Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
29. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190160 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,70 EUR
29. 11. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900964 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2944,80 EUR
29. 11. 2019 Trovy exekúcie 6723/2019 JUDr. Ladislav Jakubec 72,00 EUR
29. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 195192246 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
29. 11. 2019 Vstupný hygienický audit (nové pracovisko) 2019436 MlOMED s. r. o. 216,00 EUR
29. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 195192241 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,13 EUR
29. 11. 2019 Elektronické komunikačné služby 20190193 UTAR - Technologické centrum, spol. 800,40 EUR
29. 11. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900949 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1451,66 EUR
29. 11. 2019 Elektronické komunikačné služby 20190195 UTAR - Technologické centrum, spol. 464,92 EUR
21. 11. 2019 Komponenty IKT 1960058427 ASBIS SK spol. s r.o. 0,00 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-13209 LEGAL GROUP, s.r.o. 5916,00 EUR
21. 11. 2019 Autoservis 4421900446 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 50,40 EUR
21. 11. 2019 Monitoring médií 1916VF1656 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
21. 11. 2019 Jedálne kupóny 119102643 Up Slovensko, s. r. o. 4485,15 EUR
21. 11. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900812 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 202,27 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-13209 LEGAL GROUP, s.r.o. 5916,00 EUR
21. 11. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/1019 Diners Club CS, s.r.o. 697,52 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-11708 LEGAL GROUP, s.r.o. 14280,00 EUR
21. 11. 2019 Konzultácie v oblasti verejného obstarávania 0212019 ProcuRecht s.r.o. 1170,00 EUR
21. 11. 2019 Opravná faktúra 510190287 META skladovací technika, s.r.o. -52,00 EUR