Nerozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME

Činnosti A1 až A3:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127740 Mesto Spišská Belá Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej 85 000,00
2 127771 Obec Štefanová Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ a OÚ v obci Štefanová 16 383,00
3 127792 Obec Dubová Zateplenie vonkajšieho plášťa, výmena a zateplenie strechy, výmena kotla a rekonštrukcia rozvodu kúrenia 17 861,00
4 127804 Obec Igram Obnova - zateplenie objektu kultúrneho domu a modernizácia vykurovacieho systému 32 305,00
5 127815 Obec Hubová Výmena palivovej základne OÚ Hubová 147 296,00
6 127824 Obec Bracovce Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bracovciach 50 681,00
7 127833 Obec Špačince Obecný úrad Špačince - výmena vykurovacích telies 78 937,00
8 127847 Mesto Banská Štiavnica Zníženie energetickej náročnosti mestských kúpeľov - výmena kotlov v plynovej kotolni 126 949,00
9 127857 Obec Turie Výmena zdrojov tepla v kotolni Kultúrneho domu Turie 18 787,00
10 127863 Základná škola s materskou školou Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ a MŠ Moravany nad Váhom 170 701,00
11 127876 Obec Belá - Dulice Obnova ekologického vykurovania a zateplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného vykurovania telocvične v Belej-Duliciach č.418 141 734,00
12 127924 Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Štvrtok na Ostrove Úspora energie výmenou kotla 8 000,00
13 127934 Obec Granč - Petrovce Rekonštrukcia vykurovania a výroby TÚV v budove KD, OcÚ a MŠ v obci Granč-Petrovce s využitím obnoviteľných zdrojov energie 140 790,00
14 127940 Obec Bzovík Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík 186 742,00
15 127955 Mesto Sobrance Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa 200 000,00
16 127964 Obec Šarišské Jastrabie Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ a MŠ v obci Šarišské Jastrabie 162 102,00
17 127971 Obec Drienica Obnova viacúčelového spoločenského domu, Drienica 105 220,00
18 127977 Obec Dúbrava Zníženie energetickej náročnosti objektov a zmena zdroja tepla v objektoch OcÚ, KD a MŠ v obci Dúbrava zavedením obnoviteľného zdroja - biomasy 200 000,00
19 127982 Obec Lesnica Lesnica ZŠ súp. čísla 148 - rekonštrukcia vykurovania a zateplenie objektu 103 871,00
20 127989 Obec Mníšek nad Popradom Rekonštrukcia kotolne pre ZŠ Mníšek nad Popradom - inštalácia kotla na biomasu 200 000,00
21 127993 Obec Krajná Poľana Kotolňa na biomasu ZŠ - Krajná Poľana 167 160,00
22 128039 Obec Budmerice Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budmerice 59 268,00
23 128060 Obec Veľká Mača Green technology 44 916,00
24 128066 Obec Borovce Green Future 44 916,00
25 128076 Obec Mostová Zvýšenie kvality ovzdušia v obci Mostová 44 916,00
26 128084 Obec Jelka Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jelka 44 916,00
27 128169 Mesto Hlohovec Adaptačné opatrenia mesta Hlohovec na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien, s dôrazom na zlepšenie kvality ovzdušia 129 207,00
28 128199 Mesto Dubnica nad Váhom Nákup techniky na čistenie plôch a komunikácií v správe mesta 200 000,00
29 128210 Obec Kalná nad Hronom Nákup čistiaceho vozidla na údržbu komunikácií v obci Kalná nad Hronom za účelom zlepšenia kvality ovzdušia 131 784,00
30 128225 Mesto Hurbanovo Úprava mikroklímy v Hurbanove 131 760,00
31 128236 Obec Mojmírovce Zlepšenie kvality ovzdušia v Obci Mojmírovce 93 024,00
32 128241 Mesto Štúrovo Zlepšenie kvality ovzdušia v Meste Štúrovo 131 784,00
33 128268 Mesto Žiar nad Hronom Zelené mesto 144 834,00
34 128309 Mesto Tvrdošín Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Tvrdošín nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 189 468,00
35 128320 Mesto Galanta Zlepšenie ovzdušia v meste Galanta 138 373,00
36 128345 Mesto Šahy Nákup multifunkčného komunálneho vozidla pre umývanie plôch a komunikácií - pre zlepšenie kvality ovzdušia 200 000,00
37 128351 Obec Vyhne Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom komunálnej techniky v obci Vyhne 179 892,00
38 128361 Obec Trakovice Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Trakovice 93 024,00
39 128367 Obec Hrnčiarovce nad Parnou Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Hrnčiarovce nad Parnou 93 024,00
40 128411 Obec Oravská Lesná Znižovanie a odstraňovanie prašnosti v obci Oravská Lesná 194 370,00
41 128422 Obec Topoľovka Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy pri súčasnom zlepšení kvality ovzdušia v obci Topoľovka 135 509,00
42 128426 Obec Krakovany Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v obci Krakovany nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 199 380,00
43 128441 Obec Družstevná pri Hornáde Skvalitnenie ovzdušia znížením prašnosti v obci Družstevná pri Hornáde 134 229,00
44 128454 Mesto Vráble Zabezpečenie kvality ovzdušia Mesta Vráble 199 380,00
45 128458 Mesto Zlaté Moravce Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 199 380,00
46 128463 Mesto Malacky Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Malacky 199 380,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosti BK1AP až BK5AP (pre najmenej rozvinuté okresy):

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127731 Obec Osikov Osikov - rozšírenie kanalizácie 170 940,00
2 127746 Obec Reľov Kanalizácia a ČOV Reľov - SO 03 Kanalizácia - rozšírenie 165 239,00
3 127764 Obec Milpoš Intenzifikácia ČOV Milpoš 200 000,00
4 127770 Obec Žakovce Rozšírenie ČOV Žakovce - II. etapa 200 000,00
5 127773 Obec Žalobín Kanalizácia - ČOV 200 000,00
6 127802 Obec Muráň ČOV Muráň, kalová koncovka 111 702,00
7 127864 Obec Uzovské Pekľany Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany 200 000,00
8 127870 Obec Soľ Kanalizácia a ČOV Soľ, 2. etapa - rozšírenie kanalizácie Soľ 70 622,00
9 127873 Obec Lastovce Odkanalizovanie prihraničných obcí Lastovce, Luhyňa, Kazimír a Brezina. Rozšírenie ČOV Michaľany, I. a II. etapa 171 000,00
10 127952 Obec Višňov Obec Višňov - Kanalizácia 200 000,00
11 127960 Obec Závada Závada - rekonštrukcia ČOV 200 000,00
12 128113 Obec Rožkovany Rekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany 138 303,00
13 128141 Obec Sačurov Kanalizácia a ČOV Sačurov 55 767,00
14 128151 Obec Svidnička Kanalizácia Svidnička 200 000,00
15 128165 Obec Bunkovce Kanalizácia Bunkovce 200 000,00
16 128168 Obec Banské Rekonštrukcia čerpacej stanice pre stavbu: Infraštruktúra pre rómske osady 128 849,00
17 128173 Obec Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom, Kanalizácia Horb, ČOV 200 000,00
18 128202 Obec Bretka Kanalizácia a ČOV Bretka 199 903,00
19 128211 Obec Horňa HORŇA - KANALIZÁCIA - 1.ETAPA 180 498,00
20 128238 Obec Malý Slavkov ČOV Malý Slavkov 165 000,00
21 128243 Obec Poša Poša-splášková kanalizácia 200 000,00
22 128260 Obec Rovňany Intenzifikácia ČOV Rovňany 200 000,00
23 128269 Obec Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo - tlaková kanalizácia Presskan a ČOV 198 116,00
24 128275 Obec Kučín Kanalizácia v obci Kučín 200 000,00
25 128282 Obec Červený Kláštor Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor Lokalita Kvašné lúky a Rybníky 118 100,00
26 128339 Obec Kamenica Kamenica kanalizácia 200 000,00
27 128368 Obec Roštár Roštár kanalizácia a ČOV, 2. stavba kanalizácia - zmena vodnej stavby pred dokončením 200 000,00
28 128439 Obec Čaklov Rozšírenie kanalizácie v obci Čaklov 154 700,00
29 128469 Obec Lubeník Lubeník, rekonštrukcia kanalizácie 164 274,00
30 128498 Obec Huncovce Kanalizácia a ČOV Huncovce - I. etapa 200 000,00
31 128499 Obec Stuľany Kanalizácia a ČOV Koprivnica - Stuľany 200 000,00
32 128500 Obec Kuková Čistiareň odpadových vôd Kuková 200 000,00
33 128506 Obec Lekárovce Kanalizácia Lekárovce - pravá strana 200 000,00
34 128509 Obec Poloma Kanalizácia v obci Poloma 171 000,00
35 128513 Obec Nižná Rybnica Kanalizácia Nižná Rybnica - 1. stavba 200 000,00
36 128514 Obec Betliar Čistiareň odpadových vôd Betliar 200 000,00
37 128515 Obec Blatné Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia 120 200,00
38 128517 Obec Krivany Kanalizácia - RO Krivany 169 728,00
39 128518 Obec Krčava Intenzifikácia ČOV Krčava 200 000,00
40 128522 Obec Málinec Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie Málinec 200 000,00
41 128540 Obec Sedliská Kanalizácia a ČOV Sedliská 151 732,00
42 128545 Obec Vojčice ČOV a kanalizácia Vojčice 200 000,00
43 128560 Obec Ostrov Ostrov - obecná kanalizácia 183 633,00
44 128561 Obec Vyšná Rybnica Kanalizácia Vyšná Rybnica - 1.stavba 200 000,00
45 128562 Obec Sejkov Kanalizácia obce Sejkov 110 209,00
46 128567 Obec Holumnica ČOV HOLUMNICA - REKONŠTRUKCIA STROJNO-TECHNOLOGICKEJ ČASTI 188 400,00
47 128581 Obec Zemplínska Teplica Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3. etapa 200 000,00
48 128596 Obec Koromľa Kanalizácia Koromľa 186 632,00
49 128599 Obec Nový Ruskov Nový Ruskov - kanalizácia 200 000,00
50 128631 Obec Stebník Stebník - kanalizácia a ČOV 200 000,00
51 128634 Obec Slovenské Kľačany Kanalizácia pre obec Slovenské Kľačany 162 200,00
52 128656 Obec Opatovská Nová Ves Opatovská Nová Ves - Kanalizácia 168 172,00
53 128668 Obec Bartošovce Rozšírenie kanalizácie obce Bartošovce 169 930,00
54 128686 Mesto Sobrance Sobrance, mestská časť Komárovce rozšírenie vodovodu a kanalizácie 20 040,00

Činnosti BV1AP až BV4AP (pre najmenej rozvinuté okresy):

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127728 Obec Kravany Kravany - vodný zdroj - úprava a dostavba 20 000,00
2 127753 Obec Kobylnice Kobylnice - SO.01 Rekonštrukcia vodovodu 199 178,00
3 127762 Obec Uhorské Vodovod Uhorské 92 097,00
4 127813 Obec Blatná Polianka Obecný vodovod Blatná Polianka 199 990,00
5 127831 Obec Dukovce Rekonštrukcia verejného vodovodu Dukovce - Želmanovce 200 000,00
6 127866 Obec Bohúňovo Bohúňovo - vodovod, kanalizácia a ČOV 1. etapa, 2. stavba - SO 08 Rozvodná vodovodná sieť 188 046,00
7 127872 Obec Vieska Kanalizácia a vodovod v obci Vieska 28 600,00
8 127888 Obec Brzotín Brzotín – rozšírenie vodovodu 200 000,00
9 127911 Obec Kristy Kristy- obecný vodovod 199 830,00
10 127946 Obec Svätuš Obecný vodovod Svätuš 199 990,00
11 127949 Obec Prosačov Vodovod Remeniny - Prosačov - Matiaška - Ďurďoš 195 600,00
12 128005 Obec Michaľany Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír, Brezina 164 712,00
13 128009 Mesto Tisovec Tisovec - Losinec, vodovod a kanalizácia 196 000,00
14 128031 Obec Volica Volica - obecný vodovod, obnova vodovodných rozvodov 200 000,00
15 128045 Obec Horná Strehová Horná Strehová - vodovod výtlačné a zásobné potrubie 21 094,00
16 128057 Mesto Sobrance Sobrance, MČ Komárovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie 12 632,00
17 128107 Obec Mládzovo Mládzovo vodovod 43 477,00
18 128250 Obec Nandraž Vodovod Nandraž 31 041,00
19 128281 Obec Lopúchov Lopúchov - vodovod II. etapa 200 000,00
20 128357 Obec Ruský Hrabovec Vodovod Ruský Hrabovec 200 000,00
21 128392 Obec Beňatina Vodovod Beňatina 158 650,00
22 128428 Obec Hriadky Skupinový vodovod Vojčice - Hriadky 200 000,00
23 128432 Obec Jakovany Vodovod obce Jakovany - líniová stavba 200 000,00
24 128480 Obec Brezina Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír, Brezina 154 081,00
25 128483 Obec Stebnícka Huta Stebnícka Huta vodovod - rozšírenie 200 000,00
26 128559 Obec Vyšný Kazimír Vodovod v obci Vyšný Kazimír 200 000,00

Činnosti BK1a až BK5c (mimo najmenej rozvinutých okresov):

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127749 Obec Chtelnica Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica - Stavba č.2 - 5. a 6. etapa 200 000,00
2 127756 Obec Ptičie Odvádzanie odpadových vôd z lokality Ptava, 2. stavba Ptičie 163 600,00
3 127777 Obec Malé Dvorníky Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky - I. etapa 200 000,00
4 127780 Obec Kozárovce Kozárovce - rozšírenie kanalizačnej siete 200 000,00
5 127785 Obec Kapušany ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba 126 091,00
6 127790 Obec Terňa Mechanické predčistenie ČOV Terňa 51 601,00
7 127797 Obec Malý Lapáš ČOV Malý Lapáš - rozšírenie kapacity 192 896,00
8 127810 Obec Hontianske Moravce HONTIANSKE MORAVCE - Riešenie havarijného stavu ČOV 190 059,00
9 127822 Obec Ivanka pri Nitre Ivanka pri Nitre - kanalizačná sieť 199 999,00
10 127843 Obec Senohrad Senohrad Verejná kanalizácia a ČOV 200 000,00
11 127845 Obec Lesnica Intenzifikácia ČOV BCTS 4 24 507,00
12 127855 Sanatórium Dr. Guhra, n.o. Intenzifikácia ČOV a rekonštrukcia stokovej siete Tatranská Polianka 200 000,00
13 127867 Obec Sedliacka Dubová SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová 177 441,00
14 127884 Obec Tekovské Nemce ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce 200 000,00
15 127892 Obec Ruská Nová Ves Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves 200 000,00
16 127896 Obec Krajné KANALIZÁCIA V OBCI KRAJNÉ - systém PRESKSKAN, Krajné II. etapa 1. časť - tlaková kanalizácia PRESSKAN 113 092,00
17 127913 Obec Pastuchov Čistiareň odpadových vôd Pastuchov Pastuchov - ČOV - Kanalizácia - časť: Kanalizačná sieť 200 000,00
18 127915 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 200 000,00
19 127917 Združenie obcí Mikroregión Dolná Svinka Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, kanalizačná sústava obci Radatice, Janov, Ľubovec 188 610,00
20 127923 Obec Dojč Dojč - Rozšírenie splaškovej kanalizácie 200 000,00
21 127953 Obec Mankovce Mankovce - kanalizácia a ČOV, I. etapa 200 000,00
22 127970 Obec Mokrance Mokrance - kanalizácia I. stavba 114 010,00
23 127979 Obec Nacina Ves Kanalizácia a ČOV Nacina Ves 200 000,00
24 127981 Obec Andovce Andovce - Infraštruktúra Pod kalváriou II. etapa - objekty SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 07 Rozšírenie verejnej kanalizácie 200 000,00
25 127983 Obec Lozorno Lozorno - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky 126 772,00
26 127985 Obec Pružina Pružina, kanalizácia a ČOV Rozšírenie kanalizačnej siete Pružina a Ďurďové 200 000,00
27 127988 Obec Kyjov Splašková kanalizácia v obci Kyjov, ČOV v obci Kyjov 199 100,00
28 127994 Obec Laškovce Kanalizácia Laškovce - 1.stavba 30 185,00
29 127995 Obec Pribylina IBV PRIBYLINA A POLYFUNKČNÉ DOMY MEDZI ZÁHRADAMI I. a II. ETAPA 85 233,00
30 127996 Obec Arnutovce ČOV 2, kanalizácia a vodovodná prípojka v lokalite Krivé - Arnutovce 160 644,00
31 128000 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 200 000,00
32 128010 Obec Častá Častá - splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku 2018: časť Hlavnej ulice - stoka B od šachty 12 po šachtu 18) 119 147,00
33 128017 Obec Slovenská Nová Ves Slovenská Nová Ves - splašková kanalizácia a čerpacia stanica 200 000,00
34 128018 Obec Merašice Čistiareň odpadových vôd - Merašice SO 09 Merašice - Kanalizačná sieť 200 000,00
35 128028 Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená - Kanalizácia a ČOV + rómska osada 200 000,00
36 128033 Obec Budkovce Kanalizácia Budkovce - I. stavba 127 300,00
37 128046 Obec Kokošovce Kokošovce, miestna komunikácia Štreka SO 04 Vodovod a SO 05 Splašková kanalizácia 200 000,00
38 128052 Obec Keť Čistiareň odpadových vôd pre obec Keť 140 000,00
39 128058 Obec Rudník SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník 200 000,00
40 128070 Obec Bobrovník Rekreačný a športový areál LIVE PARK k.ú. Bobrovník 200 000,00
41 128071 Obec Hankovce Splašková kanalizácia obce Hankovce 200 000,00
42 128074 Obec Uloža Kanalizácia a ČOV Uloža 200 000,00
43 128081 Obec Bádice Bádice - kanalizácia - zmena stavby pred dokončením 199 997,00
44 128085 Obec Sedlice Kanalizácia a ČOV Sedlice 200 000,00
45 128087 Obec Patince Patince - celoobecná kanalizácia 4. etapa 200 000,00
46 128089 Obec Mestečko Kanalizácia a ČOV - Mestečko a Záriečie 200 000,00
47 128091 Obec Jamník Splašková kanalizácia a ČOV - Jamník 200 000,00
48 128103 Obec Hybe Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova - Hybe, Východná, Važec 160 730,00
49 128121 Obec Nižná Kamenica Odkanalizovanie a výstavba ČOV pre Olšavský mikroregión 200 000,00
50 128122 Obec Bešeňová IBV Sihoť Bešeňová - SO 04 Splašková kanalizácia 106 658,00
51 128126 Obec Jelenec Jelenec - kanalizácia 199 999,00
52 128128 Obec Liptovský Trnovec Kanalizácia a ČOV Liptovský Trnovec I. a II. etapa 171 638,00
53 128130 Obec Pakostov Pakostov - kanalizácia a ČOV, II. etapa 34 170,00
54 128131 Obec Krížovany Kanalizácia a ČOV Križovany 200 000,00
55 128134 Obec Vydrná Vydrná - kanalizácia 200 000,00
56 128136 Obec Neverice Neverice - kanalizačná sieť 200 000,00
57 128139 Obec Chotča Kanalizácia a ČOV Chotča 200 000,00
58 128153 Obec Radatice Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Kanalizačná sústava Radatice, Janov, Ľubovec - kanalizačná sústava Radatice 200 000,00
59 128158 Obec Malé Ripňany Kanalizácia obce Malé Ripňany 199 994,00
60 128167 Obec Župčany Kanalizácia Župčany, Kanalizácia Župčany, Splašková kanalizácia, Kanalizačná vetva - A1.1, Kanalizačná vetva A1.2, Kanalizačná vetva A11, IBV Župčany, Kanalizačná vetva - A1.3 200 000,00
61 128175 Obec Kaluža Kanalizácia Kaluža, rekonštrukcia 88 000,00
62 128183 Obec Vyšná Myšľa ČOV BCTS 6, Bytový dom, parc. č. 267/2, Vyšná Myšľa 56 989,00
63 128187 Obec Breznica Kanalizácia a ČOV Breznica 200 000,00
64 128195 Obec Prašice ČOV Prašice - odvodnenie kalu, lamelový dehydrátor a jemno bublinový prevzdušňovací systém 115 716,00
65 128196 Obec Domaňovce ČOV Domaňovce I. etapa - rozšírenie 200 000,00
66 128201 Obec Vinosady Vinosady - čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 124 662,00
67 128205 Obec Čaňa Rozšírenie kapacity ČOV Čaňa 200 000,00
68 128218 Obec Dulovce Dulovce-kanalizácia a ČOV 165 518,00
69 128219 Obec Šumiac Šumiac - ČOV a kanalizácia, II. etapa 173 924,00
70 128222 Obec Slavkovce Kanalizácia Slavkovce - 1.stavba 200 000,00
71 128235 Mesto Bánovce nad Bebravou E.2 - SO 22 Kanalizácia Biskupice, Napojenie novej ulice na kanalizáciu 199 471,00
72 128244 Obec Liptovská Kokava ČOV Liptovská Kokava 166 384,00
73 128245 Obec Dvorníky - Včeláre Dvorníky - Včeláre, časť Včeláre - kanalizácia a ČOV 67 658,00
74 128258 Obec Iliašovce Výstavba obecnej kanalizácie a ČOV - Iliašovce 200 000,00
75 128266 Obec Fričovce Kanalizácia a ČOV Fričovce a Široké - I. etapa 200 000,00
76 128267 Obec Závod Závod, kanalizácia - II. etapa 142 879,00
77 128276 Obec Jelšovce Intenzifikácia existujúcej ČOV Jelšovce 54 047,00
78 128278 Obec Šindliar Kanalizácia Lipovce - Šindliar 188 126,00
79 128286 Obec Častkov Častkov Kanalizácia a ČOV 200 000,00
80 128289 Obec Kátlovce Obce v povodí Blavy II, splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice Obce v povodí Blavy II. - splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice - doplnok č. 1 127 000,00
81 128295 Obec Bory Kanalizácia obce Bory 200 000,00
82 128308 Obec Drahňov Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV 200 000,00
83 128311 Obec Rybník Rybník - kanalizácia obce 159 695,00
84 128313 Obec Ovčie Kanalizácia a ČOV Ovčie 200 000,00
85 128321 Obec Bzovská Lehôtka Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod Vŕškom - Splašková kanalizácia a ČOV 200 000,00
86 128326 Obec Chminianska Nová Ves Intenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves 87 003,00
87 128331 Obec Hronské Kosihy Aglomerácia PODLUŽANY - Odvedenie a čistenie odpadových vôd, 3. stavba súboru stavieb: Hronské Kosihy - obecná kanalizácia 200 000,00
88 128335 Obec Gánovce SO 03 Kanalizácia splašková a dažďová pre IBV Gánovce SO 12 - Splašková kanalizácia 110 300,00
89 128340 Obec Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička - kanalizácia 154 551,00
90 128341 Mesto Vráble Verejná kanalizácia na ul. 1. Mája pozdĺž autobusovej stanice vo Vrábľoch 168 854,00
91 128344 Obec Bukovce Kanalizácia a ČOV obce Bukovce 200 000,00
92 128349 Obec Hodkovce Kanalizácia Hodkovce 200 000,00
93 128360 Obec Prečín Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín - Splašková kanalizácia K6 pri základnej škole a K7 pri pošte 200 000,00
94 128369 Obec Snežnica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec 110 667,00
95 128378 Obec Slatvina Kanalizácia Slatvina 200 000,00
96 128379 Obec Veľké Vozokany Veľké Vozokany - prečerpávanie splaškových vôd do ČOV - zmena stavby pred dokončením 25 227,00
97 128380 Obec Nitrianske Hrnčiarovce N. Hrnčiarovce - rozšírenie kanalizácie ul. Pri škôlke, ul. Konečná, N. Hrnčiarovce, ul. Petöfyho a Adyho - prekládka čerpacej stanice 193 000,00
98 128383 Obec Záborské Záborské- Kanalizácia a rozšírenie vodovodu, časť kanalizácia 200 000,00
99 128388 Obec Pliešovce PLIEŠOVCE, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKY A2, A2-4 136 587,00
100 128398 Obec Dúbravy DÚBRAVY, rozšírenie kanalizácie stoka C 71 848,00
101 128399 Obec Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob - Čierna Voda - verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská a Hlavný dvor, Triblavinská 200 000,00
102 128404 Obec Podlužany Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 2. stavba súboru stavieb: Podlužany - obecná kanalizácia 200 000,00
103 128414 Obec Bijacovce Kanalizácia a ČOV Bijacovce - časť kanalizácia I. etapa 86 004,00
104 128434 Obec Liptovský Ondrej Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina 200 000,00
105 128444 Obec Dúbrava IBV Chrasť - Dúbrava - Splašková kanalizácia a Vodovod I. etapa 144 120,00
106 128448 Obec Hruštín IBV Hruštín, lokalita Kutina - Dielnice, inžinierske siete 200 000,00
107 128453 Obec Ďurkov Kanalizácia Ďurkov 145 236,00
108 128460 Obec Nadlice Odvedenie odpadových vôd Nadlice - II. etapa 200 000,00
109 128474 Obec Vavrečka Vavrečka. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie časť Starý mlyn 113 767,00
110 128476 Obec Jakubov Dobudovanie kanalizácie v obci Jakubov 160 867,00
111 128489 Obec Ostratice Kanalizácia a ČOV Ostratice 200 000,00
112 128497 Obec Tekolďany Kanalizačná sieť - Tekolďany 200 000,00
113 128503 Obec Baldovce ČOV pre obec Baldovce 108 626,00
114 128504 Obec Buglovce Bugľovce - inžinierske siete pre IBV Konopiska - SO 02 Splašková kanalizácia 59 135,00
115 128505 Obec Kurimany Kurimany - vodovod, kanalizácia a ČOV 200 000,00
116 128507 Obec Tomášov Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma, Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie Záhradnícka ulica 200 000,00
117 128508 Obec Čierne Kľačany Čierne Kľačany - kanalizácia 199 999,00
118 128510 Obec Slovenské Krivé Splašková kanalizácia Slovenské Krivé 200 000,00
119 128512 Obec Nemešany Splašková kanalizácia Nemešany, ČOV pre obec Nemešany 180 500,00
120 128516 Obec Dúbrava Kanalizácia a ČOV - Dúbrava 200 000,00
121 128528 Obec Pozdišovce Pozdišovce - kanalizácia, I. a II. stavba 200 000,00
122 128530 Obec Olšavica Kanalizácia Olšavica 184 961,00
123 128531 Obec Pukanec Pukanec - obecná kanalizácia, I. stavba 200 000,00
124 128532 Obec Lúka Lúka, Modrovka, Modrová - Kanalizácia a ČOV - Kanalizácia a ČOV Lúka 200 000,00
125 128546 Obec Betlanovce ČOV a kanalizácia Betlanovce 159 100,00
126 128556 Obec Ždiar Kanalizácia a ČOV Ždiar 111 642,00
127 128557 Obec Ulič Ulič - Rozšírenie kanalizácie IV. časť, líniová stavba, k. ú. Ulič 80 000,00
128 128575 Obec Nováčany Nováčany - ČOV a kanalizácia obce, 1.etapa 200 000,00
129 128577 Obec Dlhé Stráže Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže 200 000,00
130 128578 Obec Vyšný Kubín Jasenová-Vyšný Kubín-Dolný Kubín-splašková kanalizácia 200 000,00
131 128585 Obec Babín Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava - Aktivita č. 1: Námestovo, kanalizácia a ČOV : stavebný súbor 11. Babín, kanalizácia 119 882,00
132 128588 Obec Baďan Kanalizácia a ČOV - Baďan, Klastava 200 000,00
133 128594 Obec Jabloň Jabloň - obecná kanalizácia I.etapa, ČOV + kanalizácia II. etapa, Jabloň 165 430,00
134 128595 Obec Jablonov Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov - stavebný objekt SO 01 - kanalizačná sieť 185 043,00
135 128598 Mesto Vrútky Vrútky, Ul. Karvaša-Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie 192 869,00
136 128601 Obec Pastovce Čistiareň odpadových vôd Pastovce 199 439,00
137 128602 Obec Chmeľov Intenzifikácia ČOV Chmeľov 200 000,00
138 128603 Obec Dolná Seč ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč 200 000,00
139 128604 Obec Mlynica Súbor rodinných domov Pieskovisko II. - Mlynica 155 286,00
140 128605 Obec Látky Látky - Kanalizácia a ČOV 200 000,00
141 128608 Obec Veľký Slavkov Dobudovanie hrubého predčistenia ČOV Veľký Slavkov Kanalizácia a ČOV Veľký Slavkov 199 609,00
142 128609 Obec Sľažany Kanalizácia a ČOV Sľažany 200 000,00
143 128610 Obec Zuberec Inžinierske siete IBV Zuberec Hrady za Milotínom I. etapa - SO 07 Vonkajšia splašková kanalizácia 140 420,00
144 128613 Obec Jarabina Dobudovanie a rozšírenie kanalizácií v aglomerácií Stará Ľubovňa - SO 04 01 Jarabina - kanalizácia, Čistá a bezpečná voda – nevyhnutnosť rozvoja regiónu. 200 000,00
145 128616 Obec Čajkov Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 4. stavba súbor stavieb: Čajkov - obecná kanalizácia 118 750,00
146 128623 Obec Dravce Rozšírenie kanalizačného zberača BA, BA-1 v obci Dravce 200 000,00
147 128635 Obec Fulianka Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka 199 034,00
148 128639 Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia 199 999,00
149 128641 Obec Budmerice Budmerice-ČOV a kanalizácia 164 170,00
150 128643 Obec Hniezdne Kanalizácia a ČOV Hniezdne 186 916,00
151 128649 Obec Malý Šariš Kanalizácia obce Malý Šariš II. etapa 199 233,00
152 128657 Obec Hokovce HOKOVCE - splašková kanalizácia a napojenie na ČOV Dudince 200 000,00
153 128664 Obec Nevidzany Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany 148 180,00
154 128666 Obec Chynorany ČOV Chynorany, II. etapa, Doplnok č. 1 a III. Etapa 200 000,00
155 128669 Združenie obcí Zdravý mikroregión S ČOV a kanalizácia pre obce Preseľany, Hrušovany, Belince, Kamanová 189 189,00
156 128671 Obec Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce nad Trnavou - kanalizácia - I. zmena 02/2001 136 397,00
157 128676 Obec Veľké Lovce Veľké Lovce, ČOV a kanalizácia I. 200 000,00
158 128678 Obec Jarok Obec Jarok - rozšírenie verejnej kanalizácie Školská ulica 187 308,00
159 128679 Obec Horné Otrokovce Horné Otrokovce - kanalizácia 200 000,00
160 128683 Obec Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tríbečom - kanalizačná sieť 200 000,00
161 128684 Obec Kolíňany ČOV Kolíňany - II. Etapa 200 000,00
162 128692 Obec Vrádište Odkanalizovanie združených obcí Viesky 150 000,00
163 128695 Obec Malženice Malženice – rekonštrukcia ČS 3 29 798,00
164 128697 Obec Šemša Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša 200 000,00

Činnosti BV1a až BV4c (mimo najmenej rozvinutých okresov):

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127727 Obec Červenica Červenica - infraštruktúra, vodohospodárska časť: 100 - Zásobovanie vodou 200 000,00
2 127776 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - vodovod 200 000,00
3 127782 Obec Radošovce Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica -Radošovce, Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť 170 000,00
4 127794 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - celoobecný vodovod 120 676,00
5 127800 Mesto Hurbanovo Hurbanovo - rozšírenie vodovodu I., Hurbanovo - rozšírenie vodovodu IV. - II. etapa 200 000,00
6 127808 Obec Krasňany Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštruktúry - II. etapa 173 033,00
7 127835 Obec Buglovce Bugľovce - inžinierske siete pre IBV Konopiska - SO 03 Vodovod 32 455,00
8 127839 Obec Petrova Lehota Vodovod Petrova Lehota, Vodovod - Petrova Lehota SO 03 - Prípojka NN, SO 05 - Oplotenie PHO - I., SO 08 - Oplotenie VDJ 200 000,00
9 127844 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici - SO 5.1. Paseka - rozšírenie vodovodu 136 992,00
10 127861 Obec Klin Klin, Grúň - rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete 110 749,00
11 127874 Obec Nové Sady Nové Sady, časť Kotrbál a Caroviny -rozšírenie vodovodu 200 000,00
12 127879 Obec Dolná Breznica D. Breznica - rozvod vody 200 000,00
13 127890 Obec Lednica Lednica-vodovod II.stavba 191 650,00
14 127904 Obec Breza Rozšírenie vodovodu, Breza - Za školou 32 666,00
15 127912 Obec Polomka Polomka - Hámor - vodovod 200 000,00
16 127958 Obec Papradno Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica 79 600,00
17 127963 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod makytou 93 456,00
18 127968 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - vodovod 200 000,00
19 127975 Obec Sliepkovce Vodovod - Sliepkovce 42 674,00
20 127980 Obec Petrovce nad Laborcom Vodovod - Petrovce nad Laborcom 200 000,00
21 127987 Obec Ľubotín Vodovod Ľubotín 106 403,00
22 127991 Obec Poľný Kesov Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete 138 198,00
23 127997 Obec Ladice Ladice - vodojem Podskalie 180 000,00
24 127999 Obec Bohunice Združený vodovod Krivoklát - Bohunice 169 823,00
25 128004 Obec Veľké Držkovce Veľké Držkovce - napojenie vodovodu na SKV - I. etapa 107 051,00
26 128008 Obec Krpeľany IBV - KRPEĽANY - JUH 29 438,00
27 128011 Mesto Sliač Sliač - kanalizácia, Továrenská, Mlynská ulica - časť vodovod 179 959,00
28 128034 Mesto Tvrdošín Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrošín - Oravice 188 423,00
29 128038 Obec Jatov Jatov vodovod III.etapa 184 189,00
30 128124 Obec Studenec Studenec - Obnova vodovodu 170 921,00
31 128152 Obec Rabča Výstavba vodovodu v obci Rabča - Rozšírenie vodovodu III. etapa 149 416,00
32 128162 Obec Komjatná Rekonštrukcia vodovodu Komjatná, II. etapa 115 209,00
33 128192 Obec Moča Rozšírenie verejného vodovodu Moča 47 932,00
34 128193 Obec Hýľov VODOVOD HÝĽOV Zásobné vodovodné potrubie 200 000,00
35 128209 Obec Uhrovec SO 02 - Verejný vodovod, SO 01 - Vrt a čerpacia stanica - rekonštrukcia 140 894,00
36 128212 Obec Lipníky Lipníky - rozšírenie verejného vodovodu 51 147,00
37 128263 Obec Pušovce Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce 190 000,00
38 128296 Obec Norovce Norovce - obecný vodovod 135 175,00
39 128317 Združenie obcí Horná Krupá - Bíňovce Skupinový vodovod - Trstín, Horná Krupá, Bíňovce - 3. stavba 200 000,00
40 128329 Obec Pohranice Pohranice, verejné siete pre 9RD - SO 03 - Verejný vodovod a prípojky,Pohranice - 8 RD, SO 301 Rozšírenie, zokruhovanie verejného vodovodu a prípojka k RD 61 888,00
41 128343 Mesto Krupina Dostavba vodovodnej siete Krupina - Kopanice a vodojem Krupina - Kopanice 200 000,00
42 128395 Obec Proč Proč - verejný vodovod 19 436,00
43 128408 Obec Hatné Celoobecný vodovod Hatné 200 000,00
44 128412 Obec Víťaz Víťaz - obecný vodovod 200 000,00
45 128419 Obec Stupné Vodovod Stupné 153 209,00
46 128447 Obec Haláčovce Haláčovce - Otrhánky - vodovod 197 016,00
47 128452 Obec Janov Janov - verejný vodovod 150 414,00
48 128470 Mesto Nemšová Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy A, A-1, A-1-1 200 000,00
49 128477 Obec Vislava Vodovod Vislava 115 603,00
50 128479 Obec Pribylina IBV Pribylina a polyfunkčné domy - Medzi Záhradami I. a II. etapa, Oplotenie 95 400,00
51 128481 Obec Marianka Marianka - vodovod - Borinská ulica 166 869,00
52 128569 Obec Horovce Horovce - obecný vodovod 200 000,00
53 128579 Obec Demjata Demjata - vodovod I. etapa 199 500,00
54 128590 Obec Drženice Vodovod Drženice 200 000,00
55 128628 Mesto Vrútky Vrútky, Ul. Karvaša-Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie 200 000,00
56 128672 Obec Gyňov Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu 200 000,00
57 128682 Obec Brestov Brestov – rekonštrukcia vodovodu 200 000,00

Činnosti BP1 až BP2:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127730 Obec Dobrá Niva Dobrá Niva - protipovodňové opatrenia v lokalite Cesnakový jarok 200 000,00
2 127751 Obec Bziny Regulácia potoka Bziny 170 886,00
3 127768 Obec Hraničné Protipovodňové úpravy v obci Hraničné 119 659,00
4 127775 Obec Vlachy Protipovodňové opatrenia obce Vlachy 119 586,00
5 127791 Obec Nededza Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná 137 490,00
6 127805 Obec Pucov Pucov - tok Pucov, úprava toku v rkm. 3,625 - 3,945 a 4,210 - 4,560 151 669,00
7 127829 Obec Nová Kelča Úprava vodného toku v obci Nová Kelča - II. etapa 165 284,00
8 127883 Obec Krásny Brod Úprava potoka v obci Krásny Brod 190 000,00
9 127889 Mesto Spišské Podhradie Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí 168 354,00
10 127906 Obec Nová Polianka Úprava potoka Nová Polianka 200 000,00
11 127908 Obec Trnkov Spevnenie brehových častí potoka a revitalizácia potoka 200 000,00
12 127969 Obec Kráľová nad Váhom Protipovodňová ochrana obce - revitalizácia odvodňovacích rigolov 59 736,00
13 127978 Obec Podhoroď Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď 79 316,00
14 128043 Obec Kladzany Protipovodňové opatrenia v obci Kladzany 199 500,00
15 128048 Obec Radoma Zachytenie zrážkových vôd a ochrana športového areálu kanalizáciou v obci Radoma 199 446,00
16 128051 Obec Pusté Čemerné Úprava odvodňovacích priekop v obci Pusté Čemerné 162 850,00
17 128053 Obec Vyšná Olšava Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšná Olšava 188 100,00
18 128059 Obec Vyšné Nemecké Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšné Nemecké 167 541,00
19 128062 Obec Lieskovec Úprava priľahlých priekop potoka Lieskovčík 149 413,00
20 128069 Obec Kvačany Protipovodňové opatrenia č. 1 Kvačany 169 517,00
21 128075 Obec Ostrá Lúka Protipovodňové opatrenia - II.ETAPA 196 000,00
22 128083 Mestská časť Bratislava Staré mesto Čistenie kanalizačných vpustov na území mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 183 350,00
23 128111 Mesto Trstená Dážďová kanalizácia sídlisko Hrady, Trstená, objekt: SO 03: Ulica Š. Furdeka 163 300,00
24 128161 Obec Lúčka Dažďová kanalizácia 102 400,00
25 128207 Obec Pozba Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Pozba 13 904,00
26 128226 Obec Rudno nad Hronom Riešenie odvádzania povrchových vôd v obci Rudno nad Hronom 92 300,00
27 128232 Obec Bátovce Protipovodňová ochrana v obci Bátovce 90 021,00
28 128253 Obec Dolný Ohaj I. etapa odvodnenia Dolný Ohaj - Nová Ulica 14 348,00
29 128259 Obec Jastrabie nad Topľou Protipovodňová ochrana intravilánu obce Jastrabie nad Topľou – SO 02 Protipovodňová hrádza 153 451,00
30 128283 Obec Brusnica Opatrenia mimo vodného toku v obci Brusnica – III. etapa 169 463,00
31 128287 Obec Zemplín Ochrana územia obce Zemplín pred vnútornými vodami - II. etapa 66 499,00
32 128301 Obec Dolné Otrokovce Protipovodňová ochrana obce Dolné Otrokovce 59 765,00
33 128310 Obec Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom, minimalizácia negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce - ulica Nová 22 681,00
34 128323 Obec Jasenie Odvodňovacie rigoly v obci Jasenie 153 806,00
35 128362 Obec Malé Zálužie Malá Zálužie - odvedenie povrchových prívalových vôd 11 013,00

Činnosť BR1:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 128377 Rieka - združenie na ochranu vodných tokov Zmapovanie výskytu a početnosti nepôvodných a inváznych druhov rýb vo vybraných vodných tokoch a vypracovanie manažmentových opatrení na zabezpečenie ochrany genofondu rýb 84 360,00
2 128402 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Rieka Poprad - rybársky manažment druhu lipeň tymiánový a meteriálno-technické vybavenie odborných pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu 190 000,00
3 128471 Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Malé Leváre - Veľké Leváre Revitalizácia - odbahnenie odstavených meandrov v inundácii rieky Moravy 78 981,00
4 128478 Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom Podpora ichtyocenóc revírov MsO SRZ Dubnica nad Váhom 2018 18 715,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosti C2 a C3:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127734 Obec Omšenie Skvalitnenie služieb v odpadovom hospodárstve BRO- Omšenie 114 317,00
2 127747 Obec Choňkovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Choňkovce 53 428,00
3 127755 Obec Vrícko Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Vrícko 45 649,00
4 127758 Obec Tehla Zakúpenie domových kompoštérov v obci Tehla 25 422,00
5 127786 Obec Rakovčík Zakúpenie zariadení triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Rakovčík 39 332,00
6 127796 Mestská časť Bratislava Staré mesto Zabezpečenie technického vybavenia na zber a štiepkovanie biologicky rozložiteľného odpadu 26 368,00
7 127807 Obec Plevník - Drienové Obecné kompostovisko s ročnou kapacitou do 10 t, Zriadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov 58 855,00
8 127820 Obec Horný Lieskov Kompostovisko obce Horný Lieskov-SO1,SO2 a SO3, Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Horný Lieskov 88 265,00
9 127836 Mesto Bánovce nad Bebravou Analýza nakladania s BRKO v meste Bánovce nad Bebravou 113 361,00
10 127848 Obec Kvašov Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Kvašov 85 021,00
11 127862 Obec Donovaly Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Donovaly 47 481,00
12 127865 Obec Veľké Bierovce Intenzifikácia triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Veľké Bierovce 66 485,00
13 127869 Obec Opatovce Intenzifikácia triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Opatovce 33 283,00
14 127894 Obec Slopná Obecné kompostovisko- Oplotenie, sklad náradia a techniky Slopná, Skvalitnenie služieb v odpadovom hospodárstve BRO-obec Slopná 90 369,00
15 127903 Obec Lednica Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Lednica 80 267,00
16 127914 Obec Matúškovo Kompostovanie bioodpadov v obci Matúškovo 108 300,00
17 127927 Obec Ižkovce Oplotenie kompostoviska, Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ižkovce 14 109,00
18 127933 Obec Zemplín Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplín 37 906,00
19 128049 Obec Senné Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Senné 14 147,00
20 128056 Obec Liptovská Lúžna Podpora domáceho kompostovania v Liptovskej Lúžnej 149 340,00
21 128065 Obec Horné Obdokovce Podpora domáceho kompostovania - Horné Obdokovce 78 318,00
22 128073 Obec Štefanov nad Oravou Zriadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov, Zberný dvor - Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 64 578,00
23 128082 Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Škarniclova 1 27 825,00
24 128114 Základná škola Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Jelenia 16 13 912,00
25 128155 Základná škola s materskou školou M.R. Štefánika, Grösslingová 48, 81109 Bratislava Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Grösslingová 48 27 988,00
26 128176 Základná škola Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Vazovova 4 27 988,00
27 128186 Základná škola Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Dubová 1 13 912,00
28 128223 Materská škola Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Materskej škole, Šulekova č. 35 1 573,00
29 128237 Obec Brestov Zavedenie domáceho kompostovania bioodpadov v obci Brestov 28 595,00
30 128246 Obec Vojka nad Dunajom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pomocou nákupu kompostérov v obci Vojka nad Dunajom 56 943,00
31 128256 Obec Šalgovce Vybudovanie zberného dvora Šalgovce 139 886,00
32 128299 Obec Veľká Čierna Zber a kompostovanie BR KO v obci Veľká Čierna 16 802,00
33 128314 Obec Trenčianske Jastrabie Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Trenčianske Jastrabie 24 617,00
34 128325 Obec Chminianska Nová Ves Kompostáreň Chminianska Nová Ves 113 300,00
35 128346 Obec Pružina Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina 68 828,00
36 128352 Obec Bežovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce 29 231,00
37 128359 Mesto Snina Zberný dvor Snina 150 000,00
38 128372 Obec Prečín Rekonštrukcia spevnených plôch v obci Prečín na miesto pre separovaný zber odpadov 150 000,00
39 128382 Obec Kamenný Most Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kamenný Most 83 600,00
40 128389 Obec Černík Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Černík 116 850,00
41 128396 Obec Jablonové Zberný dvor 150 000,00
42 128407 Obec Baška Zberný dvor Baška 150 000,00
43 128421 Obec Dolné Dubové Zariadenie na zber separovaného odpadu v obci Dolné Dubové 70 781,00
44 128424 Obec Žitavce Podpora separovaného zberu v obci Žitavce vybudovaním zberného dvora a nákupom príslušnej techniky 107 200,00
45 128433 Obec Košecké Podhradie Zberný dvor v Košeckom Podhradí 76 550,00
46 128436 Obec Urmince Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Urmince 104 044,00
47 128440 Obec Buglovce Zberný dvor Buglovce 111 814,00
48 128445 Združenie mikroregiónu Bebrava Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Združení mikroregiónu Bebrava 109 953,00
49 128455 Obec Dvorany nad Nitrou Oplotenie obecného kompostoviska, Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Dvorany nad Nitrou 41 120,00
50 128461 Občianske združenie Žiarska kotlina Intenzifikácia domáceho kompostovania v členských obciach OZ Žiarska kotlina 149 900,00
51 128534 Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Predchádzanie vzniku kuchynského odpadu v mestách a obciach Malokarpatského regiónu 149 838,00
52 128538 Obec Benkovce Benkovce - strojné a prevádzkové vybavenie 90 424,00
53 128544 Obec Kamenín Nákup kompostérov do domácnosti v obci Kamenín 103 266,00
54 128549 Obec Hronsek Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hronsek 53 000,00
55 128551 Obec Tarnov Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Tarnov 31 645,00
56 128555 Obec Bielovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bielovce 61 788,00
57 128571 Obec Báč Zavedenie domáceho kompostovania v obci Báč 33 516,00
58 128582 Obec Kostoľany nad Hornádom Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Kostoľany nad Hornádom 31 328,00
59 128587 Obec Vrbovka Kompostové hospodárstvo v obci Vrbovka 55 176,00
60 128593 Mesto Veľké Kapušany Technologické vybavenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Veľké Kapušany 94 894,00
61 128607 Obec Pavlovce nad Uhom Malá obecná kompostáreň, Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Pavlovce nad Uhom 100 524,00
62 128612 Mesto Rimavská Sobota Nákup zariadení na predchádzanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 38 475,00
63 128615 Obec Vlachovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania 36 708,00
64 128625 Obec Belá - Dulice Zefektívňovanie a rozširovanie BRO v obci Belá-Dulice 122 572,00
65 128629 Obec Ducové Nákup technológie na úpravu obecnej zelene a kompostérov pre občanov 44 819,00
66 128632 Obec Granč - Petrovce Technologické vybavenie pre nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v obci Granč-Petrovce 35 295,00
67 128640 Obec Kajal Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Kajal 24 310,00
68 128654 Obec Čeláre Kompostové hospodárstvo v obci Čeláre 54 000,00
69 128667 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v MČ Bratislava – Záhorská Bystrica 39 102,00
70 128670 Základná škola Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Hlboká cesta 4 13 912,00
71 128677 Obec Veľké Raškovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Raškovce - Malá obecná kompostáreň 59 294,00
72 128681 Základná škola Zabezpečenie elektrického kompostéra pre zhodnotenie BRO na Základnej škole, Mudroňova 83 27 988,00
73 128698 Obec Veľká Ves Podpora predchádzania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Veľká Ves 93 268,00
74 128699 Obec Bracovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bracovce 93 817,00
75 128700 Obec Hiadeľ Separácia a zhodnocovanie BRO v obci Hiadeľ 76 608,00
76 128701 Obec Zemplínska Nová Ves Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplínska Nová Ves 37 767,00
77 128702 Obec Viničky Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Viničky 79 434,00
78 128703 Obec Trenčianske Mitice Kompostovanie v obci Trenčianske Mitice 36 480,00
79 128704 Obec Veľké Chlievany Zhodnocovanie BRKO traktorovou kosačkou s mulčovaním 6 384,00
80 128709 Mesto Levice Hygienizácia a kompostovanie BRKO v meste Levice 121 600,00
81 128713 Obec Tuhár Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tuhár 28 623,00
82 128714 Obec Dražkovce Nakladanie s BRKO v Dražkovciach 51 509,00
83 128716 Obec Podkonice Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Podkonice v NAPANTe 65 375,00

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Činnosti D2 až D6:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 128553 Bratislavské regionálne ochranárske združenie Odstraňovanie inváznych a nepôvodných druhov rastlín v rámci Dunajských luhov s následnou výsadbou autochtónnych druhov drevín 26 084,00
2 128589 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Projekt zvýšenia bezpečnosti pohybu návštevníkov na turistických značených chodníkoch v správe Štátnych lesov TANAPu 76 693,00
3 128619 SAURIA n.o. Zriadenie karanténnej stanice (záchytného strediska) pre nejedovaté a jedovaté chránené plazy národného a európskeho významu. 32 518,00
4 128642 Mesto Svätý Jur Obnova a údržba historickej štruktúry Panónskeho hája NPR Šúr 63 388,00
5 128648 PRALES Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry a jeho blízkom okolí 56 880,00
6 128655 Ing. Miroslav Porubiak Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov - Klenovec -Javorina 117 419,00
7 128665 Zoologická záhrada Košice Voliéry pre ohrozené druhy vtákov - malá a veľká voliéra 180 000,00

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Činnosť E1:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 127736 Slovenská akadémia vied Úlohy vody v súčasnom prostredí Slovenskej republiky, vedecký program a výchova 50 000,00
2 127748 Sylvia Hanáková - ARTAS FOTO ROVINA, HMLY A BIELA FARBA (prírodopisný dokumentárny film Ľudovíta Hanáka o vzácnych nížinných biotopoch Slovenska v období jesene a zimy) 19 000,00
3 127760 Spoločnosť mladých pre tretie tisícročie CHKO Vihorlat ako na dlani 68 628,00
4 127769 Green Foundation, nadácia Roots&Shoots Slovakia 3 581,00
5 127784 Obec Pavčina Lehota Náučný chodník PR Jelšie 6 744,00
6 127788 Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti CHRÁŇME PRÍRODNÉ BOHATSTVO TURCA - MEDZINÁRODNÝ PROJEKT 23 427,00
7 127830 pod Gýmešom o.z. Spoznaj a chráň prírodu pod Gýmešom 159 270,00
8 127834 Mesto Krompachy Lesnícky náučný chodník Líšči vrch 9 571,00
9 127842 MORAVA KRÁSNA ZEM HOROU - festival ekologickej a ľudovej piesne o prírode a životnom prostredí 50 000,00
10 127850 Obec Heľpa Náučný chodník chotárom obce Heľpa 23 985,00
11 127907 Banskobystrický geomontánny park Budovanie, rekonštrukcia a rozvoj náučných chodníkov a náučných lokalít v Banskobystrickom geomontánnom parku prostredníctvom implementácie moderných nástrojov vzdelávania, výchovy a informovanosti 199 999,00
12 127918 Národný energetický klaster NEK Leadership projekt ECO & INNOVATION 27 132,00
13 127929 Obec Lehnice Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia v oblasti ochrany prírody v obci Lehnice 34 000,00
14 127932 Národná zoologická záhrada Bojnice Tlačové a knižné materiály k problematike biodiverzity. 23 586,00
15 127937 IBLO Vybudovanie Dendrologického areálu 101 754,00
16 127941 Nezisková organizácia Barbora Zem menom Slovensko 79 470,00
17 127944 ROAD 66, s.r.o. Enviro centrum Route 66 181 212,00
18 127957 Sayrus s.r.o. Mobilná aplikácia V lese 166 725,00
19 127974 Obec Torysky Náučný chodník -Torysky 87 646,00
20 128086 punkt Dobrý trh - FESTIVAL BEZ ODPADU - redukcia odpadu a šírenie osvety o obehovej ekonomike na verejných podujatiach na Slovensku 16 010,00
21 128112 o.z. Bylinka Stredisko environmentálnej výchovy - Ekocentrum Bylinka 98 800,00
22 128148 Klaster HOREHRONIE- združenie cestovného ruchu Náučný chodník, Bystrá 200 000,00
23 128150 dive 2000 production, s.r.o. Požičaná planéta - vzdelávací projekt pre školy 199 753,00
24 128188 Nadácia Petit Academy Tanuljunk az Új Szóval- Új Szó v škole 2018 21 142,00
25 128191 Mesto Jelšava Vybudovanie náučného chodníka na Leustachov hrad 2 213,00
26 128206 Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied Podpora na vydanie časopisu Životné prostredie 1 425,00

F. Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Činnosť F1:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 128662 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied Sedimentologický a hydraulický model lokality Vrakuňa. Pilotný projekt pre účely sanácie a monitoringu EZ B2 (020)/Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD (SK/ET/B2/136) 188 480,00

J. OBLASŤ: ELEKTROMOBILITA

Činnosť J1: Podpora elektromobility

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 130202 Obec Bánov Podpora elektromobility v obci Bánov 30 000,00
2 130203 Obec Martovce Podpora elektromobility v obci Martovce 30 000,00
3 130205 Obec Ňárad Podpora elektromobility v obci Ňárad 30 000,00
4 130206 Obec Sobotište Podpora elektromobility v obci Sobotište 30 000,00
5 130207 Obec Veľká Paka Podpora elektromoblity v obci Veľká Paka 30 000,00
6 130208 Obec Mlynárovce Elektromobil 29 925,00
7 130209 Obec Hlboké Jazdime v Hlbokom ekologicky a šetrne 30 000,00
8 130210 Obec Kľúčovec Podpora elektromobility v obci Kľúčovec 30 000,00
9 130211 Obec Bziny Elektromobil 28 500,00
10 130212 Obec Klokočov Podpora elektromobility v obci Klokočov 30 000,00
11 130213 Obec Vlkovce Elektromobilita v obci Vlkovce / región Spiš 29 925,00
12 130214 Mesto Detva Elektromobil v službe mestskej polície v Detve 30 000,00
13 130215 Mesto Partizánske Obnova vozového parku na výkon samosprávnych funkcií mesta Partizánske 30 000,00
14 130217 Obec Hnilec Znižovanie množstva vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia prostredníctvom využívania elektromobilu 30 000,00
15 130218 Obec Močenok Elektromobil pre Obecnú políciu Močenok 30 000,00
16 130219 Obec Pavlovce Nákup elektromobilu pre zefektívnenie výkonu samosprávnych funkcií obce Pavlovce 30 000,00
17 130221 Obec Vinné Podpora elektromobility pre obec Vinné 30 000,00
18 130222 Mestská časť Bratislava - Dúbravka Kúpa elektromobilu pre MČ Dúbravka 22 971,00
19 130223 Obec Jurová Zavedenie elektromobility v obci Jurová 30 000,00
20 130226 Obec Víťaz Podpora elektromobility vo Víťaze 30 000,00
21 130227 Mesto Dunajská Streda Podpora elektromobility v Dunajskej Strede 30 000,00
22 130228 Obec Babindol Nákup elektromobilu pre Babindol 30 000,00
23 130229 Obec Zliechov Analýza využitia elektromobilu v Zliechove 28 310,00
24 130231 Obec Zbudza Elektromobilita v obci Zbudza 30 000,00
25 130236 Mesto Hriňová Elektromobilita v meste Hriňová a priľahlých chránených územiach 28 500,00
26 130238 Obec Spišský Hrhov Elektromobil, nástroj lepšej kvality ovzdušia 28 424,00
27 130239 Obec Husák Podpora elektromobility v obci Husák 30 000,00
28 130240 Obec Horňa Elektromobilita v obci Horňa 30 000,00
29 130241 Obec Proč Nákup elektromobilu pre zefektívnenie výkonu samosprávnych funkcií obce Proč 30 000,00
30 130245 Obec Pušovce Podpora elektromobility v obci Pušovce 30 000,00
31 130248 Obec Remetské Hámre Elektromobilita v obci Remetské Hámre 30 000,00
32 130249 Obec Žihárec Ekologická samospráva - nákup elektromobilu 30 000,00
33 130250 Obec Hubová Elektromobil pre obec Hubová 30 000,00
34 130255 Obec Poruba pod Vihorlatom Elektromobilita v obci Poruba pod Vihorlatom 30 000,00
35 130256 Obec Kvačany Nákup elektromobliu pre zefektívnenie výkonu samosprávnych funkcií obce Kvačany 30 000,00
36 130258 Obec Koromľa Podpora elektromobility v obci Koromľa 30 000,00
37 130259 Obec Potônske Lúky Zabezpečenie elektromobilu pre obec Potônske Lúky 30 000,00
38 130260 Obec Šarišská Trstená Podpora elektromobility v obci Šarišská Trstená 30 000,00
39 130261 Obec Uhorská Ves Elektromobil pre obec Uhorská Ves 28 452,00
40 130262 Mesto Piešťany Elektromobilita v samospráve 28 405,00
41 130263 Obec Uzovce Nákup elektromobilu pre zefektívňovanie výkonu samosprávnych funkcií obce Uzovce 30 000,00
42 130264 Obec Kvašov Nákup elektromobilu - Kvašov 30 000,00
43 130265 Obec Družstevná pri Hornáde Elektromobil pre obec Družstevná pri Hornáde 30 000,00
44 130266 Obec Bunkovce Elektromobilita v obci Bunkovce 30 000,00
45 130268 Obec Sedliská Elektromobilita v obci Sedliská 30 000,00
46 130269 Obec Čerhov Nákup elektromobilu pre obec Čerhov 30 000,00
47 130270 Obec Veľký Horeš Nákup elektromobilu pre obec Veľký Horeš 30 000,00
48 130271 Obec Zalužice Elektromobil obec Zalužice 29 251,00
49 130309 Obec Oravská Jasenica Elektromobilita - Partnerstvo 28 500,00
50 130310 Obec Bašovce Zavedenie elektromobilu do samosprávy obce Bašovce 29 999,00
51 130311 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Green car, Nitrianske Hrnčiarovce 30 000,00
52 130313 Obec Dobrohošť Elektromobil pre obec Dobrohošť 30 000,00
53 130314 Obec Prestavlky Nákup elektromobilu pre obec Prestavlky 30 000,00
54 130315 Obec Povoda Zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu v obci Povoda 30 000,00
55 130316 Obec Kuzmice Nákup elektromobilu pre obec Kuzmice 30 000,00
56 130317 Obec Okružná Obstaranie elektromobilu pre obecné účely v obci Okružná 29 250,00
57 130318 Obec Ptrukša Podpora elektromobility - Ptrukša 30 000,00
58 130319 Obec Hiadeľ Podpora elektromobility v obci Hiadeľ 30 000,00
59 130320 Obec Nesvady Podpora elektromobility v obci Nesvady 30 000,00
60 130322 Obec Slovany Znížim emisie, lebo podporím elektromobilitu 29 999,00
61 130323 Obec Bernolákovo Čistá obec 29 250,00
62 130324 Obec Ladce Zelená energia pre Ladce 30 000,00
63 130325 Obec Dubinné Obstaranie elektromobilu pre obecné účely v obci Dubinné 29 250,00
64 130327 Obec Plavecké Podhradie Zelená jazda 30 000,00
65 130328 Obec Slavkovce Podpora elektromobility v obci Slavkovce 30 000,00
66 130329 Mesto Ilava Podpora elektromobility v meste Ilava 30 000,00
67 130330 Prešovský samosprávny kraj Obstaranie elektromobilu pre verejné účely v Prešovskom kraji 29 250,00
68 130331 Mesto Trstená Nákup elektromobilu pre Mestskú políciu v meste Trstená 29 250,00
69 130332 Obec Kajal Nákup elektromobilu pre obec Kajal 30 000,00
70 130334 Obec Hervartov Obstaranie elektromobilu pre obecné účely v obci Hervartov 29 250,00
71 130335 Obec Selice Nákup elektromobilu pre obec Selice 30 000,00
72 130336 Obec Zubák Podpora elektromobility v obci Zubák 30 000,00
73 130337 Obec Váhovce Elektromobil pre obec Váhovce 30 000,00
74 130338 Mesto Zvolen Využitie elektromobilu v okrese Zvolen 29 250,00
75 130339 Obec Dohňany Elektromobilita v obci Dohňany 30 000,00
76 130340 Mesto Michalovce Eko-mobilita Mestskej polície Michalovce 30 000,00
77 130341 Mesto Gelnica Nákup elektromobilu pre mesto Gelnica 30 000,00
78 130342 Obec Bystrička Zatočme s emisiami nákupom elektromobilu 29 999,00
79 130343 Obec Slovenské Ďarmoty Elektromobilitou k zlepšeniu životného prostredia 30 000,00
80 130344 Mesto Žilina Nový elektromobil pre potreby mesta Žilina 30 000,00
81 130346 Obec Komárov Zníženie množstva znečisťujúcich látok využívaním elektromobilu v obci Komárov 30 000,00
82 130347 Obec Slovenská Kajňa Podpora elektromobility v obci Slovenská Kajňa 29 999,00
83 130348 Obec Krásnovce Nákup elektromobilu pre OcÚ Krásnovce 28 110,00
84 130349 Obec Oľšavica Elektromobilita v obci Oľšavica 30 000,00
85 130350 Obec Bzince pod Javorinou Zelené obecné vozidlo 30 000,00
86 130352 Obec Bacúch Nákup elektromobilu kategórie M1 28 500,00
87 130353 Obec Orechová Potôň Nákup elektromobilu na všestranné využitie 30 000,00
88 130354 Obec Čierne nad Topľou Nákup elektromobilu pre obec Čierne nad Topľou 30 000,00
89 130359 Obec Kláštor pod Znievom Elektromobilita - partnerstvo 28 500,00
90 130361 Obec Raslavice Zníženie množstva znečisťujúcich látok využívaním elektromobilu v obci Raslavice 30 000,00
91 130362 Obec Švábovce Elektromobilita v obci Švábovce 29 925,00
92 130364 Obec Sihelné Chránime našu Zem 28 500,00
93 130365 Obec Janov Zníženie emisie podporou elektromobilu 30 000,00
94 130366 Obec Šávoľ Elektromobil v obci 30 000,00
95 130367 Mesto Krupina Nákup elektromobilu 30 000,00
96 130368 Obec Trenč Nákup elektromobilu v obci Trenč 30 000,00
97 130369 Obec Hubošovce Zníženie množstva znečísťujúcich látok využívaním elektromobilu v obci Hrubošovce 30 000,00
98 130370 Obec Košeca Elektromobilne po Košeci 30 000,00
99 130371 Obec Kojatice Zníženie množstva znečisťujúcich látok využívaním elektromobilu v obci Kojatice 30 000,00
100 130372 Obec Jovsa Podpora elektromobility v obci Jovsa 30 000,00
101 130373 Mesto Lučenec Elektromobil pre mestskú políciu 30 000,00
102 130374 Obec Dolná Súča Zelená obec Dolná Súča 30 000,00
103 130375 Obec Rudlov Dotácia na elektromobilitu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Rudlov 30 000,00
104 130376 Obec Veľký Lapáš Znížme škodlivé emisie podporou elektromobility 30 000,00
105 130377 Obec Sirník Nákup elektromobilu pre obec Sirník 30 000,00
106 130378 Mesto Medzilaborce Elektromobil pre mestskú políciu v Medzilaborciach 30 000,00
107 130379 Mesto Svätý Jur Rozvoz stravy energeticky nenáročne a efektívne 28 500,00
108 130380 Obec Vrícko Podporme elektromobilitu - znížme škodlivé emisie 29 999,00
109 130381 Obec Šurice Podporme elektromobilitu - znížme emisie 30 000,00
110 130382 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Novomestský elektromobil 30 000,00
111 130383 Obec Horný Bar Ekomobil 30 000,00
112 130385 Obec Važec Nákup elektromobilu v obci Važec 29 250,00
113 130386 Obec Trstená na Ostrove Zabezpečenie elektromobility samosprávy v obci Trstená na Ostrove 30 000,00
114 130387 Obec Pucov Elektromobilita - partnerstvo 28 500,00
115 130389 Obec Ďanová Zavedenie elektromobilu do samosprávy obce Ďanová 29 999,00
116 130390 Obec Raková Elektromobilita - Partnerstvo 28 500,00
117 130391 Obec Sokoľ Zníženie množstva znečisťujúcich látok využívaním elektromobilu v obci Sokoľ 30 000,00
118 130392 Mesto Nové Zámky Elektromobil - moderná mobilita v našom meste 30 000,00
119 130393 Obec Stankovany Nákup nového vozidla s elektrickým pohonom (elektromobilu) 30 000,00
120 130394 Mestská časť Košice - Krásna E - vozidlo na výkon samosprávnych funkcií pre Mestskú časť Košice- Krásna 30 000,00
121 130395 Obec Soľ Dotácia na kúpu elektromobilu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Soľ 30 000,00
122 130396 Obec Demandice Podpora elektromobility - obec Demandice 30 000,00
123 130397 Obec Rumanová Elektromobil, obec Rumanová 30 000,00
124 130399 Obec Valaliky Podpora kúpy za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Valaliky 30 000,00
125 130400 Obec Ubľa Podpora formou dotácie na kúpu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Ubľa 30 000,00
126 130401 Obec Oravská Poruba Elektromobil pre obec Oravská Poruba 30 000,00
127 130402 Obec Sedliacka Dubová Znížme emisie podporou elektromobility 30 000,00
128 130403 Obec Závada Elektromobil obce Závada 30 000,00
129 130404 Obec Markušovce Nákup elektromobilu v obci Markušovce 29 250,00
130 130405 Obec Slanec Aj my na východe chceme jazdiť ekologickejšie, tichšie a úspornejšie - Zelené služobné vozidlo 30 000,00
131 130406 Mesto Štúrovo Modernizovanie dopravy Mestskej polície v Štúrove 30 000,00
132 130410 Obec Červeník Elektromobil pre obec Červeník 29 925,00
133 130411 Obec Valaská Dubová Elektromobil pre obec Valaská Dubová 30 000,00
134 130413 Obec Žabokreky Podporme elektromobilitu - znížme škodlivé emisie 29 999,00
135 130414 Obec Turcovce Elektromobilita - podpora kúpy za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Turcovce 30 000,00
136 130415 Obec Široké Zníženie množstva znečisťujúcich látok využívaním elektromobilu v obci Široké 30 000,00
137 130416 Obec Jakubany Elektromobil pre obec Jakubany 30 000,00
138 130417 Obec Čaklov Nákup elektromobilu pre obec Čaklov 30 000,00
139 130419 Obec Rokytov Obstaranie elektromobilu pre obecné účely v obci Rokytov 29 250,00
140 130420 Mesto Moldava nad Bodvou Nákup nového vozidla s elektrickým pohonom pre Mesto Moldava nad Bodvou 30 000,00
141 130421 Mesto Bojnice Skvalitnenie ovzdušia v kúpeľnom meste Bojnice 30 000,00
142 130422 Obec Nitrianske Pravno Nákup elektromobilu 30 000,00
143 130423 Obec Zemianska Olča Využívanie elektromobilu na zníženie negatívneho vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší 30 000,00
144 130424 Obec Dolný Štál Obstaranie elektromobilu v obci Dolný Štál 30 000,00
145 130425 Obec Michal na Ostrove Obstaranie elektromobilu za účelom zníženia znečisťujúcich látok v ovzduší 30 000,00
146 130426 Obec Veľká Ves nad Ipľom Zníženie emisií obstaraním elektromobilu - Veľká Ves nad Ipľom 30 000,00
147 130427 Mesto Galanta Zlepšenie ovzdušia v meste Galanta 30 000,00
148 130428 Obec Východná Nákup elektromobilu v obci Východná 30 000,00
149 130431 Mesto Liptovský Mikuláš Elektromobilita v meste Liptovský Mikuláš 29 925,00
150 130433 Mesto Hanušovce nad Topľou Zníženie množstva znečisťujúcich látok využívaním elektromobilu v meste Hanušovce nad Topľou 30 000,00
151 130434 Obec Ruská Nová Ves Obstaranie elektromobilu pre obecné účely v obci Ruská Nová Ves 29 250,00
152 130435 Obec Mníchova Lehota Elektromobil pre obec Mníchova Lehota 30 000,00
153 130436 Obec Breznička Nákup nového elektromobilu pre obec Breznička 30 000,00
154 130437 Obec Iňa Podpora elektromobility - Obec Iňa 30 000,00
155 130439 Obec Čičava Nákup elektromobilu pre obec Čičava 30 000,00
156 130440 Obec Malá Domaša Zníženie množstva znečisťujúcich látok využívaním elektromobilu v obci Malá DOmaša 30 000,00
157 130442 Obec Slovenské Nové Mesto Nákup elektromobilu s cieľom zníženia emisií a zlepšenia životných podmienok obyvateľov obce 30 000,00
158 130443 Obec Kriváň Nákup elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií obce Kriváň 30 000,00
159 130444 Obec Sebechleby Elektromobil v obci Sebechleby 30 000,00
160 130445 Obec Pribylina Elektromobil - Pribylina 28 842,00
161 130446 Obec Veľké Orvište Elektromobil do obce Veľké Orvište 30 000,00
162 130447 Obec Trhová Hradská Nákup elektromobilu pre obec Trhová Hradská 30 000,00
163 130448 Obec Zalaba Podpora elektromobility - Obec Zalaba 30 000,00
164 130450 Obec Podhoroď Dotácia na kúpu e-auta za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Podhoroď 30 000,00
165 130451 Obec Ivanovce Elektromobil pre obec Ivanovce 30 000,00
166 130452 Obec Lackovce Na ceste k zeleným zajtrajškom 30 000,00
167 130453 Obec Svinica Podpora kúpy elektromobilu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Svinica 30 000,00
168 130454 Obec Radôstka Elektromobilita - Partnerstvo 28 500,00
169 130457 Obec Bobrov Elektromobilita - Partnerstvo 28 500,00
170 130458 Mesto Sobrance Podpora zaobstarania elektromobilu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov mesta Sobrance 30 000,00
171 130459 Obec Polomka Podporujeme elektromobilitu 30 000,00
172 130460 Mesto Krompachy Zníženie miery znečistenia ovzdušia v meste Krompachy prostredníctvom obstarania elektromobilu 30 000,00
173 130462 Obec Bystré Nákup elektromobilu pre obec Bystré 30 000,00
174 130463 Obec Janovce Zníženie množstva znečisťujúcich látok využívaním elektromobilu v obci Janovce 30 000,00
175 130464 Obec Kobyly Zníženie množstva znečisťujúcich látok využívaním elektromobilu v obci Kobyly 30 000,00
176 130465 Obec Kráľovce Elektromobil Kráľovce - výhody zelenej jazdy 30 000,00
177 130467 Mesto Holíč Nákup elektromobilu pre Mestskú políciu Holíč 30 000,00
178 130469 Obec Komárovce Podpora kúpy elektroauta za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Komárovce 30 000,00
179 130470 Obec Ruská Bystrá Podpora elektromobility za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Ruská Bystrá 30 000,00
180 130471 Obec Hrušov Eliminujme škodlivé emisie nákupom elektromobilu 30 000,00
181 130472 Mesto Kežmarok Smart Green E-Mobilita v Kežmarku - Rozšírenie vozového parku mesta o elektromobil 29 545,00
182 130473 Obec Veľký Biel Elektromobil pre obec Veľký Biel 29 925,00
183 130474 Obec Tureň Kúpa elektromobilu pre obec Tureň 29 925,00
184 130475 Obec Liptovská Teplička Nákup elektromobilu v obci Liptovská Teplička 29 250,00
185 130476 Obec Tarnov Obstaranie elektromobilu pre obecné účely v obci Tarnov 29 250,00
186 130477 Obec Mokroluh Obstaranie elektromobilu pre obecné účely v obci Mokroluh 29 250,00
187 130479 Mesto Podolínec Osobný elektromobil NISSAN LEAF 30 000,00
188 130480 Obec Turňa nad Bodvou Malý nákladný elektromobil pre obec Turňa nad Bodvou 28 329,00
189 130481 Obec Rabča Ekologické auto - zdravé ovzdušie 30 000,00
190 130482 Obec Slopná Nákup 1. elektroautomobilu pre obec Slopná 30 000,00
191 130483 Obec Stročín Zníženie množstva znečisťujúcich látok využívaním elektromobilu v obci Stročín 30 000,00
192 130484 Obec Rakúsy Elektromobil pre obec Rakúsy 29 925,00
193 130485 Obec Tisinec Elektromobil pre obec Tisinec 29 925,00
194 130486 Obec Huncovce Elektromobil pre obec Huncovce 29 925,00
195 130487 Obec Vyšná Olšava Elektromobil pre obec Vyšná Olšava 29 925,00
196 130489 Obec Lúky Podpora elektromobility v obci Lúky 28 500,00
197 130491 Mesto Veľký Šariš Podpora elektromobility v meste Veľký Šariš 30 000,00
198 130492 Obec Chrámec Nákup nového elektromobilu pre obec Chrámec 30 000,00
199 130493 Mesto Dubnica nad Váhom Obstaranie elektromobilu pre potreby mesta Dubnica nad Váhom 29 450,00
200 130494 Obec Ždiar Revitalizácia tatranskej prírody 28 110,00
201 130495 Obec Baška Podpora elektromobility v obci Baška 30 000,00
202 130496 Obec Herľany Dotácia na kúpu elektromobilu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienokobyvateľov obce Herľany 30 000,00
203 130497 Obec Seňa J. Elektromobilita 30 000,00
204 130498 Obec Iňačovce Podpora zaobstarania elektroautomobilu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Iňačovce 30 000,00
205 130499 Obec Pruské Zelené auto 30 000,00
206 130500 Obec Liptovská Lúžna Zakúpenie elektromobilu pre obec Liptovská Lúžna 30 000,00
207 130501 Obec Lokca Elektromobilita - Partnerstvo 28 500,00
208 130502 Mesto Handlová Podpora elektromobility v meste Handlová 29 250,00
209 130503 Obec Badín Nákup elektromobilu 30 000,00
210 130504 Obec Fričkovce Elektromobilita - podpora nákupu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Fričkovce 30 000,00
211 130505 Obec Lipníky Nákup elektromobilu pre zefektívnenie výkonu samosprávnych funkcií obce Lipníky 30 000,00
212 130506 Obec Topoľovka Podpora elektromobility pre obec Topoľovka 30 000,00
213 130507 Obec Lučatín Elektromobil v obci Lučatín pre zdravšie životné prostredie 30 000,00
214 130508 Obec Malá Ida Podpora elektromobility v obci Malá Ida 30 000,00
215 130509 Obec Liptovská Kokava Nákup elektromobilu v obci Liptovská Kokava 30 000,00
216 130510 Obec Dvorníky - Včeláre Elektromobilita 30 000,00
217 130511 Obec Koprivnica Elektromobil - kľúč k nulovým emisiám 30 000,00
218 130512 Mesto Spišská Nová Ves Ekologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi 29 925,00
219 130513 Mesto Vysoké Tatry Nákup nového elektromobilu 30 000,00
220 130514 Obec Nižný Hrušov Znižovanie CO2 stopy budovaním komponentov v koncepte smart regiónu 30 000,00
221 130515 Obec Kokošovce Elektromobil aj v obci Kokošovce 24 700,00
222 130517 Obec Zubrohlava Ekológia budúcnosti 28 500,00
223 130518 Mestská časť Košice - Poľov Podpora elektromobility v mestskej časti Košice - Poľov 30 000,00
224 130519 Obec Soblahov Podpora elektromobility v podmienkach obce Soblahov 30 000,00
225 130521 Obec Podbiel Elektromobil pre obec Podbiel 30 000,00
226 130522 Obec Zámutov Nákup elektromobilu pre obec Zámutov 30 000,00
227 130523 Obec Kvakovce Obstaranie elektromobilu pre obecné účely v obci Kvakovce 29 250,00
228 130524 Obec Mikušovce Nákup elektromobilu v obci 30 000,00
229 130525 Obec Tehla Nákup elektromobilu 30 000,00
230 130526 Obec Nová Kelča Elektromobilita v obci Nová Kelča 30 000,00
231 130527 Obec Rudinka Elektromobilita - Partnerstvo 28 500,00
232 130528 Mesto Strážske Podpora zaobstarania e-auta za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov mesta Strážske 30 000,00
233 130529 Obec Drahňov Podpora kúpy elektroauta za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Drahňov 30 000,00
234 130530 Obec Bačkov Podpora kúpy elektromobilu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Bačkov 30 000,00
235 130531 Mesto Snina Podpora kúpy za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov mesta Snina 30 000,00
236 130532 Obec Tušice Dotácia na elektroauto za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Tušice 30 000,00
237 130533 Obec Ľubiša Dotácia na elektromobil za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Ľubiša 30 000,00
238 130534 Obec Horovce Podpora elektromobility za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Horovce 30 000,00
239 130535 Obec Čirč Elektromobilita v obci Čirč 29 925,00
240 130537 Obec Jastrabie nad Topľou Podpora nákupu elektromobilu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Jastrabie n/T 30 000,00
241 130539 Obec Vavrečka Elektromobilita - Partnerstvo 28 500,00
242 130540 Obec Kamenica nad Cirochou Elektromobilom za inováciou 30 000,00
243 130541 Mesto Vranov nad Topľou Nákup elektromobilu v meste Vranov nad Topľou 30 000,00
244 130542 Mesto Humenné Nákup elektromobilu pre mesto Humenné 30 000,00
245 130544 Obec Topoľníky Obstaranie elektromobilu z environmentálnych dôvodov na verejnoprospešné účely obce 30 000,00
246 130545 Obec Malé Dvorníky Zníženie znečistenia ovzdušia využívaním elektromobilu obcou Malé Dvorníky 30 000,00
247 130546 Obec Padáň Obstaranie elektromobilu pre potreby obce Padáň 30 000,00
248 130547 Mesto Veľký Meder Nákup elektromobilu na nekomerčné účely vo Veľkom Mederi 30 000,00
249 130548 Obec Pavlovce nad Uhom Nákup elektromobilu pre obec Pavlovce nad Uhom 30 000,00
250 130549 Obec Krásnohorské Podhradie Elektromobilita v Krásnohorskom Podhradí 30 000,00
251 130550 Obec Vyšný Žipov Elektromobil pre obec Vyšný Žipov 29 450,00
252 130551 Obec Čenkovce Zníženie množstva vypustených látok do ovzdušia nákupom elektromobilu 30 000,00
253 130552 Obec Dravce Nákup elektromobilu pre obec Dravce 30 000,00
254 130553 Mesto Prievidza Elektromobilita v meste Prievidza 30 000,00
255 130554 Obec Nýrovce Elektromobil pre obec Nýrovce 29 450,00
256 130555 Mesto Spišská Belá Podpora ochrany ovzdušia - rozšírenie vozového parku mesta Spišská Belá o elektromobil. 25 460,00
257 130556 Obec Mad Elektromobil pre obec Mad 30 000,00
258 130557 Obec Iža Elektromobil pre obec Iža 30 000,00
259 130559 Obec Marcelová Elektromobil pre obec Marcelová 28 705,00
260 130560 Obec Rochovce Podpora elektromobiliti - obec Rochovce 30 000,00
261 130561 Obec Žirany Nákup elektromobilu pre obec Žirany 30 000,00
262 130562 Obec Štítnik Podpora elektromobility v obci Štítnik 28 918,00
263 130564 Obec Zbehy Podpora elektromobility v obci Zbehy 28 500,00
264 130565 Obec Hajnáčka Elektromobil pre obec Hajnáčka 28 158,00
265 130566 Obec Hronovce podpora elektromobility 30 000,00
266 130567 Obec Detvianska Huta jazdíme s dobou 30 000,00
267 130568 Obec Moravany nad Váhom Elektromobilom pre kvalitnejšie životné prostredie 30 000,00
268 130569 Obec Domaniža Podpora elektromobility v obci Domaniža 30 000,00
269 130571 Mesto Trenčín Zakúpenie elektromobilu pre Mestskú políciu Trenčín 30 000,00
270 130572 Mesto Trnava Nákup elektromobilu za účelom podpory elektromobility v meste Trnava 30 000,00
271 130573 Mestská časť Bratislava - Jarovce Dýchajme lepší vzduch 30 000,00
272 130574 Obec Slovenské Pravno Znížme emisie podporou elektromobility 29 999,00
273 130576 Mesto Ružomberok Elektromobil Mesto Ružomberok 30 000,00
274 130577 Obec Suché Podpora kúpy elektromobilu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Suché 30 000,00
275 130578 Obec Tušická Nová Ves Dotácia na kúpu elektroauta za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Tušickej Novej Vsi 30 000,00
276 130580 Obec Tuhár Ekologické jazdenie v obci Tuhár 29 250,00
277 130581 Obec Horné Saliby Obstaranie elektromobililu v obci Horné Saliby 29 402,00
278 130582 Obec Uhrovec Nákupom elektromobilu zlepšíme životné prostredie 30 000,00
279 130583 Obec Malá Mača Elektromobil, obec Malá Mača 29 402,00
280 130584 Obec Holiša Nákup nového elektromobilu pre obec Holiša 30 000,00
281 130585 Obec Radzovce Nákup nového elektromobilu pre obec Radzovce 30 000,00
282 130586 Obec Čierna Voda Podpora elektromobility v obci Čierna Voda 29 402,00
283 130587 Obec Nižná Boca Elektromobil pre obec Nižná Boca 28 452,00
284 130588 Obec Jelka Elektromobil, obec Jelka 29 450,00
285 130589 Obec Sučany Obstaranie elektromobilu pre obec Sučany 30 000,00
286 130590 Obec Veľká Mača Elektromobil, obec Veľká Mača 29 402,00
287 130591 Obec Košťany nad Turcom Elektromobilita - Partnerstvo 28 500,00
288 130592 Obec Teplička nad Váhom Elektromobil pre obec Teplička nad Váhom 30 000,00
289 130593 Obec Necpaly Kúpa elektromobilu pre obec Necpaly 29 925,00
290 130594 Mesto Gabčíkovo Nákup vozidla s elektrickým pohonom 30 000,00
291 130595 Obec Kráľová nad Váhom Elektrickým pohonom za zdravšie ovzdušie 29 925,00
292 130596 Obec Tesárske Mlyňany Elektromobil Tesárske Mlyňany 30 000,00
293 130598 Obec Lysá pod Makytou Podpora elektromobility v obci Lysá pod Makytou 30 000,00
294 130599 Obec Tomášikovo Podpora elektromobility v obci Tomášikovo 29 450,00
295 130600 Obec Babín Obstaranie elektromobilu pre obec Babín 30 000,00
296 130601 Obec Rudinská Elektromobil v obci Rudinská 30 000,00
297 130602 Obec Čierny Brod Zaobstaranie elektromobilu v obci Čierny Brod 29 402,00
298 130603 Obec Hontianske Trsťany Podpora elektromobility - Obec Hontianske Trsťany 30 000,00
299 130604 Obec Kolíňany Elektromobil pre potreby obce Kolíňany 30 000,00
300 130605 Obec Vyškovce nad Ipľom Nákup vozidla s elektrickým pohonom pre obec Vyškovce nad Ipľom 30 000,00
301 130606 Obec Mojmírovce Kúpa nového viacúčelového vozidla na elektrický pohon 30 000,00
302 130607 Obec Poráč Nákup Elektromobilu 30 000,00
303 130608 Obec Papradno Podpora elektromobility v obci Papradno 29 925,00
304 130609 Obec Pohronský Ruskov Nákup elektromobilu pre obec Pohronský Ruskov 30 000,00
305 130610 Obec Mýtne Ludany Nákup vozidla s elektrickým pohonom pre obec Mýtne Ludany 30 000,00
306 130611 Obec Dolný Badín Zakúpenie elektromobilu pre obec 30 000,00
307 130613 Obec Kálnica Nákup Elektromobilu 30 000,00
308 130614 Obec Kunova Teplica Zakúpenie elektromobilu pre potreby obce Kunova Teplica 28 283,00
309 130615 Obec Lúčky Elektromobil - budúcnosť pre nás a naše deti 30 000,00
310 130616 Mesto Svit Nákup elektromobilu v meste Svit 30 000,00
311 130617 Mesto Stupava Elektromobilom po Stupave 29 925,00
312 130619 Obec Lietavská Lúčka Obstaranie vozidla s elektrickým pohonom pre potreby obce Lietavská Lúčka 28 349,00
313 130620 Obec Divinka Obstaranie vozidla s leketrickým pohonom pre potreby obce Divinka 28 349,00
314 130621 Obec Podhorie Obstaranie vozidla s elektrickým pohonom pre potreby obce Podhorie 28 349,00
315 130622 Obec Lietavská Svinná - Babkov Obstaranie vozidla s elektrickým pohonom pre potreby obce Lietavská Svinná - Babkov 28 349,00
316 130623 Obec Dolný Hričov Obstaranie vozidla s elektrickým pohonom pre potreby obce Dolný Hričov 28 349,00
317 130624 Obec Porúbka Obstaranie vozidla s elektrickým pohonom pre potreby obce Porúbka 28 349,00
318 130625 Obec Prečín Podpora elektromobility v obci Prečín 30 000,00
319 130626 Obec Lietava Obstaranie vozidla s elektrickým pohonom pre potreby obce Lietava 28 349,00
320 130627 Obec Selce Nákup nového osobného vozidla s elektrickým pohonom, elektromobilu 30 000,00
321 130628 Obec Veličná Nákup Elektromobilu 29 250,00
322 130629 Obec Oravská Polhora Elektromobilita-Partnerstvo 28 500,00
323 130630 Obec Klin Ekológia hýbe svetom 28 500,00
324 130631 Obec Vasiľov Ekológia našimi očami 28 500,00
325 130632 Obec Mútne Elektromobilita v obci Mútne 30 000,00
326 130635 Trnavský samosprávny kraj Podpora elektromobility v Trnavskom kraji 30 000,00
327 130637 Obec Lednica Nákup elektromobilu - Lednica 30 000,00
328 130639 Obec Baka Obstaranie elektromobilu pre obec Baka 29 450,00
329 130640 Obec Lemešany Zabezpečenie elektromobilu pre obec Lemešany 28 111,00
330 130641 Obec Gemer Elektromobil pre obec Gemer 29 999,00
331 130642 Obec Oravská Lesná Nákup nového elektromobilu pre obec Oravská Lesná 30 000,00
332 130643 Obec Nitrianska Blatnica Zakúpenie elektromobilu pre obec Nitrianska Blatnica 30 000,00
333 130644 Obec Horné Obdokovce Obstaranie elektromobilu pre obec Horné Obdokovce 30 000,00
334 130645 Obec Ludanice Elektromobil pre potreby obce Ludanice 30 000,00
335 130646 Obec Malé Ripňany Obstaranie elektromobilu pre obec Malé Ripňany 30 000,00
336 130647 Obec Cerovo Elektro mobilita - obec Cerovo 30 000,00
337 130648 Obec Hviezdoslavov Zefektívnenie výkonu samosprávnych funkcií obce Hviezdoslavov nákupom elektromobilu 30 000,00
338 130649 Obec Dolný Bar Znižovanie základných znečisťujúcich látok v ovzduší prostredníctvom využitia elektromobilu 30 000,00
339 130650 Obec Horné Zelenice Zakúpenie elektromobilu pre obec Horné Zelenice 29 450,00
340 130651 Obec Rakovo Elektromobilita - Partnerstvo, Ekologicky, účelne a obec ako vzor elektromobilite 30 000,00
341 130652 Obec Kysak Podpora elektromobility v obci Kysak 30 000,00
342 130653 Obec Belá nad Cirochou Kúpa elektromobilu pre obec Belá nad Cirochou 29 925,00
343 130654 Obec Soboš Prvý elektromobil v obci Soboš 29 925,00
344 130655 Obec Ptičie Nákup elektromobilu pre potreby obce Ptičie 30 000,00
345 130656 Obec Cinobaňa Kúpa elektromobilu pre obec Cinobaňa 29 925,00
346 130657 Obec Lenartov Elektromobilita v obci Lenartov 29 925,00
347 130658 Mesto Sereď Zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky elektromobilu 30 000,00
348 130659 Mesto Hlohovec Elektromobil pre Mestskú políciu v Hlohovci 30 000,00
349 130660 Obec Lovce Elektromobil pre obec Lovce 29 982,00
350 130661 Obec Abrahám Rozvoj elektromobility v obci Abrahám 22 021,00
351 130662 Obec Čakajovce Rozvoj elektromobility v obci Čakajovce 28 110,00
352 130663 Obec Dvory nad Žitavou Rozvoj elektromobility v obci Dvory nad Žitavou 30 000,00
353 130664 Obec Slatinské Lazy Nákup elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií obce Slatinské Lazy 29 715,00
354 130665 Obec Podkriváň Nákup elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií obce Podkriváň 30 000,00
355 130666 Obec Dedina Mládeže Elektromobil pre obec Dedina Mládeže 30 000,00
356 130667 Obec Drženice Nákup elektromobilu pre Obec Drženice 30 000,00
357 130668 Obec Rakovec nad Ondavou Podpora elektromobility v obci Rakovec nad Ondavou 30 000,00
358 130669 Mesto Trenčianske Teplice Nákup vozidla s elektrickým pohonom pre potreby mesta Trenčianske Teplice 30 000,00
359 130670 Obec Kamenná Poruba Podpora deti a mládeže k rozvoju športu a zachovaniu kultúrneho dedičstva 30 000,00
360 130671 Obec Krásno Nákup elektromobilu pre potreby obce Krásno 30 000,00
361 130673 Obec Jahodná Nákup elektromobilu pre obec Jahodná 30 000,00
362 130676 Obec Okoč Nákup elektromobilu v obci Okoč 30 000,00
363 130677 Obec Chtelnica Znižovanie produkcie CO2 zapojením elektromobility 30 000,00
364 130678 Obec Banka Ochrana životného prostredia znížením produkcie CO2 elektromobilitou 30 000,00
365 130679 Mesto Senica Podpora elektromobility Mestskej polície Senica 30 000,00
366 130680 Obec Ľubotín Elektromobil pre obec Ľubotín 30 000,00
367 130681 Obec Lehnice Nákup elektromobilu pre obec Lehnice 30 000,00
368 130682 Obec Zálesie Podporme elektromobilitu v Zálesí 30 000,00
369 130683 Žilinský samosprávny kraj Jazdíme ekologickejšie 30 000,00
370 130684 Obec Drienovo Elektro mobilita - obec Drienovo 30 000,00
371 130686 Obec Pohorelá Podpora elektromobility v obci Pohorelá 30 000,00
372 130687 Obec Šarišské Jastrabie Podpora elektromobility v obci Šarišské Jastrabie 30 000,00
373 130688 Obec Strečno Elektromobilita - Partnerstvo 28 500,00
374 130689 Obec Hrubá Borša Kúpa elektromobilu pre obec Hrubá Borša 29 925,00
375 130690 Obec Nižný Orlík Elektromobil 29 925,00
376 130691 Obec Nižný Klátov Podpora elektromobility v obci Nižný Klátov 30 000,00
377 130693 Obec Streda nad Bodrogom Podpora elektromobility v obci Streda nad Bodrogom 30 000,00
378 130694 Obec Brestov Elektromobilita obce Brestov 30 000,00
379 130695 Mesto Spišské Vlachy Podporme elektromobilitu - znížme emisie 29 999,00
380 130696 Obec Varhaňovce Podpora elektromobility v obci Varhaňovce 26 125,00
381 130698 Obec Veľké Úľany Elektromobil pre Veľké Úľany 30 000,00
382 130699 Obec Chorvátsky Grob Podpora elektromobility 30 000,00
383 130700 Obec Štrba Zníženie množstva znečisťujúcich látok využívaním elektromobilu v obci Štrba 30 000,00
384 130702 Obec Jakubov Elektromobil pre obec Jakubov 29 450,00
385 130703 Mesto Kolárovo Elektromobil v samospráve mesta Kolárovo 30 000,00
386 130704 Obec Horné Lefantovce Nákup vozidla s elektrickým pohonom 30 000,00
387 130705 Obec Slatina Nákup elektromobilu pre obec Slatina 30 000,00
388 130706 Obec Strekov Nákup elektromobilu pre obec Strekov 28 975,00
389 130707 Obec Ipeľské Predmostie Elektromobil pre obec Ipeľské Predmostie 28 975,00
390 130708 Obec Likavka Prvý elektromobil v obci Likavka 30 000,00
391 130710 Obec Svodín Nákup elektromobilu pre obec Svodín 30 000,00
392 130711 Obec Tulčík Obstaranie elektromobilu do obce Tulčík 28 490,00
393 130712 Obec Vysoká nad Kysucou Elektromobil v službách obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou 30 000,00
394 130713 Obec Bošáca Elektromobil pre obec Bošáca 30 000,00
395 130714 Obec Zbudské Dlhé Nákup elektromobilu 30 000,00
396 130715 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves Zabezpečenie elektromobilu pre mestskú časť Košice - Košická Nová Ves 29 450,00
397 130716 Obec Zbojné Zelená obec - nákup elektromobilu pre potreby obce Zbojné 30 000,00
398 130717 Obec Gemerská Hôrka Podpora elektromobility v obci Gemerská Hôrka 30 000,00
399 130718 Obec Kružlov Nákup elektromobilu pre účely obce Kružlov 30 000,00
400 130720 Obec Nová Bošáca Zníženie znečistenia ovzdušia pomocou elektromobilu v obci Nová Bošáca 30 000,00
401 130721 Obec Veľké Ripňany Elektromobil pre obec Veľké Ripňany 30 000,00
402 130722 Obec Devičie Nákup nového osobného vozidla s elektrickým pohonom, elektromobilu 30 000,00
403 130725 Mestská časť Bratislava -Ružinov Podpora elektromobility v Ružinove 30 000,00
404 130726 Obec Makov Elektromobil v obci Makov 29 868,00
405 130727 Obec Čifáre Elektromobilita v obci Čifáre 27 550,00
406 130728 Obec Bertotovce Podporme elektromobilitu - znížme škodlivé emisie 30 000,00
407 130729 Obec Dubník Podpora elektromobility v obci Dubník 28 500,00
408 130730 Obec Dlhá nad Váhom Podpora elektromobility v obci Dlhá nad Váhom 28 500,00
409 130731 Obec Šoporňa Podpora elektromobility v obci Šoporňa 28 500,00
410 130732 Obec Budince Elektromobil pre obecný úrad Budince 29 250,00
411 130733 Obec Tomášov Nákup nového vozidla s elektrickým pohonom pre obec Tomášov 30 000,00
412 130734 Mesto Šaštín-Stráže Nákup nového vozidla s elektrickým pohonom pre potreby mesta Šaštín-Stráže 30 000,00
413 130735 Obec Bracovce Nákup elektromobilu pre obec Bracovce 30 000,00
414 130736 Mestská časť Bratislava Lamač Ekologické vozidlo Lamač 29 450,00
415 130738 Obec Kozárovce Nákup elektromobilu 30 000,00
416 130739 Obec Štitáre Obstaranie elektromobilu 30 000,00
417 130741 Obec Švošov Elektromobil v obci Švošov 30 000,00
418 130742 Mesto Zlaté Moravce Elektromobil pre Mesto Zlaté Moravce 30 000,00
419 130743 Obec Jarabina Elektromobil pre obec Jarabina 30 000,00
420 130744 Obec Pozba Nákup elektromobilu pre obec Pozba 25 441,00
421 130745 Mesto Považská Bystrica Cesta k ochrane životného prostredia prostredníctvom elektromobilu 30 000,00
422 130746 Mesto Poltár Kúpa elektromobilu pre mesto Poltár 29 925,00
423 130747 Obec Chotín Podpora elektromobility v obci Chotín 28 500,00
424 130750 Obec Veľké Kosihy Obstaranie elektromobilu pre potreby Obce Veľké Kosihy 30 000,00
425 130751 Obec Viničné Elektromobil (na výkon samosprávnych funkcií) 29 830,00
426 130753 Obec Vinodol Zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok v obci Vinodol 30 000,00
427 130755 Obec Malý Slavkov Nákup elektromobilu pre obec Malý Slavkov 30 000,00
428 130756 Obec Nemcovce Elektromobilita obce Nemcovce 30 000,00
429 130757 Obec Tužina J. Oblasť: Elektromobilita 30 000,00
430 130758 Obec Trávnik Obstaranie elektromobilu pre obec Trávnik 30 000,00
431 130759 Obec Čereňany Nákup elektromobilu KIA Soul EV pre obec Čereňany 28 490,00
432 130760 Obec Leles Elektromobil pre obec Leles 30 000,00
433 130761 Obec Lendak Obecný elektromobil v Lendaku 30 000,00
434 130763 Obec Parchovany Elektromobil Parchovany 23 921,00
435 130764 Obec Veľký Lipník Podpora elektromobility v obci veľký Lipník 30 000,00
436 130765 Obec Fulianka Obstaranie elektromobilu do obci Fulianka 28 490,00
437 130768 Obec Oľšavka Elektromobilita obce Oľšavka 23 750,00
438 130769 Obec Plaveč Podpora elektromobility v obci Plaveč 30 000,00
439 130770 Obec Stebnícka Huta Elektromobil pre Obec Stebnícka Huta 30 000,00
440 130771 Obec Čakany Nákup vozidiel s elektrickým pohonom 30 000,00
441 130772 Obec Zborov Zníženie množstva znečisťujúcich látok elektromobilom v obci Zborov 30 000,00
442 130773 Obec Margecany Nákup elektromobilu pre obec Margecany 30 000,00
443 130777 Mesto Spišská Stará Ves Elektromobil do Pienin 27 170,00
444 131122 Obec Biskupice Nákup elektromobilu pre obec Biskupice 30 000,00
445 131123 Obec Príbovce Znižujeme množstvo vypustených znečisťujúcich látok, elektromobil - 0.0 emisie 30 000,00
446 131124 Obec Dunajský Klátov Podpora elektromobility - Obec Dunajský Klátov 30 000,00
447 131125 Obec Mýtna Obstaranie elektromobilu v obci Mýtna 28 500,00
448 131126 Obec Kováčová Obstaranie elektromobilu pre obec Kováčová 26 600,00
449 131127 Obec Okoličná na Ostrove Zavedenie elektromobilu do obecnej samosprávy 30 000,00

L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Činnosť L4AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 129409 Obec Chrastince Rekonštrukcia budovy obecného úradu Chrastince - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 190 393,00
2 129418 Obec Rakúsy Zateplenie budovy centra voľného času 32 273,00
3 129433 Obec Krčava Krčava - Základná škola s materskou školou - Zvýšenie energetickej účinnosti objektu, na pozemku parc. č. KN 576, katastrálne územie Krčava. 156 443,00
4 129436 Obec Stanča Zateplenie objektov Základnej a Materskej školy obce Stanča 164 022,00
5 129444 Obec Jenkovce Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti na pozemku parc. Č. KN 281/1 katastrálne územie Jenkovce 73 711,00
6 129448 Obec Stredné Plachtince Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy Stredné Plachtince súp. č. 42 125 631,00
7 129490 Obec Slanská Huta Zateplenie objektu - Obecný úrad - Kultúrny dom Slanská Huta - časť Obecný úrad 98 300,00
8 129491 Obec Kvakovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Kvakovce 64 134,00
9 129493 Obec Veľké Ozorovce Zateplenie budovy materskej školy Veľké Ozorovce 91 598,00
10 129495 Obec Kuzmice Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia - Základná škola Kuzmice 169 858,00
11 129501 Obec Dlhé Klčovo Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Dlhé Klčovo 199 286,00
12 129515 Obec Krivany Zateplenie budovy Obecného úradu v obci Krivany 168 904,00
13 129536 Obec Čučma Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy 150 615,00
14 129539 Obec Turňa nad Bodvou Zateplenie a výmena okien OcÚ Turňa nad Bodvou 189 513,00
15 129544 Obec Cestice Základná a Materská škola – Cestice - zateplenie 189 776,00
16 129548 Obec Vyšný Žipov OBNOVA A REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY VYŠNÝ ŽIPOV 168 349,00
17 129554 Obec Paňovce Významná obnova budovy obecného úradu Paňovce 128 043,00
18 129555 Mesto Tisovec Tisovec – rekonštrukcia základnej školy, objekt budova školy 40 110,00
19 129557 Obec Ratvaj Budova obecného úradu súp. č. 33 36 010,00
20 129560 Základná škola Švedlár Švedlár, Základna škola - Rekonštrukcia 133 360,00
21 129561 Obec Hrnčiarska Ves Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-spoločenského centra 158 515,00
22 129566 Obec Koromľa Koromľa - zateplenie a rekonštrukcia strechy objektu Materskej školy 79 593,00
23 129567 Obec Jezersko Obecný úrad - zateplenie 78 600,00
24 129568 Obec Prakovce Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Prakovce 199 971,00
25 129573 Obec Hunkovce Budova Obecného úradu - rekonštrukcia Hunkovce 81 126 289,00
26 129575 Obec Družstevná pri Hornáde Zníženie spotreby energie materskej školy 114 703,00
27 129577 Obec Parchovany Rekonštrukcia a oprava Základnej školy Parchovany 189 367,00
28 129581 Obec Košické Oľšany Košické Olšany - Zvýšenie energetickej účinnosti Obecného úradu 147 409,00
29 129591 Obec Kosihovce Rekonštrukcia knižnice a informačného centra pre verejnosť 90 678,00
30 129596 Obec Rudník Zateplenie a výmena okien budovy ZŠ, MŠ a OcÚ 182 348,00
31 129603 Obec Šimonovce Zníženie energetickej náročnosti MŠ a ZŠ - Šimonovce 50 300,00
32 129606 Obec Tachty Modernizácia MŠ a ZŠ v Tachtách 107 800,00
33 129610 Obec Neporadza Úprava verejných priestorov OÚ z dôvodu zatepľovania, zvýšenie energetickej účinnosti OÚ Neporadza 130 790,00
34 129613 Obec Utekáč Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ v obci Utekáč 116 782,00
35 129618 Obec Štítnik Materská škola Štítnik - zvyšovanie energetickej účinnosti 177 229,00
36 129622 Mesto Čierna nad Tisou Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu - Čierna nad Tisou 170 957,00
37 129626 Obec Bačka Zateplenie a obnova obvodového plášťa budovy Základnej školy 101 551,00
38 129627 Obec Kunova Teplica Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu - časť obecný úrad 30 559,00
39 129628 Obec Abrahámovce Zateplenie objektu základnej školy 47 155,00
40 129632 Obec Vyšná Rybnica Zateplenie Základnej a materskej školy - zvyšovanie energetickej účinnosti objektu 158 594,00
41 129639 Obec Tarnov Zateplenie stropu a výmena krytiny ZŠ Tarnov 50 071,00
42 129646 Obec Holčíkovce Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce 83 435,00
43 129653 Obec Hrhov Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ 170 751,00
44 129660 Obec Poproč Zateplenie MŠ pri Základnej škole s Materskou školou 170 772,00
45 129667 Obec Kiarov Zateplenie obecného domu v obci Kiarov 182 200,00
46 129669 Obec Komárovce Zlepšenie tepelno - technických vlastností obalových konštrukcií školy 85 357,00
47 129671 Obec Oľšavka Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy 75 107,00
48 129679 Obec Kochanovce Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce 164 784,00
49 129741 Mesto Bardejov Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu C a prechodovej chodby MŠ Gorkého 13, Bardejov 155 790,00
50 129742 Mesto Kežmarok Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ ul. Cintorínska v Kežmarku 200 000,00
51 129762 Obec Porúbka Zvyšovanie energetickej účinnosti Základnej a materskej školy Porúbka – Školský pavilón 189 983,00
52 129768 Obec Lopúchov Zvýšenie energetickej efektívnosti Obecného úradu 147 049,00
53 129771 Obec Boľ Zvýšenie energetickej účinnosti Obecného úradu Boľ 189 500,00
54 129772 Obec Breznička Zvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy v obci Breznička 74 322,00
55 129773 Obec Vajkovce zateplenie objektu a úprava fasády 36 704,00
56 129779 Mesto Moldava nad Bodvou ZŠ Severná súp. č. 994 na pozemku KN-C parc. č. 1020/405 kat. úz. Moldava nad Bodvou formou stavbených úprav za účelom zníženia sporteby energie 187 566,00
57 129788 Obec Krásnohorské Podhradie Zateplenie budovy obecného úradu Krásnohorské Podhradie 106 472,00
58 129794 Obec Tuhár Zvýšenie enrgetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obce Tuhár 132 129,00
59 129800 Mesto Hnúšťa Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, Mestský úrad, ul. Francisciho 74, Hnúšťa 157 670,00
60 129802 Mesto Svidník Základná umelecká škola - zateplenie, Ul. Komenského, Svidník 114 499,00
61 129810 Obec Červený Kláštor Zateplenie budovy Materskej školy v Červenom Kláštore s.č.63 61 100,00
62 129813 Obec Veľký Kamenec Obecný dom Veľký Kamenec 27 839,00
63 129832 Obec Šiba Rekonštrukcia základnej školy Šiba 92 913,00
64 129847 Obec Halič Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v boci Halič 200 000,00
65 129877 Mesto Poltár Kontajnerová kotolňa pri Základnej škole na Ulici slobody v Poltári na parcele CKN č. 2276/1 199 969,00
66 129882 Obec Padarovce Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Padarovce - zníženie energetickej náročnosti 190 597,00
67 129888 Obec Teplý Vrch Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Teplý Vrch 188 166,00
68 129889 Obec Hrachovo Rekonštrukcia materskej školy so zameraním na znižovanie energetickej náročnosti budov 180 764,00
69 129891 Obec Veľký Blh Rekonštrukcia základnej školy súp. č. 164 - zvyšovanie energetickej účinnosti stavby 199 896,00
70 129895 Obec Šávoľ Zateplenie a stavebné úpravy budovy Obecného úradu 157 643,00
71 129931 Obec Sútor Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu v obci Sútor 151 000,00
72 129933 Obec Lipovany Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Lipovany 189 138,00
73 129934 Obec Gortva ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI GORTVA 180 888,00
74 129938 Obec Konrádovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Konrádovce 163 889,00
75 129945 Obec Kamenné Kosihy Rekonštrukcia budovy obecného úradu a materskej škôlky v obci Kamenné Kosihy 168 522,00
76 129952 Obec Klenovec Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy: Materská škola Klenovec, súp.č. 1174 na parc. č. C KN 4172/2 v intraviláne k.ú. Klenovec 162 317,00
77 129963 Obec Čečejovce Zateplenie a obnova obalových konštrukcií ZŠ a MŠ v Čečejovciach 147 959,00
78 129966 Mesto Rožňava MŠ Ernesta Rótha 4 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Rožňava 170 956,00
79 129975 Obec Vinica Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy 85 769,00
80 129996 Obec Veľká Čalomija Zlepšenia energetickej hospodárnosti základnej školy internátnej 190 000,00

Činnosť L4: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 129405 Obec Pušovce Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ 76 873,00
2 129411 Obec Lehota pod Vtáčnikom Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materská škola II., Školská ulica 748, Lehota pod Vtáčnikom 132 150,00
3 129422 Obec Slovenský Grob Telocvičňa základnej školy Slovenský Grob - obnova budovy 44 400,00
4 129424 Obec Dlhé Pole materská škola súp.č. 203 96 251,00
5 129425 Obec Lodno Nadstavba objektu ZŠ a MŠ Lodno 63 388,00
6 129426 Obec Báhoň ZŠ Báhoň - Obnova budovy zateplením obvodového plášťa 200 000,00
7 129429 Obec Ľubiša Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy/multifunkčnej budovy/ v obci Ľubiša 111 170,00
8 129440 Obec Hontianske Tesáre Obnova objektu ZŠ a MŠ Hontianske Tesáre 95 159,00
9 129442 Obec Závažná Poruba Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy súp.č. 139 - stavebné úpravy 168 360,00
10 129451 Mesto Kremnica Obnova a zateplenie telocvične pri I. ZŠ Kremnica 79 607,00
11 129452 Obec Drahovce Zníženie energetickej náročnosti budovy kina a centra voľného času 94 173,00
12 129453 Obec Topoľčianky Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu obce Topoľčianky a jeho zateplenie 174 580,00
13 129461 Obec Ličartovce ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠPORTOVÉHO KLUBU 170 864,00
14 129462 Obec Bánovce nad Ondavou Zvýšenie energetickej účinnosti Materskej školy v obci Bánovce nad Ondavou výmenou okien, zateplením fasády a strechy 76 297,00
15 129463 Obec Slavkovce Obecný úrad Slavkovce - Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy - Stavebné úpravy 188 787,00
16 129464 Obec Župkov Moderná škola v obci Župkov prostredníctvom prestavby, modernizácie, vybavenia a zateplenia. Objekt: SO 03 Telocvičňa 170 770,00
17 129467 Obec Jelka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Jelke 194 688,00
18 129468 Mesto Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy a prístavba ZŠ Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 200 000,00
19 129473 Obec Žihárec Zlepšenie energetickej náročnosti budovy - Denný stacionár, Žihárec 135 856,00
20 129485 Obec Teriakovce Rekonštrukcia materskej školy Teriakovce 161 566,00
21 129488 Obec Hrabičov Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy obecného úraduv obci Hrabičov 188 779,00
22 129492 Mesto Spišské Podhradie Zateplenie požiarnej zbrojnice v Spišskom Podhradí 76 838,00
23 129496 Obec Mútne Zníženie energetickej náročnosti objektu kuchyne s jedálňou ZŠ s MŠ Mútne 65 765,00
24 129497 Obec Liptovský Michal Stavebné úpravy obecného úradu 38 931,00
25 129500 Stredná odborná škola technická F. Lipku 2422/5, Hlohovec Výmena otvorových výplní v budove Dielní D2 SOŠT Hlohovec 110 397,00
26 129507 Obec Horná Streda Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Horná Streda 175 345,00
27 129512 Obec Závadka Závadka - Rekonštrukcia Obecného úradu a MŠ - Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania 106 284,00
28 129517 Obec Krnča Zníženie energetickej náročnosti budovy - Materská škola v Krnči súp.č. 504 140 600,00
29 129518 Mesto Nové Zámky Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Nábrežnej ulici 200 000,00
30 129521 Obec Nitrica Zníženie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ a MŠ Nitrica 79 016,00
31 129524 Obec Prestavlky Zateplenie materskej školy, Prestavlky 78 776,00
32 129528 Obec Jedľové Kostoľany Obecný úrad Jedľové Kostoľany - zníženie energetických nárokov budovy 112 685,00
33 129530 Obec Tešedíkovo Rekonštrukcia a modernizácia budovy Domova dôchodcov v obci Tešedíkovo 168 695,00
34 129531 Obec Nová Ľubovňa Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni 129 660,00
35 129538 Obec Špačince Obecný úrad Špačince - zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa 114 058,00
36 129540 Obec Topoľnica Základná škola Topoľnica zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 136 420,00
37 129541 Obec Dolný Pial Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti a modernizácia 180 244,00
38 129545 Obec Hradište Obecný úrad Hradište - zvyšovanie energetickej účinnosti vrátane zatepľovania 198 229,00
39 129549 Obec Vislava Zateplenie a výmena okien Domu smútku v Obci Vislava 187 365,00
40 129550 Mesto Brezová pod Bradlom Základná škola Brezová pod Bradlom, Pavilón A, Pavilón B 190 000,00
41 129551 Obec Ludrová Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Ludrová 140 131,00
42 129552 Obec Hubová Základná škola s materskou školou, súp. č. 329, Optimalizácia energetických vlastností budovy ZŠ s MŠ Hubová 170 752,00
43 129553 Obec Čakajovce Rekonštrukcia Domu smútku v obci Čakajovce 29 750,00
44 129559 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica Výmena vonkajších okenných a dverných výplní 158 615,00
45 129562 Mesto Rajec Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová, SO 02 Telocvičňa 121 921,00
46 129563 Mesto Trstená Zníženie energetickej náročnosti Domu smútku, Trstená 71 720,00
47 129565 Obec Ostrý Grúň Obnova obecného úradu Ostrý Grúň 91 072,00
48 129571 Obec Pravenec Stavebné úpravy na objekte obecného domu - obecného úradu, Pravenec 190 012,00
49 129579 Obec Tesáre Zateplenie budovy a výmena výplňových otvorov v budove ZŠ a MŠ v obci Tesáre 113 424,00
50 129580 Mesto Zlaté Moravce Stavebná úprava - Rekonštrukcia strechy ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce 170 800,00
51 129583 Obec Torysky Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy SO 01 Obecný úrad 194 974,00
52 129588 Obec Malý Šariš Obnova obecného úradu Malý Šariš 155 380,00
53 129592 Obec Lomná MŠ Lomná – výmena výplní otvorov a zateplenie 87 266,00
54 129595 Obec Hrochoť Materská škola Hrochoť - zateplenie 151 700,00
55 129602 Mesto Galanta Materská škola sídl. SNP 999/29 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 200 000,00
56 129607 Obec Rajčany Zvýšenie energetickej účinnosti Materskej školy Rajčany 63 888,00
57 129611 Obec Bajerov Zateplenie budovy Obecného úradu Bajerov 189 874,00
58 129612 Obec Poluvsie Zateplenie objektu materskej školy Poluvsie 148 638,00
59 129614 Obec Horné Dubové Obecný úrad Horné Dubové - rekonštrukcia budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti verejných budov 94 918,00
60 129616 Mesto Zvolen Zníženie energetickej náročnosti ZŠ, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen 200 000,00
61 129620 Mesto Prešov MŠ Fraňa Kráľa - zateplenie 110 000,00
62 129621 Mesto Krompachy Krompachy zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3 189 998,00
63 129624 Obec Petrovany Obnova, prístavba a nadstavba ZŠ Petrovany 174 385,00
64 129625 Obec Hnojné Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu 167 533,00
65 129629 Obec Baškovce Zateplenie budovy Obecného úradu Baškovce 134 926,00
66 129630 Obec Slovany Modernizácia a stavebné úpravy Obecného úradu 191 600,00
67 129631 Obec Malý Čepčín Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy 163 270,00
68 129635 Obec Šrobárová Zníženie energetickej náročnosti budovy škôlky v Šrobárovej 46 152,00
69 129636 Obec Breznica Zníženie energetickej náročnosti KSB Breznica 85 328,00
70 129637 Obec Oponice Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy v Oponiciach 170 208,00
71 129638 Obec Vyhne Znvýšenie energetickej účinnosti budovy Centrum Voľného času 149 991,00
72 129640 Obec Stakčínska Roztoka Zvyšovanie energetickej účinnosti Hasičská zbrojnica 34 833,00
73 129641 Materská škola Zateplenie objektu materskej školy 136 369,00
74 129642 Základná škola Ružová dolina Zateplenie pavilónov ZŠ Ružová dolina 29 199 420,00
75 129644 Obec Rúbaň Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy 132 181,00
76 129645 Obec Vaďovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ v obci Vaďovce 169 800,00
77 129647 Obec Čereňany Zateplenie objektu Materskej školy Čereňany 126 446,00
78 129648 Mesto Šaľa Rekonštrukcia soc. zariadení a výmena okien a dverí v CVČ Šaľa 55 138,00
79 129649 Obec Veľký Kýr Zateplenie stavby obecného úradu 157 493,00
80 129650 Mesto Levice Zlepšenie tepelno-technických vlastností základnej školy pavilónu F a G 154 324,00
81 129651 Obec Pucov Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrno-prevádzkového centra 136 271,00
82 129652 Obec Pribiš Materská škola - Pribiš, Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 137 289,00
83 129654 Obec Babindol Zateplenie MŠ Babindol s využitím OZE 170 251,00
84 129655 Obec Pukanec Zvýšenie energetickej účinnosti budoby Obecného úradu Pukanec 138 641,00
85 129665 Obec Ladice Zníženie energetickej náročnosti (zateplenie obvodového plášťa budovy, výmena okien a dverí, výmena strešnej krytiny, zateplenie a izolácia podláh) 160 000,00
86 129666 Mesto Stará Ľubovňa Zlepšenie tepelno-izolačných vlastností budovy ZŠ Za vodou 185 058,00
87 129674 Mesto Handlová Zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ Cintorínska 200 000,00
88 129686 Obec Baďan Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej vudoy v obci Baďan 170 517,00
89 129688 Mesto Stará Turá Zateplenie obvodového plášťa ZŠ Hurbanova ulica Stará Turá 87 869,00
90 129690 Obec Veľké Ripňany Hasičská zbrojnica 79 366,00
91 129691 Obec Hájske Zastrešenie ZŠ Hájske 200 000,00
92 129692 Obec Tureň Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Tureň 165 297,00
93 129694 Mesto Sereď Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Seredi 175 845,00
94 129695 Obec Belá - Dulice Obnova ekologického vykurovania a zateplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného vykurovania telocvične v Belej-Dulice č. 418. 195 770,00
95 129697 Obec Látky Budovy obecného úradu a kultúrneho domu, časť obecný úrad 162 368,00
96 129706 Obec Cabaj - Čápor Rekonštrukcia a zateplenie MŠ, časť Cabaj 560 168 714,00
97 129708 Obec Kmeťovo Oprava fasády a zateplenie budovy materskej školy 39 827,00
98 129710 Obec Ľubochňa Stavebné úpravy obecného úradu č.s.143 - zníženie energetickej náročnosti 152 002,00
99 129712 Obec Miklušovce Miklušovce, OÚ - zateplenie fasády 69 390,00
100 129714 Obec Matúškovo Centrum voľného času a knižnica Matúškovo - Zlepšenie energetickej účinnosti budovy 199 976,00
101 129716 Obec Drietoma Základná škola s materskou školou Drietoma zvýšenie energetickej náročnosti budovy 197 897,00
102 129720 Obec Horné Lefantovce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ v obci Horné Lefantovce 169 476,00
103 129721 Obec Blatné Zvýšenie energetickej bilancie obecného úradu 200 000,00
104 129723 Obec Veľké Leváre Základná škola s materskou školou Veľké Leváre, s. č. 650, projekt pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 196 846,00
105 129724 Mesto Kysucké Nové Mesto Obnova - zateplenie obvodového plášťa a strechy objektov ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto pre objekty SO 02 Centrálne šatne 72 619,00
106 129725 Obec Hozelec Zvyšovanie energetickej účinnosti Domu smútku Hozelec 149 700,00
107 129727 Mesto Hurbanovo Stavebné úpravy zariadenia sociálnych služieb SMARAGD 158 972,00
108 129728 Mesto Modra Zateplenie obvodového, strešného plášťa a stavebné úpravy - Materská škola, SNP 14, Modra 196 663,00
109 129729 Obec Nitrianske Pravno Sanácia hasičskej zbrojnice 166 916,00
110 129730 Obec Olcnava Zateplenie budovy centra voľného času súp. č. 349 80 704,00
111 129731 Mesto Šahy Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy - Ladislava Balleka, Šahy 170 349,00
112 129732 Obec Dolný Štál Zníženie energetickej náročnosti MŠ Pavilón A, B, C, D a spojovacia chodba 162 000,00
113 129733 Obec Bátorove Kosihy Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - Dom dôchodcov Bátorové Kosihy 169 952,00
114 129735 Obec Plavé Vozokany Zateplenie obvodového plášťa a výmena výplní otvorov budovy Základnej školy v Plavých Vozokanoch 157 060,00
115 129737 Obec Malé Dvorníky Obecný dom - Zvýšenie energetickej účinnosti - časť 01 - Obecný úrad 29 500,00
116 129740 Obec Dlhé Stráže Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy v obci Dlhé Stráže 123 923,00
117 129743 Mesto Dunajská Streda Zvýšenie enegetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede 200 000,00
118 129744 Obec Švošov Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice s garážou 170 000,00
119 129746 Obec Svodín Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy vo Svodíne 182 536,00
120 129747 Obec Lukáčovce Modernizácia - výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla 15 630,00
121 129748 Obec Lieskovec Zvyšovanie energetickej účinnosti materskej školy, Lieskovec 107 389,00
122 129749 Obec Rohov Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy 103 364,00
123 129751 Obec Podhorie Obnova obecného úradu obce Podhorie 168 177,00
124 129752 Obec Horná Potôň Rekonštrukcia telocvične obce Horná Potôň 119 898,00
125 129753 Obec Čakany Prístavba a rekonštrukcia domu smútku a cintorína, pozostávajúca z prístavby krytej terasy na železobetónových stĺpoch, vytvorenia miestnosti WC, výmeny výplní otvorov, zateplenia celého objektu a výs 45 549,00
126 129757 Obec Sološnica Obnova objektu ZŠ-zateplenie a výmena okien a dverí 170 655,00
127 129758 Obec Stožok Materská škola - rekonštrukcia a dostavba objektu 170 521,00
128 129759 Obec Chvojnica Zateplenie a výmena strešnej krytiny - OÚ Chvojnica 33 723,00
129 129760 Obec Kuchyňa ZŠ Kuchyňa - zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 170 658,00
130 129763 Obec Viničné Zateplenie obvodového plášťa budovy ZŠ s MŠ vo Viničnom 78 792,00
131 129764 Obec Dravce Základná škola zníženie energetickej náročnosti 158 965,00
132 129765 Obec Hradište pod Vrátnom Stavebné úpravy a zateplenie plášťa budovy a výmenu okien a dverí na budove ZŠ s MŠ v KÚ Hradište p. Vrátnom, LV 705, súp.č.44, č.p. KNC 713/1, spracovateľ PD - Ing. Pavol Pálka, Agátová 1171, 90501 S 131 786,00
133 129766 Obec Tulčík Zníženie energetickej účinnosti materskej škôlky - Tulčík 170 095,00
134 129775 Obec Choča Zateplenie obvodového plášťa budovy Materskej školy Choča č.178 69 600,00
135 129776 Obec Jarabá Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Jarabej 128 111,00
136 129777 Obec Pohronský Ruskov Zateplenie materskej školy parcela č. 1180/88 153 130,00
137 129778 Obec Bohunice Zateplenie obecného úradu - zvyšovanie energetickej účinnosti stavby 98 701,00
138 129781 Obec Mlynica Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Mlynica 170 990,00
139 129787 Obec Nová Ves nad Žitavou Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ Nová Ves nad Žitavou 170 998,00
140 129793 Obec Hontianske Moravce Rekonštrukcia objektu školskej telocvične Hontianske Moravce 162 269,00
141 129804 Mesto Komárno Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Centrum voľného času 183 184,00
142 129808 Obec Medzibrod Materská škola- prestavba a zateplenie objektu 94 498,00
143 129814 Obec Kľúčovec Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Kľúčovec č.p. 162/9 (Materskej školy) 117 325,00
144 129817 Obec Martovce Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy súp. č. 131 200 000,00
145 129818 Obec Kostolná - Záriečie Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu obecného úradu Kostolná-Záriečie 44 017,00
146 129819 Obec Modrovka Materská škola - zlepšenie energetickej náročnosti budovy 169 700,00
147 129820 Obec Kočovce Základná škola a materská škola Kočovce, rekonštrukcia a modernizácia 156 574,00
148 129821 Obec Prusy Zateplenie objektov Kultúrneho domu - Materskej školy a Obecného úradu v obci Prusy, SO 02 Obecný úrad 99 517,00
149 129822 Obec Lúka Rekonštrukcia Materskej školy v obci Lúka 101 070,00
150 129823 Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Gymnázia v Šahách 200 000,00
151 129825 Obec Makov Obecný úrad Makov č. 60 - zníženie energetickej náročnosti 92 736,00
152