Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
4. 12. 2018 Konzultačné služby 20180015 4procurement s. r. o. 1512,00 EUR
4. 12. 2018 Kancelárske potreby 1801106644 Xepap, spol. s r.o. 747,89 EUR
4. 12. 2018 Náklady na bankové poplatky 395180250 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 3,73 EUR
4. 12. 2018 Konzultačné služby 20180016 4procurement s. r. o. 864,00 EUR
4. 12. 2018 Tonery 20180229 GRIPEX s.r.o. 1785,60 EUR
4. 12. 2018 Náklady na bankové poplatky 195182031 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 2,83 EUR
4. 12. 2018 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/1018 Diners Club CS, s.r.o. 89,34 EUR
4. 12. 2018 Odmena za poskytnuté právne služby EF18-10509 LEGAL GROUP, s.r.o. 5850,00 EUR
4. 12. 2018 Odmena za poskytnuté právne služby EF18-10409 LEGAL GROUP, s.r.o. 1020,00 EUR
4. 12. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41800900 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
4. 12. 2018 Odmena za poskytnuté právne služby EF18-10609 LEGAL GROUP, s.r.o. 4896,00 EUR
4. 12. 2018 Servis kopírky 20180216 GRIPEX s.r.o. 1054,62 EUR
4. 12. 2018 Strážna služba 180576 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2958,85 EUR
4. 12. 2018 PHM 4591042131 SLOVNAFT, a.s. 319,32 EUR
4. 12. 2018 Služby mobilného operátora 5471985708 SLOVNAFT, a.s. 492,59 EUR
4. 12. 2018 Monitoring médií 18161546 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
4. 12. 2018 Služby mobilného operátora 0127994747 Orange Slovensko, a. s. 500,35 EUR
4. 12. 2018 Služby mobilného operátora 1929532357 Orange Slovensko, a. s. 29,99 EUR
4. 12. 2018 Služby technickej podpory 20180234 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
4. 12. 2018 Služby mobilného operátora 1929534775 Orange Slovensko, a. s. 36,00 EUR