Nerozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144448 Mesto Nové Zámky Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky 185 428,00
2 144451 Mesto Sečovce Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Sečovce 172 425,00
3 144498 Obec Ladce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ladce 121 980,00
4 144541 Obec Jedľové Kostoľany Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jedľové Kostoľany 121 980,00
5 144548 Obec Vinica Aktívne zlepšovanie kvality ovzdušia v obci Vinica 188 100,00
6 144549 Mesto Holíč Nákup komunálneho vozidla slúžiaceho na umývanie a čistenie plôch a komunikácií za účelom zlepšenia kvality ovzdušia v m 167 200,00
7 144554 Obec Budimír Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budimír 67 393,00
8 144555 Mestská časť Bratislava - Dúbravka Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava - Dúbravka 167 200,00
9 144577 Mesto Sládkovičovo Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sládkovičovo 189 050,00
10 144599 Obec Veľké Ludince Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľké Ludince 121 980,00
11 144600 Mesto Čierna nad Tisou Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Čierna nad Tisou 168 150,00
12 144619 Mesto Rajec Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v správe mesta Rajec 152 000,00
13 144629 Mesto Bytča Nákup komunálneho vozidla na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča 197 258,00
14 144655 Mesto Liptovský Hrádok Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Liptovský Hrádok 190 000,00
15 144661 Mesto Tvrdošín Zlepšenie kvality ivzdušia v meste Tvrdošín 177 650,00
16 144678 Obec Liesek Riešenia kvality ovzdušia v obci Liesek prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií 165 870,00
17 144679 Mesto Nová Dubnica Doplnenie zelene ku škole a k cestným komunikáciám v intraviláne mesta a výsadba zelenej bariéry okolo stojísk kontajner 28 630,00
18 144688 Obec Nižná Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Nižná 177 650,00
19 144690 Mesto Hurbanovo Nákup zametacieho stroja na čistenie komunikácií v správe mesta Hurbanovo 197 372,00
20 144692 Mesto Svit Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Svit 99 750,00
21 144696 Mesto Medzilaborce Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Medzilaborce 174 800,00
22 144735 Mesto Kysucké Nové Mesto Komunálne vozidlo na umývanie plôch a komunikácií 151 996,20
23 144738 Mesto Stará Turá Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Turá 199 500,00
24 144742 Obec Bešeňová ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE BEŠEŇOVÁ 148 200,00
25 144746 Obec Liptovská Osada Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Liptovská Osada 105 279,00
26 144753 Mesto Levice Revitalizácia vnútroblokov v meste Levice - Rybníky II., Rybníky III., Rybníky V., Cigánka 153 329,00
27 144872 Mesto Sobrance Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sobrance 168 150,00
28 144873 Obec Veľké Zálužie Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Veľké Zálužie 168 150,00
29 144910 Mesto Topoľčany Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Topoľčany 198 850,00
30 144912 Mesto Kežmarok Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kežmarok 176 700,00
31 144927 Mesto Brezno Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Brezno 186 200,00
32 144960 Mesto Levoča Zlepšenie kvality ovzdušia zeme nákupom čistiacej techniky 189 810,00
33 144974 Mesto Želiezovce Údržba komunikácií a zelených plôch v meste Želiezovce 109 440,00
34 144975 Obec Vyšný Orlík Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vyšný Orlík 48 081,00
35 144976 Obec Červeník Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Červeník 120 270,00
36 144977 Obec Cífer Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Cífer 190 000,00
37 144979 Mesto Dolný Kubín Zníženie znečistenia ovzdušia v meste nákupom komunálneho vozidla. 183 540,00
38 144981 Mesto Ilava Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Ilava 168 150,00
39 144982 Obec Čierny Balog Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Čierny Balog 180 500,00
40 144984 Mesto Turany Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Turany. 182 400,00
41 144985 Mesto Liptovský Mikuláš Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Liptovský Mikuláš 148 200,00
42 144992 Mesto Modra Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v meste Modra 158 435,00
43 145007 Obec Vagrinec Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vagrinec 44 198,00
44 145009 Mesto Spišská Stará Ves Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Stará Ves 171 000,00
45 145030 Obec Šemetkovce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Šemetkovce 46 170,00
46 145035 Obec Lúčka Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Lúčka 44 567,00
47 145044 Obec Hôrka nad Váhom Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Hôrka nad Váhom 131 670,00
48 145067 Obec Jelenec Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia 187 800,00
49 145149 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení 190 300,00
50 145156 Obec Slatvina Zlepšenie ovzdušia v obci Slatvina 77 770,00
51 145185 Mesto Stará Ľubovňa Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Ľubovňa 141 246,00
52 145201 Obec Ruská Poruba Zlepšenie kvality ovzdušia v obcii Ruská Poruba 44 373,00
53 145235 Obec Horná Krupá zvyšovanie kvality ovzdušia v obci Horná Krupá 48 678,00
54 145292 Mesto Štúrovo Nákup zametacieho stroja na čistenie komunikácií v správe mesta Štúrovo 197 372,00
55 145303 Mesto Detva Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Detva 199 500,00
56 145304 Obec Horná Kráľová Nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácií 183 540,00
57 145306 Obec Semerovo Zlepšenie kvality ovzdušia v obci nákupom komunálneho vozidla 187 800,00
58 145319 Obec Blahová Obecný oddychový park Blahová 24 500,00
59 145332 Obec Veľký Biel Efektívne komunálne vozidlo ako cesta k zdravšiemu prostrediu 48 678,00
60 145345 Obec Sučany Využitie komunálnej techniky a výsadba zelene na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Sučany. 75 270,00
61 145350 Obec Madunice Zvyšovanie kvality ovzdušia v obci Madunice 162 166,00
62 145365 Mesto Krupina Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Krupina 72 000,00
63 145389 Mesto Spišská Belá Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Belá 184 000,00
64 145410 Obec Bohunice Komunálne vozidlo pre obec 84 000,00
65 145431 Obec Beloveža Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Beloveža 81 945,00
66 145469 Mesto Hanušovce nad Topľou Zlepšenie ovzdušia v meste Hanušovce nad Topľou 32 379,00
67 145475 Obec Staškovce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Staškovce 47 130,00
68 145479 Mesto Spišská Nová Ves Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Nová Ves 169 758,00
69 145510 Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v Bratislava - Devínskej Novej Vsi nákupom čistiaceho zariadenia pozem 109 250,00
70 145513 Obec Hronovce Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom nákupu čistiacej techniky v obci Hronovce 183 540,00
71 145540 Obec Pečeňady Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Pečeňady 120 270,00
72 145550 Mesto Sabinov Zlepšenie stavu ovzdušia v emste Sabinov 176 700,00
73 145551 Obec Ľubochňa Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácii pre obec Ľubochňa 180 000,00
74 145556 Mesto Hlohovec Adaptačné opatrenia mesta Hlohovec na zlepšenie kvality ovzdušia 174 112,00
75 145564 Mesto Stupava Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava 171 376,00
76 145571 Mestská časť Bratislava - Petržalka Obstaranie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v Mestskej časti Bratislava - Petržalka 200 000,00
77 145589 Obec Raslavice Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Raslavice 67 659,00
78 145615 Obec Skalité Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Skalité 148 200,00
79 145634 Obec Novoť Zlepšenie ovzdušia v obci Novoť 139 311,00
80 145645 Obec Ivanka pri Nitre Zlepšenie kvality ovzdušia a prostredia využitím komunálnej techniky v obci Ivanka pri Nitre 53 151,00
81 145648 Obec Veselé Zlepšenie kvality ovzdušia a prostredia využitím komunálnej techniky v obci Veselé 56 137,00
82 145649 Obec Ivanka pri Dunaji Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Ivanka pri Dunaji 167 200,00
83 145698 Obec Oľšavka Zlepšenie ovzdušia v obci Oľšavka 77 000,00
84 145763 Mesto Trebišov Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v Trebišove 152 000,00
85 145794 Obec Turecká Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 59 439,00
86 145798 Mesto Banská Štiavnica Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica prostredníctvom adaptačných opatrení 200 000,00
87 145810 Obec Ladomerská Vieska Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom komunálneho vozidla - Ladomerská Vieska 143 000,00
88 145853 Obec Divinka Zlepšenie kvlaity ovzdušia v Obci Divinka nákupom čiasiacej techniky miestnych komunikácií 123 690,00
89 145880 Obec Dolná Súča Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Dolná Súča 200 000,00
90 145891 Mesto Komárno Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií 188 100,00
91 145903 Obec Kláštor pod Znievom Zlepšenie kvality ovzdušia elimináciou prašnosti v obci Kláštor pod Znievom 143 423,00
92 145914 Mesto Dubnica nad Váhom Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Dubnica nad Váhom 200 000,00
93 145917 Mesto Vrútky Nákup komunálneho vozidla pre Mesto Vrútky 184 110,00
94 145918 Obec Gbelce Zrevitalizovanie centrálnej zóny v obci Gbelce 90 882,00
95 145947 Mesto Poltár Nákup komunálneho vozidla na čistenie plôch a komunikácií 87 267,00
96 145960 Obec Lehnice Obec Lehnice - zlepšenie kvality ovzdušia 48 678,00
97 145962 Mesto Veľký Meder Pre čistejšie prostredie vo Veľkom Mederi 59 139,00
98 145964 Obec Kalinkovo Riadenie kvality ovzdušia v obci Kalinkovo 48 678,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144492 Obec Žalobín Rozšírenie kapacity ČOV pre rómsku osadu v obci Žalobín 185 254,00
2 144719 Obec Žakovce Rozšírenie ČOV Žakovce - II. etapa 200 000,00
3 144878 Obec Vlková IBV Vlková ČOV II, III, IV. etapa 164 286,00
4 144909 Obec Závada Závada - rekonštrukcia ČOV 200 000,00
5 145290 Obec Rožkovany Rekonštrukcia a ČOV a ČS Rožkovany 100 518,00
6 145362 Obec Veľké Zlievce Rekonštrukcia ČOV Veľké Zlievce 111 531,00
7 145753 Obec Zborov Rozšírenie a dostavba ČOV Zborov 105 252,00
8 145847 Obec Holumnica ČOV Holumnica - rekonštrukcia strojnotechnologickej časti 186 000,00

Činnosť BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 145023 Obec Slivník Kuzmice, Slivník kanalizácia a ČOV, Slivník kanalizácia 200 000,00

Činnosť BK3AP: Ochrana vodných zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144553 Obec Bukovce Kanalizácia a ČOV obce Bukovce 200 000,00
2 145074 Obec Oľšavica Kanalizácia a ČOV obce Olšavica 185 331,00

Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144432 Obec Nižná Rybnica Kanalizácia Nižná Rybnica - 1. stavba 200 000,00
2 144442 Obec Koromľa Kanalizácia Koromľa 200 000,00
3 144532 Obec Lechnica Vodovod a kanalizácia Lechnica - dokončenie - časť kanalizácia 84 333,00
4 144572 Obec Bunkovce Kanalizácia Bunkovce 200 000,00
5 144587 Obec Domaňovce Domaňovce - kanalizácia a ČOV 166 748,00
6 144588 Obec Záhor Kanalizácia Záhor 200 000,00
7 144592 Obec Ostrov Ostrov - obecná kanalizácia 200 000,00
8 144595 Obec Kamenica Kamenica - kanalizácia 200 000,00
9 144658 Obec Beniakovce ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce - kanalizácia. 200 000,00
10 144682 Obec Kurimany Kurimany - vodovod, kanalizácia a ČOV 200 000,00
11 144713 Obec Sokoľ Sokoľ - Kanalizácia a ČOV 200 000,00
12 144715 Obec Nováčany Nováčany - ČOV a kanalizácia obce, I. etapa 200 000,00
13 144717 Obec Chanava Kanalizácia Chanava 184 500,00
14 144754 Obec Šandal ŠANDAL - kanalizácia a ČOV 200 000,00
15 144757 Obec Kráľovce Kráľovce - kanalizácia a ČOV 2.Stavba - prítoková stoka do ČOV 200 000,00
16 144804 Obec Laškovce Kanalizácia Laškovce - 1.stavba 32 370,00
17 144813 Obec Vyšná Myšľa ČOV BCTS 6, Bytový dom, parc. č. 267/2, Vyšná Myšľa 56 989,00
18 144850 Obec Brezina Odkanalizovanie prihraničných obcí Lastovce, Luhyňa, Kazimír a Brezina. Rozšírenie ČOV Michaľany, I. a II. etapa 189 990,00
19 144858 Obec Slovenská Kajňa Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa 126 984,00
20 144864 Obec Pozdišovce Pozdišovce, I. a II. stavba 200 000,00
21 144911 Obec Cabov Kanalizácia obcí mikroregiónu stred. Zemplína, Cabov - kanalizácia 200 000,00
22 144922 Obec Breznica Kanalizácia a ČOV Breznica 200 000,00
23 144980 Obec Budkovce Kanalizácia Budkovce - 1. stavba 153 130,00
24 145036 Obec Dravce Obec Dravce - obecný vodovod, kanalizácia ČOV Dravce 200 000,00
25 145050 Obec Kuková Čistiareň odpadových vôd Kuková 200 000,00
26 145057 Obec Lekárovce Kanalizácia Lekárovce - pravá strana 200 000,00
27 145065 Obec Zemplínska Teplica Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3.etapa 170 348,00
28 145104 Obec Vyšná Rybnica Kanalizácia Vyšná Rybnica - 1.stavba 200 000,00
29 145110 Obec Hažlín Kanalizácia a ČOV Hažlín 200 000,00
30 145121 Obec Červený Kláštor ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor - Smerdžonka 174 127,00
31 145124 Obec Bijacovce Kanalizácia a ČOV Bijacovce - časť kanalizácia I. etapa 91 242,00
32 145157 Obec Pinkovce Kanalizácia obce Pinkovce 188 084,00
33 145171 Obec Vojčice ČOV a kanalizácia Vojčice 200 000,00
34 145217 Obec Stebník Stebník - kanalizácia a ČOV 200 000,00
35 145229 Obec Nemešany Splašková kanalizácia Nemešany, ČOV pre obec Nemešany 180 500,00
36 145239 Obec Ždaňa ČOV - Ždaňa 144 720,00
37 145253 Obec Jablonov Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov - stavebný objekt SO 01 - kanalizačná sieť, ČOV Jablonov 185 043,00
38 145279 Obec Poloma Kanalizácia v obci Poloma 171 398,00
39 145280 Obec Jakubovany Kanalizácia a ČOV Jakubovany 200 000,00
40 145321 Obec Baldovce Kanalizácia Baldovce_ ČOV pre obec Baldovce 108 626,00
41 145330 Obec Dlhé Stráže Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže 200 000,00
42 145340 Obec Uloža Kanalizácia a ČOV Uloža 200 000,00
43 145368 Obec Klčov VODOVOD A KANALIZÁCIA KLČOV, časť kanalizácia 133 573,00
44 145392 Obec Bátorová Bátorová, splašková kanalizácia - I. etapa 200 000,00
45 145414 Obec Ďurkov Kanalizácia Ďurkov 175 400,00
46 145416 Obec Rudník "SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník" 79 926,00
47 145417 Obec Hodkovce Kanalizácia Hodkovce 200 000,00
48 145453 Obec Mokrance Mokrance - kanalizácia - I. stavba 200 000,00
49 145465 Obec Veľké Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia 200 000,00
50 145580 Obec Jovice Kanalizácia Jovice a ČOV Jovice 200 000,00
51 145710 Obec Chotča Kanalizácia a ČOV Chotča 200 000,00
52 145803 Obec Vyšné Nemecké Vyšné Nemecké - prečerpávacia stanica s výtlačným potrubím 148 278,00
53 145806 Obec Uzovské Pekľany Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany 200 000,00
54 145845 Obec Vaniškovce ČOV a kanalizácia Vaniškovce 100 000,00
55 145985 Obec Nová Polhora Nová Polhora - MČOV 12 b.j., Preložka odtoku z MČOV 114 708,00
56 146087 Obec Višňov Obec Višňov - kanalizácia 200 000,00

Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 c Obec Horňa HORŇA - KANALIZÁCIA - 1. ETAPA 200 000,00
2 144493 Obec Borša Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša 102 800,00
3 144499 Obec Čebovce Čebovce, splašková kanalizácia IV. etapa 199 700,00
4 144732 Obec Rakovec nad Ondavou Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou 199 500,00
5 145004 Obec Geča Geča - rozšírenie vodovodu a kanalizácie - časť kanalizácia 200 000,00
6 145033 Obec Buglovce Buglovce - inžinierske siete pre IBV Konopiska - časť kanalizácia 59 135,00
7 145246 Obec Ruskov Kanalizácia Ruskov 200 000,00
8 145269 Obec Lubeník Lubeník, rekonštrukcia kanalizácie 164 796,00
9 145358 Obec Veľký Blh Veľký Blh splašková kanalizácia II. stavba 138 997,00
10 145477 Obec Šemša Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša 200 000,00
11 145691 Obec Mlynárovce Mlynárovce - rekonštrukcia kanalizácie 19 200,00
12 145955 Obec Soľ Kanalizácia a ČOV Soľ, 2. etapa - rozšírenie kanalizácie Soľ 75 833,00
13 145957 Obec Drienica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky, časť kanalizácia 104 810,00

Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144495 Obec Tušice Vodovodná sieť obce Tušice 183 685,00
2 144597 Obec Horovce Horovce - obecný vodovod 200 000,00
3 144633 Obec Hriadky Skupinový vodovod Vojčice - Hriadky 200 000,00
4 144833 Obec Blatná Polianka Obecný vodovod Blatná Polianka 199 990,00
5 144903 Obec Petrovce nad Laborcom Vodovod - Petrovce nad Laborcom 200 000,00
6 144935 Obec Svätuš Obecný vodovod Svätuš 199 990,00
7 144936 Obec Svinica Obecný vodovod Svinica - II. etapa, II. etapa (rozšírenie) 200 000,00
8 144988 Združenie obcí mikroregiónu Poondavie Zásobovanie obcí Trhovište, rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť stavby: "Zásobovan 199 581,00
9 145029 Obec Lastovce Vodovod Lastovce 199 500,00
10 145031 Obec Geča Geča - rozšírenie vodovodu a kanalizácie - časť vodovod 49 900,00
11 145056 Obec Blatné Revištia Obecný vodovod Veľké a Blatné Revištia 176 925,00
12 145199 Obec Ondavské Matiašovce Vodovod Ondavské Matiašovce 200 000,00
13 145206 Obec Porostov Porostov - obecný vodovod 200 000,00
14 145219 Obec Prosačov Vodovod Remeniny -Prosačov - Matiaška - Ďurďoš 199 000,00
15 145257 Obec Kristy Kristy - obecný vodovod 199 830,00
16 145420 Obec Sliepkovce Vodovod Sliepkovce 44 540,00
17 145507 Obec Haniska IBV Bodolovská - vodovod 159 571,00
18 145873 Obec Blažice Blažice - Vodovod 200 000,00

Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144573 Obec Vislava Vodovod Vislava 200 000,00
2 144752 Obec Jakovany Vodovod obce Jakovany 200 000,00
3 144755 Obec Beňatina VODOVOD BEŇATINA 200 000,00
4 145293 Obec Klčov VODOVOD A KANALIZÁCIA KLČOV, časť vodovod 56 408,00
5 145402 Obec Ruský Hrabovec Vodovod Ruský Hrabovec 165 929,00
6 145509 Obec Bohúňovo Bohúňovo - vodovod, kanalizácia a ČOV 1. etapa, 2. stavba - SO 08 Rozvodná vodovodná sieť 29 000,00

Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144537 Obec Lechnica Vodovod a kanalizácia Lechnica - dokončenie - časť vodovod 98 513,00
2 144705 Obec Rejdová Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová - I. etapa 169 810,00
3 144893 Obec Kalinovo Rozšírenie verejného vodovodu, Kalinovo – časť Briežky 141 467,00
4 145070 Obec Buglovce Bugľovce Inžinierske siete pre IBV Konopiska - časť vodovod 32 361,00
5 145129 Obec Torysky Torysky, obnova verejného vodovodu. 48 022,00
6 145296 Obec Rapovce Rapovce - rozšírenie vodovodu za železnicou 200 000,00
7 145348 Obec Ratkovské Bystré Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré 196 581,00
8 145419 Obec Kružlová Kružlová - Rozšírenie vodovodu, 2. etapa 95 700,00
9 145427 Obec Osikov Osikov - rozšírenie vodovodu za Farou 200 000,00
10 145577 Mesto Tisovec Tisovec - Losinec, vodovod a kanalizácia 198 000,00
11 145768 Obec Výborná Rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu, Výborná 157 647,00
12 145793 Obec Kluknava Kluknava - vodovod II. etapa - rozšírenie 200 000,00
13 145952 Obec Drienica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky, časť vodovod 90 015,00

Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144589 Obec Pusté Úľany Pusté Úľany, obecná ČOV - rozšírenie a dostavba pre 1995 EO 198 770,00
2 144604 Obec Radošina Radošina, ochrana vodného zdroja - ČOV, 2. etapa 200 000,00
3 144891 Obec Sľažany Sľažany - kanalizácia 2. etapa, intenzifikácia a rozšírenie ČOV 200 000,00
4 144944 Obec Chminianska Nová Ves Intenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves 87 003,00
5 145123 Obec Bzenov Rekonštrukcia ČOV Bzenov 200 000,00
6 145221 Obec Dulov Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov 16 265,00
7 145248 Obec Jánovce Rekonštrukcia ČOV Jánovce 197 282,00
8 145258 Obec Hniezdne ČOV Hniezdne 187 910,00
9 145268 Obec Hontianske Nemce Rozšírenie ČOV Hontianske Nemce 191 773,00
10 145285 Obec Orlov ČOV Orlov 188 470,00
11 145311 Obec Batizovce Rekonštrukcia ČOV Batizovce 165 003,00
12 145456 Obec Búč Rekonštrukcia ČOV 1600 EO obec Búč 197 368,00
13 145543 Obec Veselé Intenzifikácia a zvýšenie kapacity ČOV Veselé 168 036,00
14 145557 Obec Nový Tekov Nový Tekov, obecná ČOV DUCI pre 1000 EO 101 866,00
15 145579 Mesto Stupava Adekvátnym mechanickým predčistením k zvýšeniu účinnosti ČOV Stupava 77 520,00
16 145593 Obec Čachtice Intenzifikácia ČOV Čachtice 181 467,00
17 145681 Obec Hontianske Moravce Hontianske Moravce - Riešenie havarijného stavu ČOV 192 475,00
18 145846 Obec Jarok Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd, Jarok - objekt ČOV 129 971,00
19 145852 ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd Rekonštrukcia ČOV Hubice 181 065,00
20 145967 Obec Malý Lapáš ČOV Malý Lapáš - rozšírenie kapacity 200 000,00

Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144569 Obec Chtelnica Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica - Stavba č. 2 - 5. etapa - Splašková kanalizácia, Kanalizácia splaškových vôd 200 000,00
2 144685 Obec Golianovo Kanalizácia Golianovo 200 000,00
3 144687 Obec Veľké Leváre Obce v Povodí Moravy, celo-obecná kanalizácia a ČOV, Veľké Leváre - I. a II. etapa 195 771,00
4 144926 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou 200 000,00
5 145105 Obec Mestečko Kanalizácia a ČOV - Mestečko a Záriečie 200 000,00
6 145284 Obec Ovčie Kanalizácia a ČOV Ovčie 190 000,00
7 145288 Obec Kapušany ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba 124 165,00
8 145295 Obec Udiča Kanalizácia a ČOV II. stavba Udiča 200 000,00
9 145336 Obec Bašovce Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce 200 000,00
10 145542 Obec Brehy Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia I. časť 187 517,00
11 145843 Obec Fričovce Kanalzácia a ČOV Fričovce a Široké I. etapa 200 000,00

Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 145466 Obec Krásna Ves Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 200 000,00
2 145491 Obec Sokolovce Čistiareň odpadových vôd Sokolovce 200 000,00
3 145720 Obec Horná Potôň Kanalizácia obce Horná Potôň 190 000,00

Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 143928 Obec Záborské Záborské - Kanalizácia a rozšírenie vodovodu, časť kanalizácia 200 000,00
2 144434 Obec Hronské Kľačany Hronské Kľačany - kanalizácia obce 200 000,00
3 144439 Obec Žirany ŽIRANY - verejná kanalizácia 200 000,00
4 144509 Obec Podlužany Aglomerácia Podlužany - odvedenie a čistenie odpadových vôd 200 000,00
5 144565 Obec Kuchyňa Kuchyňa - kanalizácia a ČOV 199 396,00
6 144568 Obec Babín Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava 119 882,00
7 144574 Obec Dolné Trhovište Dolné Trhovište - kanalizačná sieť 200 000,00
8 144575 Obec Hokovce Hokovce splašková kanalizácia a napojenie na ČOV Dudince 200 000,00
9 144576 Obec Žemberovce Žemberovce - obecná kanalizácia, I. stavba súboru stavieb 200 000,00
10 144584 Obec Slovenská Nová Ves Slovenská Nová ves - splašková kanalizácia a čerpacia stanica 200 000,00
11 144590 Obec Petrova Ves "Petrova Ves, IBV Peklo II", SO verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia 158 144,00
12 144591 Obec Sobotište Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa 200 000,00
13 144593 Obec Hronské Kosihy Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd 200 000,00
14 144594 Obec Bádice Bádice - kanalizácia - zmena stavby pred dokončením 199 997,00
15 144598 Obec Nová Dedina Aglomerácia Podlužany - odvedenie a čistenie odpadových vôd 200 000,00
16 144627 Obec Hrabovec nad Laborcom Hrabovec nad Laborcom - kanalizácia 200 000,00
17 144631 Obec Dolné Otrokovce Dolné Otrokovce - KANALIZAČNÁ SIEŤ 200 000,00
18 144634 Obec Vyhne Vyhne - Splašková kanalizácia 200 000,00
19 144641 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 200 000,00
20 144654 Obec Vydrná Vydrná - kanalizácia 200 000,00
21 144665 Obec Bešeňov Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd, 1. stavba súboru stavieb 200 000,00
22 144681 Obec Štitáre Štitáre - ČOV - kanalizácia 200 000,00
23 144683 Obec Čajkov Aglomerácia Podlužany - odvedenie a čistenie odpadových vôd 124 575,00
24 144702 Obec Koškovce Riešenie havarijného stavu - odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska 200 000,00
25 144708 Obec Hankovce Splašková kanalizácia obce Hankovce 200 000,00
26 144714 Obec Martovce Martovce, obecná ČOV "DUCI" pre 1000 EO 95 000,00
27 144720 Obec Hrabkov Kanalizácia obce Hrabkov - Kanalizačný zberač HR 200 000,00
28 144748 Obec Jelenec Jelenec - kanalizácia 199 999,00
29 144756 Obec Prečín Rozšírenie inžinierskych sietí Obec Prečín, Splašková kanalizácia "K6" pri základnej škole a "K7" pri pošte 104 544,00
30 144799 Obec Lipovec Lipovec - Turčianske Kľačany, kanalizácia - I. etapa 200 000,00
31 144800 Obec Šútovo Šútovo - kanalizácia 200 000,00
32 144843 Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia 199 999,00
33 144844 Obec Čimhová Kanalizácia obce Čimhová -líniová stavba 149 300,00
34 144845 Obec Slovenské Krivé Splašková kanalizácia Slovenské Krivé 200 000,00
35 144848 Obec Kátlovce Obce v povodí Blavy II, splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice_ Obce v povodí Blavy II. - splašková kanali 127 000,00
36 144859 Obec Iža Iža - čistiareň odpadových vôd 186 000,00
37 144882 Obec Veľký Lipník Kanalizácia a ČOV Obce Veľký Lipník 200 000,00
38 144888 Obec Jablonové Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 200 000,00
39 144914 Obec Rybník Rybník kanalizácia obce 200 000,00
40 144918 Obec Pukanec Pukanec- obecná kanalizácia, I. stavba 200 000,00
41 144928 Obec Kyjov Splašková kanalizácia v obci Kyjov_ ČOV v obci Kyjov 200 000,00
42 144956 Obec Vinosady Vinosady - čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 200 000,00
43 145012 Obec Pastovce Čistiareň odpadových vôd Pastovce 199 439,00
44 145038 Obec Neverice Neverice kanalizácia sieť I. etapa 200 000,00
45 145043 Obec Stankovany Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV 87 978,00
46 145048 Obec Hosťová Kanalizácia obce Hosťová a prečerpávanie odpadových vôd do regionálnej ČOV v Dolných Obdokovciach 200 000,00
47 145059 Obec Šindliar Kanalizácia Lipovce - Šindliar 200 000,00
48 145061 Obec Krížovany Kanalizácia a ČOV Krížovany 200 000,00
49 145066 Obec Župčany Kanalizácia Župčany 200 000,00
50 145080 Obec Merašice Čistiareň odpadových vôd - Merašice , SO 09 Merašice - Kanalizačná sieť 200 000,00
51 145095 Obec Podhorie Podhorie, kanalizácia a ČOV 200 000,00
52 145103 Obec Veľký Grob Veľký Grob - Kanalizácia a ČOV 175 475,00
53 145107 Obec Háj Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a regióne Horný Turiec 59 225,00
54 145158 Obec Ostratice Kanalizácia a ČOV Ostratice 129 379,00
55 145174 Obec Trebostovo Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter, Kanalizácia - Aktivita 2 - Trebostovo 200 000,00
56 145232 Obec Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička - kanalizácia 200 000,00
57 145236 Obec Liptovský Trnovec Kanalizácia a ČOV, Liptovský Trnovec 166 666,00
58 145243 Obec Mlynky Kanalizácia a ČOV Mlynky - Prostredný Hámor 199 176,00
59 145278 Obec Forbasy FORBASY - ČOV 49 500,00
60 145302 Obec Kolíňany ČOV Kolíňany - II. etapa 200 000,00
61 145314 Obec Veľký Cetín Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín - Paňa 200 000,00
62 145315 Obec Zemianske Sady Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV 126 077,00
63 145318 Obec Mokrý Háj Mokrý Háj - kanalizácia 98 692,00
64 145320 Obec Tekolďany KANALIZAČNÁ SIEŤ - TEKOLĎANY 200 000,00
65 145323 Obec Timoradza Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 189 987,00
66 145343 Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol Kanalizácia a ČOV Čirč - II. etapa 199 544,00
67 145353 Obec Poráč Kanalizácia obec Poráč II. etapa 200 000,00
68 145387 Obec Sedliacka Dubová SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová 177 441,00
69 145411 Obec Fulianka Vodovod. kanalizácia a ČOV Fulianka 178 691,00
70 145418 Obec Jamník Splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Jamník 200 000,00
71 145433 Obec Slatvina Kanalizácia Slatvina 200 000,00
72 145454 Obec Alekšince Alekšince - kanalizácia - 1. a 2. etapa 200 000,00
73 145463 Obec Podhradie Podhradie - kanalizácia 195 467,00
74 145527 Obec Veľké Lovce Veľké Lovce, ČOV a kanalizácia I. 200 000,00
75 145528 Obec Lúka Lúka, Modrovka, Modrová - kanalizácia a ČOV - kanalizácia Lúka 160 507,00
76 145529 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 200 000,00
77 145532 Obec Senohrad Senohrad Verejná kanalizácia a ČOV 200 000,00
78 145555 Obec Turčianske Kľačany Lipovec - Turčianske Kľačany, kanalizácia - I. etapa 200 000,00
79 145562 Obec Horné Otrokovce Horné Otrokovce - kanalizácia 200 000,00
80 145578 Obec Bystričany Verejná kanalizácia v obci Bystričany, oddiel: Splašková kanalizácia - vetva I., II., III_ Verejná kanalizácia v obci By 200 000,00
81 145638 Obec Sološnica Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica 200 000,00
82 145765 Obec Lošonec Splašková kanalizácia Lošonec 200 000,00
83 145811 Obec Iliašovce Výstavba obecnej kanalizácie a ČOV 200 000,00
84 145864 Obec Betlanovce ČOV a kanalizácia Betlanovce 186 446,00
85 145881 Obec Odorín Splašková kanalizácia II. etapa - Odorín 200 000,00
86 145956 Obec Kravany Kanalizácia a ČOV Kravany 200 000,00

Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144012 Obec Bešeňová IBV Sihoť Bešeňová - SO 04 Splašková kanalizácia 112 864,00
2 144578 Obec Oponice OPONICE - KANALIZÁCIA - II.ETAPA 200 000,00
3 144580 Obec Dolný Kalník Dolný Kalník - Kanalizácia 198 020,00
4 144582 Obec Hrádok Hrádok - kanalizácia 170 952,00
5 144596 Obec Pakostov Pakostov - kanalizácia a ČOV, II. etapa 170 900,00
6 144602 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Nitrianske Hrnčiarovce, Čerešňová ulica, Rozšírenie kanalizácie 77 000,00
7 144664 Obec Dolné Kočkovce IBV Sedlište, Dolné Kočkovce - inžinierske siete 200 000,00
8 144668 Obec Hruštín IBV Hruštín, lokalita Kutina - Dielnice, inžinierske siete 189 218,00
9 144698 Obec Častkov Častkov - kanalizácia a ČOV (zberač A 5 od šachty č. 45 po šachtu č. 50) 200 000,00
10 144841 Obec Pružina Pružina, Kanalizácia a ČOV 200 000,00
11 144865 Obec Rakovo Dopravná a technická infraštruktúra pre IBV Rakovo Východ 2 200 000,00
12 144874 Obec Žiar Rozšírenie verejnej kanalizácie Žiar - vetva E 200 000,00
13 144923 Obec Bory Kanalizácia obce Bory. 170 781,00
14 144931 Obec Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou, rozšírenie kanalizácie, lokalita Roveň 200 000,00
15 144968 Obec Ruská Nová Ves Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves 200 000,00
16 145013 Obec Dojč Dojč – Rozšírenie splaškovej kanalizácie 152 254,00
17 145025 Obec Snežnica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec 60 700,00
18 145099 Obec Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji - "Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa" 200 000,00
19 145127 Obec Ličartovce Ličartovce - rozšírenie stokovej siete, SO 01 Splašková kanalizácia A, SO 02 Splašková kanalizácia B 199 990,00
20 145173 Obec Gánovce "SO 12 - Splašková kanalizácia" "SO 14 - Vodovod", SO 14.1 - Rozšírenie verejného vodovodu" 53 950,00
21 145218 Obec Veľké Vozokany Veľké Vozokany - prečerpávanie splaškových odpadových vôd do ČOV 25 227,00
22 145324 Obec Heľpa "Dobudovanie kanalizácie v obci Heľpa - I.etapa"- líniová stavba 200 000,00
23 145328 Mesto Bánovce nad Bebravou E.2 - SO 22 Kanalizácia Biskupice, napojenie novej ulice na kanalizáciu 174 700,00
24 145329 Obec Gajary Celoobecná kanalizácia a ČOV, Sanácia havarijného stavu ČS G4 a ČS G12 200 000,00
25 145351 Obec Pliešovce PLIEŠOVCE, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, stoky A2, A2-4 83 019,00
26 145354 Obec Gerlachov Gerlachov, Rozšírenie kanalizácie_ Gerlachov, Rozšírenie gravitačnej vetvy E 129 400,00
27 145388 Obec Podkonice Kanalizácia -lokalita "Pod Bukovinou", Podkonice 199 990,00
28 145450 Obec Mlynica Súbor rodinných domov "Pieskovisko II." - Mlynica 97 500,00
29 145460 Obec Mankovce Mankovce – kanalizácia a ČOV, I. etapa 200 000,00
30 145461 Obec Bohdanovce nad Trnavou IBV Horný mlyn, pozemné komunikácie a inžinierske siete 200 000,00
31 145467 Obec Dúbravy SO 01 Verejný vodovod, SO 02 Verejná splašková kanalizácia, SO 03 Verejná dažďová kanalizácia 66 382,00
32 145471 Obec Kokošovce Kokošovce, miestna komunikácia "Štreka" SO 05.1 Splašková kanalizácia 1.etapa, SO 05.2 Splašková kanalizácia 2.etapa, SO 93 000,00
33 145548 Obec Bánov Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa 199 816,00
34 145566 Mesto Spišská Nová Ves Obnova vodovodu a kanalizácie 88 658,00
35 145583 Obec Cabaj - Čápor Cabaj - Čápor - obecná kanalizácia - doplnenie kanalizácie 174 600,00
36 145647 Obec Košeca Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Rozšírenie rozsahu riešenia v obci Košeca 200 000,00
37 145777 Obec Malé Leváre Malé leváre - dobudovanie kanalizácie a vodovodu - časť kanalizácia. 194 821,00
38 145797 Obec Kriváň Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie pre bytové domy Kriváň, zmena 1 44 500,00
39 145829 Obec Svätý Kríž Rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie - II. etapa v obci Svätý Kríž 199 203,00
40 145863 Obec Budmerice Budmerice - ČOV a kanalizácia 200 000,00
41 145882 Obec Pata Pata - Verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizácie - Doplnok č. 1 - Čerpacia stanica ČS3 58 131,00
42 145949 Mesto Pezinok Grinava - kanalizácia 200 000,00
43 145963 Obec Černík Kanalizácia Černík 183 565,00
44 145986 Mesto Banská Štiavnica Odkanalizovanie časti starého mesta v Banskej Štiavnici 200 000,00

Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144444 Obec Lopašov Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť 200 000,00
2 144504 Obec Norovce Norovce - obecný vodovod 136 197,00
3 144571 Obec Dolné Kočkovce IBV Sedlište, Dolné Kočkovce - inžinierske siete - SO - Rozšírenie verejného vodovodu 173 604,00
4 144691 Obec Rohov Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2.etapa - 2.časť 187 676,00
5 144699 Obec Otrhánky Haláčovce - Otrhánky vodovod 12 206,00
6 144835 Obec Drženice Vodovod Drženice 200 000,00
7 144849 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - celoobecný vodovod 120 676,00
8 144897 Obec Vyšný Hrušov Rovné , Vyšný Hrušov - zásobovanie vodou, SO 01 - Prívodné potrubie Rovné, SO 02 - Zhybka Rovné, SO 03 - Zásobné potrubi 200 000,00
9 144949 Obec Oreské Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica - Radošovce, Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť 191 891,00
10 144952 Obec Holiša Vodovod Holiša 200 000,00
11 144953 Obec Popudinské Močidľany Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť 197 851,00
12 144978 Obec Jankovce Výstavba vodovodu Jankovce - zmena napojenia. 147 789,00
13 144986 Obec Haláčovce Haláčovce - Otrhánky - vodovod 197 016,00
14 145040 Obec Vysočany Vysočina vodovod - I. etapa 70 932,00
15 145135 Obec Lipníky Lipníky - rozšírenie verejného vodovodu. 61 378,00
16 145209 Obec Lehnice SO-301 Vodovod a SO-401 Kanalizácia v rámci stavby Areál IBV - Veľký Lég 104 300,00
17 145212 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica - Rozvod vody 200 000,00
18 145283 Obec Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré - vodovod 152 555,00
19 145376 Obec Bíňovce Celoobecný vodovod Bíňovce - 1.etapa 200 000,00
20 145673 Obec Košeca Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Rozšírenie rozsahu riešenia v obci Košeca 200 000,00
21 145950 Obec Demandice Vodovod v obci Demandice 149 408,00

Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144514 Obec Demjata Demjata - Vodovod, I. etapa 199 500,00
2 144660 Obec Kaľava Vodovod obce Kaľava I.etapa - Gravitačný vodovod a čerpacia stanica 199 132,00
3 144671 Obec Uhliská Uhliská - čiastkový vodovod, Rozšírenie vodovodu do miestnej časti Majere 161 371,00
4 144704 Obec Janov Janov - verejný vodovod 131 396,00
5 144899 Mesto Tvrdošín Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice 188 423,00
6 144900 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou 93 815,00
7 144971 Mesto Krupina Dostavba vodovodnej siete Krupina - Kopanice a vodojem Krupina - Kopanice. 186 000,00
8 145102 Obec Pušovce Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce 199 500,00
9 145108 Obec Čelovce Čelovce - vodovod, stavebný objekt Obecný vodovodný systém 188 100,00
10 145298 Obec Ľubotín Vodovod Ľubotín 198 000,00
11 145412 Obec Proč Proč - verejný vodovod 112 465,00
12 145476 Obec Víťaz Víťaz - obecný vodovod 200 000,00
13 145511 Obec Petrova Lehota Vodovod Petrova Lehota 189 476,00
14 145514 Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená - zásobovanie vodou 200 000,00
15 145515 Obec Vrchteplá CELOOBECNÝ VODOVOD, VODOJEM, KANALIZÁCIA A ČOV 178 911,00
16 145516 Obec Bohunice Združený vodovod Krivoklát - Bohunice 12 500,00
17 145592 Obec Zbehy Verejný vodovod Zbehy - Andač 200 000,00
18 145684 Obec Lednica Lednica-vodovod II. stavba 37 041,00
19 145695 Obec Sasinkovo Vodovod obce Sasinkovo, Zapojenie vodárenského zdroja HS-3 116 407,00
20 145940 Obec Veľké Držkovce Veľké Držkovce - napojenie vodovodu na SKV - I. etapa 107 051,00
21 145978 Obec Cífer Celoobecný vodovod Cífer - 5. stavba, Miestna časť Pác 170 470,00

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144447 Obec Moravany nad Váhom Predĺženie vodovodu Moravany nad Váhom, Nábrežná ulica 89 765,00
2 144551 Mesto Vrútky Vrútky, Ul. Karvaša-Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie 200 000,00
3 144563 Obec Prietržka Prietržka - Široké padelky SO: Rozšírenie verejného vodovodu 98 336,00
4 144847 Obec Chmeľovec Rozšírenie vodovodu v obci Chmeľovec, SO 01 Potrubie vetva A + vetva B 200 000,00
5 144871 Obec Radimov Radimov, IBV za obecným úradom, II. etapa - Rozšírenie verejného vodovodu 196 791,00
6 144948 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu Lanov vršok, Oravská Jasenica 58 339,00
7 145034 Obec Klin Zlepšenie kvality života v obci Klin, lokalita Roveň 59 889,00
8 145037 Obec Šurianky Šurianky - rozšírenie vodovodu Perkovce 32 247,00
9 145063 Obec Neporadza Rozšírenie verejného vodovodu Neporadza, ul. K cintorínu BN 33 606,00
10 145098 Obec Plavnica Rozšírenie vodovodnej siete 200 000,00
11 145111 Obec Brestov Brestov – rekonštrukcia vodovodu 153 560,00
12 145181 Mesto Nemšová Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy "A", "A-1", "A-1-1" 200 000,00
13 145182 Obec Poľný Kesov Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete 103 239,00
14 145272 Obec Trnavá Hora Vodovod Trnavá Hora 200 000,00
15 145421 Obec Dúbravy SO 01 Verejný vodovod 29 125,00
16 145518 Obec Kostolné Kračany Kračany - skupinový vodovod 189 000,00
17 145576 Obec Drahovce Vodovodná prípojka - verejná časť - Vodovod - Drahovce ul. Bratislavská 18 504,00
18 145669 Obec Malé Ripňany Rozšírenie vodovodu Vetva A, B, C 101 984,00
19 145672 Obec Pruské Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pruské 118 086,00
20 145700 Obec Brodské Komunikácia a inžinierske siete v Obytnej zóne Brodské - Padielky - Vodovod, kanalizácia. 144 995,00
21 145702 Obec Lúč na Ostrove Rozšírenie verejného vodovodu 141 324,00
22 145769 Obec Malé Leváre Malé Leváre - dobudovanie kanalizácie a vodovodu - časť vodovod 126 351,00
23 145875 Obec Kriváň Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie pre bytové domy Kriváň, zmena 1 21 500,00
24 145878 Obec Dolná Súča Dolná Súča - rekonštrukcia vodovodu - II. etapa 200 000,00

Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144862 Obec Jakubov Jakubovc - intenzifikácia úpravne vody - I. etapa 200 000,00
2 145646 Obec Oravské Veselé Vodojem 2x150 m3 – Oravské Veselé 200 000,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV

Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144446 Obec Choňkovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Choňkovce 17 500,00
2 144456 Obec Mojtín Nákup technológie na zber a triedenie KO v obci Mojtín 80 000,00
3 144510 Mesto Svit Zlepšenie podmienok pre zber triedeného komunálneho odpadu v meste Svit 79 800,00
4 144513 Obec Hriadky Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hriadky 74 527,00
5 144516 Obec Liptovská Porúbka Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Liptovská Porúbka 79 230,00
6 144521 Obec Malé Trakany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Trakany 52 288,00
7 144523 Obec Ihráč Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ihráč 37 734,00
8 144528 Obec Obeckov Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Obeckov 79 471,00
9 144625 Obec Somotor Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Somotor 68 970,00
10 144626 Obec Kazimír Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kazimír 79 686,00
11 144630 Obec Bara Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bara 73 416,00
12 144632 Obec Trstín Zber odpadu v obci Trstín 78 905,00
13 144662 Obec Vinica Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Vinica 79 471,00
14 144667 Obec Malá Tŕňa Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malá Tŕňa 49 305,00
15 144673 Obec Vojany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vojany 36 955,00
16 144674 Obec Lysica Zakúpenie traktora s vlečkou na triedený zber zložiek odpadu v obci Lysica 80 000,00
17 144675 Obec Borša Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Borša 73 416,00
18 144711 Obec Michal na Ostrove Zvýšenie kvality triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Michal na Ostrove 66 400,00
19 144733 Obec Kvašov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kvašov 80 000,00
20 144797 Obec Horný Bar Efektívny triedený zber komunálneho odpadu v Hornom Bare 78 000,00
21 144798 Obec Stará Lehota Zabezpečenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Stará Lehota 75 069,00
22 144802 Obec Hažín Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hažín 79 777,00
23 144810 Obec Kusín Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kusín 79 777,00
24 144829 Obec Žikava Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Žikava 79 562,00
25 144831 Obec Kamenná Poruba Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kamenná Poruba 77 863,00
26 144838 Obec Veľké Raškovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľké Raškovce 40 375,00
27 144840 Obec Vinodol Zefektívnenie triedeného zberu v obcii Vinodol nákupom komunálnej techniky 80 000,00
28 144863 Obec Trstená na Ostrove Rozšírenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Trstená na Ostrove 57 000,00
29 144877 Obec Horné Mýto Triedený zber komunálneho odpadu v Hornom Mýte 76 000,00
30 144884 Obec Stanča Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Stanča 79 230,00
31 144890 Obec Bohunice Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bohunice 71 988,00
32 144895 Obec Horný Lieskov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Horný Lieskov 79 788,00
33 144898 Obec Perín - Chym Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Perín-Chym 13 110,00
34 144907 Obec Dolný Štál Technológia pre triedený zber komunálneho odpadu 79 400,00
35 144925 Obec Ludanice Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Ludanice 73 150,00
36 144961 Obec Ruská Bystrá Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ruská Bystrá 79 670,00
37 144962 Obec Ivanovce Traktor pre obec Ivanovce 76 000,00
38 144964 Obec Boťany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Boťany 74 527,00
39 144966 Obec Bretejovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bretejovce 57 323,00
40 144967 Obec Zalužice Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zalužice 79 777,00
41 144990 Obec Kalameny Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Kalameny 74 385,00
42 144993 Obec Jahodná efektívn zber komunálneho odpadu v Jahodnej 66 600,00
43 144999 Obec Vislanka Obstaranie traktora a príslušenstva pre obec Vislanka 80 000,00
44 145006 Obec Pravenec Dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva obce prostredníctvom obstarania malotraktora 42 561,00
45 145008 Obec Lenka Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Lenka 35 852,00
46 145010 Obec Ivanice Obstaranie technológie na triedený zber komunálneho odpadu v obci Ivanice. 73 000,00
47 145015 Obec Pribiš Obec Pribiš - skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu 75 714,00
48 145018 Obec Hodkovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hodkovce 65 730,00
49 145019 Obec Pucov Doplnenie technického vybavenia na zberný dvor 80 000,00
50 145024 Obec Kačanov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kačanov 79 777,00
51 145088 Obec Soblahov Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Soblahov 45 042,00
52 145090 Obec Trenčianska Turná Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Trenčianska Turná 45 042,00
53 145096 Obec Zemplínske Kopčany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zemplínske Kopčany 75 933,00
54 145113 Obec Lekárovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Lekárovce 79 777,00
55 145119 Obec Dobrohošť Traktor s čelným nakladačom pre obec Dobrohošť 79 700,00
56 145120 Mesto Leopoldov Zber odpadu v meste Leopoldov 55 244,00
57 145136 Obec Holiare Triedený zber komunálneho odpadu v obci Holiare 66 500,00
58 145141 Obec Veľká Ves nad Ipľom Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Veľká Ves nad Ipľom 66 120,00
59 145143 Obec Bžany Zefektívnenie separovaného zberu odpadu v obci Bžany a RO Valkov 80 000,00
60 145151 Obec Báb Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Báb 78 329,00
61 145164 Obec Lesné Triedený zber komunálneho odpadu v obci Lesné 79 670,00
62 145167 Obec Slavkovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Slavkovce 68 229,00
63 145168 Obec Pavlovce nad Uhom Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom 71 953,00
64 145191 Obec Vrícko Triedený zber komunálneho odpadu v obci Vrícko 52 725,00
65 145202 Obec Moravské Lieskové Technológia pre zvýšenie úrovne triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Moravské Lieskové 76 000,00
66 145204 Obec Bátovce Dobudovanie technickej infraštruktúry na triedený zber komunálneho odpadu 76 000,00
67 145205 Obec Poniky Skvalitnenie procesu zberu biologicky rozložiteľného odpadu 43 600,00
68 145216 Obec Krivá Obec Krivá - skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu 75 714,00
69 145234 Obec Makov Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Makov 75 620,00
70 145237 Obec Podbiel Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Podbiel 75 714,00
71 145263 Obec Strekov Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Strekov 59 280,00
72 145299 Obec Rovné Nákup komunálnej techniky (traktor s čelným nakladačom, vlečka, kontajnery na triedený zber) 65 000,00
73 145300 Obec Pokryváč Triedený zber komunálneho odpadu v obci Pokryváč 71 858,00
74 145301 Obec Lukavica Zhodnocovanie zelených odpadov v obci Lukavica 41 050,00
75 145338 Obec Dubovany Zakúpenie techniky pre rozvoj odpadového hospodárstva obce Dubovany 75 776,00
76 145349 Obec Brestovec Obstaranie strojno- technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu 67 608,00
77 145357 Obec Lubina Malotraktor s čelným nakladačom pre obec Lubina 41 600,00
78 145359 Obec Horná Potôň Nákup technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu 73 531,00
79 145360 Obec Michalová Zakúpenie techniky pre rozvoj odpadového hospodárstva obce Michalová 75 776,00
80 145361 Obec Domaniža Podpora a zefektívnenie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Domaniža - zakúpenie techniky. 78 000,00
81 145363 Obec Blahová Triedený zber komunálneho odpadu - nákup traktora s návesom 40 000,00
82 145370 Obec Jakubany Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubany 80 000,00
83 145371 Obec Bíňovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bíňovce 77 260,00
84 145386 Obec Kamenica nad Cirochou Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kamenica nad Cirochou 80 000,00
85 145390 Obec Pribeta Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Pribeta 80 000,00
86 145391 Obec Šávoľ Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Šávoľ 75 972,00
87 145395 Obec Župčany Nákup komunálnej techniky za účelom zavedenia zberu BRO v obci Župčany 74 442,00
88 145405 Obec Sliepkovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sliepkovce 79 800,00
89 145407 Obec Kútniky Nákup technológie pre triedený zber odpadu v obci Kútniky 65 500,00
90 145452 Obec Cernina Triedený zber komunálneho odpadu v obci Cernina 62 890,00
91 145457 Obec Belá nad Cirochou Triedený zber komunálneho odpadu v obci Belá nad Cirochou 74 527,00
92 145472 Obec Hermanovce nad Topľou Zefektívnenie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hermanovce nad Topľou 80 000,00
93 145478 Obec Trstené pri Hornáde Triesený zber komunálneho odpadu v obci Trstené pri Hornáde 79 000,00
94 145481 Obec Nová Bošáca Hákový nosič kontajnerov s kontajnerom pre Novú Bošácu 50 100,00
95 145482 Obec Čavoj Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Čavoj 75 148,00
96 145483 Obec Trenčianska Teplá Nákup techniky pre zhodnocovanie BRKO v obci Trenčianska Teplá 66 500,00
97 145484 Obec Mad Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mad 75 380,00
98 145485 Obec Vrchteplá Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vrchteplá 56 886,00
99 145486 Obec Jamník Nákup traktora s čelným nakladačom a návesom 72 360,00
100 145487 Obec Bajerovce Zavedenie zberu BRO v obci Bajerovce 71 905,00
101 145489 Obec Malženice Zberný dvor Malženice - technológia 38 703,00
102 145490 Obec Holiša Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Holiša 75 228,00
103 145524 Obec Dubodiel Zlepšenie technickej infraštruktúry zberu a triedenia komunálneho odpadu v obci Dubodiel 42 590,00
104 145561 Obec Hájske Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Hájske 78 329,00
105 145568 Obec Tehla Obstaranie techniky pre zber a triedenie odpadu v obci Tehla 68 246,00
106 145585 Obec Chvojnica Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chvojnica 80 000,00
107 145587 Obec Krajné Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Krajné 55 280,00
108 145588 Obec Stará Myjava Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Stará Myjava 80 000,00
109 145596 Obec Batizovce Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu 80 000,00
110 145597 Obec Plavecký Štvrtok Nákup techniky pre zber odpadu v obci Plavecký Štvrtok 77 651,00
111 145602 Obec Mníchova Lehota Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Mníchova Lehota 45 042,00
112 145611 Obec Dlhá Nákup techniky pre zber odpadu v obci Dlhá 34 418,00
113 145612 Mesto Ilava Triedený zber komunálneho odpadu v meste Ilava 80 000,00
114 145619 Obec Kleňany Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Kleňany 75 240,00
115 145626 Obec Vojka nad Dunajom Technická infraštruktúra pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Vojka nad Dunajom 55 499,00
116 145636 Obec Sokolce Obstaranie strojnotechnologického vybavenia na zber BRKO v obci Sokolce 66 499,00
117 145639 Obec Lúč na Ostrove Obstaranie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lúč na Ostrove 73 531,00
118 145659 Obec Orávka Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Orávka 74 000,00
119 145663 Obec Kostolná pri Dunaji Zakúpenie vhodnej technológie určenej na nakladanie s odpadmi pre obec Kostolná pri Dunaji 78 831,00
120 145666 Mestská časť Bratislava - Petržalka Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Mestskej časti Bratislava-Petržalka 78 060,00
121 145674 Obec Dolný Ohaj Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Dolný Ohaj 80 000,00
122 145676 Obec Kováčová Obstaranie technickej infraštruktúry na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kováčová 53 108,00
123 145678 Obec Predajná Obstaranie technickej infraštruktúry na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Predajná 79 769,00
124 145679 Mesto Trenčianske Teplice Komunálna technika pre triedený zber komunálneho odpadu v meste Trenčianske Teplice 50 000,00
125 145709 Obec Súľov - Hradná Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Súľov - Hradná 69 300,00
126 145712 Obec Borský Svätý Jur Nákup techniky pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Borský Svätý Jur 80 000,00
127 145718 Obec Dulovce Triedený odpad komunálneho odpadu v obci Dulovce 69 352,00
128 145728 Obec Veľké Rovné Efektívne separovanie BRO v Obci Veľké Rovné 80 000,00
129 145729 Obec Dedačov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Dedačov 80 000,00
130 145741 Obec Fiľakovské Kováče Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Fiľakovské Kováče 75 972,00
131 145742 Obec Trávnik Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu 76 801,00
132 145743 Obec Chotín Zakúpenie technologických zariadení na podporu triedeného zberu v obci Chotín 76 801,00
133 145744 Obec Liptovské Sliače Zakúpenie technologických zariadení na podporu triedeného zberu v obci Liptovské Sliače 78 329,00
134 145755 Obec Hiadeľ Obstaranie technickej infraštruktúry na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Hiadeľ 65 740,00
135 145757 Obec Vyškovce nad Ipľom Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Vyškovce nad Ipľom 61 560,00
136 145779 Obec Andovce Nákup technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Andovce 75 293,00
137 145787 Obec Veselé Obstaranie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Veselé 78 329,00
138 145788 Obec Ulič Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ulič 75 981,00
139 145792 Obec Šíd Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Šíd 75 228,00
140 145804 Obec Horné Obdokovce Nákup techniky a kontajnera na triedený zber komunálneho odpadu 78 100,00
141 145809 Obec Omšenie Technika pre triedený zber komunálneho odpadu 80 000,00
142 145817 Obec Jur nad Hronom Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jur nad Hronom 79 781,00
143 145820 Obec Pichne Rozvoj zberu odpadu v obci Pichne 66 280,00
144 145822 Obec Kukučínov Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kukučínov. 79 781,00
145 145823 Obec Pusté Úľany Optimalizácia triedeného zberu v obci Pusté Úľany 75 012,00
146 145825 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Nitrianske Hrnčiarovce 79 049,00
147 145826 Obec Pčoliné Zlepšenie kvality zberu odpadu v obci 59 767,00
148 145832 Obec Veľké Kozmálovce Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veľké Kozmálovce 79 781,00
149 145834 Obec Bystré Zakúpenie malotraktora s vlečkou na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bystré 31 435,00
150 145836 Obec Hontianska Vrbica Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hontianska Vrbica 79 781,00
151 145838 Obec Tekovské Lužany Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Tekovské Lužany 79 792,00
152 145842 Obec Cerovo Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Cerovo 30 848,00
153 145849 Obec Toporec Podpora technickej vybavenosti yberného dvorav obci Toporec 75 989,99
154 145862 Obec Malé Leváre Traktor s vlečkou, hákový nosič a 2 kontajnery pre Obec malé Leváre 79 500,00
155 145867 Mesto Moldava nad Bodvou Nákup techniky pre zber komunálneho odpadu 74 273,00
156 145876 Obec Halič Zefektívnenie systému zberu a spracovania triedených zložiek komunálneho odpadu v obci Halič 80 000,00
157 145877 Obec Klenová Triedený zber komunálneho odpadu v obci Klenová 75 981,00
158 145883 Obec Chľaba Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chľaba 80 000,00
159 145885 Obec Odorín Ekonomický benefit pre obec Odorín 79 980,00
160 145887 Obec Zemianska Olča Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Zemianska Olča 67 714,00
161 145889 Obec Obid Nákup technicky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu 73 378,00
162 145892 Obec Kamenný Most Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kamenný Most 80 000,00
163 145894 Mesto Šurany Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu 80 000,00
164 145900 Obec Stankovany Triedený zber komunálneho odpadu v obci Stankovany 61 617,00
165 145924 Obec Zázrivá Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zázrivá 80 000,00
166 145937 Mesto Turčianske Teplice Rozšírenie technického zázemia pre triedený zber komunálneho odpadu. 56 758,00
167 145961 Obec Veľké Úľany Zakúpenie malotraktora s čelným nakladačom a vlečkou pre obec Veľké Úľany 73 805,00
168 145971 Obec Sedlice A máme odpad v suchu - technologické vybavenie pre treidený zber komunálneho odpadu 77 710,00
169 145974 Obec Hrubá Borša Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hrubá Borša 78 831,00
170 145993 Obec Mýtne Ludany Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Mýtne Ludany 79 781,00

Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 144726 Obec Biely Kostol Nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor 6 284,00
2 144739 Obec Pružina Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina 107 328,00
3 145117 Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamo Podpora triedeného zberu - nákup a uloženie veľkoobjemových kontajnerov 150 000,00
4 145188 Obec Plavé Vozokany Zberný dvor na území obce Plavé Vozokany 150 000,00
5 145247 Obec Prochot Zberný dvor Prochot 150 000,00
6 145271 Obec Ňárad Rekonštrukcia skladu kontajnerov - zberný dvor Ňárad Zberné nádoby pre obec Ňárad 80 000,00
7 145498 Obec Trebatice Zberný dvor 150 000,00
8 145526 Obec Šrobárová Zberný dvor Šrobárová 132 964,00
9 145613 Obec Liptovská Lúžna Rozšírenie zberného dvora Liprovská Lúžna 150 000,00
10 145749 Obec Švošov Zberný dvor Švošov 150 000,00
11 145780 Obec Rudňany Stavebné úpravy budovy zberného dvora v obci Rudňany 40 000,00
12 145782 Obec Malé Chyndice Rekonštrukcia objektu pre potreby triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Chyndice 142 110,00
13 145831 Obec Krásno Nákup kontajnerov a príslušenstva na zlepšenie separovania v obci Krásno 6 800,00
14 145898 Obec Kubáňovo Zberný dvor na stavebný odpad v obci Kubáňovo 130 675,00
15 146100 Obec Chorvátsky Grob Rozšírenie areálu ČOV Čierna Voda - Zberný dvor 149 991,00

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 147177 Obec Sobotište Revitalizácia parku Sobotište 200 000,00
2 147178 HoryZonty o.z. Trvalo udržateľné dobrodružstvo 15 000,00
3 147180 Obec Sap Výstavba centrálneho námestia obce Sap 200 000,00
4 147184 Košický samosprávny kraj Stratégia prevencie rizík prírodných katastrov a ozdravenia klímy v Košickom kraji 134 900,00
5 147186 Mesto Trstená Environmentálno-vzdelávacie náučné prvky popri cyklotrase v meste Trstená 28 582,00
6 147188 Priatelia Zeme - CEPA Podpora vzdelávania v oblasti klimatickej zmeny a regionálnej energetiky 10 260,00
7 147190 Obec Andovce Náučný chodník k parku 92 805,00
8 147191 OZ VIVA SLOVAKIA Environmentálne učenie 58 800,00
9 147193 EKOREGIO Ekotopfilm - Envirofilm 190 344,66
10 147196 Obec Kostolná pri Dunaji Náučný chodník v obci Kostolná pri Dunaji 160 000,00
11 147197 Slovenská inšpekcia životného prostredia Odborné vzdelávacie aktivity zamestnancov Slovenskej inšpekcie životného prostredia 20 000,00
12 147201 Základná škola- Grundschule Náučná prírodná záhrada s environmentálnou učebňou pre žiakov podtatranského regiónu 45 000,00
13 147202 OZ Cestou necestou Cestovateľský festival Cestou necestou 2020 12 000,00
14 147203 Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov Stredisko environmentálnej výchovy 175 721,00
15 147204 Horolezecký klub Neolit Hory a mesto - Spoznaj, čo chrániš 80 000,00
16 147206 Stredná odborná škola Lesnícka Obnova náučného chodníka Botanická záhrada Banská Štiavnica 199 280,00
17 147230 Humánny pokrok o.z. Rastlinná výzva 2020 11 200,00

L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Činnosť L6AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 146290 Obec Husiná Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu Husiná 147 476,00
2 146309 Mesto Spišská Stará Ves Zateplenie a rekonštrukcia kultúrneho domu 200 000,00
3 146323 Obec Nižný Čaj Zníženie energetickej náročnosti v objekte obecného úradu obce Nižný Čaj 62 900,00
4 146326 Obec Vinica Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Vinica 200 000,00
5 146327 Obec Borša Zvyšovanie energetickej účinnosti - budova obecného úradu Borša 73 150,00
6 146328 Obec Krásnohorská Dlhá Lúka Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Krásnohorská Dlhá Lúka 180 724,00
7 146330 Obec Hrachovo Zateplenie kultúrneho domu 143 020,00
8 146332 Obec Chanava Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Chanave 194 800,00
9 146333 Obec Hajnáčka Obecný úrad - Zateplenie budovy obecného úradu Hajnáčka 181 000,00
10 146334 Obec Šimonovce Zníženie energetickej náročnosti MŠ a ZŠ - Šimonovce 50 300,00
11 146381 Obec Cinobaňa Zateplenie materskej školy Cinobaňa-objekt AB 153 994,00
12 146382 Obec Bajany Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany 117 810,00
13 146383 Obec Zemplín Kultúrny dom - rekonštrukcia 82 846,00
14 146385 Obec Veľká Ves nad Ipľom Zvyšovanie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom 184 659,00
15 146387 Obec Bušince ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU V BUŠINCIACH 191 449,00
16 146390 Obec Kazimír Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - Kultúrny dom v obci Kazimír 133 950,00
17 146391 Obec Ižkovce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Ižkovciach 178 645,00
18 146392 Obec Brehov Kultúrny dom Brehov - SO 01 Zateplenie a SO 02 Stavebné úpravy 200 000,00
19 146446 Obec Ptrukša Zníženie energetickej náročnosti obecných budov - Ptrukša SO 02 - Kultúrny dom 82 646,00
20 146448 Obec Drnava Projekt zníženia energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Drnave 169 339,00
21 146459 Obec Abovce Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce 121 172,00
22 146463 Obec Svidnička Stavebné úpravy OcÚ Svidnička 147 000,00
23 146466 Obec Brutovce Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Brutovce 165 237,00
24 146472 Obec Holiša Rekonštrukcia budovy na kultúrne, spoločenské a športové využitie 96 885,00
25 146475 Obec Vyšné Remety Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Vyšné Remety s.č. 30_na pozemku parc.č.KN C 29 katastrálne územie 157 901,94
26 146476 Obec Vrbovka Obecného domu súp. č. 56 178 364,64
27 146482 Obec Kleňany Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy - obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kleňany 185 674,00
28 146486 Obec Kružlov "Rekonštrukcia multifunkčnej budovy v obci Kružlov" 181 670,00
29 146487 Obec Čierne nad Topľou "Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Čierne nad Topľou" 199 159,00
30 146497 Obec Tarnov Zateplenie stropu a výmena krytiny ZŠ Tarnov 11 398,00
31 146501 Obec Kalonda Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kalonda 197 567,00
32 146504 Obec Nenince Zlepšovanie energetickej hospodárnosti Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nenince 200 000,00
33 146533 Obec Šarišský Štiavnik Energetické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu v obci Šarišský Štiavnik 137 560,00
34 146534 Obec Bunkovce Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov 200 000,00
35 146547 Obec Slavkovce Obecný úrad Slavkovce- Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy - Stavebné úpravy 200 000,00
36 146549 Obec Beňadikovce Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Beňadikovce 200 000,00
37 146555 Obec Krišľovce Stavebné úpravy obecného úradu Krišľovce 159 000,00
38 146557 Obec Jasenovce Stavebné úpravy OcÚ Jasenovce 193 200,00
39 146558 Obec Budikovany Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Budikovany- zníženie energetickej náročnosti 114 714,00
40 146560 Obec Beňatina Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátane zateplenia 200 000,00
41 146567 Obec Tisinec Stavebné úpravy domu smútku Tisinec 77 900,00
42 146570 Obec Šiba Rekonštrukcia základnej školy Šiba 28 768,00
43 146585 Obec Muráň Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Muráň 114 308,00
44 146595 Obec Šurice Zvýšenie energetickej účinnosti multifinkčného domu 81 531,00
45 146606 Obec Cabov Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov - Kultúrny dom Cabov 150 056,00
46 146607 Obec Ružiná Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obecného úradu 83 600,00
47 146609 Obec Držkovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Držkovce 125 480,00
48 146610 Obec Hostovice Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Hostovice 101 730,00
49 146612 Obec Koláre Zvýšenie energetickej hospodárnsoti obecného úradu v obci Koláre 162 131,00
50 146614 Obec Hervartov Stavebné úpravy a investície do znižovania energetickej náročnosti budovy v rámci miestnych služieb ZŠ a MŠ Hervartov 200 000,00
51 146632 Obec Svinice Obnova obalových konštrukcií Obecného úradu a kultúrneho domu Svinice a prestavba objektu za účelom zníženia energeticke 83 680,00
52 146635 Obec Radnovce Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Radnovciach 113 469,00
53 146637 Obec Buzitka Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Buzitka 106 685,00
54 146639 Obec Rumince Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepľovania - Rumince 181 329,00
55 146645 Obec Kolbovce Stavebné úpravy kultúrno-správnej budovy Kolbovce 155 400,00
56 146648 Obec Žbince Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Žbince 128 890,00
57 146654 Obec Ruská Bystrá Kultúrny dom v obci Ruská Bystrá - zvyšovanie energetickej účinnosti budovy zateplením 109 390,00
58 146676 Obec Kružlová Rekonštrukcia verejno-prospešnej budovy v obci Kružlová 99 900,00
59 146677 Obec Čičava Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Čičava 39 954,00
60 146681 Obec Kladzany Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu obce Kladzany 173 521,00
61 146683 Obec Mlynárovce Stavebné úpravy OcÚ Mlynárovce 200 000,00
62 146692 Obec Tokajík Zateplenie fasády OcÚ Tokajík 200 000,00
63 146693 Obec Hrnčiarska Ves Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrno-spoločenského centra 173 350,00
64 146695 Obec Lopúchov Zvýšenie energetickej efektívnosti Obecného úradu 173 800,00
65 146701 Obec Vyšné Valice Zvyšovanie energetickej činnosti kultúrneho domu 114 798,00
66 146712 Obec Kapišová Obecný úrad - zateplenie, výmena okien, výmena strechy 169 548,00
67 146717 Obec Plešivec Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Plešivci 180 600,00
68 146721 Obec Otročok Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepľovania 129 059,00
69 146730 Mesto Poltár Knižnica Poltár 163 046,00
70 146731 Obec Henckovce Rekonštrukcia budovy OÚ Henckovce 173 158,00
71 146736 Obec Kľušov Zvýšenie energetickej účinnosti administratívno-správnej budovy v obci Kľušov 198 270,00
72 146738 Obec Tušická Nová Ves Kultúrny Dom Tušická Nová Ves - zníženie energetickej náročnosti objektu 200 000,00
73 146740 Obec Vagrinec Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu 181 180,00
74 146747 Obec Halič Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Haliči 200 000,00
75 146756 Obec Veľké Slemence Zateplenie a obnova obalových konštrukcií obecnej budovy, Veľké Slemence 43 296,00
76 146757 Obec Sliepkovce Obec Sliepkovce - rekonštrukcia kultúrneho domu 147 830,00
77 146763 Obec Kiarov Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecného domu v obci Kiarov 159 892,00
78 146764 Obec Stebník Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy Stebník 143 950,00
79 146768 Obec Ratvaj Budova obecného úradu súp. č. 33 39 005,00
80 146779 Obec Širkovce Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu s. č. 184 168 792,00
81 146791 Obec Perín - Chym Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Chyme 146 244,00
82 146818 Obec Zborov Rekonštrukcia vykurovania budovy obecného úradu v obci Zborov 135 313,00
83 146831 Obec Koprivnica Zvyšovanie energetickej účinnosti KSB Koprivnica 186 914,00
84 146833 Mesto Spišské Podhradie Zateplenie požiarnej zbrojnice v Spišskom Podhradí 200 000,00
85 146845 Obec Nová Bašta Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Nová Bašta 169 017,00
86 146859 Obec Pavlovce nad Uhom Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Pavlovce nad Uhom 91 044,00
87 146865 Obec Slovenské Kľačany Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany 140 590,00
88 146873 Obec Nižný Klátov Obecný úrad Nižný Klátov - zvýšenie energetickej účinnosti 197 980,00
89 146885 Obec Vyšná Slaná Rekonštrukcia kultúrneho domu - SO 01 č.p. 75, k.ú. Vyšná Slaná 117 156,00
90 146887 Mesto Spišská Belá Modernizácia plynovej kotolne a vykurovania v budove mestského úradu Spišská Belá 122 500,00
91 146888 Obec Petrovce Zateplenie objektu obecného úradu 63 135,00
92 146895 Obec Becherov Zníženie energetickej náročnosti kultorno-správnej budovy v obci Becherov 66 085,00
93 146903 Obec Hubovo Zmena dokončenej stavby - Prestavba kultúrneho domu č. s. 50 200 000,00
94 146904 SLUŽBA, m. p. Stropkov Stavbné úpravy AB Služba Stropkov 200 000,00
95 146908 Obec Petrovce nad Laborcom Zateplenie polyfunkčného objektu v obci Petrovce nad Laborcom 200 000,00
96 146911 Obec Veľké Trakany Zateplenie a obnova obalových konštrukcií obecného úradu s kultúrnym domom - Veľké Trakany 159 438,00
97 146915 Obec Svätá Mária Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu 116 468,00
98 146921 Obec Kuková Obecný úrad, KSB - zateplenie fasády, výmera okien, výmena strechy 195 602,00
99 146924 Obec Čeláre Zvýšenie energetickej hospodárnosti domu smútku v obci Čeláre - časť Kirť 119 509,00
100 146929 Obec Šarišské Sokolovce Združená budova OÚ a kultúrneho domu - Stavebné úpravy súp. č. 17 na pozemku CKN parc. č. 6 k. ú. Šarišské Sokolovce 53 000,00
101 146937 Obec Vislava Zateplenie a výmena okien Dom smútku v obci Vislava 181 910,00

Činnosť L6: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 146180 Obec Slatvina Zateplenie objektu spoločnej budovy sídla Obecného úradu, Kultúrneho domu a Materskej školy v obci Slatvina-zvýšenie ene 93 085,00
2 146292 Obec Mníchova Lehota Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Mníchova Lehota 200 000,00
3 146295 Obec Pozba Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy 198 700,00
4 146296 Obec Bzince pod Javorinou Obecný úrad - Zníženie energetickej náročnosti stavby 182 256,00
5 146299 Obec Topoľčianky Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu obce Topoľčianky, jeho zateplenie a modernizácia plynovej kotolne 200 000,00
6 146300 Obec Jedľové Kostoľany Obecný úrad - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 134 152,00
7 146301 Obec Tesárske Mlyňany Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov - MŠ Tesárske Mlyňany 125 368,00
8 146303 Obec Jakubov Obnova kultúrneho domu, Jakubov - zateplenie obalového plášťa budovy 199 936,00
9 146304 Obec Hontianske Moravce Rekonštrukcia objektu školskej telocvične Hontianske Moravce 128 182,00
10 146305 Obec Dulovce Zlepšenie energetickej hospodársnosti budovy Spoločenského domu Dulovce 195 009,00
11 146306 Obec Trenčianske Mitice Obnova objektu kultúrneho domu Trenčianske Mitice, okres Trenčín, par. č. 480/2 156 153,00
12 146307 Obec Marcelová Štadión - Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy 177 287,00
13 146310 Obec Pribeta Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu súp. č. 628 164 866,00
14 146311 Obec Ješkova Ves Materská škola v obci Ješková Ves - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia 40 617,00
15 146312 Obec Koplotovce Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu s kultúrnym domom 137 127,00
16 146313 Mesto Trenčín Zateplenie piatich objektov a zateplenie striech pavilónov, výmena okien a dverí v areáli MŠ M. Turkovej, Trenčín 200 000,00
17 146314 Obec Smolinské Rekonštrukcia ústredného vykurovania v Materskej škôlke a Základnej škole v obci Smolinské 191 579,00
18 146315 Obec Pokryváč Zateplenie Obecného Úradu v obci Pokryváč 101 943,00
19 146316 Mesto Rajec Zateplenie budovy klubu dôchodcov ul. Nádražná 294/23, Rajec 76 739,00
20 146317 Obec Hybe Kultúrny dom v Hybiach č. súp. 350 - stavebné úpravy 59 104,00
21 146319 Obec Branovo Rekonštrukcia OcÚ a Kultúrneho domu 151 396,00
22 146320 Obec Ruskovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu 113 744,00
23 146340 Obec Špačince Obecný úrad Špačince - zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa 148 258,00
24 146341 Mesto Veľký Meder Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania 150 375,00
25 146343 Obec Gbelce Zateplenie obvodového plášťa obecného úradu v obci Gbelce 170 539,00
26 146344 Obec Opatovce nad Nitrou Požiarna zbrojnica - prestavba a prístavba, Opatovce nad Nitrou 84 587,00
27 146345 Obec Nová Dedinka Rekonštrukcia obecného úradu Nová Dedinka - II. etapa 199 114,00
28 146346 Obec Kaplna Obnova, zateplenie fasády objektu škôlky a modernizácia vykurovacieho systému objektu 68 008,00
29 146348 Obec Žikava Rekonštrukcia objektu školy na komunitné centrum 89 781,00
30 146349 Základná umelecká škola, Ul. letná č.12, 945 01 Komárno Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy Komárno 31 082,00
31 146350 Obec Čalovec Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu 159 763,00
32 146351 Obec Imeľ Modernizácia budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum 123 315,00
33 146352 Mesto Šaštín-Stráže Obnova Mestského úradu č. 549 187 341,00
34 146353 Obec Chminianska Nová Ves Zníženie spotreby energie administratívnej budovy 85 450,00
35 146359 Obec Mankovce Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu 149 091,00
36 146360 Obec Hosťovce Zvýšenie energetickej účinnosti viacúčelovej budovy v obci Hosťovce 184 498,00
37 146364 Obec Dolný Bar Rekonštrukcia železničnej stanice 139 300,00
38 146365 Obec Lysá pod Makytou Obecný úrad - stavebné úpravy 116 041,00
39 146366 Obec Vrchteplá ZATEPLENIE DOMU KULTÚRY 66 675,00
40 146367 Obec Kostolná - Záriečie Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu obecného úradu Kostolná - Záriečie 48 244,00
41 146368 Mesto Turčianske Teplice Základná škola s materskou školou Žarnovická 1078/13 - zvyšovanie energetickej účinnosti 177 788,00
42 146369 Obec Ivanka pri Nitre Šatne FK Ivanka pri Nitre 62 926,00
43 146371 Obec Hronské Kľačany Budova družiny pri Základnej škole v Hronských Kľačanoch 181 410,00
44 146372 Obec Slopná OBECNÝ ÚRAD - KULTÚRNY DOM, Slopná 159 154 843,00
45 146373 Obec Jakubany Znižovanie energetickej náročnosti OÚ v obci Jakubany 71 960,00
46 146374 Mesto Zlaté Moravce Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce, 2.etapa 199 907,00
47 146375 Obec Veľké Lovce Zateplenie objektu - Kultúrny dom Veľké Lovce 186 185,00
48 146376 Obec Svätoplukovo Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu 182 200,00
49 146377 Obec Nitrianska Streda Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nitrianska Streda 200 000,00
50 146378 Obec Vyškovce nad Ipľom Základná škola vo Vyškovciach nad Ipľom - Zateplenie stien a strechy, výmena výplní otvorov v obvodnom murive 185 446,00
51 146379 Obec Pastuchov Rekonštrukcia budovy obecného úradu 133 594,00
52 146393 Obec Bukovec Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Obecný úrad Bukovec 200 000,00
53 146394 Obec Lehota materská škola - zateplenie objektu 95 472,00
54 146395 Obec Šarkan Zateplenie obecného úradu - SO 01 Obecný úrad 88 858,00
55 146396 Obec Medveďov Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy 200 000,00
56 146397 Obec Sokolovce Zvýšenie energetickej účinnosti objektu základnej školy v Sokolovciach 125 859,00
57 146398 Obec Košecké Podhradie Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu, kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice v obci Košecké Podhradie 135 500,00
58 146399 Obec Nová Ľubovňa Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni 186 900,00
59 146400 Obec Kamenica nad Hronom Zatepľovanie verejných budov a výmena okien a dverí: Kultúrny dom 77 483,00
60 146401 Obec Ivanka pri Dunaji Rekonštrukcia objektov MŠ Slnečná 132 292,00
61 146402 Obec Belá - Dulice Obnova ekologického vykurovania a zateplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného 200 000,00
62 146404 Obec Jahodná Zvýšenie energetickej hospodárnosti domu smútku (márnica) v Jahodnej 58 300,00
63 146405 Obec Bátovce Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu 181 911,00
64 146407 Mesto Trenčianske Teplice Energetické zhodnotenie budovy Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach 154 550,00
65 146408 Obec Komoča Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Komoči 179 547,00
66 146409 Obec Alekšince Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Alekšince 198 155,00
67 146410 Obec Drietoma Základná škola s materskou školou Drietoma zvýšenie energetickej účinnosti budovy 197 890,00
68 146412 Obec Červený Kameň ZŠ Červený Kameň - výmena otvorových výplní (okná, dvere) - vonkajšie 114 000,00
69 146413 Obec Sľažany Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy 156 168,00
70 146414 Obec Kovarce Zvýšenie tepelnotechnickej úspornosti stavby 170 818,00
71 146443 Obec Šajdíkove Humence Zníženie energetickej náročnosti pôvodnej časti kultúrneho domu Šajdíkove Humence 200 000,00
72 146444 Obec Martovce Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy dobrovoľných hasičov súp. č. 15 140 000,00
73 146445 Obec Kvetoslavov MODERNIZÁCIA OBECNÉHO ÚRADU V KVETOSLAVOVE 200 000,00
74 146453 Obec Horovce SO 01 Hasičská zbrojnica - Horovce, zateplenie a stavebné úpravy 134 955,00
75 146464 Obec Šrobárová Zníženie energetickej náročnosti budovy škôlky v Šrobárovej 55 000,00
76 146465 Obec Malé Leváre Základná škola Malé Leváre - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 54 362,00
77 146468 Obec Ňárad Rekonštrukcia domu smútku v obci Ňárad 170 000,00
78 146469 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy telocvične 124 000,00
79 146471 Centrum sociálnych služieb - Jesienka Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka 139 619,00
80 146474 Obec Dobrohošť Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Dobrohošť 138 050,00
81 146480 Obec Ladomerská Vieska Spoločenský dom - Ladomerská Vieska 129 700,00
82 146485 Obec Báb Kultúrny dom 189 512,00
83 146488 Obec Modrovka Materská škola - zlepšenie energetickej náročnosti budovy 134 918,00
84 146490 Obec Moča Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Moča 143 261,00
85 146492 Obec Višňové Zmena stavby - stavebné úpravy, zateplenie objektu 55 064,00
86 146496 Obec Kapušany Zdravotné stredisko Kapušany - stavebné úpravy 200 000,00
87 146498 Obec Lesnica Stavebné úpravy polyfunkčnej budovy v obci Lesnica 142 100,00
88 146502 Obec Horné Štitáre Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Horné Štitáre 133 696,00
89 146503 Obec Kmeťovo Oprava fasády a zateplenie budovy materskej školy 51 827,00
90 146508 Obec Novoť Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy 113 595,00
91 146512 Obec Stráňavy Prístavba a stavebné úpravy, Materská škola Stráňavy, ul. Víťazstva 331, prípojka NN 73 127,00
92 146513 Obec Bohunice Zateplenie obecného úradu - zvyšovanie energetickej účinnosti stavby 102 853,00
93 146516 Obec Báč Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč 113 600,00
94 146517 Obec Čabradský Vrbovok REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ČABRADSKÝ VRBOVOK, okr. Krupina - VYKUROVANIE 74 159,00
95 146522