Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
11. 4. 2018 Auto servis 4421700541 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
11. 4. 2018 Odmena exekútora 405/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,56 EUR
11. 4. 2018 Stravenky 3266701551 Edenred Slovakia s.r.o. 2880,00 EUR
11. 4. 2018 Odmena exekútora 401/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,32 EUR
11. 4. 2018 Monitoring médií 17161944 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
11. 4. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41701055 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 10368,55 EUR
11. 4. 2018 Odmena exekútora 404/2017 Exekútorský úrad Pezinok 22,44 EUR
11. 4. 2018 Služby servisnej podpory 217010407 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
11. 4. 2018 Predplatné publikácií 10642/2018 AJFA+AVIS, s. r. o. 54,90 EUR
11. 4. 2018 Odmena súdneho exekútora 284/2017 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 56,51 EUR
11. 4. 2018 Voda stolová 201710569 Dolphin Slovakia, s.r.o. 98,24 EUR
11. 4. 2018 PHM 4590893370 Slovnaft, a.s. 394,12 EUR
11. 4. 2018 Upratovanie 3117000023 BlockchainSK, s.r.o. 900,00 EUR
11. 4. 2018 Podnájom nebytových priestorov 186002 Recyklačný fond v likvidácií 586,54 EUR
11. 4. 2018 Lekárske preventívne prehliadky 1700251 MlOMED s. r. o. 93,20 EUR
11. 4. 2018 Odmena súdneho exekútora 260/2017 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 57,83 EUR
11. 4. 2018 Služby mobilného operátora 5431921939 Orange Slovensko, a. s., 405,89 EUR
11. 4. 2018 Strážna služba 180013 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 1378,08 EUR
11. 4. 2018 Strážna služba 170700 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2842,56 EUR
11. 4. 2018 Odmenu na zabezpečenie procesu verejného obstarávania 20180002 4procurement s.r.o. 1512,00 EUR