Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
11. 4. 2018 Monitoring médií 17161944 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
11. 4. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41701055 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 10368,55 EUR
11. 4. 2018 Služby servisnej podpory 217010407 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
11. 4. 2018 PHM 4590893370 Slovnaft, a.s. 394,12 EUR
11. 4. 2018 Strážna služba 170700 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2842,56 EUR
11. 4. 2018 Auto servis 1333009480 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 323,15 EUR
11. 4. 2018 ABO - Rohož 172103617 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 42,00 EUR
11. 4. 2018 SW STANDARD - Balík ročnej 1 ks podpory k AttendanceProW 179161 BIOMETRIC, spol. s r. o. 225,72 EUR
11. 4. 2018 Náklady spojené s vedením bankového účtu 395170344 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,80 EUR
11. 4. 2018 Školenie 211641 Porada.sk, s.r.o. 84,00 EUR
11. 4. 2018 Auto servis 4421700524 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
11. 4. 2018 Lekárske preventívne prehliadky 1700212 MlOMED s. r. o. 41,10 EUR
11. 4. 2018 Papier kopírovací 1701109493 Xepap, spol. s r.o. 1704,24 EUR
11. 4. 2018 Služby mobilného operátora 06776427 Orange Slovensko, a. s., 365,26 EUR
11. 4. 2018 Refakturácia 41701085 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1922,30 EUR
11. 4. 2018 Náklady spojené s vedením bankového účtu 195172489 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,83 EUR
11. 4. 2018 Náklady spojené s vedením bankového účtu 395170343 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,63 EUR
11. 4. 2018 Voda stolová 201709994 Dolphin Slovakia, s.r.o. 61,40 EUR
11. 4. 2018 PHM 4590900018 Slovnaft, a.s. 250,18 EUR
11. 4. 2018 Služby mobilného operátora 1925045565 Orange Slovensko, a. s., 683,10 EUR