Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
4. 9. 2018 Voda stolová 926002462 Dolphin Slovakia, s.r.o. 121,62 EUR
4. 9. 2018 Odmena súdneho exekútora 77/2018 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 39,83 EUR
4. 9. 2018 Refakturácia telefónnych účtov 41800531 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 206,64 EUR
4. 9. 2018 Refakturácia telefónnych účtov 41800454 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 137,14 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 282/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,20 EUR
4. 9. 2018 Lekárske preventívne prehliadky 180125 MlOMED s. r. o. 23,30 EUR
4. 9. 2018 Upratovacie a čistiace služby 120180447 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
4. 9. 2018 Kávovar 5418026370 ELEKTROSPED, a.s. 783,50 EUR
4. 9. 2018 Lekárske preventívne prehliadky 180102 MlOMED s. r. o. 139,80 EUR
4. 9. 2018 Stravenky 770206794 Edenred Slovokio, s.r.o. 770,78 EUR
4. 9. 2018 Služby technika BOZP a PO 181400303 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
4. 9. 2018 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41800477 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2056,64 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 279/2018 Exekútorský úrad Pezinok 23,04 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 290/2018 Exekútorský úrad Pezinok 23,16 EUR
4. 9. 2018 Voda stolová 926002039 Dolphin Slovakia, s.r.o. 108,66 EUR
4. 9. 2018 PHM 4590987608 SLOVNAFT, a.s. 261,26 EUR
4. 9. 2018 Voda stolová 926000911 Dolphin Slovakia, s.r.o. 59,79 EUR
4. 9. 2018 Monitoring médií 1816VF0974 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
4. 9. 2018 Strážna služba 180361 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2958,85 EUR
4. 9. 2018 Zabezpečenie servisnej podpory 218010247 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR