Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
24. 10. 2018 Strážna služba 180504 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
24. 10. 2018 Monitoring médií 18161362 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
24. 10. 2018 Jedálne kupóny 118090137 Up Slovensko, s. r. o. 5398,38 EUR
24. 10. 2018 Odmena súdneho exekútora 159/2018 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 62,57 EUR
24. 10. 2018 Odmena súdneho exekútora 180100111 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 19,80 EUR
24. 10. 2018 Poskytnuté právne služby EF18-08107 LEGAL GROUP, s.r.o. 2856,00 EUR
24. 10. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41800815 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
24. 10. 2018 Monitoring médií 18161174 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
24. 10. 2018 ABO - Rohož 181119121 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 25,52 EUR
24. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 395180218 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 2,90 EUR
24. 10. 2018 Voda stolová 926006042 Dolphin Slovakia, s.r.o. 66,31 EUR
24. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 195181813 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 4,86 EUR
19. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 295180544 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 13,83 EUR
19. 10. 2018 Refakturácia telefónnych účtov 41800660 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 133,39 EUR
19. 10. 2018 Odmena súdneho exekútora 2018062121 JUDr. Marianna Vargová, súdny exekútor 72,00 EUR
19. 10. 2018 Jedálne kupóny 118079070 Up Slovensko, s. r. o. 5398,38 EUR
19. 10. 2018 ABO - Rohož 182105949 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 17,02 EUR
19. 10. 2018 180434 180434 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
19. 10. 2018 Odmena súdneho exekútora 180100097 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 574,20 EUR
19. 10. 2018 PHM 4591007700 SLOVNAFT, a.s. 425,20 EUR