Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
23. 3. 2020 Služby mobilného operátora 0T27994747 Orange Slovensko, a. s. 493,21 EUR
23. 3. 2020 Vyúčtovanie plynu 42000178 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 746,09 EUR
23. 3. 2020 Autoservis 1333000742 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 756,29 EUR
23. 3. 2020 Poistenie vozidla 180719-72-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 403,31 EUR
23. 3. 2020 Náklady na bankové poplatky 395200008 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
23. 3. 2020 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 180428-7718-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 124,58 EUR
23. 3. 2020 VOIP volania 20200020 UTAR - Technologické centrum, spol. 641,32 EUR
23. 3. 2020 Odovzdanie Správy o výsledku hodnotenia poskytnutia podpory formou úveru 22200034 MANDAT AUDIT, s.r.o. 2040,00 EUR
23. 3. 2020 Elektronické komunikačné služby 20200001 UTAR - Technologické centrum, spol. 800,40 EUR
23. 3. 2020 Náklady na bankové poplatky 195200192 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
23. 3. 2020 Služby technickej podpory 202010005 Lazar Consulting s.r.o. 10488,00 EUR
23. 3. 2020 Čalúnenie dverí 2000006 ČALÚNNICTVO- Suchán Jo 720,00 EUR
23. 3. 2020 Nedoplatok ku dňu 31.1.2020 8830796491 Rozhlas a televízia Slovenska 957,42 EUR
23. 3. 2020 Stravenky 120000824 Up Slovensko, s. r. o. 5382,18 EUR
23. 3. 2020 Náklady na bankové poplatky 195200193 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,06 EUR
23. 3. 2020 Odmena exekútora 200100001 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 277,20 EUR
23. 3. 2020 Voda stolová 926201786 Dolphin Slovakia, s.r.o. 169,46 EUR
23. 3. 2020 Náklady na bankové poplatky 395200009 308 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
23. 3. 2020 Podpora APV 220200027 SOFTIP, a.s. 2603,46 EUR
23. 3. 2020 Actian Zen v14 Enterprise Server 202010001 Lazar Consulting s.r.o. 8388,00 EUR