis kopíriek 20190061 GRIPEX s.r.o. 2743,87 EUR
27. 3. 2019 Hosting k doméne envirofond.sk 1903563933 EXO TECHNOLOGIES spol. S r.o. 61,79 EUR
27. 3. 2019 USB token 7268001819 PosAm spol s r.o 97,56 EUR
27. 3. 2019 Upratovacie služby 120190118 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
27. 3. 2019 Lekárske preventívne prehliadky 190022 MIOMED s. r. o. 23,30 EUR
27. 3. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900222 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 309,36 EUR
27. 3. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-03702 LEGAL GROUP, s.r.o. 5100,00 EUR
27. 3. 2019 Odmena súdneho exekútora 31/2019 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 82,84 EUR
27. 3. 2019 Služby technickej podpory 20190024 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
27. 3. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190362 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR