Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
5. 12. 2018 PHM 4591049209 SLOVNAFT, a.s. 506,42 EUR
5. 12. 2018 Podpora APV 28200346 SOFTIP, a,s. 2561,40 EUR
5. 12. 2018 Monitoring médií 816VF1745 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
5. 12. 2018 Upratovacie a čistiace služby 120180748 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
5. 12. 2018 Odmena súdneho exekútora 180100121 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 138,60 EUR
5. 12. 2018 Náklady na bankové poplatky 495180147 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 5,86 EUR
5. 12. 2018 Náklady na bankové poplatky 195182267 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 4,62 EUR
5. 12. 2018 Vykonanie uisťovacích služieb 22190006 MANDAT AUDIT, s.r.o 2040,00 EUR
5. 12. 2018 Náklady na bankové poplatky 395180288 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 5,56 EUR
5. 12. 2018 Poskytovanie servisných služieb 189165 BIOMETRIC, spol. s r. o. 225,72 EUR
5. 12. 2018 Lekárske preventívne prehliadky 180239 MIOMED s. r. o. 46,60 EUR
5. 12. 2018 Voda stolová 926009607 Dolphin Slovakia, s.r.o. 73,68 EUR
5. 12. 2018 Poskytnuté právne služby EF18-11610 LEGAL GROUP, s.r.o. 1980,00 EUR
5. 12. 2018 Služby technickej podpory 20180268 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
5. 12. 2018 ABO - Rohož 181125946 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 42,54 EUR
5. 12. 2018 Náklady na bankové poplatky 195182267 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 2,83 EUR
5. 12. 2018 Náhrada trov VFA-614/2018 Exekútorský úrad Bratislava JUDr. Jozef Ingr 47,22 EUR
5. 12. 2018 Vyútovanie vodného a stočného 41800946 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 219,34 EUR
5. 12. 2018 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41800947 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1434,96 EUR
5. 12. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41800974 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR