Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 2. 2020 Náklady na bankové poplatky 395190359 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,93 EUR
7. 2. 2020 Služby zodpovednej osoby podľa nariadenia č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 20190067 Via Leonis, spol. s r.o. 720,00 EUR
7. 2. 2020 Trovy exekúcie 19002315 JUDr. Ing. Štefan Varga 48,00 EUR
7. 2. 2020 PHM 3081250052 Slovnaft, a.s. 348,95 EUR
7. 2. 2020 Monitoring médií 19161985 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
7. 2. 2020 Náklady na bankové poplatky 295191103 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 20,60 EUR
7. 2. 2020 Náklady na bankové poplatky 195192604 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,06 EUR
7. 2. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-17912 LEGAL GROUP, s.r.o. 3060,00 EUR
7. 2. 2020 Služby technika BOZP a PO 191400878 B.P.O. s.r.o. 147,96 EUR
7. 2. 2020 Predplatné za rok 2019 5041901679 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 32,57 EUR
7. 2. 2020 Odmena za notársky úkon 5432019 JUDr. Jarmila Kováčová, notár 58,82 EUR
7. 2. 2020 Elektronické komunikačné služby 20190251 UTAR - Technologické centrum, spol. 5,20 EUR
7. 2. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-17812 LEGAL GROUP, s.r.o. 3302,98 EUR
7. 2. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-18512 LEGAL GROUP, s.r.o. 3060,00 EUR
7. 2. 2020 Náklady na bankové poplatky 195192603 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
7. 2. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-17712 LEGAL GROUP, s.r.o. 3570,00 EUR
7. 2. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-18612 LEGAL GROUP, s.r.o. 18360,00 EUR
7. 2. 2020 Servisná podpora 219010083 Lazar Consulting s.r.o. 10488,00 EUR
7. 2. 2020 Náklady na bankové poplatky 395190360 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
7. 2. 2020 Poskytovanie právnych služieb EF19-18412 LEGAL GROUP, s.r.o. 3060,00 EUR