Schéma minimálnej pomoci poskytovanej formou dotácie

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej formou dotácie za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania

stiahnuť

Schéma štátnej pomoci

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti

stiahnuť