Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
19. 10. 2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 153401-85-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 96,91 EUR
19. 10. 2018 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41800680 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1359,01 EUR
19. 10. 2018 Odmena za poskytnuté právne služby 201806147 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. 135,00 EUR
19. 10. 2018 Voda stolová 926003744 Dolphin Slovakia, s.r.o. 126,19 EUR
19. 10. 2018 Voda stolová 926004269 Dolphin Slovakia, s.r.o. 73,68 EUR
19. 10. 2018 Havarijné poistenie motorového vozidla 82851-11-30796491 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 317,16 EUR
19. 10. 2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 82560-15-30796491 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 106,75 EUR
19. 10. 2018 Služby technickej podpory 20180183 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
19. 10. 2018 poistenie 121073073469000172 Allianz Slovenská poisťovňa 329,19 EUR
19. 10. 2018 Upratovacie a čistiace služby 120180527 LUX-KOSICE, s.r.o. 1425,00 EUR
19. 10. 2018 Odmena súdneho exekútora 180100097 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 574,20 EUR
19. 10. 2018 180434 180434 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
19. 10. 2018 PHM 4591007700 SLOVNAFT, a.s. 425,20 EUR
19. 10. 2018 Autoservis 4421800277 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 261,04 EUR
19. 10. 2018 PHM 4591000794 SLOVNAFT, a.s. 102,77 EUR
19. 10. 2018 Jedálne kupóny 118079070 Up Slovensko, s. r. o. 5398,38 EUR
19. 10. 2018 ABO - Rohož 182105949 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 17,02 EUR
19. 10. 2018 Odmena súdneho exekútora 2018062121 JUDr. Marianna Vargová, súdny exekútor 72,00 EUR
19. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 295180544 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 13,83 EUR
19. 10. 2018 Refakturácia telefónnych účtov 41800660 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 133,39 EUR