Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
27. 2. 2019 Zálohová faktúra k objednávce 31024720 - Podložky pod nohy 1950006 ELVIA-PRO, spol. s r.o. 819,40 EUR
27. 2. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-03802 LEGAL GROUP, s.r.o. 1260,00 EUR
27. 2. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190170 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
27. 2. 2019 Konzultácie HR 39200030 SOFTIP, a.s. 216,00 EUR
27. 2. 2019 Zabezpečenie servisnej podpory 219010007 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
27. 2. 2019 Podložky pod nohy 19320010 ELVIA-PRO, spol. s r.o. 0,00 EUR
27. 2. 2019 Servis kopíriek 20190012 GRIPEX s.r.o. 546,00 EUR
27. 2. 2019 Monitoring médií 1916VF0043 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
27. 2. 2019 Stravenky 119000455 Up Slovensko, s. r. o. 4498,65 EUR
27. 2. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0219 Diners Club CS, s.r.o. 774,59 EUR
27. 2. 2019 Voda stolová 926900941 Dolphin Slovakia, s.r.o. 125,26 EUR
27. 2. 2019 Autoservis 1333000754 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 480,70 EUR
27. 2. 2019 Voda stolová 916900156 Dolphin Slovakia, s.r.o. 430,26 EUR
27. 2. 2019 Upratovacie služby 120190050 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
27. 2. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900094 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 119,75 EUR
27. 2. 2019 Predplatné publikácií 40501/2019 AJFA+AVIS, s. r. o. 58,80 EUR
27. 2. 2019 Predplatné publikácií 20191847 AJFA+AVIS, s. r. o. 0,00 EUR
27. 2. 2019 Odmena exekútora 190100025 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 237,60 EUR
27. 2. 2019 Podpora APV 29200029 SOFTIP, a.s. 2561,40 EUR
27. 2. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-03602 LEGAL GROUP, s.r.o. 18462,00 EUR