Schéma minimálnej pomoci poskytovanej formou dotácie

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej formou dotácie za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania

stiahnuť