Nerozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

kde minister MŽP SR nerozhodol o ich podporení

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144837 Obec Čierne Pole Zvýšenie energetickej účinnosti vykurovania obecného úradu a kultúrneho domu Čierne Pole 51 750,00
2 145176 Obec Tušická Nová Ves Kultúrny dom Tušická Nová Ves, zníženie energetickej náročnosti objektu 38 000,00
3 145267 Obec Veľká Ida Obecný úrad Veľká Ida Vykurovanie 75 000,00
4 145286 Obec Diakovce Zníženie emisií pri výrobe tepla v kotolni ZŠ s VJM Diakovce 109 306,00
5 145401 Obec Vyšná Hutka Obecný úrad s kultúrnym domom, časť vykurovanie 45 418,00
6 145429 Obec Širkovce Plynofikácia Obecného úradu Širkovce č.184 44 000,00
7 145435 Obec Komjatná Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Komjatná 45 243,00
8 145440 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Implementácia opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia 200 000,00
9 145445 Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou Implementácia opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia, SOŠ Szakkozépiskola, ČSA 37, Moldava nad Bodvou 190 000,00
10 145448 Obec Vyšný Klátov Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Vyšný Klátov pozostávajúca zo zateplenia budovy, výmeny kotlov, rozvodov kúrenia, v 44 785,00
11 145544 Mesto Pezinok Rekonštrukcia plynovej kotolne 69 670,00
12 145553 Obec Gemer Modernizácia systému vykurovania kultúrneho domu v obci 155 724,00
13 145560 Obec Štrba SPOLOČENSKÝ DOM-ŠTRBA, Rekonštrukcia vykurovania 94 115,00
14 145572 Obec Podlužany Kultúrny dom - rekonštrukcia 82 400,00
15 145594 Obec Tachty Plynová kotolňa pre OÚ a KD 31 814,00
16 145601 Obec Lovča Základná a materská škola Lovča - Rekonštrukcia vykurovania 200 000,00
17 145618 Stredná odborná škola technická Implementácia opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia v budove SOŠ Technická, Rožňava 200 000,00
18 145705 Obec Chorvátsky Grob Výmena zdroja tepla a súvisiace časti v budove MŠ Chorvátsky Grob 43 714,00
19 145850 Obec Moravany nad Váhom Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ a MŠ Moravany nad Váhom 48 348,00
20 145913 Obec Nižná Polianka Rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ a MŠ s výmenou zdroja tepla z tuhého na plynné 52 359,00
21 145916 Okresná knižnica Dávida Gutgesela Udržiavacie práce - výmena plynových kotlov 54 800,00
22 145935 Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium, Stredné odborné učilište a Die Rekonštrukcia zdroja tepla pozostávajúca z výmeny kotlov a súvisiacich zariadení v rámci priestoru kotolne 200 000,00

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144440 Obec Sap Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár 36 000,00
2 144701 Obec Bátorove Kosihy Obec Bátorove Kosihy - Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 155 119,00
3 144869 Obec Moča OBEC MOČA - Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 165 739,00
4 144959 Obec Číčov Obec Číčov - podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov, Z 189 617,00
5 145260 Obec Báč Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč 71 200,00
6 145425 Obec Nána Obec Nána - Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov - FVZ Materská škola a Základná 117 266,00
7 145430 Obec Veľké Držkovce Inštalácia tepelného čerpadla a ostrovných fotovoltických systémov 187 089,00
8 145432 Obec Potônske Lúky Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Potônske Lúky 73 000,00
9 145437 Obec Košarovce Ústredné vykurovanie obecného úradu 59 822,00
10 145496 Obec Zborov nad Bystricou Fotovoltaické zariadenie 81 415,00
11 145506 Obec Turčianske Kľačany Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Turčianske Kľačany 78 755,00
12 145606 Obec Orávka Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojených s ich úsporou - Kult 37 455,00
13 145655 Obec Belá - Dulice Obnova ekologického vykurovania a zateplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného 148 259,00
14 145707 Senior Club o.z. Výmena zdroja tepla v ZŠ s MŠ Lom nad Rimavicou 200 000,00
15 145751 Mesto Brezová pod Bradlom Základná škola, Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom 121 464,00
16 145761 Obec Hubová Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Hubová 82 982,00
17 145762 Obec Horná Ves Základná škola Horná Ves č. 360, Horná Ves 81 036,00
18 145931 Obec Štiavnické Bane Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Štiavnické Bane 84 189,00
19 145932 Obec Dolná Breznica Rekonštrukcia kotolne obecného úradu v Dolnej Breznici 66 741,00
20 145942 Obec Zemianska Olča Modernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča 170 300,00

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144448 Mesto Nové Zámky Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky 185 428,00
2 144451 Mesto Sečovce Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Sečovce 172 425,00
3 144498 Obec Ladce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ladce 121 980,00
4 144541 Obec Jedľové Kostoľany Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jedľové Kostoľany 121 980,00
5 144548 Obec Vinica Aktívne zlepšovanie kvality ovzdušia v obci Vinica 188 100,00
6 144549 Mesto Holíč Nákup komunálneho vozidla slúžiaceho na umývanie a čistenie plôch a komunikácií za účelom zlepšenia kvality ovzdušia v m 167 200,00
7 144554 Obec Budimír Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budimír 67 393,00
8 144555 Mestská časť Bratislava - Dúbravka Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava - Dúbravka 167 200,00
9 144577 Mesto Sládkovičovo Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sládkovičovo 189 050,00
10 144599 Obec Veľké Ludince Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľké Ludince 121 980,00
11 144600 Mesto Čierna nad Tisou Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Čierna nad Tisou 168 150,00
12 144619 Mesto Rajec Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v správe mesta Rajec 152 000,00
13 144629 Mesto Bytča Nákup komunálneho vozidla na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča 197 258,00
14 144655 Mesto Liptovský Hrádok Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Liptovský Hrádok 190 000,00
15 144661 Mesto Tvrdošín Zlepšenie kvality ivzdušia v meste Tvrdošín 177 650,00
16 144678 Obec Liesek Riešenia kvality ovzdušia v obci Liesek prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií 165 870,00
17 144679 Mesto Nová Dubnica Doplnenie zelene ku škole a k cestným komunikáciám v intraviláne mesta a výsadba zelenej bariéry okolo stojísk kontajner 28 630,00
18 144688 Obec Nižná Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Nižná 177 650,00
19 144690 Mesto Hurbanovo Nákup zametacieho stroja na čistenie komunikácií v správe mesta Hurbanovo 197 372,00
20 144692 Mesto Svit Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Svit 99 750,00
21 144696 Mesto Medzilaborce Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Medzilaborce 174 800,00
22 144735 Mesto Kysucké Nové Mesto Komunálne vozidlo na umývanie plôch a komunikácií 151 996,20
23 144738 Mesto Stará Turá Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Turá 199 500,00
24 144742 Obec Bešeňová ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE BEŠEŇOVÁ 148 200,00
25 144746 Obec Liptovská Osada Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Liptovská Osada 105 279,00
26 144753 Mesto Levice Revitalizácia vnútroblokov v meste Levice - Rybníky II., Rybníky III., Rybníky V., Cigánka 153 329,00
27 144872 Mesto Sobrance Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sobrance 168 150,00
28 144873 Obec Veľké Zálužie Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Veľké Zálužie 168 150,00
29 144910 Mesto Topoľčany Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Topoľčany 198 850,00
30 144912 Mesto Kežmarok Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kežmarok 176 700,00
31 144927 Mesto Brezno Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Brezno 186 200,00
32 144960 Mesto Levoča Zlepšenie kvality ovzdušia zeme nákupom čistiacej techniky 189 810,00
33 144974 Mesto Želiezovce Údržba komunikácií a zelených plôch v meste Želiezovce 109 440,00
34 144975 Obec Vyšný Orlík Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vyšný Orlík 48 081,00
35 144976 Obec Červeník Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Červeník 120 270,00
36 144977 Obec Cífer Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Cífer 190 000,00
37 144979 Mesto Dolný Kubín Zníženie znečistenia ovzdušia v meste nákupom komunálneho vozidla. 183 540,00
38 144981 Mesto Ilava Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Ilava 168 150,00
39 144982 Obec Čierny Balog Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Čierny Balog 180 500,00
40 144984 Mesto Turany Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Turany. 182 400,00
41 144985 Mesto Liptovský Mikuláš Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Liptovský Mikuláš 148 200,00
42 144992 Mesto Modra Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v meste Modra 158 435,00
43 145007 Obec Vagrinec Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vagrinec 44 198,00
44 145009 Mesto Spišská Stará Ves Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Stará Ves 171 000,00
45 145030 Obec Šemetkovce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Šemetkovce 46 170,00
46 145035 Obec Lúčka Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Lúčka 44 567,00
47 145044 Obec Hôrka nad Váhom Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Hôrka nad Váhom 131 670,00
48 145067 Obec Jelenec Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia 187 800,00
49 145149 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení 190 300,00
50 145156 Obec Slatvina Zlepšenie ovzdušia v obci Slatvina 77 770,00
51 145185 Mesto Stará Ľubovňa Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Ľubovňa 141 246,00
52 145201 Obec Ruská Poruba Zlepšenie kvality ovzdušia v obcii Ruská Poruba 44 373,00
53 145235 Obec Horná Krupá zvyšovanie kvality ovzdušia v obci Horná Krupá 48 678,00
54 145292 Mesto Štúrovo Nákup zametacieho stroja na čistenie komunikácií v správe mesta Štúrovo 197 372,00
55 145303 Mesto Detva Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Detva 199 500,00
56 145304 Obec Horná Kráľová Nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácií 183 540,00
57 145306 Obec Semerovo Zlepšenie kvality ovzdušia v obci nákupom komunálneho vozidla 187 800,00
58 145319 Obec Blahová Obecný oddychový park Blahová 24 500,00
59 145332 Obec Veľký Biel Efektívne komunálne vozidlo ako cesta k zdravšiemu prostrediu 48 678,00
60 145345 Obec Sučany Využitie komunálnej techniky a výsadba zelene na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Sučany. 75 270,00
61 145350 Obec Madunice Zvyšovanie kvality ovzdušia v obci Madunice 162 166,00
62 145365 Mesto Krupina Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Krupina 72 000,00
63 145389 Mesto Spišská Belá Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Belá 184 000,00
64 145410 Obec Bohunice Komunálne vozidlo pre obec 84 000,00
65 145431 Obec Beloveža Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Beloveža 81 945,00
66 145469 Mesto Hanušovce nad Topľou Zlepšenie ovzdušia v meste Hanušovce nad Topľou 32 379,00
67 145475 Obec Staškovce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Staškovce 47 130,00
68 145479 Mesto Spišská Nová Ves Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Nová Ves 169 758,00
69 145510 Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v Bratislava - Devínskej Novej Vsi nákupom čistiaceho zariadenia pozem 109 250,00
70 145513 Obec Hronovce Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom nákupu čistiacej techniky v obci Hronovce 183 540,00
71 145540 Obec Pečeňady Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Pečeňady 120 270,00
72 145550 Mesto Sabinov Zlepšenie stavu ovzdušia v emste Sabinov 176 700,00
73 145551 Obec Ľubochňa Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácii pre obec Ľubochňa 180 000,00
74 145556 Mesto Hlohovec Adaptačné opatrenia mesta Hlohovec na zlepšenie kvality ovzdušia 174 112,00
75 145564 Mesto Stupava Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava 171 376,00
76 145571 Mestská časť Bratislava - Petržalka Obstaranie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v Mestskej časti Bratislava - Petržalka 200 000,00
77 145589 Obec Raslavice Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Raslavice 67 659,00
78 145615 Obec Skalité Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Skalité 148 200,00
79 145634 Obec Novoť Zlepšenie ovzdušia v obci Novoť 139 311,00
80 145645 Obec Ivanka pri Nitre Zlepšenie kvality ovzdušia a prostredia využitím komunálnej techniky v obci Ivanka pri Nitre 53 151,00
81 145648 Obec Veselé Zlepšenie kvality ovzdušia a prostredia využitím komunálnej techniky v obci Veselé 56 137,00
82 145649 Obec Ivanka pri Dunaji Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Ivanka pri Dunaji 167 200,00
83 145698 Obec Oľšavka Zlepšenie ovzdušia v obci Oľšavka 77 000,00
84 145763 Mesto Trebišov Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v Trebišove 152 000,00
85 145794 Obec Turecká Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 59 439,00
86 145798 Mesto Banská Štiavnica Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica prostredníctvom adaptačných opatrení 200 000,00
87 145810 Obec Ladomerská Vieska Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom komunálneho vozidla - Ladomerská Vieska 143 000,00
88 145853 Obec Divinka Zlepšenie kvlaity ovzdušia v Obci Divinka nákupom čiasiacej techniky miestnych komunikácií 123 690,00
89 145880 Obec Dolná Súča Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Dolná Súča 200 000,00
90 145891 Mesto Komárno Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií 188 100,00
91 145903 Obec Kláštor pod Znievom Zlepšenie kvality ovzdušia elimináciou prašnosti v obci Kláštor pod Znievom 143 423,00
92 145914 Mesto Dubnica nad Váhom Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Dubnica nad Váhom 200 000,00
93 145917 Mesto Vrútky Nákup komunálneho vozidla pre Mesto Vrútky 184 110,00
94 145918 Obec Gbelce Zrevitalizovanie centrálnej zóny v obci Gbelce 90 882,00
95 145947 Mesto Poltár Nákup komunálneho vozidla na čistenie plôch a komunikácií 87 267,00
96 145960 Obec Lehnice Obec Lehnice - zlepšenie kvality ovzdušia 48 678,00
97 145962 Mesto Veľký Meder Pre čistejšie prostredie vo Veľkom Mederi 59 139,00
98 145964 Obec Kalinkovo Riadenie kvality ovzdušia v obci Kalinkovo 48 678,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144492 Obec Žalobín Rozšírenie kapacity ČOV pre rómsku osadu v obci Žalobín 185 254,00
2 144719 Obec Žakovce Rozšírenie ČOV Žakovce - II. etapa 200 000,00
3 144878 Obec Vlková IBV Vlková ČOV II, III, IV. etapa 164 286,00
4 144909 Obec Závada Závada - rekonštrukcia ČOV 200 000,00
5 145290 Obec Rožkovany Rekonštrukcia a ČOV a ČS Rožkovany 100 518,00
6 145362 Obec Veľké Zlievce Rekonštrukcia ČOV Veľké Zlievce 111 531,00
7 145753 Obec Zborov Rozšírenie a dostavba ČOV Zborov 105 252,00
8 145847 Obec Holumnica ČOV Holumnica - rekonštrukcia strojnotechnologickej časti 186 000,00

Činnosť BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 145023 Obec Slivník Kuzmice, Slivník kanalizácia a ČOV, Slivník kanalizácia 200 000,00

Činnosť BK3AP: Ochrana vodných zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144553 Obec Bukovce Kanalizácia a ČOV obce Bukovce 200 000,00
2 145074 Obec Oľšavica Kanalizácia a ČOV obce Olšavica 185 331,00

Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144432 Obec Nižná Rybnica Kanalizácia Nižná Rybnica - 1. stavba 200 000,00
2 144442 Obec Koromľa Kanalizácia Koromľa 200 000,00
3 144532 Obec Lechnica Vodovod a kanalizácia Lechnica - dokončenie - časť kanalizácia 84 333,00
4 144572 Obec Bunkovce Kanalizácia Bunkovce 200 000,00
5 144587 Obec Domaňovce Domaňovce - kanalizácia a ČOV 166 748,00
6 144588 Obec Záhor Kanalizácia Záhor 200 000,00
7 144592 Obec Ostrov Ostrov - obecná kanalizácia 200 000,00
8 144595 Obec Kamenica Kamenica - kanalizácia 200 000,00
9 144658 Obec Beniakovce ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce - kanalizácia. 200 000,00
10 144682 Obec Kurimany Kurimany - vodovod, kanalizácia a ČOV 200 000,00
11 144713 Obec Sokoľ Sokoľ - Kanalizácia a ČOV 200 000,00
12 144715 Obec Nováčany Nováčany - ČOV a kanalizácia obce, I. etapa 200 000,00
13 144717 Obec Chanava Kanalizácia Chanava 184 500,00
14 144754 Obec Šandal ŠANDAL - kanalizácia a ČOV 200 000,00
15 144757 Obec Kráľovce Kráľovce - kanalizácia a ČOV 2.Stavba - prítoková stoka do ČOV 200 000,00
16 144804 Obec Laškovce Kanalizácia Laškovce - 1.stavba 32 370,00
17 144813 Obec Vyšná Myšľa ČOV BCTS 6, Bytový dom, parc. č. 267/2, Vyšná Myšľa 56 989,00
18 144850 Obec Brezina Odkanalizovanie prihraničných obcí Lastovce, Luhyňa, Kazimír a Brezina. Rozšírenie ČOV Michaľany, I. a II. etapa 189 990,00
19 144858 Obec Slovenská Kajňa Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa 126 984,00
20 144864 Obec Pozdišovce Pozdišovce, I. a II. stavba 200 000,00
21 144911 Obec Cabov Kanalizácia obcí mikroregiónu stred. Zemplína, Cabov - kanalizácia 200 000,00
22 144922 Obec Breznica Kanalizácia a ČOV Breznica 200 000,00
23 144980 Obec Budkovce Kanalizácia Budkovce - 1. stavba 153 130,00
24 145036 Obec Dravce Obec Dravce - obecný vodovod, kanalizácia ČOV Dravce 200 000,00
25 145050 Obec Kuková Čistiareň odpadových vôd Kuková 200 000,00
26 145057 Obec Lekárovce Kanalizácia Lekárovce - pravá strana 200 000,00
27 145065 Obec Zemplínska Teplica Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3.etapa 170 348,00
28 145104 Obec Vyšná Rybnica Kanalizácia Vyšná Rybnica - 1.stavba 200 000,00
29 145110 Obec Hažlín Kanalizácia a ČOV Hažlín 200 000,00
30 145121 Obec Červený Kláštor ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor - Smerdžonka 174 127,00
31 145124 Obec Bijacovce Kanalizácia a ČOV Bijacovce - časť kanalizácia I. etapa 91 242,00
32 145157 Obec Pinkovce Kanalizácia obce Pinkovce 188 084,00
33 145171 Obec Vojčice ČOV a kanalizácia Vojčice 200 000,00
34 145217 Obec Stebník Stebník - kanalizácia a ČOV 200 000,00
35 145229 Obec Nemešany Splašková kanalizácia Nemešany, ČOV pre obec Nemešany 180 500,00
36 145239 Obec Ždaňa ČOV - Ždaňa 144 720,00
37 145253 Obec Jablonov Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov - stavebný objekt SO 01 - kanalizačná sieť, ČOV Jablonov 185 043,00
38 145279 Obec Poloma Kanalizácia v obci Poloma 171 398,00
39 145280 Obec Jakubovany Kanalizácia a ČOV Jakubovany 200 000,00
40 145321 Obec Baldovce Kanalizácia Baldovce_ ČOV pre obec Baldovce 108 626,00
41 145330 Obec Dlhé Stráže Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže 200 000,00
42 145340 Obec Uloža Kanalizácia a ČOV Uloža 200 000,00
43 145368 Obec Klčov VODOVOD A KANALIZÁCIA KLČOV, časť kanalizácia 133 573,00
44 145392 Obec Bátorová Bátorová, splašková kanalizácia - I. etapa 200 000,00
45 145414 Obec Ďurkov Kanalizácia Ďurkov 175 400,00
46 145416 Obec Rudník "SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník" 79 926,00
47 145417 Obec Hodkovce Kanalizácia Hodkovce 200 000,00
48 145453 Obec Mokrance Mokrance - kanalizácia - I. stavba 200 000,00
49 145465 Obec Veľké Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia 200 000,00
50 145580 Obec Jovice Kanalizácia Jovice a ČOV Jovice 200 000,00
51 145710 Obec Chotča Kanalizácia a ČOV Chotča 200 000,00
52 145803 Obec Vyšné Nemecké Vyšné Nemecké - prečerpávacia stanica s výtlačným potrubím 148 278,00
53 145806 Obec Uzovské Pekľany Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany 200 000,00
54 145845 Obec Vaniškovce ČOV a kanalizácia Vaniškovce 100 000,00
55 145985 Obec Nová Polhora Nová Polhora - MČOV 12 b.j., Preložka odtoku z MČOV 114 708,00
56 146087 Obec Višňov Obec Višňov - kanalizácia 200 000,00

Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 c Obec Horňa HORŇA - KANALIZÁCIA - 1. ETAPA 200 000,00
2 144493 Obec Borša Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša 102 800,00
3 144499 Obec Čebovce Čebovce, splašková kanalizácia IV. etapa 199 700,00
4 144732 Obec Rakovec nad Ondavou Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou 199 500,00
5 145004 Obec Geča Geča - rozšírenie vodovodu a kanalizácie - časť kanalizácia 200 000,00
6 145033 Obec Buglovce Buglovce - inžinierske siete pre IBV Konopiska - časť kanalizácia 59 135,00
7 145246 Obec Ruskov Kanalizácia Ruskov 200 000,00
8 145269 Obec Lubeník Lubeník, rekonštrukcia kanalizácie 164 796,00
9 145358 Obec Veľký Blh Veľký Blh splašková kanalizácia II. stavba 138 997,00
10 145477 Obec Šemša Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša 200 000,00
11 145691 Obec Mlynárovce Mlynárovce - rekonštrukcia kanalizácie 19 200,00
12 145955 Obec Soľ Kanalizácia a ČOV Soľ, 2. etapa - rozšírenie kanalizácie Soľ 75 833,00
13 145957 Obec Drienica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky, časť kanalizácia 104 810,00

Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144495 Obec Tušice Vodovodná sieť obce Tušice 183 685,00
2 144597 Obec Horovce Horovce - obecný vodovod 200 000,00
3 144633 Obec Hriadky Skupinový vodovod Vojčice - Hriadky 200 000,00
4 144833 Obec Blatná Polianka Obecný vodovod Blatná Polianka 199 990,00
5 144903 Obec Petrovce nad Laborcom Vodovod - Petrovce nad Laborcom 200 000,00
6 144935 Obec Svätuš Obecný vodovod Svätuš 199 990,00
7 144936 Obec Svinica Obecný vodovod Svinica - II. etapa, II. etapa (rozšírenie) 200 000,00
8 144988 Združenie obcí mikroregiónu Poondavie Zásobovanie obcí Trhovište, rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť stavby: "Zásobovan 199 581,00
9 145029 Obec Lastovce Vodovod Lastovce 199 500,00
10 145031 Obec Geča Geča - rozšírenie vodovodu a kanalizácie - časť vodovod 49 900,00
11 145056 Obec Blatné Revištia Obecný vodovod Veľké a Blatné Revištia 176 925,00
12 145199 Obec Ondavské Matiašovce Vodovod Ondavské Matiašovce 200 000,00
13 145206 Obec Porostov Porostov - obecný vodovod 200 000,00
14 145219 Obec Prosačov Vodovod Remeniny -Prosačov - Matiaška - Ďurďoš 199 000,00
15 145257 Obec Kristy Kristy - obecný vodovod 199 830,00
16 145420 Obec Sliepkovce Vodovod Sliepkovce 44 540,00
17 145507 Obec Haniska IBV Bodolovská - vodovod 159 571,00
18 145873 Obec Blažice Blažice - Vodovod 200 000,00

Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144573 Obec Vislava Vodovod Vislava 200 000,00
2 144752 Obec Jakovany Vodovod obce Jakovany 200 000,00
3 144755 Obec Beňatina VODOVOD BEŇATINA 200 000,00
4 145293 Obec Klčov VODOVOD A KANALIZÁCIA KLČOV, časť vodovod 56 408,00
5 145402 Obec Ruský Hrabovec Vodovod Ruský Hrabovec 165 929,00
6 145509 Obec Bohúňovo Bohúňovo - vodovod, kanalizácia a ČOV 1. etapa, 2. stavba - SO 08 Rozvodná vodovodná sieť 29 000,00

Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144537 Obec Lechnica Vodovod a kanalizácia Lechnica - dokončenie - časť vodovod 98 513,00
2 144705 Obec Rejdová Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová - I. etapa 169 810,00
3 144893 Obec Kalinovo Rozšírenie verejného vodovodu, Kalinovo – časť Briežky 141 467,00
4 145070 Obec Buglovce Bugľovce Inžinierske siete pre IBV Konopiska - časť vodovod 32 361,00
5 145129 Obec Torysky Torysky, obnova verejného vodovodu. 48 022,00
6 145296 Obec Rapovce Rapovce - rozšírenie vodovodu za železnicou 200 000,00
7 145348 Obec Ratkovské Bystré Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré 196 581,00
8 145419 Obec Kružlová Kružlová - Rozšírenie vodovodu, 2. etapa 95 700,00
9 145427 Obec Osikov Osikov - rozšírenie vodovodu za Farou 200 000,00
10 145577 Mesto Tisovec Tisovec - Losinec, vodovod a kanalizácia 198 000,00
11 145768 Obec Výborná Rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu, Výborná 157 647,00
12 145793 Obec Kluknava Kluknava - vodovod II. etapa - rozšírenie 200 000,00
13 145952 Obec Drienica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky, časť vodovod 90 015,00

Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144589 Obec Pusté Úľany Pusté Úľany, obecná ČOV - rozšírenie a dostavba pre 1995 EO 198 770,00
2 144604 Obec Radošina Radošina, ochrana vodného zdroja - ČOV, 2. etapa 200 000,00
3 144891 Obec Sľažany Sľažany - kanalizácia 2. etapa, intenzifikácia a rozšírenie ČOV 200 000,00
4 144944 Obec Chminianska Nová Ves Intenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves 87 003,00
5 145123 Obec Bzenov Rekonštrukcia ČOV Bzenov 200 000,00
6 145221 Obec Dulov Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov 16 265,00
7 145248 Obec Jánovce Rekonštrukcia ČOV Jánovce 197 282,00
8 145258 Obec Hniezdne ČOV Hniezdne 187 910,00
9 145268 Obec Hontianske Nemce Rozšírenie ČOV Hontianske Nemce 191 773,00
10 145285 Obec Orlov ČOV Orlov 188 470,00
11 145311 Obec Batizovce Rekonštrukcia ČOV Batizovce 165 003,00
12 145456 Obec Búč Rekonštrukcia ČOV 1600 EO obec Búč 197 368,00
13 145543 Obec Veselé Intenzifikácia a zvýšenie kapacity ČOV Veselé 168 036,00
14 145557 Obec Nový Tekov Nový Tekov, obecná ČOV DUCI pre 1000 EO 101 866,00
15 145579 Mesto Stupava Adekvátnym mechanickým predčistením k zvýšeniu účinnosti ČOV Stupava 77 520,00
16 145593 Obec Čachtice Intenzifikácia ČOV Čachtice 181 467,00
17 145681 Obec Hontianske Moravce Hontianske Moravce - Riešenie havarijného stavu ČOV 192 475,00
18 145846 Obec Jarok Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd, Jarok - objekt ČOV 129 971,00
19 145852 ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd Rekonštrukcia ČOV Hubice 181 065,00
20 145967 Obec Malý Lapáš ČOV Malý Lapáš - rozšírenie kapacity 200 000,00

Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144569 Obec Chtelnica Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica - Stavba č. 2 - 5. etapa - Splašková kanalizácia, Kanalizácia splaškových vôd 200 000,00
2 144685 Obec Golianovo Kanalizácia Golianovo 200 000,00
3 144687 Obec Veľké Leváre Obce v Povodí Moravy, celo-obecná kanalizácia a ČOV, Veľké Leváre - I. a II. etapa 195 771,00
4 144926 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou 200 000,00
5 145105 Obec Mestečko Kanalizácia a ČOV - Mestečko a Záriečie 200 000,00
6 145284 Obec Ovčie Kanalizácia a ČOV Ovčie 190 000,00
7 145288 Obec Kapušany ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba 124 165,00
8 145295 Obec Udiča Kanalizácia a ČOV II. stavba Udiča 200 000,00
9 145336 Obec Bašovce Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce 200 000,00
10 145542 Obec Brehy Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia I. časť 187 517,00
11 145843 Obec Fričovce Kanalzácia a ČOV Fričovce a Široké I. etapa 200 000,00

Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 145466 Obec Krásna Ves Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 200 000,00
2 145491 Obec Sokolovce Čistiareň odpadových vôd Sokolovce 200 000,00
3 145720 Obec Horná Potôň Kanalizácia obce Horná Potôň 190 000,00

Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 143928 Obec Záborské Záborské - Kanalizácia a rozšírenie vodovodu, časť kanalizácia 200 000,00
2 144434 Obec Hronské Kľačany Hronské Kľačany - kanalizácia obce 200 000,00
3 144439 Obec Žirany ŽIRANY - verejná kanalizácia 200 000,00
4 144509 Obec Podlužany Aglomerácia Podlužany - odvedenie a čistenie odpadových vôd 200 000,00
5 144565 Obec Kuchyňa Kuchyňa - kanalizácia a ČOV 199 396,00
6 144568 Obec Babín Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava 119 882,00
7 144574 Obec Dolné Trhovište Dolné Trhovište - kanalizačná sieť 200 000,00
8 144575 Obec Hokovce Hokovce splašková kanalizácia a napojenie na ČOV Dudince 200 000,00
9 144576 Obec Žemberovce Žemberovce - obecná kanalizácia, I. stavba súboru stavieb 200 000,00
10 144584 Obec Slovenská Nová Ves Slovenská Nová ves - splašková kanalizácia a čerpacia stanica 200 000,00
11 144590 Obec Petrova Ves "Petrova Ves, IBV Peklo II", SO verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia 158 144,00
12 144591 Obec Sobotište Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa 200 000,00
13 144593 Obec Hronské Kosihy Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd 200 000,00
14 144594 Obec Bádice Bádice - kanalizácia - zmena stavby pred dokončením 199 997,00
15 144598 Obec Nová Dedina Aglomerácia Podlužany - odvedenie a čistenie odpadových vôd 200 000,00
16 144627 Obec Hrabovec nad Laborcom Hrabovec nad Laborcom - kanalizácia 200 000,00
17 144631 Obec Dolné Otrokovce Dolné Otrokovce - KANALIZAČNÁ SIEŤ 200 000,00
18 144634 Obec Vyhne Vyhne - Splašková kanalizácia 200 000,00
19 144641 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 200 000,00
20 144654 Obec Vydrná Vydrná - kanalizácia 200 000,00
21 144665 Obec Bešeňov Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd, 1. stavba súboru stavieb 200 000,00
22 144681 Obec Štitáre Štitáre - ČOV - kanalizácia 200 000,00
23 144683 Obec Čajkov Aglomerácia Podlužany - odvedenie a čistenie odpadových vôd 124 575,00
24 144702 Obec Koškovce Riešenie havarijného stavu - odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska 200 000,00
25 144708 Obec Hankovce Splašková kanalizácia obce Hankovce 200 000,00
26 144714 Obec Martovce Martovce, obecná ČOV "DUCI" pre 1000 EO 95 000,00
27 144720 Obec Hrabkov Kanalizácia obce Hrabkov - Kanalizačný zberač HR 200 000,00
28 144748 Obec Jelenec Jelenec - kanalizácia 199 999,00
29 144756 Obec Prečín Rozšírenie inžinierskych sietí Obec Prečín, Splašková kanalizácia "K6" pri základnej škole a "K7" pri pošte 104 544,00
30 144799 Obec Lipovec Lipovec - Turčianske Kľačany, kanalizácia - I. etapa 200 000,00
31 144800 Obec Šútovo Šútovo - kanalizácia 200 000,00
32 144843 Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia 199 999,00
33 144844 Obec Čimhová Kanalizácia obce Čimhová -líniová stavba 149 300,00
34 144845 Obec Slovenské Krivé Splašková kanalizácia Slovenské Krivé 200 000,00
35 144848 Obec Kátlovce Obce v povodí Blavy II, splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice_ Obce v povodí Blavy II. - splašková kanali 127 000,00
36 144859 Obec Iža Iža - čistiareň odpadových vôd 186 000,00
37 144882 Obec Veľký Lipník Kanalizácia a ČOV Obce Veľký Lipník 200 000,00
38 144888 Obec Jablonové Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 200 000,00
39 144914 Obec Rybník Rybník kanalizácia obce 200 000,00
40 144918 Obec Pukanec Pukanec- obecná kanalizácia, I. stavba 200 000,00
41 144928 Obec Kyjov Splašková kanalizácia v obci Kyjov_ ČOV v obci Kyjov 200 000,00
42 144956 Obec Vinosady Vinosady - čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 200 000,00
43 145012 Obec Pastovce Čistiareň odpadových vôd Pastovce 199 439,00
44 145038 Obec Neverice Neverice kanalizácia sieť I. etapa 200 000,00
45 145043 Obec Stankovany Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV 87 978,00
46 145048 Obec Hosťová Kanalizácia obce Hosťová a prečerpávanie odpadových vôd do regionálnej ČOV v Dolných Obdokovciach 200 000,00
47 145059 Obec Šindliar Kanalizácia Lipovce - Šindliar 200 000,00
48 145061 Obec Krížovany Kanalizácia a ČOV Krížovany 200 000,00
49 145066 Obec Župčany Kanalizácia Župčany 200 000,00
50 145080 Obec Merašice Čistiareň odpadových vôd - Merašice , SO 09 Merašice - Kanalizačná sieť 200 000,00
51 145095 Obec Podhorie Podhorie, kanalizácia a ČOV 200 000,00
52 145103 Obec Veľký Grob Veľký Grob - Kanalizácia a ČOV 175 475,00
53 145107 Obec Háj Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a regióne Horný Turiec 59 225,00
54 145158 Obec Ostratice Kanalizácia a ČOV Ostratice 129 379,00
55 145174 Obec Trebostovo Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter, Kanalizácia - Aktivita 2 - Trebostovo 200 000,00
56 145232 Obec Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička - kanalizácia 200 000,00
57 145236 Obec Liptovský Trnovec Kanalizácia a ČOV, Liptovský Trnovec 166 666,00
58 145243 Obec Mlynky Kanalizácia a ČOV Mlynky - Prostredný Hámor 199 176,00
59 145278 Obec Forbasy FORBASY - ČOV 49 500,00
60 145302 Obec Kolíňany ČOV Kolíňany - II. etapa 200 000,00
61 145314 Obec Veľký Cetín Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín - Paňa 200 000,00
62 145315 Obec Zemianske Sady Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV 126 077,00
63 145318 Obec Mokrý Háj Mokrý Háj - kanalizácia 98 692,00
64 145320 Obec Tekolďany KANALIZAČNÁ SIEŤ - TEKOLĎANY 200 000,00
65 145323 Obec Timoradza Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 189 987,00
66 145343 Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol Kanalizácia a ČOV Čirč - II. etapa 199 544,00
67 145353 Obec Poráč Kanalizácia obec Poráč II. etapa 200 000,00
68 145387 Obec Sedliacka Dubová SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová 177 441,00
69 145411 Obec Fulianka Vodovod. kanalizácia a ČOV Fulianka 178 691,00
70 145418 Obec Jamník Splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Jamník 200 000,00
71 145433 Obec Slatvina Kanalizácia Slatvina 200 000,00
72 145454 Obec Alekšince Alekšince - kanalizácia - 1. a 2. etapa 200 000,00
73 145463 Obec Podhradie Podhradie - kanalizácia 195 467,00
74 145527 Obec Veľké Lovce Veľké Lovce, ČOV a kanalizácia I. 200 000,00
75 145528 Obec Lúka Lúka, Modrovka, Modrová - kanalizácia a ČOV - kanalizácia Lúka 160 507,00
76 145529 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 200 000,00
77 145532 Obec Senohrad Senohrad Verejná kanalizácia a ČOV 200 000,00
78 145555 Obec Turčianske Kľačany Lipovec - Turčianske Kľačany, kanalizácia - I. etapa 200 000,00
79 145562 Obec Horné Otrokovce Horné Otrokovce - kanalizácia 200 000,00
80 145578 Obec Bystričany Verejná kanalizácia v obci Bystričany, oddiel: Splašková kanalizácia - vetva I., II., III_ Verejná kanalizácia v obci By 200 000,00
81 145638 Obec Sološnica Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica 200 000,00
82 145765 Obec Lošonec Splašková kanalizácia Lošonec 200 000,00
83 145811 Obec Iliašovce Výstavba obecnej kanalizácie a ČOV 200 000,00
84 145864 Obec Betlanovce ČOV a kanalizácia Betlanovce 186 446,00
85 145881 Obec Odorín Splašková kanalizácia II. etapa - Odorín 200 000,00
86 145956 Obec Kravany Kanalizácia a ČOV Kravany 200 000,00

Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144012 Obec Bešeňová IBV Sihoť Bešeňová - SO 04 Splašková kanalizácia 112 864,00
2 144578 Obec Oponice OPONICE - KANALIZÁCIA - II.ETAPA 200 000,00
3 144580 Obec Dolný Kalník Dolný Kalník - Kanalizácia 198 020,00
4 144582 Obec Hrádok Hrádok - kanalizácia 170 952,00
5 144596 Obec Pakostov Pakostov - kanalizácia a ČOV, II. etapa 170 900,00
6 144602 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Nitrianske Hrnčiarovce, Čerešňová ulica, Rozšírenie kanalizácie 77 000,00
7 144664 Obec Dolné Kočkovce IBV Sedlište, Dolné Kočkovce - inžinierske siete 200 000,00
8 144668 Obec Hruštín IBV Hruštín, lokalita Kutina - Dielnice, inžinierske siete 189 218,00
9 144698 Obec Častkov Častkov - kanalizácia a ČOV (zberač A 5 od šachty č. 45 po šachtu č. 50) 200 000,00
10 144841 Obec Pružina Pružina, Kanalizácia a ČOV 200 000,00
11 144865 Obec Rakovo Dopravná a technická infraštruktúra pre IBV Rakovo Východ 2 200 000,00
12 144874 Obec Žiar Rozšírenie verejnej kanalizácie Žiar - vetva E 200 000,00
13 144923 Obec Bory Kanalizácia obce Bory. 170 781,00
14 144931 Obec Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou, rozšírenie kanalizácie, lokalita Roveň 200 000,00
15 144968 Obec Ruská Nová Ves Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves 200 000,00
16 145013 Obec Dojč Dojč – Rozšírenie splaškovej kanalizácie 152 254,00
17 145025 Obec Snežnica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec 60 700,00
18 145099 Obec Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji - "Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa" 200 000,00
19 145127 Obec Ličartovce Ličartovce - rozšírenie stokovej siete, SO 01 Splašková kanalizácia A, SO 02 Splašková kanalizácia B 199 990,00
20 145173 Obec Gánovce "SO 12 - Splašková kanalizácia" "SO 14 - Vodovod", SO 14.1 - Rozšírenie verejného vodovodu" 53 950,00
21 145218 Obec Veľké Vozokany Veľké Vozokany - prečerpávanie splaškových odpadových vôd do ČOV 25 227,00
22 145324 Obec Heľpa "Dobudovanie kanalizácie v obci Heľpa - I.etapa"- líniová stavba 200 000,00
23 145328 Mesto Bánovce nad Bebravou E.2 - SO 22 Kanalizácia Biskupice, napojenie novej ulice na kanalizáciu 174 700,00
24 145329 Obec Gajary Celoobecná kanalizácia a ČOV, Sanácia havarijného stavu ČS G4 a ČS G12 200 000,00
25 145351 Obec Pliešovce PLIEŠOVCE, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, stoky A2, A2-4 83 019,00
26 145354 Obec Gerlachov Gerlachov, Rozšírenie kanalizácie_ Gerlachov, Rozšírenie gravitačnej vetvy E 129 400,00
27 145388 Obec Podkonice Kanalizácia -lokalita "Pod Bukovinou", Podkonice 199 990,00
28 145450 Obec Mlynica Súbor rodinných domov "Pieskovisko II." - Mlynica 97 500,00
29 145460 Obec Mankovce Mankovce – kanalizácia a ČOV, I. etapa 200 000,00
30 145461 Obec Bohdanovce nad Trnavou IBV Horný mlyn, pozemné komunikácie a inžinierske siete 200 000,00
31 145467 Obec Dúbravy SO 01 Verejný vodovod, SO 02 Verejná splašková kanalizácia, SO 03 Verejná dažďová kanalizácia 66 382,00
32 145471 Obec Kokošovce Kokošovce, miestna komunikácia "Štreka" SO 05.1 Splašková kanalizácia 1.etapa, SO 05.2 Splašková kanalizácia 2.etapa, SO 93 000,00
33 145548 Obec Bánov Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa 199 816,00
34 145566 Mesto Spišská Nová Ves Obnova vodovodu a kanalizácie 88 658,00
35 145583 Obec Cabaj - Čápor Cabaj - Čápor - obecná kanalizácia - doplnenie kanalizácie 174 600,00
36 145647 Obec Košeca Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Rozšírenie rozsahu riešenia v obci Košeca 200 000,00
37 145777 Obec Malé Leváre Malé leváre - dobudovanie kanalizácie a vodovodu - časť kanalizácia. 194 821,00
38 145797 Obec Kriváň Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie pre bytové domy Kriváň, zmena 1 44 500,00
39 145829 Obec Svätý Kríž Rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie - II. etapa v obci Svätý Kríž 199 203,00
40 145863 Obec Budmerice Budmerice - ČOV a kanalizácia 200 000,00
41 145882 Obec Pata Pata - Verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizácie - Doplnok č. 1 - Čerpacia stanica ČS3 58 131,00
42 145949 Mesto Pezinok Grinava - kanalizácia 200 000,00
43 145963 Obec Černík Kanalizácia Černík 183 565,00
44 145986 Mesto Banská Štiavnica Odkanalizovanie časti starého mesta v Banskej Štiavnici 200 000,00

Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144444 Obec Lopašov Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť 200 000,00
2 144504 Obec Norovce Norovce - obecný vodovod 136 197,00
3 144571 Obec Dolné Kočkovce IBV Sedlište, Dolné Kočkovce - inžinierske siete - SO - Rozšírenie verejného vodovodu 173 604,00
4 144691 Obec Rohov Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2.etapa - 2.časť 187 676,00
5 144699 Obec Otrhánky Haláčovce - Otrhánky vodovod 12 206,00
6 144835 Obec Drženice Vodovod Drženice 200 000,00
7 144849 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - celoobecný vodovod 120 676,00
8 144897 Obec Vyšný Hrušov Rovné , Vyšný Hrušov - zásobovanie vodou, SO 01 - Prívodné potrubie Rovné, SO 02 - Zhybka Rovné, SO 03 - Zásobné potrubi 200 000,00
9 144949 Obec Oreské Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica - Radošovce, Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť 191 891,00
10 144952 Obec Holiša Vodovod Holiša 200 000,00
11 144953 Obec Popudinské Močidľany Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť 197 851,00
12 144978 Obec Jankovce Výstavba vodovodu Jankovce - zmena napojenia. 147 789,00
13 144986 Obec Haláčovce Haláčovce - Otrhánky - vodovod 197 016,00
14 145040 Obec Vysočany Vysočina vodovod - I. etapa 70 932,00
15 145135 Obec Lipníky Lipníky - rozšírenie verejného vodovodu. 61 378,00
16 145209 Obec Lehnice SO-301 Vodovod a SO-401 Kanalizácia v rámci stavby Areál IBV - Veľký Lég 104 300,00
17 145212 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica - Rozvod vody 200 000,00
18 145283 Obec Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré - vodovod 152 555,00
19 145376 Obec Bíňovce Celoobecný vodovod Bíňovce - 1.etapa 200 000,00
20 145673 Obec Košeca Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Rozšírenie rozsahu riešenia v obci Košeca 200 000,00
21 145950 Obec Demandice Vodovod v obci Demandice 149 408,00

Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144514 Obec Demjata Demjata - Vodovod, I. etapa 199 500,00
2 144660 Obec Kaľava Vodovod obce Kaľava I.etapa - Gravitačný vodovod a čerpacia stanica 199 132,00
3 144671 Obec Uhliská Uhliská - čiastkový vodovod, Rozšírenie vodovodu do miestnej časti Majere 161 371,00
4 144704 Obec Janov Janov - verejný vodovod 131 396,00
5 144899 Mesto Tvrdošín Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice 188 423,00
6 144900 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou 93 815,00
7 144971 Mesto Krupina Dostavba vodovodnej siete Krupina - Kopanice a vodojem Krupina - Kopanice. 186 000,00
8 145102 Obec Pušovce Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce 199 500,00
9 145108 Obec Čelovce Čelovce - vodovod, stavebný objekt Obecný vodovodný systém 188 100,00
10 145298 Obec Ľubotín Vodovod Ľubotín 198 000,00
11 145412 Obec Proč Proč - verejný vodovod 112 465,00
12 145476 Obec Víťaz Víťaz - obecný vodovod 200 000,00
13 145511 Obec Petrova Lehota Vodovod Petrova Lehota 189 476,00
14 145514 Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená - zásobovanie vodou 200 000,00
15 145515 Obec Vrchteplá CELOOBECNÝ VODOVOD, VODOJEM, KANALIZÁCIA A ČOV 178 911,00
16 145516 Obec Bohunice Združený vodovod Krivoklát - Bohunice 12 500,00
17 145592 Obec Zbehy Verejný vodovod Zbehy - Andač 200 000,00
18 145684 Obec Lednica Lednica-vodovod II. stavba 37 041,00
19 145695 Obec Sasinkovo Vodovod obce Sasinkovo, Zapojenie vodárenského zdroja HS-3 116 407,00
20 145940 Obec Veľké Držkovce Veľké Držkovce - napojenie vodovodu na SKV - I. etapa 107 051,00
21 145978 Obec Cífer Celoobecný vodovod Cífer - 5. stavba, Miestna časť Pác 170 470,00

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144447 Obec Moravany nad Váhom Predĺženie vodovodu Moravany nad Váhom, Nábrežná ulica 89 765,00
2 144551 Mesto Vrútky Vrútky, Ul. Karvaša-Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie 200 000,00
3 144563 Obec Prietržka Prietržka - Široké padelky SO: Rozšírenie verejného vodovodu 98 336,00
4 144847 Obec Chmeľovec Rozšírenie vodovodu v obci Chmeľovec, SO 01 Potrubie vetva A + vetva B 200 000,00
5 144871 Obec Radimov Radimov, IBV za obecným úradom, II. etapa - Rozšírenie verejného vodovodu 196 791,00
6 144948 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu Lanov vršok, Oravská Jasenica 58 339,00
7 145034 Obec Klin Zlepšenie kvality života v obci Klin, lokalita Roveň 59 889,00
8 145037 Obec Šurianky Šurianky - rozšírenie vodovodu Perkovce 32 247,00
9 145063 Obec Neporadza Rozšírenie verejného vodovodu Neporadza, ul. K cintorínu BN 33 606,00
10 145098 Obec Plavnica Rozšírenie vodovodnej siete 200 000,00
11 145111 Obec Brestov Brestov – rekonštrukcia vodovodu 153 560,00
12 145181 Mesto Nemšová Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy "A", "A-1", "A-1-1" 200 000,00
13 145182 Obec Poľný Kesov Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete 103 239,00
14 145272 Obec Trnavá Hora Vodovod Trnavá Hora 200 000,00
15 145421 Obec Dúbravy SO 01 Verejný vodovod 29 125,00
16 145518 Obec Kostolné Kračany Kračany - skupinový vodovod 189 000,00
17 145576 Obec Drahovce Vodovodná prípojka - verejná časť - Vodovod - Drahovce ul. Bratislavská 18 504,00
18 145669 Obec Malé Ripňany Rozšírenie vodovodu Vetva A, B, C 101 984,00
19 145672 Obec Pruské Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pruské 118 086,00
20 145700 Obec Brodské Komunikácia a inžinierske siete v Obytnej zóne Brodské - Padielky - Vodovod, kanalizácia. 144 995,00
21 145702 Obec Lúč na Ostrove Rozšírenie verejného vodovodu 141 324,00
22 145769 Obec Malé Leváre Malé Leváre - dobudovanie kanalizácie a vodovodu - časť vodovod 126 351,00
23 145875 Obec Kriváň Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie pre bytové domy Kriváň, zmena 1 21 500,00
24 145878 Obec Dolná Súča Dolná Súča - rekonštrukcia vodovodu - II. etapa 200 000,00

Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144862 Obec Jakubov Jakubovc - intenzifikácia úpravne vody - I. etapa 200 000,00
2 145646 Obec Oravské Veselé Vodojem 2x150 m3 – Oravské Veselé 200 000,00

Činnosť BR1: Rybárstvo

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144951 Slovenský rybársky zväz - mestská organizácia Komárno Sprietočnenie Žitnoostrovských kanálov využitím biomelioračnej funkcie amura bieleho (Ctenopharyngodon idella, Val.1884) 93 290,00

Činnosť BD1: Odvádzanie vôd z povrchového odtoku

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 147450 Obec Jasenie Odvodňovacie rigoly v obci Jasenie 153 806,00
2 147451 Obec Ostrá Lúka Stavebné úpravy rigolov a priepustov pozdĺž štátnej cesty III/05085-protipovodňové opatrenia: I. časť: 0,2808 km (km 0,0 190 698,00
3 147452 Obec Vyšný Hrabovec Opatrenia mimo vodného toku v Obci Vyšný Hrabovec 199 600,00
4 147453 Obec Zemplín Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Zemplín 41 730,00
5 147454 Obec Hervartov Rekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody z povrchových odtokov v obci Hervartov 200 000,00
6 147455 Obec Lúčky Rekonštrukcia odvodnenia v obci Lúčky 119 300,00
7 147456 Obec Kátlovce Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Kátlovce 90 076,00
8 147457 Obec Hažín Rekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody na území obce Hažín 156 950,00
9 147458 Obec Jarabina Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Jarabina 199 399,00
10 147461 Obec Priekopa Systémové riešenie ochrany majetku obce a občanov so zreteľom podpory vodných pomerov v obci Priekopa 187 560,00
11 147462 Obec Kysta Rekonštrukcia rigolov v obci Kysta 32 900,00
12 147464 Obec Marcelová Výstavba protipovodňových zariadení v obci Marcelová 81 883,00
13 147465 Obec Kostolná pri Dunaji Rekonštrukcia cestného rigolu 189 000,00
14 147468 Obec Jasenov Kultúrna cesta v obci Jasenov - I. etapa 191 269,00
15 147469 Obec Tročany Rekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody z povrchového odtoku v obci Tročany 125 000,00
16 147470 Obec Chmeľová Rekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody z povrchového odtoku v obci Chmeľová 79 000,00
17 147471 Obec Veľké Ripňany Odvedenie dažďových vôd v obci Veľké Ripňany 119 094,00
18 147472 Obec Kapišová Opatrenia mimo vodného toku v obci Kapišová 200 000,00
19 147474 Obec Závada Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Závada 167 940,00
20 147476 Obec Košťany nad Turcom Udržiavacie práce chodníkov a miestnych komunikácií - Košťany nad Turcom 14 859,00
21 147477 Mesto Zlaté Moravce Odvedenie dažďových vôd v meste Zlaté Moravce 187 345,00
22 147481 Obec Bojná Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v obci Bojná - I. etapa 200 000,00
23 147483 Obec Zemplínske Kopčany Rekonštrukcia rigolov v obci Zemplínske Kopčany 189 900,00
24 147488 Obec Habura Protipovodňová ochrana miestnych komunikácií 172 187,00
25 147491 Obec Hažín nad Cirochou Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Hažín nad Cirochou 159 319,00
26 147492 Obec Ruský Hrabovec Preventívne opatrenia pred záplavami Ruský Hrabovec 64 887,00
27 147494 Obec Biel Biel - rekonštrukcia obecných rigolov a záchytných mokradí 104 500,00
28 147496 Obec Šarišské Jastrabie Rekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody z povrchového odtoku v obci Šarišské Jastrabie 75 500,00
29 147497 Obec Ižkovce Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Ižkovce 27 320,00
30 147498 Obec Sap Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci SAP 200 000,00
31 147499 Obec Plavnica Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Plavnica 102 197,00
32 147501 Obec Sliepkovce OBNOVA A OPRAVA SYSTÉMOV ODVODŇOVACÍCH ZARIADENÍ V OBCI SLIEPKOVCE - 2.ETAPA 200 000,00
33 147502 Obec Zemplínske Hámre Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Zemplínske Hámre - III. etapa 192 586,00
34 147503 Obec Kružlová Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Kružlová_ Opatrenia mimo vodného toku v obci Kružlová - SO 01 Ochranný rigol 199 300,00
35 147504 Obec Maťovské Vojkovce Rekonštrukcia rigolov v obci Maťovské Vojkovce 65 600,00
36 147505 Obec Komárovce Rigoly v obci Komárovce - stavebná úprava 135 600,00
37 147506 Obec Ruská Bystrá Rekonštrukcia systému odvodňovacích rigolov v obci Ruská Bystrá 193 430,00
38 147507 Obec Sirník Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník 93 590,00
39 147508 Obec Zemianska Olča Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Zemianska Olča 136 044,00
40 147509 Obec Močenok Opatrenia mimo vodného toku v obci Močenok 200 000,00
41 147517 Obec Babindol Výstavba a rekonštrukcia chodníka v obci Babindol 170 917,00
42 147518 Obec Proč Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Proč - I. etapa 117 950,00
43 147519 Obec Hudcovce Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Hudcovce, SO 02 Miestna komunikácia 0,043-0,456 24km 48 979,00
44 147520 Obec Kľušov Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v obci Kľušov 188 895,00
45 147521 Obec Vieska Kanalizácia a vodovod v obci Vieska 115 000,00
46 147527 Obec Donovaly Rekonštrukcia systému odvodňovacieho zariadenia slúžiaceho na odvedenie vôd z povrchového odtoku 116 540,00
47 147528 Obec Šarišské Sokolovce Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Šarišské Sokolovce 185 377,00
48 147529 Obec Hrabovčík Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Hrabovčík 180 800,00
49 147530 Obec Vyškovce Rekonštrukcia cestných rigolov v Obci Vyškovce 187 786,00
50 147531 Obec Jaklovce Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Jaklovce -rekonštrukcia cestných rigolov 116 278,00
51 147532 Obec Roztoky Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Roztoky 152 600,00
52 147533 Obec Malé Raškovce Rekonštrukcia rigolov v obci Malé Raškovce 184 300,00
53 147539 Obec Pavlovce REKONŠTRUKCIA CESTNÝCH RIGOLOV V OBCI PAVLOVCE 190 000,00
54 147540 Obec Kráľov Brod Protipovodňová ochrana Kráľov Brod Objekt: Rekonštrukcia odvodňovacieho zariadenia 70 139,00
55 147541 Obec Cigla Rekonštrukcia odvodňovacieho systému rigolov v obci Cigla 200 000,00
56 147542 Obec Havranec Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec 136 700,00
57 147543 Obec Kechnec Opatrenie na zachytenie vôd z povrchového odtoku 104 038,00
58 147544 Obec Kolbovce Opatrenia mimo vodného toku v obci Kolbovce 139 600,00
59 147548 Obec Pušovce Chodník v centrálnej časti obce Pušovce 147 890,00
60 147549 Obec Vyšná Olšava Opatrenia mimo vodného toku 200 000,00
61 147550 Obec Červená Voda Odvodnenie miestnej komunikácie v obci Červená Voda - Vetva "F", Vetva "F" - úsek I, Vetva "F" - úsek II, Vetva "F" - ús 200 000,00
62 147551 Obec Brusnica Opatrenia mimo vodného toku v Obci Brusnica 200 000,00
63 147552 Obec Stanča Rekonštrukcia rigolov v obci Stanča 198 780,00
64 147554 Obec Dolinka Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Dolinka 138 630,00
65 147555 Obec Valaliky Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Valaliky 188 867,00
66 147560 Obec Chmeľovec Opatrenia mimo vodného toku v obci Chmeľovec 199 900,00
67 147563 Obec Bunkovce Rekonštrukcia odvodňovacieho systému rigolov v obci Bunkovce 200 000,00

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 147445 Obec Nová Polianka Úprava potoka Nová Polianka 200 000,00
2 147447 Obec Divinka Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka 188 468,00
3 147449 Mesto Spišské Vlachy Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Dreľuš v meste Spišské Vlachy 181 412,00
4 147511 Obec Prečín Úprava toku - Líščí potok, k.ú. Prečín 200 000,00
5 147514 Obec Krajná Bystrá Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá 173 265,00
6 147534 Obec Hraničné Protipovodňové úpravy v obci Hraničné 126 793,00
7 147545 Obec Silická Jablonica Rekonštrukcia Bazinského potoka v Silickej Jablonici - 1. etapa 117 311,00
8 147546 Obec Nižný Mirošov Zvýšenie prietokovej kapacity toku Mirošovec v intraviláne obce Nižný Mirošov 188 000,00

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 147475 Obec Pozba Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Pozba 13 904,00
2 147500 Obec Hrhov Vodozádržné opatrenia v obci Hrhov 185 877,00
3 147516 Obec Kladzany Protipovodňové opatrenia v obci Kladzany 199 500,00
4 147535 Obec Chotča Protipovodňová ochrana intravilánu obce Chotča 200 000,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV

Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144446 Obec Choňkovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Choňkovce 17 500,00
2 144456 Obec Mojtín Nákup technológie na zber a triedenie KO v obci Mojtín 80 000,00
3 144510 Mesto Svit Zlepšenie podmienok pre zber triedeného komunálneho odpadu v meste Svit 79 800,00
4 144513 Obec Hriadky Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hriadky 74 527,00
5 144516 Obec Liptovská Porúbka Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Liptovská Porúbka 79 230,00
6 144521 Obec Malé Trakany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Trakany 52 288,00
7 144523 Obec Ihráč Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ihráč 37 734,00
8 144528 Obec Obeckov Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Obeckov 79 471,00
9 144625 Obec Somotor Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Somotor 68 970,00
10 144626 Obec Kazimír Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kazimír 79 686,00
11 144630 Obec Bara Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bara 73 416,00
12 144632 Obec Trstín Zber odpadu v obci Trstín 78 905,00
13 144662 Obec Vinica Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Vinica 79 471,00
14 144667 Obec Malá Tŕňa Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malá Tŕňa 49 305,00
15 144673 Obec Vojany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vojany 36 955,00
16 144674 Obec Lysica Zakúpenie traktora s vlečkou na triedený zber zložiek odpadu v obci Lysica 80 000,00
17 144675 Obec Borša Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Borša 73 416,00
18 144711 Obec Michal na Ostrove Zvýšenie kvality triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Michal na Ostrove 66 400,00
19 144733 Obec Kvašov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kvašov 80 000,00
20 144797 Obec Horný Bar Efektívny triedený zber komunálneho odpadu v Hornom Bare 78 000,00
21 144798 Obec Stará Lehota Zabezpečenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Stará Lehota 75 069,00
22 144802 Obec Hažín Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hažín 79 777,00
23 144810 Obec Kusín Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kusín 79 777,00
24 144829 Obec Žikava Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Žikava 79 562,00
25 144831 Obec Kamenná Poruba Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kamenná Poruba 77 863,00
26 144838 Obec Veľké Raškovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľké Raškovce 40 375,00
27 144840 Obec Vinodol Zefektívnenie triedeného zberu v obcii Vinodol nákupom komunálnej techniky 80 000,00
28 144863 Obec Trstená na Ostrove Rozšírenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Trstená na Ostrove 57 000,00
29 144877 Obec Horné Mýto Triedený zber komunálneho odpadu v Hornom Mýte 76 000,00
30 144884 Obec Stanča Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Stanča 79 230,00
31 144890 Obec Bohunice Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bohunice 71 988,00
32 144895 Obec Horný Lieskov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Horný Lieskov 79 788,00
33 144898 Obec Perín - Chym Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Perín-Chym 13 110,00
34 144907 Obec Dolný Štál Technológia pre triedený zber komunálneho odpadu 79 400,00
35 144925 Obec Ludanice Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Ludanice 73 150,00
36 144961 Obec Ruská Bystrá Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ruská Bystrá 79 670,00
37 144962 Obec Ivanovce Traktor pre obec Ivanovce 76 000,00
38 144964 Obec Boťany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Boťany 74 527,00
39 144966 Obec Bretejovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bretejovce 57 323,00
40 144967 Obec Zalužice Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zalužice 79 777,00
41 144990 Obec Kalameny Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Kalameny 74 385,00
42 144993 Obec Jahodná efektívn zber komunálneho odpadu v Jahodnej 66 600,00
43 144999 Obec Vislanka Obstaranie traktora a príslušenstva pre obec Vislanka 80 000,00
44 145006 Obec Pravenec Dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva obce prostredníctvom obstarania malotraktora 42 561,00
45 145008 Obec Lenka Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Lenka 35 852,00
46 145010 Obec Ivanice Obstaranie technológie na triedený zber komunálneho odpadu v obci Ivanice. 73 000,00
47 145015 Obec Pribiš Obec Pribiš - skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu 75 714,00
48 145018 Obec Hodkovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hodkovce 65 730,00
49 145019 Obec Pucov Doplnenie technického vybavenia na zberný dvor 80 000,00
50 145024 Obec Kačanov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kačanov 79 777,00
51 145088 Obec Soblahov Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Soblahov 45 042,00
52 145090 Obec Trenčianska Turná Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Trenčianska Turná 45 042,00
53 145096 Obec Zemplínske Kopčany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zemplínske Kopčany 75 933,00
54 145113 Obec Lekárovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Lekárovce 79 777,00
55 145119 Obec Dobrohošť Traktor s čelným nakladačom pre obec Dobrohošť 79 700,00
56 145120 Mesto Leopoldov Zber odpadu v meste Leopoldov 55 244,00
57 145136 Obec Holiare Triedený zber komunálneho odpadu v obci Holiare 66 500,00
58 145141 Obec Veľká Ves nad Ipľom Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Veľká Ves nad Ipľom 66 120,00
59 145143 Obec Bžany Zefektívnenie separovaného zberu odpadu v obci Bžany a RO Valkov 80 000,00
60 145151 Obec Báb Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Báb 78 329,00
61 145164 Obec Lesné Triedený zber komunálneho odpadu v obci Lesné 79 670,00
62 145167 Obec Slavkovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Slavkovce 68 229,00
63 145168 Obec Pavlovce nad Uhom Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom 71 953,00
64 145191 Obec Vrícko Triedený zber komunálneho odpadu v obci Vrícko 52 725,00
65 145202 Obec Moravské Lieskové Technológia pre zvýšenie úrovne triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Moravské Lieskové 76 000,00
66 145204 Obec Bátovce Dobudovanie technickej infraštruktúry na triedený zber komunálneho odpadu 76 000,00
67 145205 Obec Poniky Skvalitnenie procesu zberu biologicky rozložiteľného odpadu 43 600,00
68 145216 Obec Krivá Obec Krivá - skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu 75 714,00
69 145234 Obec Makov Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Makov 75 620,00
70 145237 Obec Podbiel Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Podbiel 75 714,00
71 145263 Obec Strekov Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Strekov 59 280,00
72 145299 Obec Rovné Nákup komunálnej techniky (traktor s čelným nakladačom, vlečka, kontajnery na triedený zber) 65 000,00
73 145300 Obec Pokryváč Triedený zber komunálneho odpadu v obci Pokryváč 71 858,00
74 145301 Obec Lukavica Zhodnocovanie zelených odpadov v obci Lukavica 41 050,00
75 145338 Obec Dubovany Zakúpenie techniky pre rozvoj odpadového hospodárstva obce Dubovany 75 776,00
76 145349 Obec Brestovec Obstaranie strojno- technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu 67 608,00
77 145357 Obec Lubina Malotraktor s čelným nakladačom pre obec Lubina 41 600,00
78 145359 Obec Horná Potôň Nákup technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu 73 531,00
79 145360 Obec Michalová Zakúpenie techniky pre rozvoj odpadového hospodárstva obce Michalová 75 776,00
80 145361 Obec Domaniža Podpora a zefektívnenie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Domaniža - zakúpenie techniky. 78 000,00
81 145363 Obec Blahová Triedený zber komunálneho odpadu - nákup traktora s návesom 40 000,00
82 145370 Obec Jakubany Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubany 80 000,00
83 145371 Obec Bíňovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bíňovce 77 260,00
84 145386 Obec Kamenica nad Cirochou Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kamenica nad Cirochou 80 000,00
85 145390 Obec Pribeta Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Pribeta 80 000,00
86 145391 Obec Šávoľ Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Šávoľ 75 972,00
87 145395 Obec Župčany Nákup komunálnej techniky za účelom zavedenia zberu BRO v obci Župčany 74 442,00
88 145405 Obec Sliepkovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sliepkovce 79 800,00
89 145407 Obec Kútniky Nákup technológie pre triedený zber odpadu v obci Kútniky 65 500,00
90 145452 Obec Cernina Triedený zber komunálneho odpadu v obci Cernina 62 890,00
91 145457 Obec Belá nad Cirochou Triedený zber komunálneho odpadu v obci Belá nad Cirochou 74 527,00
92 145472 Obec Hermanovce nad Topľou Zefektívnenie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hermanovce nad Topľou 80 000,00
93 145478 Obec Trstené pri Hornáde Triesený zber komunálneho odpadu v obci Trstené pri Hornáde 79 000,00
94 145481 Obec Nová Bošáca Hákový nosič kontajnerov s kontajnerom pre Novú Bošácu 50 100,00
95 145482 Obec Čavoj Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Čavoj 75 148,00
96 145483 Obec Trenčianska Teplá Nákup techniky pre zhodnocovanie BRKO v obci Trenčianska Teplá 66 500,00
97 145484 Obec Mad Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mad 75 380,00
98 145485 Obec Vrchteplá Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vrchteplá 56 886,00
99 145486 Obec Jamník Nákup traktora s čelným nakladačom a návesom 72 360,00
100 145487 Obec Bajerovce Zavedenie zberu BRO v obci Bajerovce 71 905,00
101 145489 Obec Malženice Zberný dvor Malženice - technológia 38 703,00
102 145490 Obec Holiša Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Holiša 75 228,00
103 145524 Obec Dubodiel Zlepšenie technickej infraštruktúry zberu a triedenia komunálneho odpadu v obci Dubodiel 42 590,00
104 145561 Obec Hájske Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Hájske 78 329,00
105 145568 Obec Tehla Obstaranie techniky pre zber a triedenie odpadu v obci Tehla 68 246,00
106 145585 Obec Chvojnica Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chvojnica 80 000,00
107 145587 Obec Krajné Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Krajné 55 280,00
108 145588 Obec Stará Myjava Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Stará Myjava 80 000,00
109 145596 Obec Batizovce Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu 80 000,00
110 145597 Obec Plavecký Štvrtok Nákup techniky pre zber odpadu v obci Plavecký Štvrtok 77 651,00
111 145602 Obec Mníchova Lehota Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Mníchova Lehota 45 042,00
112 145611 Obec Dlhá Nákup techniky pre zber odpadu v obci Dlhá 34 418,00
113 145612 Mesto Ilava Triedený zber komunálneho odpadu v meste Ilava 80 000,00
114 145619 Obec Kleňany Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Kleňany 75 240,00
115 145626 Obec Vojka nad Dunajom Technická infraštruktúra pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Vojka nad Dunajom 55 499,00
116 145636 Obec Sokolce Obstaranie strojnotechnologického vybavenia na zber BRKO v obci Sokolce 66 499,00
117 145639 Obec Lúč na Ostrove Obstaranie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lúč na Ostrove 73 531,00
118 145659 Obec Orávka Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Orávka 74 000,00
119 145663 Obec Kostolná pri Dunaji Zakúpenie vhodnej technológie určenej na nakladanie s odpadmi pre obec Kostolná pri Dunaji 78 831,00
120 145666 Mestská časť Bratislava - Petržalka Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Mestskej časti Bratislava-Petržalka 78 060,00
121 145674 Obec Dolný Ohaj Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Dolný Ohaj 80 000,00
122 145676 Obec Kováčová Obstaranie technickej infraštruktúry na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kováčová 53 108,00
123 145678 Obec Predajná Obstaranie technickej infraštruktúry na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Predajná 79 769,00
124 145679 Mesto Trenčianske Teplice Komunálna technika pre triedený zber komunálneho odpadu v meste Trenčianske Teplice 50 000,00
125 145709 Obec Súľov - Hradná Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Súľov - Hradná 69 300,00
126 145712 Obec Borský Svätý Jur Nákup techniky pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Borský Svätý Jur 80 000,00
127 145718 Obec Dulovce Triedený odpad komunálneho odpadu v obci Dulovce 69 352,00
128 145728 Obec Veľké Rovné Efektívne separovanie BRO v Obci Veľké Rovné 80 000,00
129 145729 Obec Dedačov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Dedačov 80 000,00
130 145741 Obec Fiľakovské Kováče Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Fiľakovské Kováče 75 972,00
131 145742 Obec Trávnik Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu 76 801,00
132 145743 Obec Chotín Zakúpenie technologických zariadení na podporu triedeného zberu v obci Chotín 76 801,00
133 145744 Obec Liptovské Sliače Zakúpenie technologických zariadení na podporu triedeného zberu v obci Liptovské Sliače 78 329,00
134 145755 Obec Hiadeľ Obstaranie technickej infraštruktúry na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Hiadeľ 65 740,00
135 145757 Obec Vyškovce nad Ipľom Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Vyškovce nad Ipľom 61 560,00
136 145779 Obec Andovce Nákup technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Andovce 75 293,00
137 145787 Obec Veselé Obstaranie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Veselé 78 329,00
138 145788 Obec Ulič Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ulič 75 981,00
139 145792 Obec Šíd Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Šíd 75 228,00
140 145804 Obec Horné Obdokovce Nákup techniky a kontajnera na triedený zber komunálneho odpadu 78 100,00
141 145809 Obec Omšenie Technika pre triedený zber komunálneho odpadu 80 000,00
142 145817 Obec Jur nad Hronom Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jur nad Hronom 79 781,00
143 145820 Obec Pichne Rozvoj zberu odpadu v obci Pichne 66 280,00
144 145822 Obec Kukučínov Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kukučínov. 79 781,00
145 145823 Obec Pusté Úľany Optimalizácia triedeného zberu v obci Pusté Úľany 75 012,00
146 145825 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Nitrianske Hrnčiarovce 79 049,00
147 145826 Obec Pčoliné Zlepšenie kvality zberu odpadu v obci 59 767,00
148 145832 Obec Veľké Kozmálovce Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veľké Kozmálovce 79 781,00
149 145834 Obec Bystré Zakúpenie malotraktora s vlečkou na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bystré 31 435,00
150 145836 Obec Hontianska Vrbica Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hontianska Vrbica 79 781,00
151 145838 Obec Tekovské Lužany Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Tekovské Lužany 79 792,00
152 145842 Obec Cerovo Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Cerovo 30 848,00
153 145849 Obec Toporec Podpora technickej vybavenosti yberného dvorav obci Toporec 75 989,99
154 145862 Obec Malé Leváre Traktor s vlečkou, hákový nosič a 2 kontajnery pre Obec malé Leváre 79 500,00
155 145867 Mesto Moldava nad Bodvou Nákup techniky pre zber komunálneho odpadu 74 273,00
156 145876 Obec Halič Zefektívnenie systému zberu a spracovania triedených zložiek komunálneho odpadu v obci Halič 80 000,00
157 145877 Obec Klenová Triedený zber komunálneho odpadu v obci Klenová 75 981,00
158 145883 Obec Chľaba Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chľaba 80 000,00
159 145885 Obec Odorín Ekonomický benefit pre obec Odorín 79 980,00
160 145887 Obec Zemianska Olča Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Zemianska Olča 67 714,00
161 145889 Obec Obid Nákup technicky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu 73 378,00
162 145892 Obec Kamenný Most Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kamenný Most 80 000,00
163 145894 Mesto Šurany Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu 80 000,00
164 145900 Obec Stankovany Triedený zber komunálneho odpadu v obci Stankovany 61 617,00
165 145924 Obec Zázrivá Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zázrivá 80 000,00
166 145937 Mesto Turčianske Teplice Rozšírenie technického zázemia pre triedený zber komunálneho odpadu. 56 758,00
167 145961 Obec Veľké Úľany Zakúpenie malotraktora s čelným nakladačom a vlečkou pre obec Veľké Úľany 73 805,00
168 145971 Obec Sedlice A máme odpad v suchu - technologické vybavenie pre treidený zber komunálneho odpadu 77 710,00
169 145974 Obec Hrubá Borša Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hrubá Borša 78 831,00
170 145993 Obec Mýtne Ludany Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Mýtne Ludany 79 781,00

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144450 Mesto Levice Intenzifikácia zberu a zhodnocovania BRKO v meste Levice 129 200,00
2 144455 Mesto Nové Zámky Zavedenie domácehokompostovania v meste Nové Zámky 150 000,00
3 144459 Obec Nitrianska Blatnica Domáce kompostovanie v obci Nitrianska Blatnica 41 800,00
4 144465 Obec Trebušovce Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Trebušovce 39 900,00
5 144468 Obec Iňačovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Iňačovce 43 000,00
6 144470 Obec Poruba Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Poruba 51 491,00
7 144478 Obec Veľké Slemence Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Slemence 60 410,00
8 144480 Obec Ptrukša Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ptrukša 55 100,00
9 144503 Obec Beniakovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beniakovce 15 249,00
10 144508 Obec Veľké Trakany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Trakany 27 000,00
11 144525 Obec Bežovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce 32 110,00
12 144530 Obec Zemplínska Nová Ves Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplínska Nová Ves 34 100,00
13 144538 Obec Pernek Kompostéry do domácností - Pernek 22 800,00
14 144547 Obec Senné Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Senné 25 650,00
15 144556 Obec Liesek Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Liesek 27 360,00
16 144557 Obec Machulince Predchádzanie vzniku BRKO v obci Machulince 63 270,00
17 144562 Obec Košariská Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Košariská 35 150,00
18 144583 Obec Komárovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Komárovce 53 858,00
19 144639 Obec Hrušov Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 35 000,00
20 144669 Obec Čierne Pole Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čierne Pole 45 695,00
21 144695 Obec Maťovské Vojkovce Obecné kompostovisko 58 150,00
22 144710 Obec Bracovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bracovce 56 924,00
23 144722 Obec Sokoľ Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Sokoľ 44 214,00
24 144725 Obec Vavrečka Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Vavrečka 59 918,00
25 144827 Obec Podvysoká Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Podvysoká 71 573,00
26 144828 Obec Moča Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Moča 81 909,00
27 144836 Obec Drnava Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Drnava 30 780,00
28 144853 Obec Dvorec Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v obci Dvorec 8 750,00
29 144896 Obec Nitrianske Pravno Predchádzanie vzniku BRO v obci Nitrianske Pravno 101 306,00
30 144901 Mesto Svidník Svidník - kompostéry pre rodinné domy a ich osveta 131 000,00
31 144921 Obec Mikulášová Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie BRKO v obci Mikulášová 50 053,00
32 144991 Obec Trenčianske Bohuslavice Oplotenie areálu kompostárne v obci Trenčianske Bohuslavice. Ramenový mulčovač a drvič drevnej hmoty pre Trenčianske Boh 77 900,00
33 144994 Obec Drženice Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 25 664,00
34 144995 Obec Haláčovce Kompostovanie v obci Haláčovce 6 175,00
35 144996 Obec Podkylava Zakúpenie drviča drevnej hmoty pre obec Podkylava 1 600,00
36 144998 Obec Stuľany Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie BRKO v obci Stuľany 39 853,00
37 145003 Obec Kružná Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kružná 20 520,00
38 145027 Obec Abrahámovce Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie BRKO v obci Abrahámovce 46 530,00
39 145049 Obec Baška Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Baška 35 910,00
40 145051 Obec Selice Ekodvor a kompostáreň 49 200,00
41 145068 Obec Liptovská Osada Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Liptovská Osada 75 810,00
42 145097 Obec Bošáca Príjmová skládka, sklad kompostu, drvič drevnej hmoty a mulčovač v Bošáci 87 000,00
43 145112 Obec Kajal Oplotenie areálu kompostárne v obci Kajal Mulčovač pre obec Kajal 26 200,00
44 145116 Obec Reca Mobilné kompostovacie zariadenia 80 114,00
45 145118 Obec Jablonov Podpora domáceho kompostovania v obci Jablonov 29 092,00
46 145133 Obec Horná Lehota Technická infraštruktúra pre BRO - obec Horná Lehota 16 102,00
47 145196 Obec Lipová Kompostér do každej domácnosti a drvič drevnej hmoty pre obec 20 292,00
48 145208 Obec Trenčianske Mitice Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Trenčianske Mitice 98 724,00
49 145210 Obec Žemberovce Zodpovedné a jednoduché triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Žemberovce 102 410,00
50 145225 Obec Brezov Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie BRKO v obci Brezov 53 070,00
51 145227 Obec Osikov Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Osikov 30 780,00
52 145228 Obec Slovany Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Slovany 55 678,00
53 145233 Obec Vrbovka Kompostové hospodárstvo v obci Vrbovka 40 299,00
54 145238 Obec Tušice Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tušice 115 630,00
55 145240 Obec Svrčinovec Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Svrčinovec 101 403,00
56 145255 Obec Lúčky Domáce kompostovanie vracia pôde úrodnosť 65 400,00
57 145273 Obec Bodíky Ekodvor a kompostáreň v obci Bodíky. Technológia - ramenový mulčovač, drvič drevnej hmoty. 77 000,00
58 145287 Obec Chminianska Nová Ves Kompostáreň Chminianska Nová Ves 50 000,00
59 145346 Obec Spišské Bystré Nákup kompostérov pre Obec Spišské Bystré 79 515,00
60 145355 Obec Gemerská Ves Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Gemerská Ves 35 191,00
61 145384 Obec Valaská Dubová Zavedenie zberu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Valaská Dubová 94 572,00
62 145434 Obec Čab Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Čab 97 789,00
63 145495 Obec Závadka nad Hronom Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Závadka nad Hronom 50 559,00
64 145521 Obec Vysoká nad Kysucou Obstaranie mechanizácie na elimináciu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Vysoká nad Kysucou 57 672,00
65 145525 Spoločenstvo obcí mikroregiónu Považský Inovec Predchádzanie vzniku odpadu – zhodnocovaním BRKO v Spoločenstve obcí mikroregiónu Považský Inovec 109 117,00
66 145600 Obec Hostie Nákup technicky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov pre obec Hostie 92 357,00
67 145614 Obec Dlhá nad Oravou Revitalizácia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dlhá nad Oravou 72 988,00
68 145617 Obec Beňuš Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Beňuš 93 531,00
69 145620 Občianske združenie Javoráčik Kompostujeme ako sa len dá 31 464,00
70 145623 Obec Veľké Lovce Obstaranie kompostérov pre obec Veľké Lovce 81 225,00
71 145633 Obec Zlaté Klasy Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Zlaté Klasy 25 855,00
72 145635 Obec Jablonka Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Jablonka 47 424,00
73 145650 Obec Beluša Predchádzanie produkcie BRKO - kompostéry 68 759,00
74 145660 Obec Gemerská Panica Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Gemerská Panica 70 547,00
75 145690 Obec Tesárske Mlyňany Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Tesárske Mlyňany 56 810,00
76 145711 Obec Oponice Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov pre obec Oponice 76 682,00
77 145737 Obec Mošovce Obstaranie mulčovacieho zariadenia 7 920,00
78 145746 Obec Lehota pod Vtáčnikom Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Lehota pod Vtáčniko 18 867,00
79 145750 Obec Vydrany Malá obecná kompostáreň 50 000,00
80 145759 Obec Čičmany Predchádzanie vzniku BRKO v obci Čičmany 30 000,00
81 145781 Obec Topoľčianky Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Topoľčianky 127 725,00
82 145799 Obec Valaská Belá Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Valaská Belá 24 225,00
83 145827 Mesto Trebišov Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Trebišov 150 000,00
84 145835 Obec Vavrišovo Obstaranie kompostérov na zhodnocovanie BRKO v obci Vavrišovo 21 414,00
85 145837 Obec Orechová Potôň Rozvoj separovaného zberu BRKO v obci Orechová Potôň 25 382,00
86 145856 Obec Dlhé nad Cirochou Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 31 579,00
87 145884 Obec Veľké Teriakovce Obstaranie mulčovača pre obec Veľké Teriakovce na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 2 660,00
88 145888 Obec Šarišské Sokolovce Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Šarišské Sokolovce 47 680,00
89 145895 Obec Kamenica nad Hronom Nákup kompostérov do domácností v obci Kamenica nad Hronom 75 204,00
90 145896 Mesto Veľký Meder Zabezpečenie technického vybavenia pre zberný dvor vo Veľkom Mederi 90 725,00
91 145897 Obec Poľný Kesov Nákup kompostérov do obce Poľný Kesov 54 231,00
92 145966 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia Podpora predchádzania vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Úľany 143 320,00
93 145975 Obec Čeláre Kompostové hospodárstvo v obci Čeláre 82 800,00

Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144726 Obec Biely Kostol Nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor 6 284,00
2 144739 Obec Pružina Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina 107 328,00
3 145117 Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamo Podpora triedeného zberu - nákup a uloženie veľkoobjemových kontajnerov 150 000,00
4 145188 Obec Plavé Vozokany Zberný dvor na území obce Plavé Vozokany 150 000,00
5 145247 Obec Prochot Zberný dvor Prochot 150 000,00
6 145271 Obec Ňárad Rekonštrukcia skladu kontajnerov - zberný dvor Ňárad Zberné nádoby pre obec Ňárad 80 000,00
7 145498 Obec Trebatice Zberný dvor 150 000,00
8 145526 Obec Šrobárová Zberný dvor Šrobárová 132 964,00
9 145613 Obec Liptovská Lúžna Rozšírenie zberného dvora Liprovská Lúžna 150 000,00
10 145749 Obec Švošov