Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
21. 11. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900812 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 202,27 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-13209 LEGAL GROUP, s.r.o. 5916,00 EUR
21. 11. 2019 Komponenty IKT 1960058427 ASBIS SK spol. s r.o. 0,00 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-13209 LEGAL GROUP, s.r.o. 5916,00 EUR
21. 11. 2019 Autoservis 4421900446 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 50,40 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-11708 LEGAL GROUP, s.r.o. 14280,00 EUR
21. 11. 2019 Konzultácie v oblasti verejného obstarávania 0212019 ProcuRecht s.r.o. 1170,00 EUR
21. 11. 2019 Opravná faktúra 510190287 META skladovací technika, s.r.o. -52,00 EUR
10. 9. 2019 Podpora APV 29200247 SOFTIP, a.s. 2561,40 EUR
10. 9. 2019 Kancelárske potreby 1904100229 Xepap, spol. s r.o. 1166,40 EUR
10. 9. 2019 PHM 4591179580 Slovnaft, a.s. 301,37 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 295190541 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 22,56 EUR
10. 9. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-010006 LEGAL GROUP, s.r.o. 3060,00 EUR
10. 9. 2019 Autoservis 201907192 AMH SERVICE s.r.o 619,85 EUR
10. 9. 2019 Kurz prvej pomoci 26/2019 ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske námestie 1203 929 01 Dunajská Streda 20,00 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191370 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
10. 9. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900623 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
10. 9. 2019 Odmena exekútora 152/2019 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 87,17 EUR
10. 9. 2019 Služby zodpovednej osoby podľa nariadenia č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 20190028 Via Leonis, spol. s r.o. 720,00 EUR
10. 9. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900715 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR