Nerozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E8 Centrum sociálnych služieb PARK Rekonštrukcia plynovej kotolne 92 738,00
2 E14 Mesto Spišská Belá Modernizácia plynovej kotolne a vykurovania v budove mestského úradu Spišská Belá 123 500,00
3 E80 Obec Bodza Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov Kultúrneho domu 18 995,00
4 E25 Obec Borová KULTÚRNY DOM BOROVÁ – MODERNIZÁCIA VYKUROVACEJ SÚSTAVY S VYUŽITÍM OZE 81 153,00
5 E59 Obec Bretejovce Obecný úrad Bretejovce – rekonštrukcia vykurovania 54 115,00
6 E28 Obec Čabradský Vrbovok Rekonštrukcia kultúrneho domu Čabradský Vrbovok-kúrenie 74 159,00
7 E18 Obec Čierne Pole Zvýšenie energetickej účinnosti vykurovania obecného úradu a kultúrneho domu Čierne Pole SO-01 OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRNY DOM 50 211,00
8 E24 Obec Diakovce Zníženie emisií pri výrobe tepla v kotolni ZŠ s VJM Diakovce 109 306,00
9 E20 Obec Dolná Breznica Rekonštrukcia kotolne obecného úradu v Dolnej Breznici 66 741,00
10 E89 Obec Jablonov nad Turňou Výmena zdroja tepla a TÚV za nízkoemisný zdroj vrátane výmeny vykurovacej sústavy ZŠ Jablonov nad Turňu 101 579,00
11 E86 Obec Kalameny Nízkoemisné vykurovanie v budove kultúrneho domu a obecného úradu 148 968,00
12 E37 Obec Kráľ Rekonštrukcia Obecného úradu v obci Kráľ 31 225,00
13 E7 Obec Lastovce Modernizácia,výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov v obci Lastovce 53 862,00
14 E32 Obec Lúky Výmena kotla a úprava vykurovacej sústavy MŠ Lúky 173 008,00
15 E15 Obec Makov Rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému v Dome kultúry Makov 114 111,00
16 E74 Obec Mlynica Znižovanie energetickej náročnosti administratívno-správnej budovy v Mlynici 41 500,00
17 E31 Obec Mojtín Modernizácia vykurovania OÚ Mojtín 94 847,00
18 E57 Obec Moravany nad Váhom Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Moravany nad Váhom 48 348,00
19 E43 Obec Ochodnica Plynofikácia základnej školy 90 888,00
20 E81 Obec Orlov Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Orlov 31 104,00
21 E53 Obec Podolie Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí 150 000,00
22 E22 Obec Radzovce Rekonštrukcia obecného úradu 16 898,00
23 E79 Obec Ruskovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ a KD obce Ruskovce 81 160,00
24 E16 Obec Sady nad Torysou Rekonštrukcia materskej školy a jedálne v obci Sady nad Torysou 50 275,00
25 E69 Obec Sučany Knižnica a klub dôchodcov Sučany - vykurovanie 39 635,00
26 E88 Obec Šimonovce Zníženie energetickej náročnosti MŠ a ZŠ - Šimonovce 45 384,00
27 E51 Obec Širkovce Podpora výroby tepla prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov v budove Obecného úradu č. 184 44 000,00
28 E65 Obec Trstené pri Hornáde Rekonštrukcia kúrenia novej budovy Základnej školy Trstené pri Hornáde 80 037,00
29 E33 Obec Tušická Nová Ves Kultúrny dom Tušická Nová Ves, zníženie energetickej náročnosti objektu 37 222,00
30 E49 Obec Veľká Ida Obecný úrad Veľká Ida - Vykurovanie 75 000,00
31 E42 Obec Vinica Budova školy súp. č. 400 v obci Vinica 194 628,00
32 E67 Obec Vlachovo Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov v budove ZŠ a MŠ Vlachovo 78 495,00
33 E50 Obec Vyšná Hutka Obecný úrad s kultúrnym domom - Vykurovanie 45 418,00
34 E66 Obec Vyšná Myšľa Obnova vykurovacieho systému materskej školy 48 014,00
35 E26 Obec Vyšný Kubín Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín, vykurovanie, výmena zdroja vykurovania 48 208,00
36 E55 Obec Zborov nad Bystricou Fotovoltaické zariadenie 81 415,00
37 E71 Obec Zubné Modernizácia vykurovania a nový zdroj tepla pre ZŠ + MŠ Zubné 23 341,00

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E56 Banskobystrický samosprávny kraj Príprava a ohrev TPV slnečnými kolektormi 113 327,00
2 E70 Mesto Brezová pod Bradlom Základná škola, Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom 120 637,00
3 E12 Mesto Veľký Šariš Vykurovacia sústava MŠ Veľký Šariš 174 000,00
4 E21 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave 177 584,00
5 E41 Obec Bátorove Kosihy Obec Bátorove Kosihy - Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 155 119,00
6 E10 Obec Belá - Dulice Obnova ekologického vykurovania a zateplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného vykurovania telocvične v Belej-Duliciach č.418 160 062,00
7 E40 Obec Číčov Obec Číčov - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov, Základná škola v obci Číčov 99 530,00
8 E38 Obec Kamenné Kosihy Kultúrny dom súp.č. 115 v obci Kamenné Kosihy 44 106,00
9 E84 Obec Komjatná Zmena palivovej základne v kotolni objektu Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Komjatná 156 267,00
10 E78 Obec Kráľova Lehota Rekonštrukcia kotolne v materskej škole Kráľova Lehota na biomasu 162 098,00
11 E48 Obec Marcelová Obec Marcelová - Podpora výroby elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 37 724,00
12 E52 Obec Moravské Lieskové Rekonštrukcia, výmena vykurovacích prvkov pre objekt Základnej umeleckej školy Moravské Lieskové 39 716,00
13 E76 Obec Nová Bystrica Zmena palivovej základne v kotolni objektu Z.Š. Nová Bystrica 142 446,00
14 E35 Obec Nová Ves nad Žitavou Šatne TJ - rekonštrukcia vykurovania a zdroja teplej vody 39 097,00
15 E64 Obec Strážne Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Strážne 39 482,00
16 E87 Obec Štiavnické Bane Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Štiavnické Bane 84 189,00
17 E11 Obec Veľká Lesná Podpora výroby tepla prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov v budove kultúrneho domu 52 879,00
18 E29 Obec Veľké Držkovce Inštalácia tepelného čerpadla a ostrovných fotovoltických panelov 187 089,00
19 E90 Obec Vrádište inštalácia tepelných čerpadiel vzduch - vzduch 125 124,00
20 E19 Obec Vyšný Slavkov Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slavkov 92 266,00
21 E54 Obec ZávadaObec Závada Vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada 28 511,00
22 E45 Obec Zemianska Olča Modernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča 174 706,00

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E282 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Posilnenie činnosti Komunálneho podniku mesta Bratislavy v oblasti kvality ovzdušia 185 820,00
2 E242 Mesto Brezno Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Brezno 86 640,00
3 E258 Mesto Bytča Nákup komunálneho vozidla na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča 133 380,00
4 E224 Mesto Čadca Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Čadca nákupom komunálneho vozidla na umývanie plôch a čistenie / umývanie komunikácií 190 000,00
5 E172 Mesto Čierna nad Tisou Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Čierna nad Tisou 167 454,00
6 E141 Mesto Dolný Kubín Zlepšenie kvality ovzdušia zakúpením komunálneho vozidla na čistenie/umývanie komunikácií 182 400,00
7 E218 Mesto Giraltovce Zakúpenie komunálneho vozidla s nadstavbami pre mesto Giraltovce 158 403,00
8 E174 Mesto Hlohovec Adaptačné opatrenia mesta Hlohovec na zlepšenie kvality ovzdušia 145 979,00
9 E171 Mesto Holíč Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Holíč 184 595,00
10 E203 Mesto Hurbanovo Nákup zametacieho stroja na čistenie komunikácií v správe mesta Hurbanovo 197 353,00
11 E222 Mesto Kolárovo Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kolárovo 189 924,00
12 E247 Mesto Kráľovský Chlmec Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kráľovský Chlmec 180 311,00
13 E134 Mesto Kremnica Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia 114 000,00
14 E255 Mesto Kysucké Nové Mesto Komunálne vozidlo 190 000,00
15 E223 Mesto Leopoldov Zlepšenie kvality ovzdušia obstaraním komunálneho vozidla na čistenie plôch 122 132,00
16 E155 Mesto Levoča Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky 185 535,00
17 E135 Mesto Liptovský Hrádok Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Liptovský Hrádok 189 924,00
18 E246 Mesto Medzilaborce Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Medzilaborce 183 877,00
19 E164 Mesto Modra Zlepšenie kvality ovzdušia v Modre 167 713,00
20 E239 Mesto Nesvady Komunálne elektrické vozidlo s cisternovou nadstavbou 52 326,00
21 E152 Mesto Nitra Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Nitra 183 863,00
22 E129 Mesto Nové Mesto nad Váhom Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Nové Mesto nad Váhom 187 720,00
23 E138 Mesto Revúca Zakúpenie komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Revúca 146 273,00
24 E272 Mesto Sabinov Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sabinov 59 650,00
25 E176 Mesto Skalica Zvýšenie kvality ovzdušia v Skalici 17 266,00
26 E278 Mesto Sliač Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sliač 171 855,00
27 E226 Mesto Snina Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Snina 177 707,00
28 E186 Mesto Sobrance Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sobrance 167 454,00
29 E168 Mesto Spišská Nová Ves Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Nová Ves 167 200,00
30 E139 Mesto Spišská Stará Ves Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Stará Ves 139 080,00
31 E230 Mesto Spišské Vlachy Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišské Vlachy 175 294,00
32 E240 Mesto Stará Ľubovňa Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Ľubovňa 148 200,00
33 E201 Mesto Stará Turá Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Turá 136 143,00
34 E156 Mesto Stupava Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava 187 178,00
35 E188 Mesto Svätý Jur Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Svätý Jur 183 877,00
36 E245 Mesto Šaľa Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Šaľa – nákup komunálneho vozidla 200 000,00
37 E166 Mesto Štúrovo Nákup zametacieho vozidla strednej veľkosti s obojstranným zametaním na čistenie komunikácií v správe mesta Štúrovo 188 100,00
38 E179 Mesto Tisovec Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch v meste Tisovec 186 732,00
39 E229 Mesto Topoľčany Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Topoľčany 199 534,00
40 E251 Mesto Trebišov Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v Trebišove 152 000,00
41 E149 Mesto Trenčianske Teplice Zlepšenie kvality ovzdušia 136 143,00
42 E130 Mesto Trnava Nákup komunálneho vozidla na umývanie a čistenie plôch a komunikácií v meste Trnava pre zabezpečenie čistoty ovzdušia 200 000,00
43 E159 Mesto Tvrdošín Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Tvrdošín nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 169 506,00
44 E253 Mesto Vrútky Nákup komunálneho vozidla pre Mesto Vrútky 164 445,00
45 E145 Mestská časť Bratislava - Dúbravka Zlepšenie stavu ovzdušia v mestkej časti Bratislava - Dúbravka 166 896,00
46 E227 Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice Zlepšenie prostredia prostredníctvom adaptačných opatrení 190 000,00
47 E132 Mestská časť Bratislava - Rača Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava-Rača 185 289,00
48 E153 Mestská časť Bratislava - Ružinov Zlepšenie stavu ovzdušia v mestkej časti Bratislava - Ružinov 184 954,00
49 E269 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Zeleň v Starom Meste 99 558,00
50 E157 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Zlepšenie stavu ovzdušia v Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa 199 433,00
51 E178 Mestská časť Bratislava - Petržalka Obstaranie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v mestskej časti Bratislava-Petržalka 200 000,00
52 E231 Mestská časť Košice - Sídlisko KVP Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia na území MČ Košice - Sídlisko KVP 199 500,00
53 E263 Mestská časť Košice - Juh Znížme prašnosť a zvýšme čistotu v Mestskej časti Košice - Juh 61 655,00
54 E276 Mestská časť Košice - Západ Eko autíčko 53 675,00
55 E268 Obec Ábelová Nákup komunálneho vozidla na čistenie verejných priestranstiev a komunikácií v obci Ábelová 86 640,00
56 E225 Obec Badín Nákup komunálneho vozidla na čistenie/umývanie plôch a komunikácií 137 164,00
57 E167 Obec Bešeňová ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE BEŠEŇOVÁ 148 200,00
58 E195 Obec Bohunice Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Bohunice 182 400,00
59 E267 Obec Borinka Kvalitnejšie ovzdušie v Borinke 79 702,00
60 E274 Obec Brehov Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Brehov 158 403,00
61 E238 Obec Brestovec Zakúpenie komunálneho vozidla pre obec Brestovec 187 118,00
62 E161 Obec Brezovica Zlepšenie kvality ovzdušia v obci 138 985,00
63 E180 Obec Budimír Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budimír 72 486,00
64 E190 Obec Cífer Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Cífer 185 649,00
65 E165 Obec Čaňa Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Čaňa 167 454,00
66 E177 Obec Čičava Nákup plne elektrického samozberného zametacieho stroja pre obec Čičava 189 620,00
67 E182 Obec Danišovce Zlepšenie kvality ovzdušia obce Danišovce 79 686,00
68 E211 Obec Diviacka Nová Ves Zakúpenie komunálneho vozidla pre obec Diviacka Nová Ves 79 568,00
69 E169 Obec Dolné Obdokovce Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Dolné Obdokovce 146 934,00
70 E150 Obec Drietoma Ochrana ovzdušia v obci Drietoma 159 694,00
71 E264 Obec Harichovce Nákup komunálneho vozidla pre obec Harichovce 76 000,00
72 E249 Obec Hiadeľ Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 43 557,00
73 E270 Obec Hôrka nad Váhom Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Hôrka nad Váhom 96 900,00
74 E213 Obec Chrenovec - Brusno Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Chrenovec-Brusno zakúpením komunálneho vozidla 78 998,00
75 E198 Obec Jedľové Kostoľany Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jedľové Kostoľany 121 980,00
76 E148 Obec Jelenec Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia 141 835,00
77 E262 Obec Jurová Štúdia sadovníckej úpravy verejných priestorov v obci Jurová 45 181,00
78 E158 Obec Kameničná Zlepšenie kvality ovzdušia v našej obci 141 835,00
79 E194 Obec Ladce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ladce 150 024,00
80 E217 Obec Lednické Rovne Zakúpenie komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v obci Lednické Rovne 122 431,00
81 E162 Obec Lehota nad Rimavicou Nákup komunálneho vozidla pre obec Lehota nad Rimavicou 76 000,00
82 E196 Obec Liešťany Nákup čistiaceho vozidla pre potreby obce Liešťany 79 192,00
83 E243 Obec Ľubochňa Obstaranie komunálneho vozidla pre obec Ľubochňa 79 568,00
84 E207 Obec Ludanice Nákup komunálneho vozidla 141 835,00
85 E173 Obec Malá Ida Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Malá Ida 169 627,00
86 E143 Obec Močenok Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Močenok 110 998,00
87 E283 Obec Muráň Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Muráň 165 300,00
88 E277 Obec Mútne Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Mútne 200 000,00
89 E209 Obec Nitrianske Sučany Nové čistiace vozidlo v obci Nitrianske Sučany 79 192,00
90 E191 Obec Nižná Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Nižná 169 575,00
91 E221 Obec Nižná Slaná Nákup komunálneho vozidla a samostatných nadstavieb. 198 000,00
92 E133 Obec Nižný Hrabovec Nákup plne elektrického čistiacieho stroja pre obec Nižný Hrabovec 189 620,00
93 E140 Obec Nižný Slavkov Nákup komunálneho vozidla v obci Nižný Slavkov 95 634,00
94 E266 Obec Novoť Zlepšenie ovzdušia v obci Novoť 139 312,00
95 E184 Obec Pečeňady ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE PEČEŇADY 85 671,00
96 E265 Obec Petrovany Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Petrovany 95 304,00
97 E185 Obec Pobedim ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE POBEDIM 85 671,00
98 E233 Obec Podhorie Využitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Podhorie 56 137,00
99 E170 Obec Poproč Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Poproč 167 454,00
100 E142 Obec Radošina Zlepšenie kvality ovzdušia 138 993,00
101 E212 Obec Ráztočno Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ráztočno 78 998,00
102 E256 Obec Rohožník Zlepšenie kvality ovzdušia v Rohožníku 194 413,00
103 E163 Obec Rozhanovce Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia 138 993,00
104 E214 Obec Sebedražie Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Sebedražie zakúpením komunálneho vozidla 79 568,00
105 E160 Obec Sečovská Polianka Nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a čistenie/umývanie komunikácií pre Obec Sečovská Polianka 122 432,00
106 E146 Obec Semerovo Zlepšenie kvality ovzdušia v obci nákupom komunálneho vozidla 138 985,00
107 E131 Obec Seňa Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Seňa 167 454,00
108 E237 Obec Skalité Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Skalité 148 200,00
109 E273 Obec Slanec Zlepšenie ovzdušia v lokalite obce Slanec 193 922,00
110 E241 Obec Slaská Nákup komunálneho vozidla pre obec Slaská 76 000,00
111 E284 Obec Slovenské Ďarmoty Nákup komunálneho vozidla na čistenie komunikácií v obci Slovenské Ďarmoty 89 262,00
112 E234 Obec Smolník Zvýšenie kvality ovzdušia čistením/umývaním miestnych komunikácií a verejných priestranstiev obce Smolník 190 121,00
113 E202 Obec Špačince Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Špačince 104 880,00
114 E275 Obec Štrba Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Štrba 183 877,00
115 E252 Obec Trávnik Zakúpenie komunálneho vozidla pre obec Trávnik 187 118,00
116 E210 Obec Veľká Čausa Zakúpenie čistiaceho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľká Čausa 79 568,00
117 E254 Obec Veľké Zálužie Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Veľké Zálužia 146 934,00
118 E281 Obec Veselé Zlepšenie kvality ovzdušia a prostredia využitím komunálnej techniky v obci Veselé 62 095,00
119 E259 Obec Vinosady Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vinosady 158 251,00
120 E147 Obec Vydrany Nákup komunálneho vozidla v obci Vydrany 185 478,00
121 E261 Obec Zavar Kvalitnejšie ovzdušie v Zavare 79 752,00
122 E192 Obec Zbehy Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Zbehy 146 934,00
123 E260 Obec Zeleneč Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Zeleneč 105 260,00
124 E189 Obec Zemplínska Teplica Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Zemplínska Teplica 167 454,00
125 E144 Obec Žaškov Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Žaškov 186 314,00
126 E235 Prešovský samosprávny kraj Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj-Poprad 190 000,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E504 Obec Hrnčiarske Zalužany Rekonštrukcia ČOV Hrnčiarske Zalužany 172 121,00
2 E499 Obec Kurimany Kurimany - vodovod, kanalizácia a ČOV 200 000,00
3 E505 Obec Rovňany Intenzifikácia ČOV Rovňany 100 794,00
4 E501 Obec Rožkovany Rekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany 100 518,00
5 E503 Obec Veľký Blh Rekonštrukcia ČOV Veľký Blh 198 775,00
6 E507 Obec Vlková IBV Vlková - ČOV II, III, IV. etapa 164 286,00
7 E496 Obec Žakovce Rozšírenie ČOV Žakovce - II. etapa 495 800,00

Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E530 Obec Belža Kanalizácia Belža 204 130,00
2 E531 Obec Beniakovce BENIAKOVCE - KANALIZÁCIA 205 124,00
3 E518 Obec Breznica Kanalizácia a ČOV Breznica 200 000,00
4 E524 Obec Budkovce Kanalizácia Budkovce - 1.stavba 155 460,00
5 E561 Obec Buglovce Buglovce - Inžinierske siete pre IBV Konopiska 60 401,00
6 E537 Obec Bunkovce Kanalizácia Bunkovce 486 810,00
7 E554 Obec Červená Voda Červená Voda - Kanalizácia obce 500 000,00
8 E555 Obec Dlhé Klčovo Tlaková kanalizácia PRESSKAN a ČOV Dlhé Klčovo 454 796,00
9 E549 Obec Domaňovce Kanalizácia a ČOV 205 246,00
10 E516 Obec Drahňov Drahňov - splašková kanalizácia a ČOV 500 000,00
11 E517 Obec Kamenica Kamenica kanalizácia 212 808,00
12 E577 Obec Klčov Vodovod a kanalizácia Klčov 214 941,00
13 E525 Obec Koromľa Kanalizácia - Koromľa 340 256,00
14 E513 Obec Kráľovce Kráľovce - kanalizácia a ČOV 2. Stavba - prívodná stoka do ČOV 199 044,00
15 E583 Obec Kučín Kanalizácia v obci Kučín 496 770,00
16 E546 Obec Lechnica Vodovod a kanalizácia Lechnica - dokončenie 84 557,00
17 E512 Obec Lekárovce Kanalizácia Lekárovce - pravá strana obce 489 000,00
18 E514 Obec Nacina Ves Kanalizácia a ČOV Nacina Ves 500 000,00
19 E560 Obec Nižná Kamenica Nižná Kamenica - kanalizácia 488 160,00
20 E551 Obec Nižná Rybnica Kanalizácia Nižná Rybnica - 1.stavba 500 000,00
21 E528 Obec Nižný Hrušov Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov 474 714,00
22 E548 Obec Nováčany Nováčany - ČOV a kanalizácia obce, 1.etapa 453 000,00
23 E562 Obec Oborín Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV, Oborín - kanalizácia - rozšírenie stokovej siete 32 882,00
24 E582 Obec Olšavica Kanalizácia Olšavica, ČOV Olšavica 474 755,00
25 E532 Obec Olšovany Olšovany - Kanalizácia 205 063,00
26 E526 Obec Ostrov Ostrov - obecná kanalizácia 475 000,00
27 E547 Obec Ploské Ploské - kanalizácia 452 636,00
28 E569 Obec Slavkovce Kanalizácia Slavkovce - 1.stavba 202 860,00
29 E533 Obec Sokoľ Kanalizácia a ČOV - Sokoľ 500 000,00
30 E523 Obec Sokoľany Sokoľany- Obecná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 500 000,00
31 E515 Obec Stebník Stebník - kanalizácia a ČOV 500 000,00
32 E566 Obec Svinica Odkanalizovanie a výstavba ČOV pre Olšavský mikroregión - združenie obcí 458 213,00
33 E534 Obec Višňov Obec Višňov - Kanalizácia 433 755,00
34 E568 Obec Vyšná Rybnica Kanalizácia Vyšná Rybnica - 1.stavba 460 920,00
35 E572 Obec Vyšné Nemecké Vyšné Nemecké - prečerpávacia stanica s výtlačným potrubím 204 406,00
36 E529 Obec Zalužice Kanalizácia obce Zalužice 198 945,00
37 E535 Obec Zemplínska Teplica Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3. etapa 150 838,00

Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E613 Mesto Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou - Kanalizácia, Rozšírenie a prepojenie kanalizácie na ul. Slovenská 27 661,00
2 E600 Obec Bartošovce Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Bartošovce 198 000,00
3 E601 Obec Baška Rozšírenie inžinierskych sietí - Baška 200 000,00
4 E593 Obec Biel Biel - rozšírenie tlakovej kanalizácie na: ul Hlavná-Železničná, ul. Hlavná - smer Dobrá, ul. Banková - západná strana. 493 630,00
5 E594 Obec Borša Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša 260 395,00
6 E606 Obec Čebovce ČEBOVCE SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA IV. ETAPA 414 599,00
7 E599 Obec Čičava Čičava - kanalizácia, rozšírenie kanalizácie - SO 01Stoková sieť - rozšírenie 500 000,00
8 E595 Obec Horňa Horňa - kanalizácia I. etapa 204 976,00
9 E607 Obec Kalša Kalša - rozšírenie kanalizácie 112 253,00
10 E590 Obec Margecany Margecany - miestne komunikácie, vodovod a kanalizácia pre novú IBV, časť Pod Horou - splašková kanalizácia - 1. etapa 204 228,00
11 E598 Obec Mlynárovce Mlynárovce - Rekonštrukcia kanalizácie 18 900,00
12 E592 Obec Obeckov Splašková kanalizácia PRESSKAN R + ČOV v obci Obeckov 473 099,00
13 E611 Obec Soľ Kanalizácia a ČOV, 2. et. - rozšírenie kanalizácie Soľ 79 658,00
14 E603 Obec Šemša Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša, SO 001 - Splašková kanalizácia 199 213,00
15 E616 Obec Vaniškovce Kanalizácia a ČOV Vaniškovce 100 000,00
16 E609 Obec Výborná Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Výborná, IBV - Nad kostolom 64 637,00

Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E675 Obec Blatná Polianka Obecný vodovod Blatná Polianka 199 990,00
2 E639 Obec Blatné Revištia Obecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia 474 248,00
3 E628 Obec Brezina Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina 204 660,00
4 E631 Obec Cejkov Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod 204 670,00
5 E636 Obec Haniska IBV Bodolovská - vodovod 159 571,00
6 E687 Obec Hnojné Dom smútku Hnojné - vodovodná prípojka 64 785,00
7 E658 Obec Horovce Horovce - obecný vodovod 199 405,00
8 E625 Obec Hriadky Skupinový vodovod Vojčice - Hriadky 463 276,00
9 E676 Obec Kristy Kristy- obecný vodovod 303 880,00
10 E654 Obec Lopúchov Lopúchov - vodovod II. etapa 144 558,00
11 E633 Obec Porostov Obecný vodovod - Porostov 354 560,00
12 E673 Obec Svätuš Obecný vodovod Svätuš 199 990,00
13 E659 Obec Tušice Vodovodná sieť obce Tušice - rad 322-1 200 421,00

Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E626 Obec Beňatina VODOVOD BEŇATINA 171 130,00
2 E630 Obec Volica Volica - obecný vodovod, obnova vodovodných rozvodov 361 935,00
3 E685 Obec Vyšné Repaše Obecný vodovod v obci Vyšné Repaše 302 586,00

Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E677 Mesto Tisovec Tisovec - Losinec, vodovod a kanalizácia 135 500,00
2 E661 Obec Buglovce Buglovce - Inžinierske siete pre IBV Konopiska - SO 03 Vodovod 31 089,00
3 E674 Obec Červenica pri Sabinove Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove, rozšírenie vodovodnej a stokovej siete-2.Etapa 36 000,00
4 E681 Obec Ďurkov Kanalizácia v obci Ďurkov - II. etapa, rozšírenie verejného vodovodu v obci Ďurkov 44 084,00
5 E650 Obec Gemerská Ves Rozšírenie verejného vodovodu obce Gemerská Ves 88 770,00
6 E621 Obec Gyňov Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu 192 751,00
7 E671 Obec Habura Habura - vodovod, 4. etapa, rekonštrukcia prívodného vodovodného rádu 60 082,00
8 E643 Obec Hýľov Vodovod - Hýľov -Zásobné vodovodné potrubie 269 789,00
9 E637 Obec Kazimír Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany -Lastovce - Kazimír - Brezina 204 720,00
10 E627 Obec Klokočov Vodovod – Klokočov Paľkov, rozvodná sieť 370 486,00
11 E651 Obec Kluknava Kluknava - vodovod III. etapa– rozšírenie 200 190,00
12 E640 Obec Kobylnice Kobylnice - SO.01 Rekonštrukcia vodovodu 214 211,00
13 E619 Obec Kružlová Kružlová - Vodovod, Rozšírenie vodovodu, 2. etapa 94 780,00
14 E648 Obec Lechnica Vodovod a kanalizácia Lechnica - dokončenie 98 766,00
15 E660 Obec Pečovská Nová Ves Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves 116 860,00
16 E665 Obec Slavošovce Slavošovce – intenzifikácia vodovodu 325 925,00
17 E622 Obec Stebnícka Huta Stebnícka Huta - vodovod - rozšírenie 199 476,00
18 E672 Obec Uzovce Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu 283 579,00
19 E652 Obec Vyšná Polianka Rekonštrukcia vodovodu Vyšná Polianka - vodovodný rad 1, vodovodný rad 2 a 2-1 394 497,00

Činnosť BK1a: Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozopstavanosť od 85,01 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E101 Obec Dulov Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov 16 264,00
2 E127 Obec Chynorany ČOV Chynorany, II. etapa, doplnok č. 1 a III. Etapa 147 000,00

Činnosť BK1b: Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E98 Obec Jamník Splašková kanalizácia a ČOV - Jamník 296 590,00

Činnosť BK1c: Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E99 Obec Arnutovce Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Arnutovce 201 681,00
2 E112 Obec Batizovce Rekonštrukcia ČOV Batizovce 165 003,00
3 E95 Obec Čachtice Intenzifikácia ČOV Čachtice 204 786,00
4 E110 Obec Hniezdne Rekonštrukcia strojno-technologickej časti ČOV - ČOV Hniezdne 187 911,00
5 E93 Obec Hontianske Nemce Rozšírenie ČOV Hontianske Nemce 191 773,00
6 E100 Obec Hronsek Rekonštrukcia ČOV - Hronsek 188 000,00
7 E124 Obec Kláštor pod Znievom ČOV a kanalizácia Kláštor pod Znievom 379 848,00
8 E122 Obec Kolíňany ČOV Kolíňany - II. etapa 243 891,00
9 E119 Obec Marcelová Čistiareň odpadových vôd Marcelová, Chotín - intenzifikácia 338 740,00
10 E115 Obec Moravské Lieskové Intenzifikácia ČOV v obci Moravské Lieskové - odvodnenie kalu 101 004,00
11 E114 Obec Orechová Potôň ČOV Orechová Potôň 500 000,00
12 E94 Obec Pata PATA - intenzifikácia ČOV 500 000,00
13 E97 Obec Plavecké Podhradie Plavecké Podhradie - intenzifikácia a rozšírenie ČOV 371 450,00
14 E96 Obec Pohranice ČOV 1200 EO Pohranice, II. etapa 259 602,00
15 E106 Obec Radošina Radošina, ochrana vodného zdroja - ČOV, 2. etapa 311 482,00
16 E92 Obec Šuňava Šuňava - kanalizácia a ČOV 186 300,00

Činnosť BK2c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E348 Obec Bašovce Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce – časť kanalizácia II 201 377,00
2 E292 Obec Chtelnica Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica - Stavba č. 2 - 5. etapa - SO 01 Verejná stoková sieť - Gravitačná kanalizácia, SO 02 Premostenie MGZS, SO 03 Dočasné dopravné značenie a Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica - Stavba č. 2 - 6. etapa - SO 0 480 000,00
3 E386 Obec Lehnice AREÁL IBV - VELKÝ LÉG 84 365,00
4 E345 Obec Svodín Svodín, celoobecná čistiareň odpadových vôd 500 000,00
5 E305 Obec Udiča Kanalizácia a ČOV II. stavba Udiča 493 318,00
6 E391 Obec Veľké Leváre Obce v povodí Moravy, celo – obecná kanalizácia a ČOV, Veľké Leváre – I. a II. etapa 500 000,00
7 E300 Obec Záriečie Kanalizácia a ČOV - Mestečko a Záriečie 500 000,00

Činnosť BK4a: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO rozostavanosť od 85,01 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E359 Obec Bystričany Verejná kanalizácia obce Bystričany, oddiel: Splašková kanalizácia - vetva IV. C a oddiel: Splašková kanalizácia - vetva IX. 258 164,00
2 E323 Obec Čajkov Aglomerácia - PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 4. stavba súboru stavieb: Čajkov - obecná kanalizácia 121 381,00
3 E316 Obec Háj Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec - Kanalizácia - Háj 59 225,00
4 E375 Obec Mokrý Háj Mokrý Háj - celoobecná kanalizácia 98 692,00
5 E326 Obec Podlužany Aglomerácia Podlužany- odvedenie a čistenie odpadových vôd, 2. stavba súboru stavieb: Podlužany - obecná kanalizácia 231 293,00

Činnosť BK4b: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E347 Obec Bardoňovo Bardoňovo, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 205 000,00
2 E383 Obec Fulianka Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka 178 691,00
3 E393 Obec Hronské Kľačany Hronské Kľačany - kanalizácia obce 295 341,00
4 E307 Obec Hronské Kosihy Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 3. stavba súboru stavieb: Hronské Kosihy - obecná kanalizácia 492 783,00
5 E321 Obec Jelenec Jelenec - kanalizácia 500 000,00
6 E358 Obec Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tríbečom - kanalizačná sieť 244 528,00
7 E344 Obec Liptovský Trnovec Kanalizácia a ČOV, Liptovský Trnovec 226 909,00
8 E381 Obec Martovce Martovce, obecná ČOV DUCI pre 1000 EO 95 000,00
9 E337 Obec Odorín Splašková kanalizácia II. etapa - Odorín 261 129,00
10 E355 Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená - Kanalizácia a ČOV 331 170,00
11 E325 Obec Tekovská Breznica „Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica – časť Zemianské, Kanalizačný zberač B1, Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica – časť Kamenie – zmena č.3, Tekovská Breznica – revitalizácia a intenzifikácia ČOV 413 343,00
12 E334 Obec Timoradza Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 351 091,00
13 E350 Obec Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička - kanalizácia 474 136,00
14 E364 Obec Vydrná Vydrná-kanalizácia 200 000,00
15 E365 Obec Župčany Kanalizácia Župčany 275 000,00

Činnosť BK4c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E376 Obec Bádice Bádice - kanalizácia - zmena stavby pred dokončením 500 000,00
2 E324 Obec Bešeňov Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd, 1. Stavba súboru stavieb 263 204,00
3 E369 Obec Betlanovce ČOV a kanalizácia Betlanovce 500 000,00
4 E406 Obec Borinka Borinka, rekonštrukcia ČOV 474 218,00
5 E294 Obec Breza Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava 164 880,00
6 E360 Obec Čakajovce Čakajovce – odvedenie odpadových vôd na ČOV Nitra 120 049,00
7 E353 Obec Červený Hrádok Mechanicko-biologická ČOV Červený Hrádok, Červený Hrádok, rozšírenie splaškovej kanalizácie, vetva ČH1 365 329,00
8 E390 Obec Čierne Kľačany ČIERNE KĽAČANY - KANALIZÁCIA 478 824,00
9 E352 Obec Dolná Seč ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč 432 349,00
10 E370 Obec Dolné Orešany Splašková kanalizácia Dolné Orešany II. etapa 202 314,00
11 E330 Obec Horné Otrokovce Horné Otrokovce - kanalizácia 500 000,00
12 E378 Obec Hrabkov Kanalizácia obce Hrabkov, Kanalizácia obce Hrabkov-Kanalizačný zberač HR 200 000,00
13 E331 Obec Hybe Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova - Hybe, Východná, Važec, k.ú. Hybe - Východná- Važec 422 415,00
14 E356 Obec Jablonec Obecná kanalizácia splašková stoka J a J1 Jablonec 132 882,00
15 E342 Obec Jablonové Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 400 000,00
16 E367 Obec Jalšové Čistiareň odpadových vôd 141 238,00
17 E368 Obec Koškovce Riešenie havarijného stavu - odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska 200 000,00
18 E315 Obec Krásna Ves Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 374 996,00
19 E385 Obec Krížovany Kanalizácia a ČOV Krížovany 200 000,00
20 E287 Obec Kuchyňa Kuchyňa - kanalizácia a ČOV 199 396,00
21 E319 Obec Kyjov Splašková kanalizácia a ČOV v obci Kyjov 500 000,00
22 E318 Obec Lipovec Lipovec - Turčianske Kľačany, kanalizácia - I. etapa 500 000,00
23 E309 Obec Lošonec Splašková kanalizácia Lošonec 202 924,00
24 E343 Obec Mlynky Kanalizácia a ČOV Mlynky - Prostredný Hámor 500 000,00
25 E328 Obec Mníchova Lehota Trenčianske Stankovce a priľahlé obce Mníchova Lehota - kanalizácia 215 863,00
26 E299 Obec Neverice Neverice - kanalizačná sieť 500 000,00
27 E388 Obec Nižné Ružbachy Kanalizácia Nižné Ružbachy 307 900,00
28 E394 Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia 500 000,00
29 E312 Obec Pernek Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek 241 845,00
30 E382 Obec Plášťovce Obecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa 499 448,00
31 E351 Obec Podhradie Podhradie - kanalizácia 475 054,00
32 E1918 Obec Pusté Úľany Kanalizácia a rekonštrukcia obecných komunikácií 213 953,00
33 E363 Obec Ratnovce Kanalizácia obce Ratnovce 500 000,00
34 E286 Obec Rohovce Rozšírenie verejného vodovodu, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie 97 900,00
35 E1919 Obec Soblahov Soblahov - splašková kanalizácia 500 000,00
36 E398 Obec Sobotište Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa 500 000,00
37 E314 Obec Sokolovce Čistiareň odpadových vôd Sokolovce 498 408,00
38 E389 Obec Šindliar Kanalizácia Lipovce - Šindliar 464 248,00
39 E304 Obec Štitáre Štitáre - ČOV - Kanalizácia 500 000,00
40 E302 Obec Šútovo Šútovo - kanalizácia 500 000,00
41 E308 Obec Tekolďany Kanalizačná sieť - Tekolďany 500 000,00
42 E320 Obec Trebostovo Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter - kanalizácia, Aktivita 2 - Trebostovo 498 333,00
43 E317 Obec Turčianske Kľačany Lipovec - Turčianske Kľačany, kanalizácia - I. etapa 500 000,00
44 E354 Obec Veľká Paka Kanalizácia Veľká Paka zberač V3.4 a V7.2 120 000,00
45 E301 Obec Veľký Grob Veľký Grob Kanalizácia a ČOV 175 475,00
46 E361 Obec Vinodol IBV Vinodol – Novohorská ulica, komunikácie a inžinierske siete 125 153,00
47 E371 Obec Vrádište Odkanalizovanie združených obcí Viesky 461 545,00
48 E338 Obec Vyhne Vyhne- splašková kanalizácia 198 100,00
49 E288 Obec Vyšný Kubín Jasenová - Vyšný Kubín - Dolný Kubín - kanalizácia 500 000,00
50 E327 Obec Žemberovce Žemberovce - obecná kanalizácia, I.stavba súboru stavieb 236 295,00

Činnosť BK5a: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť od 85,01 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E447 Obec Jelšovce Jelšovce Splašková kanalizácia - II. etapa 421 185,00
2 E452 Obec Látky Látky - Kanalizácia a ČOV 350 100,00
3 E456 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou 244 826,00
4 E420 Obec Veľké Vozokany Veľké Vozokany - prečerpávanie splaškových odpadových vôd do ČOV, Veľké Vozokany - prečerpávanie splaškových vôd do ČOV - zmena stavby pred dokončením 25 227,00
5 E488 Obec Veľký Biel Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 165 525,00

Činnosť BK5b: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E475 Obec Bešeňová IBV Sihoť Bešeňová - SO 04 Splašková kanalizácia 112 864,00
2 E424 Obec Dojč Dojč - rozšírenie splaškovej kanalizácie 492 432,00
3 E469 Obec Kovarce Kanalizácia a ČOV Kovarce 336 196,00
4 E454 Obec Mlynica Súbor rodinných domov Pieskovisko II - Mlynica 154 800,00
5 E414 Obec Snežnica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec 45 700,00
6 E430 Obec Stankovany Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV SO 01 Kanalizácia obce Stankovany, 2. etapa 480 596,00
7 E421 Obec Tomášov Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie, Záhradnícka ulica 143 025,00

Činnosť BK5c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E411 Mesto Banská Štiavnica Odkanalizovanie časti starého mesta v Banskej Štiavnici - 1. etapa 248 520,00
2 E412 Mesto Dudince Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince 40 281,00
3 E428 Mesto Nitra Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre 478 616,00
4 E442 Mesto Nová Baňa Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa - ul. Mariánska a časť. ul. Banícka 375 400,00
5 E470 Mesto Veľký Meder Kanalizácia Ižop 500 000,00
6 E444 Obec Babín Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava - Aktivita č. 1: Námestovo, kanalizácia a ČOV : stavebný súbor 11. Babín, kanalizácia 500 000,00
7 E440 Obec Bobrov Bobrov - rozšírenie kanalizácie a vodovodu 104 541,00
8 E468 Obec Bohdanovce nad Trnavou IBV Horný mlyn, pozemné komunikácie a inžinierske siete 200 784,00
9 E434 Obec Borský Mikuláš Návrh tlakovej splaškovej kanalizácie 162 259,00
10 E453 Obec Budmerice Budmerice - ČOV a kanalizácia 456 100,00
11 E432 Obec Dolná Mariková Dolná Mariková - kanalizácia a ČOV 325 788,00
12 E480 Obec Dolná Tižina Dolná Tižina - Za hlbokým - IBV 6 RD - Vodné hospodárstvo 34 619,00
13 E413 Obec Dolné Kočkovce IBV SEDLIŠTE DOLNÉ KOČKOVCE - INŽINIERSKÉ SIETE, SO - Rozšírenie splaškovej kanalizácie 158 235,00
14 E427 Obec Dolný Kalník Dolný Kalník - kanalizácia 490 626,00
15 E446 Obec Dvory nad Žitavou Zóna RD IV. Nový Svet Dvory nad Žitavou - objekt SO 04 Verejná kanalizácia 289 230,00
16 E478 Obec Horné Orešany Kanalizácia IBV NIVA - Horné Orešany 102 985,00
17 E483 Obec Horné Semerovce Verejná kanalizácia obce Horné Semerovce 336 898,00
18 E479 Obec Hosťovce Rozšírenie kanalizácie Hosťovce, stoky N, A3-1-1 155 150,00
19 E417 Obec Hruštín IBV Hruštín, lokalita Kutina - Dielnice, inžinierske siete 202 898,00
20 E464 Obec Chmiňany Chmiňany – rozšírenie splaškovej kanalizácie - SO501 Splašková kanalizácia 156 900,00
21 E455 Obec Jasenová Jasenová - Vyšný Kubín - Dolný Kubín - splašková kanalizácia 500 000,00
22 E431 Obec Kamenná Poruba Kamenná Poruba, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Dlhá, Hranice, SO 01 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie 500 000,00
23 E439 Obec Kokošovce Kokošovce, miestna komunikácia Štreka, SO 04 Vodovod a SO 05 Splašková kanalizácia 93 000,00
24 E416 Obec Konská Konská – rozšírenie splaškovej kanalizácie 500 000,00
25 E443 Obec Kriváň Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie pre bytové domy Kriváň, zmena 1 46 550,00
26 E491 Obec Malé Leváre Malé Leváre — dobudovanie kanalizácie a vodovodu 194 821,00
27 E458 Obec Malý Cetín Malý Cetín - kanalizácia - rekonštrukcia čerpacích staníc odpadových vôd ČS1 a ČS2 92 418,00
28 E484 Obec Mengusovce Inžinierské siete v lokalite Vrch poľa Mengusovce - SO 02 Splašková kanalizácia - I. etapa 200 000,00
29 E423 Obec Pakostov Pakostov - kanalizácia a ČOV, II. etapa 170 900,00
30 E466 Obec Poráč Kanalizácia obec Poráč - II. etapa 343 830,00
31 E465 Obec Pružina Pružina - kanalizácia a ČOV 471 956,00
32 E418 Obec Rabča Rozšírenie vodovodu, dažďovej a splaškovej kanalizácie v lokalite Adamovka III - 2. etapa 201 279,00
33 E460 Obec Slatvina Kanalizácia Slatvina 500 000,00
34 E463 Obec Stránske Stránske - rozšírenie splaškovej kanalizácie 468 969,00
35 E441 Obec Vitanová Vitanová -splašková kanalizácia II.,III., a IV. etapa 500 000,00
36 E451 Obec Záhradné Záhradné - kanalizácia a ČOV 338 970,00
37 E445 Obec Zákamenné Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II 184 938,00

Činnosť BV1a: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť od 85,01 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E730 Obec Vysočany Vysočany vodovod - I. etapa 70 666,00

Činnosť BV1b: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E731 Obec Cífer Celoobecný vodovod Cífer - 5.stavba - 2.časť, m.č. Pác 200 928,00
2 E714 Obec Jankovce Výstavba vodovodu v obci Jankovce - zmena napojenia 147 789,00

Činnosť BV1c: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E759 Obec Baškovce Baškovce - Vodovod 499 884,00
2 E769 Obec Bíňovce Celoobecný vodovod Bíňovce - 1. etapa 200 000,00
3 E762 Obec Černina Černina - Vodovod 282 172,00
4 E710 Obec Dolné Kočkovce IBV SEDLIŠTE DOLNÉ KOČKOVCE - INŽINIERSKÉ SIETE SO - Rozšírenie verejného vodovodu 128 830,00
5 E729 Obec Drženice Vodovod Drženice, Vodovodné prípojky SO03 a SO05 500 000,00
6 E764 Obec Hruboňovo Prepojenie vodovodu Čermany - Hruboňovo, Šurianky 347 630,00
7 E763 Obec Hrubov Hrubov - Vodovod 499 924,00
8 E752 Obec Kolinovce Aglomerácia Krompachy - dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu SO 01 Kolinovce - vodovod, prívod vody do obce Kolinovce 199 508,00
9 E747 Obec Kriváň Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie pre bytové domy Kriváň, zmena 1 36 800,00
10 E708 Obec Lišov Obec Lišov vodovod I. etapa 500 000,00
11 E767 Obec Medzany Medzany - vodovod, rozšírenie vodovodu 498 428,00
12 E693 Obec Oravský Biely Potok Oravský Biely Potok - Mlynisko, rozšírenie vodovodu 155 099,00
13 E740 Obec Oreské Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica - Radošovce, Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť 499 558,00
14 E756 Obec Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré - vodovod 152 555,00
15 E760 Obec Turcovce Turcovce - Vodovod 325 139,00

Činnosť BV2a: Budovanie verejného vodovodu as využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 85,01 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E700 Obec Bohúňovo Bohúňovo - vodovod, kanalizácia a ČOV 1. etapa, 2. stavba - SO 08 rozvodná vodovodná sieť 29 011,00

Činnosť BV2b: Budovanie verejného vodovodu as využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E771 Obec Hatné Celoobecný vodovod Hatné 105 148,00
2 E743 Obec Lednica Lednica - vodovod II. stavba 94 725,00
3 E739 Obec Proč Proč – verejný vodovod 126 360,00

Činnosť BV2c: Budovanie verejného vodovodu as využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E704 Mesto Tvrdošín Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice, objekty: SO 01 Vodovod, SO 03 Stoková sieť, SO 04 ČOV 188 423,00
2 E761 Obec Čelovce Čelovce - vodovod 188 100,00
3 E696 Obec Kaľava Vodovod obce Kaľava I. etapa - gravitačný vodovod a čerpacia stanica 199 132,00
4 E758 Obec Ladice Ladice-vodojem Podskalie 204 663,00
5 E724 Obec Petrova Lehota Vodovod - Petrova Lehota 202 939,00
6 E770 Obec Veľké Držkovce Veľké Držkovce- napojenie vodovodu na SKV- I. etapa 107 051,00
7 E732 Obec Víťaz Víťaz - obecný vodovod 499 000,00

Činnosť BV3c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E694 Mesto Sliač Sliač Kanalizácia Továrenská, Mlynská ulica (SO04 Továrenská ulica - Vodovod, Mlynská ulica - Vodovod 170 912,00
2 E713 Mesto Spišská Nová Ves Obnova vodovodu a kanalizácie, časť - Vodovod 82 678,00
3 E709 Obec Bohunice Rozšírenie obecného vodovodu - Uhlisko 18 700,00
4 E773 Obec Dolná Súča DOLNÁ SÚČA - REKONŠTRUKCIA VODOVODU - II. ETAPA 222 535,00
5 E776 Obec Dolná Tižina Dolná Tižina - Za hlbokým - IBV 6 RD - Vodné hospodárstvo 20 127,00
6 E745 Obec Jalšovík Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu 366 900,00
7 E733 Obec Lackov Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Lackov 24 096,00
8 E754 Obec Malé Leváre Malé Leváre - dobudovanie kanalizácie a vodovodu - časť vodovod 126 351,00
9 E738 Obec Malé Ripňany Rozšírenie vodovodu Vetva A, B, C 101 984,00
10 E707 Obec Moravany nad Váhom Predĺženie vodovodu Moravany nad Váhom, Nábrežná ulica 89 765,00
11 E698 Obec Neporadza Rozšírenie verejného vodovodu Neporadza, ul. K cintorínu BN 20 347,00
12 E718 Obec Plavnica Rozšírenie vodovodnej siete 181 100,00
13 E753 Obec Považany IBV MK Za školou, Považany 89 908,00
14 E712 Obec Pruské Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pruské 113 114,00
15 E717 Obec Rakovo Dopravná a technická infraštruktúra pre IBV Rakovo - Východ 2 202 018,00
16 E757 Obec Šurianky Šurianky - rozšírenie vodovodu Perkovce 32 247,00
17 E702 Obec Žaškov Žaškov. Rozšírenie vodovodu, lokalita Tepeľ 52 590,00
18 E705 Obec Župkov Predĺženie verejného vodovodu pre IBV Župkov - Dolinkárka 188 800,00

Činnosť BV4c: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E711 Mesto Krupina Dostavba vodovodnej siete Krupina - Kopanice a vodojem Krupina - Kopanice 204 276,00
2 E692 Obec Hrubý Šúr Vodovod – Hrubý Šúr, stavebný objekt: Rekonštrukcia armatúrnej šachty a vystrojenia HŠ-10 94 463,00
3 E768 Obec Oravské Veselé Vodojem 2x150 m3 – Oravské Veselé 383 056,00
4 E772 Obec Závod Rekonštrukcia riadenia vodného zdroja v obci Závod 22 439,00

Činnosť BR1: Rybárstvo

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E6 GARDEN VILLAGE Senec revitalizacia jazera SMRADKA 170 943,00
2 E1 Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Trenčín Rekonštrukcia liahne rybochovného zariadenia Kubrica na chov pstruha potočného pre potreby zarybňovania rybárskych revírov 37 694,00
3 E2 Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Komárno Sprietočnenie Žitnoostrovských kanálov využitím biomelioračnej funkcie amura bieleho (Ctenopharyngodon idella, Val. 1884) 93 290,00

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E792 Obec Brestov Protipovodňová ochrana potoka Brestov 159 210,00
2 E787 Obec Čierny Balog Prehrádzka Brôtovo km. 1,828 a ZB Veľká dolina - Prehrádzka 122 000,00
3 E790 Obec Divinka Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka 200 000,00
4 E782 Obec Hraničné Protipovodňové úpravy v obci Hraničné 126 830,00
5 E788 Obec Krajná Bystrá Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá 173 000,00
6 E783 Obec Nižný Mirošov Zvýšenie prietočnej kapacity toku Mirošovec v intraviláne obce Nižný Mirošov 187 000,00
7 E780 Obec Nová Polianka Úprava potoka Nová Polianka 200 000,00
8 E784 Obec Pleš Protipovodňová ochrana v obci Pleš 186 918,00
9 E786 Obec Silická Jablonica Rekonštrukcia Bazinského potoka v Silickej Jablonici 1. etapa 124 362,00
10 E785 Obec Trnkov Trnkov, SO 03 - Spevnenie brehových častí potoka a revitalizácia potoka 173 814,00

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E1916 Mesto Zlaté Moravce Odvedenie dažďových vôd v meste Zlaté Moravce 186 793,00
2 E1912 Obec Bojná Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v obci Bojná - I. etapa 200 000,00
3 E1882 Obec Havranec Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec 148 000,00
4 E1908 Obec Hontianske Moravce Odvodňovacie rigoly v obci Hontianske Moravce 160 293,00
5 E1910 Obec Chotča Protipovodňová ochrana intravilánu obce Chotča 200 000,00
6 E1902 Obec Jasenie Odvodňovacie rigoly v obci Jasenie 173 637,00
7 E1896 Obec Kapišová Opatrenia mimo vodného toku v obci Kapišová 200 000,00
8 E1887 Obec Kátlovce Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Kátlovce 102 121,00
9 E1892 Obec Kuzmice Kuzmice – rekonštrukcia odvodňovacej priekopy a miestnej komunikácie na ulici Nová / Ku Vinohradu 189 999,00
10 E1889 Obec Kysta Rekonštrukcia rigolov v obci Kysta 30 453,00
11 E1879 Obec Maťovské Vojkovce Rekonštrukcia rigolov v obci Maťovské Vojkovce 65 600,00
12 E1911 Obec Pozba Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Pozba 13 904,00
13 E1891 Obec Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom - Odvodňovací kanál - Protipovodňová ochrana 200 000,00
14 E1884 Obec Roztoky Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Roztoky 160 400,00
15 E1875 Obec Sirník Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník 96 942,00
16 E1881 Obec Trenčianska Turná Trenčianska Turná – odvedenie prívalových vôd z MK za Oravcom v obci Trenčianska Turná 200 000,00
17 E1915 Obec Vlky Výstavba odvodňovacích zariadení v obci Vlky 34 197,00
18 E1914 Obec Vyškovce Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Vyškovce 180 607,00
19 E1895 Obec Vyšný Hrabovec Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšný Hrabovec 194 680,00
20 E1901 Obec Zemplínske Hámre Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Zemplínske Hámre - III.etapa 192 586,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV

Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E811 Mesto Kremnica Triedený zber komunálneho odpadu 76 000,00
2 E950 Mesto Moldava nad Bodvou Nákup techniky pre zber komunálneho odpadu 75 924,00
3 E865 Mesto Sereď Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v meste Sereď 71 478,00
4 E858 Mesto Svätý Jur Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v meste Svätý Jur 70 566,00
5 E829 Mesto Turčianske Teplice Rozšírenie technického zázemia pre triedený zber komunálneho odpadu v meste Turčianske Teplice 72 102,00
6 E1006 Mesto Vrútky Technická infraštruktúra pre triedený zber - Mesto Vrútky 73 758,00
7 E1024 Obec Andovce Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu 42 145,00
8 E849 Obec Báhoň Zákúpenie technickej infraštruktúry na triedený zber komunálneho odpadu v obci Báhoň 69 825,00
9 E914 Obec Bajerovce Zavedenie zberu BRO v obci Bajerovce 79 332,00
10 E1069 Obec Bánov Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Bánov 79 888,00
11 E796 Obec Bardoňovo Triedený zber KO v obci Bardoňovo 60 078,00
12 E934 Obec Batizovce Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu 80 000,00
13 E827 Obec Bátovce Budovanie technickej infraštruktúry na triedený zber komunálneho odpadu 76 000,00
14 E1056 Obec Beňadikovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Beňadikovce 63 370,00
15 E1005 Obec Betlanovce Zabezpečenie technickej infraštruktúry v obci Betlanovce z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 80 000,00
16 E856 Obec Bitarová Triedený zber KO v obci Bitarová 79 686,00
17 E1030 Obec Borinka Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Borinka 59 697,00
18 E1075 Obec Bošáca Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v Bošáci 51 870,00
19 E863 Obec Bracovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bracovce 79 321,00
20 E861 Obec Bretejovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bretejovce 57 323,00
21 E897 Obec Bukovec Komunálna technika pre zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v obci Bukovec 63 042,00
22 E1009 Obec Bukovec Podpora triedeného zberu KO v obci Bukovec 78 124,00
23 E910 Obec Bzenov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bzenov 75 981,00
24 E949 Obec Bziny Triedime a zhodnocujeme biologicky rozložiteľný komunálny odpad 31 722,00
25 E850 Obec Čavoj Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Čavoj 71 812,00
26 E872 Obec Čečejovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čečejovce 80 000,00
27 E1081 Obec Černík „Nákup komunálnej techniky pre zefektívnenie triedeného zberu v obci Černík“ 79 033,00
28 E1023 Obec Divín Technika pre obec Divín 80 000,00
29 E851 Obec Divina Triedený zber komunálneho odpadu v obci Divina 80 000,00
30 E959 Obec Divinka Podpora separovania BRO v Obci Divinka 50 142,00
31 E843 Obec Dlhá Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Dlhá 32 932,00
32 E968 Obec Dolná Strehová Obstaraním komunálnej techniky k efektívnejšiemu zberu a triedeniu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová 75 681,00
33 E900 Obec Domaniža Podpora a zefektívnenie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Domaniža - zakúpenie technického vybavenia 63 384,00
34 E913 Obec Drienica Triedený zber komunálneho odpadu v obci Drienica 75 981,00
35 E867 Obec Družstevná pri Hornáde Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Družstevná pri Hornáde 80 000,00
36 E862 Obec Dubovany Triedený zber KO v obci Dubovany 75 810,00
37 E1017 Obec Dúbravka Triedený zber komunálneho odpadu v obci Dúbravka 52 873,00
38 E1034 Obec Dulovce Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Dulovce 74 100,00
39 E994 Obec Dunajský Klátov Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Dunajský Klátov 71 936,00
40 E844 Obec Ďurčiná Racionalizácia triedeného odpadu 45 144,00
41 E868 Obec Dvorianky Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dvorianky 75 820,00
42 E1040 Obec Gajary Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Gajary 54 093,00
43 E1043 Obec Hájske Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hájske 78 329,00
44 E898 Obec Hermanovce nad Topľou Zefektívnenie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hermanovce nad Topľou 79 790,00
45 E982 Obec Hiadeľ Obstaranie technickej infraštruktúry na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Hiadeľ 65 740,00
46 E986 Obec Holiare Obstaranie strojnotechnologického vybavenia na zber BRKO v obci Holiare 63 726,00
47 E1053 Obec Horný Bar Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Hornom Bare 50 481,00
48 E1022 Obec Hozelec Podpora triedeného zberu v obci Hozelec 48 450,00
49 E1013 Obec Hvozdnica Nákup techniky na dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hvozdnica 43 252,00
50 E962 Obec Chotín Obstaranie technologických zariadení na podporu triedeného zberu v obci Chotín 80 000,00
51 E906 Obec Chvojnica Zvýšenie efektívnosti zberu odpadu v obci Chvojnica 80 000,00
52 E886 Obec Ilija Technika pre potreby triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Ilija 78 118,00
53 E1033 Obec Jasenové Triedený zber KO v obci Jasenové 77 919,00
54 E971 Obec Jelšovce Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jelšovce 17 575,00
55 E942 Obec Jur nad Hronom Triedený zber komunálneho odpadu 79 686,00
56 E996 Obec Kamenica nad Cirochou Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kamenica nad Cirochou 79 000,00
57 E835 Obec Kamenná Poruba Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kamenná Poruba 66 093,00
58 E869 Obec Kašov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kašov 75 992,00
59 E875 Obec Kazimír Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kazimír 79 686,00
60 E896 Obec Keť Triedený zber komunálneho odpadu – obec Keť 79 686,00
61 E1015 Obec Kiarov Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Kiarov 20 178,00
62 E899 Obec Klokočov Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Klokočov 63 300,00
63 E965 Obec Komjatná Nákup techniky na nakladanie s triedeným odpadom v obci Komjatná 66 500,00
64 E936 Obec Kotešová Separovanie BRO v Obci Kotešová 80 000,00
65 E860 Obec Krajné Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Krajné 80 000,00
66 E919 Obec Krakovany Vybavenie zberného dvora Krakovany 80 000,00
67 E1025 Obec Kráľovičove Kračany Nákupom techniky k efektívnejšiemu triedenému zberu komunálneho odpadu 74 404,00
68 E1055 Obec Krásna Lúka Zefektívnenie separácie BRO v Krásnej Lúke 79 500,00
69 E909 Obec Krivá Obec Krivá - skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu 75 935,00
70 E966 Obec Krnča Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Krnča 60 225,00
71 E847 Obec Kšinná Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Kšinná z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 68 586,00
72 E834 Obec Kukučínov Triedený zber komunálneho odpadu - obec Kukučínov 79 686,00
73 E820 Obec Kunerad Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kunerad 75 321,00
74 E902 Obec Kuraľany Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Kuraľany 79 686,00
75 E1029 Obec Láb Rozvoj triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Láb 60 933,00
76 E893 Obec Ladmovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ladmovce 56 175,00
77 E1066 Obec Ladomirová Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Ladomirová 68 834,00
78 E828 Obec Lastovce Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lastovce 80 000,00
79 E1061 Obec Lednica Technologické vybavenie - odpadové hospodárstvo v obci Lednica 75 000,00
80 E964 Obec Lehota Posilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu v obci Lehota 73 701,00
81 E874 Obec Likavka Triedime KO v obci Likavka 43 719,00
82 E1054 Obec Liptovská Teplička Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Liptovská Teplička 79 800,00
83 E1041 Obec Liptovské Revúce Obstaranie nosiča kontajnerov s príslušenstvom pre obec Liptovské Revúce 72 743,00
84 E952 Obec Lovča Technické vybavenie pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Lovča 78 471,00
85 E1039 Obec Lozorno Efektívne triedenie odpadu vďaka vlastnému technologickému vybaveniu v obci Lozorno 80 000,00
86 E876 Obec Ložín Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ložín 73 062,00
87 E1047 Obec Ľubiša Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Ľubiša 77 126,00
88 E1020 Obec Malé Leváre Traktor, vlečka, hákový nosič a 2 kontajnery pre Obec Malé Leváre 79 894,00
89 E855 Obec Maršová - Rašov Zvýšenie efektívnosti zberu odpadu v obci Maršová-Rašov 51 620,00
90 E892 Obec Modra nad Cirochou Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Modra nad Cirochou 76 649,00
91 E804 Obec Mojtín Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Mojtín 77 776,00
92 E1008 Obec Moravany Podpora triedeného zberu odpadu v obci Moravany 80 000,00
93 E880 Obec Moravské Lieskové Zlepšenie technickej infraštruktúry zberu a triedenia komunálneho odpadu v obci Moravské Lieskové 80 000,00
94 E836 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Technické vybavenie pre podporu triedeného zberu KO v obci Nitrianske Hrnčiarovce 79 144,00
95 E921 Obec Nižná Triedený zber komunálneho odpadu v obci Nižná 41 426,00
96 E987 Obec Nová Dedinka Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Nová Dedinka 66 395,00
97 E802 Obec Nová Ľubovňa Rozvoj a podpora technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Nová Ľubovňa 62 300,00
98 E879 Obec Nováčany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Nováčany 63 154,00
99 E795 Obec Obeckov Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Obeckov 76 620,00
100 E956 Obec Očkov Triedený zber KO v obci Očkov 78 831,00
101 E891 Obec Ochtiná Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ochtiná 76 038,00
102 E1073 Obec Oľšavka Triedenie odpadov 71 820,00
103 E1002 Obec Omšenie Technika pre triedený zber komunálneho odpadu 66 500,00
104 E822 Obec Orechová Potôň Technológia pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Orechová Potôň 80 000,00
105 E815 Obec Ostrov Triedený zber KO v obci Ostrov 76 038,00
106 E957 Obec Ostrý Grúň Technická infraštruktúra pre triedený zber KO v obci Ostrý Grúň 78 471,00
107 E806 Obec Palín Triedenie zberu komunálneho odpadu obce Palín 50 972,00
108 E908 Obec Papradno Nákup technického vybavenia pre zberný dvor v obci Papradno 54 150,00
109 E980 Obec Pataš Obstaranie strojnotechnologického vybavenia na zber BRKO v obci Pataš 63 726,00
110 E826 Obec Plavecký Štvrtok Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Plavecký Štvrtok 62 055,00
111 E813 Obec Podbranč Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Podbranč 64 886,00
112 E1060 Obec Podhorie Zvýšenie a zefektívnenie zberu triedeného odpadu v obci Podhorie 76 000,00
113 E870 Obec Podhoroď Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Podhoroď 77 246,00
114 E840 Obec Pokryváč Triedený zber komunálneho odpadu v obci Pokrývač 79 173,00
115 E816 Obec Polianka Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Polianka 80 000,00
116 E933 Obec Poriadie Nákup technického vybavenia pre triedený zber v obci Poriadie 67 260,00
117 E871 Obec Pozdišovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pozdišovce 59 850,00
118 E907 Obec Pravenec Dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva obce prostredníctvom obstarania malotraktora 48 410,00
119 E963 Obec Predmier Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Predmier 72 675,00
120 E998 Obec Pribeta Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Pribeta 75 068,00
121 E809 Obec Pucov Pucov pucuje 80 000,00
122 E981 Obec Pukanec Podpora triedeného zberu KO - Pukanec 79 743,00
123 E1049 Obec Radoma Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Radoma 77 126,00
124 E931 Obec Radošina Triedený zber komunálneho odpadu v obci Radošina 79 900,00
125 E955 Obec Radvaň nad Laborcom Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Radvaň nad Laborcom 77 577,00
126 E805 Obec Rajecká Lesná Triedený zber komunálneho odpadu pre obec Rajecká Lesná 69 198,00
127 E958 Obec Rokycany Dobudovanie technickej infraštruktúry pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Rokycany 57 342,00
128 E1078 Obec Seč Posilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu v obci Seč 75 687,00
129 E928 Obec Skalka nad Váhom Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Skalka nad Váhom z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 66 581,00
130 E885 Obec Slepčany Technické vybavenie pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Slepčany 78 118,00
131 E841 Obec Slovany Triedený zber komunálneho odpadu v obci Slovany 32 932,00
132 E812 Obec Slovenská Ves Dobudovanie technickej infraštruktúry pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Slovenská Ves 79 914,00
133 E895 Obec Slovenské Pravno Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Slovenské Pravno 28 500,00
134 E1062 Obec Smolinské Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Smolinské 77 126,00
135 E1065 Obec Smolník ZBERNÝ DVOR V OBCI SMOLNÍK 17 784,00
136 E1044 Obec Soboš Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Soboš 77 126,00
137 E961 Obec Sokolce Obstaranie strojnotechnologického vybavenia na zber BRKO v obci Sokolce 63 726,00
138 E943 Obec Sokolovce Efektívnejší triedený zber v Sokolovciach 66 690,00
139 E864 Obec Stankovany Triedený zber komunálneho odpadu v obci Stankovany 45 885,00
140 E944 Obec Stará Halič Zefektívnenie triedenia komunálneho odpadu v obci Stará Halič obstaraním technickej infraštruktúry 64 752,00
141 E918 Obec Stará Myjava Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Stará Myjava 80 000,00
142 E803 Obec Stožok Technická infraštruktúra pre triedený zber - obec Stožok 79 000,00
143 E842 Obec Stredné Plachtince Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Stredné Plachtince 73 756,00
144 E801 Obec Stretava Triedený zber komunálneho odpadu v obci Stretava 52 314,00
145 E1004 Obec Stretavka Triedený zber komunálneho odpadu v obci Stretavka 25 821,00
146 E960 Obec Súľov - Hradná Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Súľov-Hradná 73 530,00
147 E935 Obec Svätý Anton Technika na triedený zber komunálneho odpadu v obci Svätý Anton 56 958,00
148 E1059 Obec Šarišský Štiavnik Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišský Štiavnik 63 470,00
149 E938 Obec Šarovce Triedený zber komunálneho odpadu 79 686,00
150 E1007 Obec Šintava Nákup techniky pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Šintava 47 343,00
151 E887 Obec Ťapešovo Zefektívnenie zberu BRKO zo zelene v Ťapešove 75 943,00
152 E911 Obec Tekovské Lužany Obstaranie technického vybavenia za účelom zefektívnenia jestvujúceho systému zberu a triedenia odpadu v obci Tekovské Lužany 79 686,00
153 E988 Obec Tešedíkovo Intenzifikácia triedeného zberu v Tešedíkove 71 626,00
154 E1001 Obec Tôň Triedený zber komunálneho odpadu v obci Tôň 77 527,00
155 E833 Obec Trakovice Triedený zber komunálneho odpadu v obci Trakovice 36 138,00
156 E1000 Obec Trávnik Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Trávnik 71 936,00
157 E1031 Obec Trenčianska Teplá Nákup techniky pre zhodnocovanie BRKO v obci Trenčianska Teplá 80 000,00
158 E997 Obec Trstice Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Trstice 80 000,00
159 E946 Obec Trstín Zber odpadu v obci Trstín 75 274,00
160 E830 Obec Tuhár Nákup komunálnej techniky pre obec Tuhár 63 451,00
161 E995 Obec Turecká Technická infraštruktúa pre skvalitnenie triedenia komunálneho odpadu v obci Turecká 73 885,00
162 E1016 Obec Tužina Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Tužina z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 62 871,00
163 E825 Obec Tvarožná Dobudovanie technickej infraštruktúry pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Tvarožná 40 470,00
164 E882 Obec Vajkovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vajkovce 64 296,00
165 E947 Obec Vavrečka Zakúpenie zariadení na triedený zber komunálneho odpadu v obci Vavrečka 76 171,00
166 E824 Obec Vavrišovo Dobudovanie technickej infraštruktúry pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Vavrišovo 74 138,00
167 E1032 Obec Veličná Triedený zber komunálneho odpadu v obci Veličná 46 550,00
168 E1074 Obec Veľká Lehota Zavedenie efektívneho zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Veľká Lehota 48 579,00
169 E1003 Obec Veľké Blahovo Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu – Veľké Blahovo 71 936,00
170 E1070 Obec Veľké Kozmálovce Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veľké Kozmálovce 79 781,00
171 E951 Obec Veľké Rovné Efektívne separovanie BRO v Obci Veľké Rovné 80 000,00
172 E888 Obec Vinica Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Vinica 35 998,00
173 E973 Obec Vinné Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Vinné z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 79 537,00
174 E903 Obec Vojka nad Dunajom Technická infraštruktúra pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Vojka nad Dunajom 41 001,00
175 E807 Obec Volkovce Posilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu v obci Volkovce 45 600,00
176 E992 Obec Vrbovce Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Vrbovce 80 000,00
177 E1011 Obec Vrchteplá ZVÝŠENIE KAPACITY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI VRCHTEPLÁ 49 704,00
178 E837 Obec Vrícko Triedený zber komunálneho odpadu v obci Vrícko 42 294,00
179 E848 Obec Vyškovce nad Ipľom Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Vyškovce nad Ipľom 51 300,00
180 E954 Obec Zalužice Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Zalužice 79 777,00
181 E1014 Obec Zámutov Zakúpenie technologického vybavenia - Zámutov 49 442,00
182 E839 Obec Zázrivá Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zázrivá 80 000,00
183 E854 Obec Zbyňov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zbyňov 78 489,00
184 E808 Obec Zemplínska Široká Efektívne triedenie zberu komunálneho odpadu 53 295,00
185 E859 Obec Zemplínske Jastrabie Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zemplínske Jastrabie 70 471,00
186 E857 Obec Zemplínske Kopčany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zemplínske Kopčany 75 103,00
187 E932 Obec Žemberovce Triedený zber komunálneho odpadu 45 771,00
188 E1037 Obec Žikava Posilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu v obci Žikava 70 110,00
189 E1045 Obec Žlkovce Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Žlkovce 23 415,00

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E1166 Mesto Bardejov Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov 147 145,00
2 E1438 Mesto Jelšava Zvýšenie miery predchádzania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Jelšava 52 250,00
3 E1452 Mesto Kolárovo Zberné nádoby na kuchynský odpad pre obyvateľov mesta Kolárovo 20 499,00
4 E1286 Mesto Krupina Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v Krupine 98 025,00
5 E1287 Mesto Liptovský Mikuláš Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši 150 000,00
6 E1421 Mesto Nová Dubnica Zavedenie domáceho kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov v rodinných domoch v Novej Dubnici 123 775,00
7 E1384 Mesto Nové Mesto nad Váhom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Novom Meste nad Váhom 63 213,00
8 E1288 Mesto Nové Zámky Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Nové Zámky 48 279,00
9 E1192 Mesto Piešťany Drvič kuchynského odpadu a fermentory pre mesto Piešťany 150 000,00
10 E1330 Mesto Poprad Zabezpečenie nádob na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností 142 500,00
11 E1295 Mesto Stupava Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Stupava 25 674,00
12 E1177 Mesto Svidník Predchádzanie vzniku BRKO v meste Svidník 150 000,00
13 E1446 Mesto Tlmače Zhodnocovanie BRKO v meste Tlmače 127 364,00
14 E1359 Mesto Trebišov Trebišov - záhradné kompostéry 60 192,00
15 E1178 Mesto Trstená Nákup zberných nádob na kuchynský odpad pre občanov mesta Trstená 18 114,00
16 E1170 Mesto Vráble Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO vo Vrábľoch 142 678,00
17 E1174 Mesto Žarnovica Nádoby na nakladanie s kuchynským odpadom 9 313,00
18 E1445 Obec Báb Zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v záhradných kompostéroch 22 800,00
19 E1417 Obec Bačka Predchádzanie vzniku BRKO v obci Bačka 20 463,00
20 E1455 Obec Banka Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v obci Banka 75 582,00
21 E1221 Obec Bánovce nad Ondavou Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bánovce nad Ondavou 56 316,00
22 E1176 Obec Belá nad Cirochou Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Belá nad Cirochou 82 695,00
23 E1278 Obec Beluša Beluša - kompostéry 69 312,00
24 E1222 Obec Beniakovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beniakovce 34 771,00
25 E1341 Obec Beša Nákup kompostérov pre domácnosti v obci Beša 34 505,00
26 E1224 Obec Bežovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce 32 110,00
27 E1232 Obec Biel Výstavba malej kompostárne - 3.etapa 30 608,00
28 E1309 Obec Bobrov Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bobrov 92 821,00
29 E1320 Obec Bory Predchádzanie vzniku BRKO domácim kompostovaním v obci Bory 20 936,00
30 E1180 Obec Brestovec Systém predchádzania vzniku BRKO v obci Brestovec 86 367,00
31 E1240 Obec Brodské Nákup technológie pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Brodské 120 835,00
32 E1327 Obec Buglovce „Zhodnocovanie BRKO v obci Buglovce“ 21 552,00
33 E1254 Obec Byšta Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Byšta 46 279,00
34 E1353 Obec Cinobaňa Znižovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Cinobaňa 68 497,00
35 E1241 Obec Čečehov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čečehov 31 310,00
36 E1210 Obec Čeľadince Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Čeľadince 80 027,00
37 E1243 Obec Čeľovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čeľovce 8 926,00
38 E1244 Obec Černochov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Černochov 58 501,00
39 E1282 Obec Čertižné Podpora domáceho kompostovania v obci Čertižné 19 992,00
40 E1303 Obec Čičava Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čičava 142 462,00
41 E1247 Obec Čierne Pole Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čierne Pole 48 763,00
42 E1248 Obec Dargov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dargov 61 527,00
43 E1300 Obec Dedinky Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dedinky 12 106,00
44 E1375 Obec Demandice Výstavba obecného kompostoviska 55 804,00
45 E1168 Obec Diakovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Diakovce 77 943,00
46 E1231 Obec Diviaky nad Nitricou Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Diviaky nad Nitricou 70 680,00
47 E1368 Obec Dlhá nad Oravou Revitalizácia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dlhá nad Oravou 70 330,00
48 E1393 Obec Dlhá nad Váhom Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Dlhá nad Váhom 40 584,00
49 E1306 Obec Dlhá Ves Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dlhá Ves 13 566,00
50 E1203 Obec Dolná Mariková Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dolná Mariková 141 109,00
51 E1365 Obec Dolná Poruba Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba 35 575,00
52 E1400 Obec Dolná Seč Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dolná Seč 46 655,00
53 E1457 Obec Dvory nad Žitavou Zhodnocovanie BRKO v obci Dvory nad Žitavou 126 158,00
54 E1310 Obec Gánovce Zvýšenie miery separácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Gánovce 63 949,00
55 E1317 Obec Gemerská Ves Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Gemerská Ves 23 501,00
56 E1416 Obec Gerlachov Podpora domáceho kompostovania v obci Gerlachov 40 755,00
57 E1189 Obec Haláčovce Kompostovanie v obci Haláčovce 6 175,00
58 E1371 Obec Haniska Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Haniska 150 000,00
59 E1337 Obec Hankovce Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hankovce 19 223,00
60 E1433 Obec Hatné Predchádzanie vzniku BRKO v obci Hatné 47 259,00
61 E1332 Obec Heľpa Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Heľpa 131 100,00
62 E1336 Obec Hontianske Nemce Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Hontianske Nemce 63 441,00
63 E1235 Obec Horný Vadičov Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Horný Vadičov 71 250,00
64 E1442 Obec Hostice Podpora domáceho kompostovania – Hostice 39 900,00
65 E1351 Obec Hostie Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Hostie 53 334,00
66 E1335 Obec Hôrka Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach v obci Hôrka 86 324,00
67 E1323 Obec Hradište Kompostéry pre obec Hradište 39 900,00
68 E1431 Obec Hronské Kosihy Predchádzanie vzniku BRKO v obci Hronské Kosihy 47 058,00
69 E1429 Obec Hubošovce Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov 23 670,00
70 E1250 Obec Iňačovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Iňačovce 48 640,00
71 E1319 Obec Istebné Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Istebné 8 025,00
72 E1312 Obec Jablonové Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Jablonové 84 000,00
73 E1357 Obec Jamník Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Jamník 53 776,00
74 E1215 Obec Jánovce Zaobstaranie techniky na predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO pre obec Jánovce 14 763,00
75 E1386 Obec Jelenec Predchádzanie vzniku BRKO 61 731,00
76 E1450 Obec Jelka Zhodnocovanie BRKO nákupom technického vybavenia do obce Jelka 94 620,00
77 E1164 Obec Kajal Oplotenie areálu kompostárne v obci kajal, Sklad kompostu a mulčovač pre obec Kajal 49 600,00
78 E1389 Obec Kalša BRKO v obci Kalša - predchádzanie vzniku a zhodnocovanie 46 000,00
79 E1338 Obec Kamenica nad Hronom Nákup kompostérov do domácností v obci Kamenica nad Hronom 75 204,00
80 E1163 Obec Kameničná Kompostáreň Kameničná, Technológia pre Kompostáreň Kameničná 90 200,00
81 E1345 Obec Kľače Predchádzanie vzniku BRKO v obci Kľače 32 832,00
82 E1197 Obec Klasov „Predchádzanie vzniku BRKO v obci Klasov“ 80 170,00
83 E1239 Obec Klin Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Klin 62 130,00
84 E1339 Obec Kočovce Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kočovce 100 076,00
85 E1252 Obec Komárovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Komárovce 58 776,00
86 E1213 Obec Konská Zefektívnenie nakladania s BRKO v obci Konská 41 040,00
87 E1266 Obec Koňuš Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Koňuš 33 903,00
88 E1185 Obec Košariská 100% domácností kompostuje v obci Košariská 30 400,00
89 E1396 Obec Košeca Kompostujme efektívne v malých kompostárňach 116 850,00
90 E1363 Obec Koškovce Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Koškovce 19 000,00
91 E1453 Obec Kráľová pri Senci Obstaranie drviaceho vozu s príslušenstvom 119 700,00
92 E1238 Obec Kvašov Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kvašov 15 744,00
93 E1253 Obec Kysta Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Kysta 32 832,00
94 E1236 Obec Lesenice Kompostové hospodárstvo v obci Lesenice 38 190,00
95 E1165 Obec Liesek Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Liesek 20 688,00
96 E1314 Obec Lipovník Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Lipovník 16 587,00
97 E1186 Obec Liptovská Teplá Predchádzanie vzniku BRKO v obci Liptovská Teplá 68 685,00
98 E1179 Obec Machulince Predchádzanie vzniku BRKO v obci Machulince 48 127,00
99 E1411 Obec Malá Lehota Predchádzanie a zhodnocovanie BRO v Malej Lehote 39 580,00
100 E1348 Obec Malatiná Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Malatiná 44 118,00
101 E1404 Obec Malužiná Drvič drevnej hmoty 12 255,00
102 E1346 Obec Margecany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Margecany 125 875,00
103 E1255 Obec Maťovské Vojkovce Obecné kompostovisko na pozemku reg. C KN p.č. 120/2 v k.ú. Maťovce 58 150,00
104 E1258 Obec Medzibrodie nad Oravou Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Medzibrodie nad Oravou 29 412,00
105 E1326 Obec Melek Zhodnocovanie BRKO - obec Melek 32 205,00
106 E1190 Obec Milhosť Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Milhosť 52 896,00
107 E1376 Obec Mlynárovce Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Mlynárovce 15 137,00
108 E1225 Obec Mníchova Lehota Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Mníchova Lehota 116 171,00
109 E1350 Obec Motešice Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Motešice 40 698,00
110 E1212 Obec Neverice Zníženie biologicky rozložiteľného odpadu na verejných priestranstvách obce Neverice 20 615,00
111 E1402 Obec Nitrianska Blatnica Domáce kompostovanie v obci Nitrianska Blatnica 38 000,00
112 E1274 Obec Nitrianska Streda Predchádzanie vzniku BRKO v obci Nitrianska Streda 143 738,00
113 E1430 Obec Nižný Kručov Predchádzanie vzniku BRKO v obci Nižný Kručov 29 206,00
114 E1372 Obec Nová Dedina Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nová Dedina 64 567,00
115 E1325 Obec Nová Ves nad Žitavou Predchádzanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Nová Ves nad Žitavou 110 912,00
116 E1271 Obec Nová Vieska Predchádzanie vzniku BRKO a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Nová Vieska 53 846,00
117 E1407 Obec Nový Salaš Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Nový Salaš 32 069,00
118 E1447 Obec Olováry Kompostové hospodárstvo v obci Olováry 39 945,00
119 E1381 Obec Ondavské Matiašovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ondavské Matiašovce 141 512,00
120 E1360 Obec Osuské Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Osuské 20 235,00
121 E1415 Obec Patince Zhodnocovanie a predchádzanie vzniku BRKO v obci Patince 97 118,00
122 E1230 Obec Pernek Kompostéry do domácností - Pernek 22 800,00
123 E1436 Obec Podhájska Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Podhájska 38 000,00
124 E1385 Obec Podlužany Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Podlužany 31 121,00
125 E1369 Obec Poproč Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Poproč 142 500,00
126 E1277 Obec Pozba Podpora domáceho kompostovania v obci Pozba 28 400,00
127 E1234 Obec Rabčice Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Rabčice 59 850,00
128 E1349 Obec Reca Mobilné kompostovacie zariadenia 99 920,00
129 E1413 Obec Rudník Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci Rudník 62 353,00
130 E1183 Obec Rybník Predchádzanie vzniku BRKO v obci Rybník 60 044,00
131 E1284 Obec Sedlice Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Sedlice 142 405,00
132 E1191 Obec Semerovo Predchádzanie vzniku BRKO v obci Semerovo 54 378,00
133 E1403 Obec Skalité Obstaranie mechanizácie určenej na elimináciu BRO v obci Skalité 108 733,00
134 E1398 Obec Skrabské Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Skrabské 142 462,00
135 E1267 Obec Slanská Huta Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Slanská Huta 33 766,00
136 E1293 Obec Slovenské Nové Mesto Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Slovenské Nové Mesto 150 000,00
137 E1209 Obec Smrečany Predchádzanie vzniku BRKO v obci Smrečany 44 460,00
138 E1268 Obec Sokoľ Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Sokoľ 57 722,00
139 E1265 Obec Sološnica Obstaranie kompostérov v obci Sološnica 112 093,00
140 E1187 Obec Stakčín Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Stakčín 126 074,00
141 E1193 Obec Stebník Kompostéry na spracovanie BRKO pre obyvateľov obce Stebník 27 550,00
142 E1280 Obec Súlovce Zakúpenie kompostérov a zberných nádob na kuchynský odpadv v obci Súlovce 26 299,00
143 E1294 Obec Šambron Podpora systému triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Šambron 20 746,00
144 E1297 Obec Šišov Skvalitnenie triedeného zberu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Šišov 34 573,00
145 E1441 Obec Tovarné Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Tovarné 107 768,00
146 E1227 Obec Trebušovce Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Trebušovce 52 212,00
147 E1308 Obec Trenčianske Mitice Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Trenčianske Mitice 60 990,00
148 E1418 Obec Trnovec nad Váhom Zhodnocovanie BRKO v obci Trnovec nad Váhom 21 181,00
149 E1207 Obec Turie Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Turie 64 611,00
150 E1270 Obec Tušice Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tušice 111 111,00
151 E1256 Obec Tušická Nová Ves Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Tušická Nová Ves 56 316,00
152 E1397 Obec Uhorská Ves Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Uhorská Ves 19 140,00
153 E1298 Obec Uhrovec Zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Uhrovec 47 367,00
154 E1292 Obec Urmince Nákup kompostérov do domácností v Obci Urmince 59 849,00
155 E1281 Obec Važec Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Važec 55 670,00
156 E1263 Obec Veľká Tŕňa Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľká Tŕňa 104 104,00
157 E1362 Obec Veľké Leváre Predchádzanie vzniku BRKO v obci Veľké Leváre 138 817,00
158 E1188 Obec Veľké Orvište Predchádzanie vzniku BRKO v obci Veľké Orvište 142 500,00
159 E1262 Obec Veľké Slemence Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Slemence 62 757,00
160 E1395 Obec Veľký Klíž Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Veľký Klíž 40 327,00
161 E1324 Obec Veľký Lapáš Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Veľký Lapáš 27 032,00
162 E1448 Obec Veterná Poruba Podpora domáceho kompostovania 6 000,00
163 E1331 Obec Vrbovka Kompostové hospodárstvo v obci Vrbovka 57 399,00
164 E1214 Obec Vydrany Zariadenia na uloženie BRKO v obci Vydrany a nákup drviča drevnej hmoty 150 000,00
165 E1311 Obec Vyhne Podpora nakladania a zhodnocovania BRKO v obci Vyhne 33 250,00
166 E1211 Obec Vysoká nad Kysucou Obstaranie mechanizácie na elimináciu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Vysoká nad Kysucou 57 672,00
167 E1392 Obec Vyšný Žipov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Vyšný Žipov 142 462,00
168 E1162 Obec Závadka nad Hronom Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Závadka nad Hronom 50 559,00
169 E1443 Obec Závod Predchádzanie vzniku BRKO v obci Závod 146 011,00
170 E1410 Obec Zeleneč Kompostéry- Zeleneč 93 169,00
171 E1382 Obec Zemianska Olča Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu - Zemianska Olča 40 039,00
172 E1246 Obec Zemplínska Nová Ves Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplínska Nová Ves 11 200,00
173 E1242 Obec Zemplínska Teplica Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplínska Teplica 94 278,00
174 E1251 Obec Žbince Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Žbince 22 192,00
175 E1451 Obec Žitavce Zefektívnenie triedenia BRKO v domácnostiach v obci Žitavce 16 700,00
176 E1217 Služba, mestský podnik Stropkov Zakúpenie drviča pre spracovanie kuchynského odpadu pre mesto Stropkov 150 000,00
177 E1205 SPOLOČENSTVO OBCÍ MIKROREGIÓNU POVAŽSKÝ INOVEC Predchádzanie vzniku odpadu - zhodnocovaním BRKO v Spoločenstve obcí mikroregiónu Považský Inovec 99 000,00
178 E1391 Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina Kompostovanie v Uličskej Doline 148 770,00
179 E1344 Technické služby mesta Brezová pod Bradlom Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v meste Brezová pod Bradlom 124 653,00
180 E1201 Technické služby mesta Humenné Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 141 679,00
181 E1175 VEPOS Horného Turca n. o. Kompostujte s nami. 142 306,00
182 E1370 Združenie mikroregiónu BESKYD Predchádzanie vzniku BRKO v mikroregióne BESKYD 149 985,00
183 E1427 Združenie mikroregiónu KAŠTIELIK Kompostovanie v rámci mikroregiónu KAŠTIELIK 78 570,00
184 E1412 Združenie obcí mikroregiónu Severné Podpoľanie Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre mikroregión Severné Podpoľanie 146 425,00
185 E1355 Združenie pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa a okolie Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v mikroregióne Koromľa a okolie 149 715,00

Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E1105 Obec Bartošova Lehôtka Zlepšovanie triedeného zberu v obci Bartošova Lehôtka 16 256,00
2 E1096 Obec Čierny Balog Prístrešok pre veľkokapacitné kontajnery na odpad 76 000,00
3 E1090 Obec Dulov Zberný dvor Dulov 146 613,00
4 E1086 Obec Horná Ves Zberný dvor v obci Horná Ves 92 536,00
5 E1089 Obec Hrabovec nad Laborcom Zberný dvor v obci Hrabovec nad Labocom 149 363,00
6 E1097 Obec Kolačno Zlepšenie triedeného zberu v obci Kolačno 8 892,00
7 E1091 Obec Kubáňovo Zberný dvor na stavebný odpad, Kubáňovo 130 675,00
8 E1106 Obec Prašník Zberný dvor Prašník 106 901,00
9 E1102 Obec Pribiš Zmena objektu skladu umelých hnojív na Zberný dvor – stavebné úpravy 150 000,00
10 E1094 Obec Špačince Zberný dvor Špačince- rozšírenie II.etapa 64 397,00
11 E1084 Obec Švošov Zberný dvor Švošov 150 000,00
12 E1099 Obec Tehla Zberný dvor Tehla 110 000,00
13 E1093 Obec Tesáre Zberný dvor Tesáre 146 056,00
14 E1112 Obec Tomášikovo Vybudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo 117 945,00
15 E1095 Obec Trebatice Zberný dvor 143 892,00
16 E1110 Obec Vištuk Vištuk - zberný dvor odpadov 150 000,00
17 E1087 Obec Vrakúň Zberný dvor 150 000,00

Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E1571 Mesto Brezová pod Bradlom Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v meste Brezová pod Bradlom 77 148,00
2 E1644 Mesto Nemšová Zlepšenie technickej infraštruktúry triedenia a zberu komunálneho odpadu v meste Nemšová 78 360,00
3 E1499 Mesto Spišská Nová Ves Modernizácia technického vybavenia pre triedenie komunálneho odpadu v Spišskej Novej Vsi 79 800,00
4 E1630 Mesto Stupava Zakúpenie techniky pre podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Stupava 80 000,00
5 E1650 Obec Bajtava Triedený zber komunálnych odpadov v obci Bajtava 80 000,00
6 E1490 Obec Bánovce nad Ondavou Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bánovce nad Ondavou 79 704,00
7 E1464 Obec Bara Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bara 77 280,00
8 E1539 Obec Bátorová Technika pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Bátorová 76 884,00
9 E1599 Obec Belá nad Cirochou Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Belá nad Cirochou 80 000,00
10 E1495 Obec Beňadiková Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Beňadiková 79 956,00
11 E1484 Obec Bešeňová Triedený zber KO v obci Bešeňová 34 920,00
12 E1504 Obec Brehov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Brehov 79 900,00
13 E1601 Obec Brestovec Zakúpenie strojno- technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu 70 516,00
14 E1543 Obec Buglovce „Zefektívnenie triedeného zberu v obci Buglovce nákupom komunálnej techniky“ 80 000,00
15 E1479 Obec Bukovce Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Bukovce. 79 944,00
16 E1510 Obec Byšta Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Byšta 65 392,00
17 E1566 Obec Čabiny Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Čabiny 80 000,00
18 E1486 Obec Čakajovce Posilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu v obci Čakajovce 70 398,00
19 E1502 Obec Čierne Pole Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čierne Pole 78 450,00
20 E1548 Obec Čukalovce Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Čukalovce 80 000,00
21 E1541 Obec Detvianska Huta Nákup komunálnej techniky určený na zber komunálneho odpadu v Detvianskej Hute 80 000,00
22 E1600 Obec Dolná Krupá Technické vybavenie na zberný dvor 80 000,00
23 E1577 Obec Dolné Saliby Dovybavenie zberného dvora v obci Dolné Saliby 80 000,00
24 E1641 Obec Dubodiel Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Dubodiel 63 816,00
25 E1536 Obec Fiľakovské Kováče Zefektívnenie triedeného zberu odpadov vo Fiľakovských Kováčoch 75 396,00
26 E1625 Obec Hlboké nad Váhom Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hlboké nad Váhom 78 852,00
27 E1473 Obec Horné Mýto Triedený zber komunálneho odpadu v Hornom Mýte 60 000,00
28 E1540 Obec Hradište Nákup strojného vybavenia do obce Hradište 79 500,00
29 E1587 Obec Hrochoť Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Hrochoť 79 374,00
30 E1618 Obec Hrubý Šúr Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Hrubý Šúr 66 641,00
31 E1494 Obec Hubová Triedený zber KO v obci Hubová 79 998,00
32 E1505 Obec Iňačovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Iňačovce 74 840,00
33 E1530 Obec Istebné Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Istebné 46 165,00
34 E1621 Obec Ivanice Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Ivanice 56 707,00
35 E1640 Obec Ivanovce Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Ivanovce 46 320,00
36 E1558 Obec Jabloň Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Jabloň 80 000,00
37 E1527 Obec Janov Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Janov 23 388,00
38 E1488 Obec Jánovce Zakúpenie malotraktora, čelného nakladača a vlečky pre obec Jánovce 33 806,00
39 E1533 Obec Jarabina Podpora triedeného zberu odpadu v obci Jarabina 80 000,00
40 E1575 Obec Jastrabá Zakúpenie zariadení na triedený zber komunálnych odpadov v obci Jastrabá 80 000,00
41 E1606 Obec Jedľové Kostoľany Triedený zber komunálneho odpadu v obci Jedľové Kostoľany 80 000,00
42 E1635 Obec Jelka Nákup strojného vybavenia na zvoz odpadu do obce Jelka 80 000,00
43 E1506 Obec Kašov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kašov 79 992,00
44 E1572 Obec Kľúčovec Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kľúčovec 80 000,00
45 E1626 Obec Kočín - Lančár Zavedenie triedeného zberu BRO v obci Kočín-Lančár 75 553,00
46 E1631 Obec Kolačkov Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kolačkov 52 240,00
47 E1537 Obec Kolbasov Triedený zber v obci Kolbasov 80 000,00
48 E1507 Obec Komárovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Komárovce 74 180,00
49 E1470 Obec Konská Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Konská 63 600,00
50 E1517 Obec Koňuš Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Koňuš 79 704,00
51 E1472 Obec Kostolné Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Kostolné 80 000,00
52 E1609 Obec Košeca Silou ako hrom naložíme s BRKOm traktorom 80 000,00
53 E1523 Obec Košická Belá Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Košická Belá 79 860,00
54 E1557 Obec Koškovce Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Koškovce 80 000,00
55 E1645 Obec Kráľová pri Senci Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kráľová pri Senci 79 560,00
56 E1592 Obec Kráľovičove Kračany Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kráľovičove Kračany 74 092,00
57 E1521 Obec Krásno Triedený zber komunálnych odpadov v obci Krásno 80 000,00
58 E1489 Obec Krpeľany Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Krpeľany 76 000,00
59 E1462 Obec Krušetnica Zvýšenie efektivity zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu 70 786,00
60 E1570 Obec Kuklov Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Kuklov 68 000,00
61 E1617 Obec Kúty Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Kúty 74 010,00
62 E1509 Obec Kysta Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kysta 51 828,00
63 E1516 Obec Likavka Triedený zber KO v obci Likavka 55 794,00
64 E1569 Obec Lom nad Rimavicou Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lom nad Rimavicou 79 920,00
65 E1466 Obec Lovce Triedený zber komunálnych odpadov v obci Lovce 80 000,00
66 E1648 Obec Lozorno Efektívne triedenie odpadu vďaka vlastnej technológii v obci Lozorno 45 536,00
67 E1646 Obec Lubina Zlepšenie technickej infraštruktúry zberu a triedenia komunálneho odpadu v obci Lubina 43 700,00
68 E1469 Obec Lúčky Traktor určený na triedený zber odpadu 79 992,00
69 E1564 Obec Lúčky Triedený zber komunálneho odpadu v obci Lúčky 79 458,00
70 E1633 Obec Lutiše Podpora separovania BRO v Obci Lutiše 80 000,00
71 E1608 Obec Malá Lehota Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Malej Lehote 57 684,00
72 E1598 Obec Malužiná Čelný traktorový nakladač 9 550,00
73 E1563 Obec Malý Lapáš Zvýšenie efektivity triedeného zberu komunálneho odpady v obci Malý Lapáš 28 000,00
74 E1628 Obec Melčice - Lieskové Zlepšenie technickej infraštruktúry zberu a triedenia komunálneho odpadu v obci Melčice-Lieskové 78 360,00
75 E1482 Obec Mojtín Nákup traktora 56 280,00
76 E1474 Obec Mokroluh Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Mokroluh 79 860,00
77 E1481 Obec Neverice Zber triedeného odpadu 70 674,00
78 E1476 Obec Odorín Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Odorín 79 860,00
79 E1586 Obec Ondavské Matiašovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ondavské Matiašovce 79 810,00
80 E1647 Obec Oreské Skvalitnenie podmienok zberu komunálneho odpadu v obci Oreské 78 080,00
81 E1555 Obec Osadné Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Osadné 80 000,00
82 E1556 Obec Pichne Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Pichne 80 000,00
83 E1520 Obec Plavecké Podhradie Obstaranie techniky pre triedený zber v obci Plavecké Podhradie 80 000,00
84 E1535 Obec Pusté Sady Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pusté Sady 72 492,00
85 E1567 Obec Rakovice Nákup technického vybavenia na zvoz odpadu do obce Rakovice 79 752,00
86 E1478 Obec Rokytov Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Rokytov 79 944,00
87 E1578 Obec Rudňany Podpora technickej vybavenosti zberného dvora v obci Rudňany 59 422,00
88 E1612 Obec Rudník Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Rudník 74 982,00
89 E1649 Obec Rumanová Technika pre triedený zber komunálneho odpadu 77 712,00
90 E1593 Obec Skrabské Rozšírenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Skrabské 79 980,00
91 E1518 Obec Slatina Doplnenie technickej infraštruktúry na ZD Slatina 79 500,00
92 E1532 Obec Spišská Teplica Triedený zber KO v Spišskej Teplici 79 932,00
93 E1603 Obec Spišské Bystré Triedený zber KO v obci Spišské Bystré 69 480,00
94 E1602 Obec Starý Tekov Technické vybavenie pre triedenie komunálneho odpadu v obci Starý Tekov 79 759,00
95 E1634 Obec Staškovce Nákup techniky odpadového hospodárstva v obci Staškovce 80 000,00
96 E1568 Obec Sukov Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Sukov 80 000,00
97 E1643 Obec Svodín Zakúpenie čelného nakladača v obci Svodín 80 000,00
98 E1590 Obec Šarišské Bohdanovce Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Šarišské Bohdanovce 80 000,00
99 E1596 Obec Štefanov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Štefanov 80 000,00
100 E1591 Obec Švábovce Triedený zber KO v obci Švábovce 32 316,00
101 E1477 Obec Tarnov Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Tarnov 79 944,00
102 E1542 Obec Topoľa Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Topoľa 80 000,00
103 E1492 Obec Trenčianska Turná Triedený zber komunálneho odpadu v obci Trenčianska Turná 80 000,00
104 E1638 Obec Tuchyňa Dovybavenie komunálnej úrovne v obci Tuchyňa 52 560,00
105 E1511 Obec Tušická Nová Ves Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Tušická Nová Ves 79 704,00
106 E1583 Obec Ubľa Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Ubľa 79 634,00
107 E1611 Obec Udiča Nákup zariadení pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Udiča 72 558,00
108 E1519 Obec Vajkovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vajkovce 67 680,00
109 E1514 Obec Veľké Slemence Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľké Slemence 78 450,00
110 E1463 Obec Veľké Úľany Nákup traktora s čelným nakladačom a vlečkou pre obec Veľké Úľany 78 000,00
111 E1585 Obec Veľký Ďur Triedený zber odpadu v obci Veľký Ďur 57 200,00
112 E1480 Obec Vislava Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Vislava 79 944,00
113 E1546 Obec Vlková Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Vlková 79 944,00
114 E1483 Obec Vydrany Triedenie komunálneho odpadu v obci Vydrany 75 724,00
115 E1615 Obec Zákamenné Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Zákamenné 79 852,00
116 E1589 Obec Zemianska Olča Zakúpenie technologického vybavenia - Zemianska Olča 80 000,00
117 E1497 Obec Zemplínske Jastrabie Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zemplínske Jastrabie 74 180,00
118 E1496 Obec Zemplínske Kopčany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zemplínske Kopčany 79 056,00
119 E1534 Obec Žabokreky nad Nitrou Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Žabokreky nad Nitrou 79 800,00
120 E1524 Obec Žakarovce Budovanie technickej infraštruktúry pre zber triedeného odpadu v obci Žakarovce 79 200,00
121 E1465 Obec Žbince Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Žbince 59 900,00

Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E1791 Mesto Brezno Podpora domáceho kompostovania 36 440,00
2 E1738 Mesto Detva Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v meste Detva 150 000,00
3 E1662 Mesto Dolný Kubín Nákup nádob podporujúcich separovanie v domácnostiach 77 518,00
4 E1656 Mesto Fiľakovo Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov so zavedením jeho zberu a zhodnocovania vo Fiľakove 137 253,00
5 E1828 Mesto Hurbanovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hurbanovo C5 149 987,00
6 E1664 Mesto Kolárovo Domáce kompostéry pre obyvateľov mesta Kolárovo 150 000,00
7 E1657 Mesto Kremnica Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 91 183,00
8 E1654 Mesto Lučenec Drvič pre spracovanie kuchynského odpadu - kompostáreň Lučenec 150 000,00
9 E1743 Mesto Martin Zakúpenie zberných nádob na kuchynský odpad 150 000,00
10 E1848 Mesto Moldava nad Bodvou Odstraňovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Moldave nad Bodvou 28 000,00
11 E1669 Mesto Myjava Obstaranie košíkov na kuchynský odpad a doplnenie kompostérov v meste Myjava 83 449,00
12 E1826 Mesto Nitra Nákup zberných nádob na BRKO a kompostérov a realizácia osvetovej kampane v Nitre 150 000,00
13 E1675 Mesto Ružomberok Separácia a zber kuchynského odpadu v meste Ružomberok 150 000,00
14 E1764 Mesto Spišská Stará Ves Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Spišská Stará Ves 141 855,00
15 E1753 Mesto Stará Turá Predchádzanie vzniku BRKO a jeho ďalšie zhodnocovanie v meste Stará Turá 40 252,00
16 E1815 Mesto Svit Nákup techniky a nádob pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Svit 102 698,00
17 E1810 Mesto Šahy „Zabezpečenie efektívneho systému zberu kuchynského odpadu v Šahách“ 8 950,00
18 E1820 Mesto Zlaté Moravce „Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v meste Zlaté Moravce“ 119 035,00
19 E1660 Mestská časť Bratislava - Rača Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v mestskej časti Bratislava-Rača 31 500,00
20 E1843 Obec Andovce Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Andovce 100 800,00
21 E1759 Obec Babiná Kompostovisko, Babiná parc.č. EKN 3173 54 382,00
22 E1819 Obec Babindol Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Babindol 24 676,00
23 E1806 Obec Badín Nákup kompostérov 54 000,00
24 E1817 Obec Bartošova Lehôtka Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Bartošova Lehôtka 28 440,00
25 E1698 Obec Beladice Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beladice 82 108,00
26 E1859 Obec Beňadikovce Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Beňadikovce 50 820,00
27 E1679 Obec Beniakovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beniakovce 36 602,00
28 E1818 Obec Betlanovce Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Betlanovce 123 558,00
29 E1683 Obec Bežovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce 33 800,00
30 E1689 Obec Biel Kompostáreň 32 219,00
31 E1855 Obec Bohdanovce Podpora zhodnocovania BRKO v obci Bohdanovce 97 136,00
32 E1852 Obec Bojná Zhodnocovanie BRKO v obci Bojná 148 743,00
33 E1690 Obec Borša Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Borša 104 226,00
34 E1868 Obec Bošáca Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v Bošáci 110 456,00
35 E1693 Obec Bracovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bracovce 117 052,00
36 E1865 Obec Brvnište Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Brvnište 46 005,00
37 E1724 Obec Bystričany Predchádzanie vzniku BRKO v obci Bystričany 92 462,00
38 E1745 Obec Bzenov Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Bzenov 99 964,00
39 E1803 Obec Čáry Predchádzanie vzniku BRKO v obci Čáry 90 840,00
40 E1678 Obec Častkovce Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Častkovce 85 673,00
41 E1708 Obec Čečejovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čečejovce 149 141,00
42 E1788 Obec Čechynce Zefektívnenie triedenia BRKO v domácnostiach v obci Čechynce 25 220,00
43 E1674 Obec Černík Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Černík 131 528,00
44 E1696 Obec Černochov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Černochov 61 580,00
45 E1861 Obec Čierny Brod Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Čierny Brod 48 420,00
46 E1785 Obec Dolné Otrokovce Kompostéry pre Dolné Otrokovce 33 066,00
47 E1797 Obec Dolné Trhovište Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Trhovište 44 756,00
48 E1680 Obec Dolný Pial Zber komunálnych odpadov - mechanická úprava biologicky rozložiteľného odpadu v obci Dolný Pial 149 929,00
49 E1747 Obec Drienica Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Drienica 148 960,00
50 E1701 Obec Družstevná pri Hornáde Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Družstevná pri Hornáde 58 740,00
51 E1702 Obec Dvorianky Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dvorianky 80 156,00
52 E1866 Obec Hájske Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hájske 47 628,00
53 E1714 Obec Haniska Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Haniska 150 000,00
54 E1842 Obec Hažín Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Hažín 29 640,00
55 E1809 Obec Hiadeľ Obstaranie technickej infraštruktúry na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hiadeľ 39 977,00
56 E1713 Obec Hodkovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Hodkovce 67 760,00
57 E1795 Obec Horné Otrokovce Kompostéry pre Horné Otrokovce 56 916,00
58 E1798 Obec Horné Trhovište Kompostéry pre Horné Trhovište 53 316,00
59 E1837 Obec Hradište pod Vrátnom Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci Hradište pod Vrátnom 56 246,00
60 E1686 Obec Hrhov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Hrhov 77 793,00
61 E1800 Obec Hvozdnica Podpora domáceho kompostovania v obci Hvozdnica 40 792,00
62 E1761 Obec Chlebnice Kompostéry pre Chlebnice 64 706,00
63 E1850 Obec Choča Zefektívnenie triedenia BRKO v domácnostiach v obci Choča 23 540,00
64 E1653 Obec Imeľ Podpora zhodnocovania kuchynského odpadu na kompostárni v obci Imeľ 117 419,00
65 E1667 Obec Iža Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Iža 59 820,00
66 E1757 Obec Jablonica Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Jablonica 115 295,00
67 E1692 Obec Jalšové Kompostéry pre Jalšové 39 666,00
68 E1681 Obec Jasenica Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Jasenica 59 116,00
69 E1841 Obec Jasenové Predchádzanie BRKO v obci Jasenové 10 224,00
70 E1715 Obec Kalameny Predchádzanie vzniku BRKO v obci Kalameny 45 996,00
71 E1688 Obec Kamienka Obstaranie domácich kompostérov, drviča drevnej hmoty a mulčovača – obec Kamienka 41 334,00
72 E1663 Obec Kaplna Obstaranie záhradných kompostérov - obec Kaplna 35 379,00
73 E1716 Obec Kazimír Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Kazimír 47 880,00
74 E1717 Obec Klin nad Bodrogom Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Klin nad Bodrogom 23 370,00
75 E1754 Obec Kmeťovo Kompostéry pre obec Kmeťovo 53 760,00
76 E1723 Obec Kopčany Obstaranie záhradných kompostérov - obec Kopčany 117 019,00
77 E1758 Obec Koplotovce Kompostéry pre Koplotovce 49 716,00
78 E1763 Obec Kotešová Vytváranie podmienok pre separovanie BRO 52 934,00
79 E1812 Obec Krnča Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Krnča 101 640,00
80 E1774 Obec Krtovce Kompostéry pre Krtovce 23 065,00
81 E1741 Obec Krušovce Nákup kompostérov do domácností v Obci Krušovce 54 538,00
82 E1835 Obec Láb Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Láb 31 083,00
83 E1694 Obec Liptovský Peter Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Liptovský Peter 59 009,00
84 E1750 Obec Lodno Podpora domáceho kompostovania v obci Lodno 64 200,00
85 E1719 Obec Ložín Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ložín 89 280,00
86 E1824 Obec Lula Predchádzanie vzniku BRKO v obci Lula -kompostovaním 11 808,00
87 E1687 Obec Malé Chyndice Domáce kompostovanie v obci Malé Chyndice - obstaranie kompostérov, samochodného mulčovača a drviča drevnej hmoty 40 758,00
88 E1839 Obec Malé Vozokany Nákup kompostérov v obci Malé Vozokany 24 814,00
89 E1703 Obec Maťovské Vojkovce Obecné kompostovisko na pozemku reg. C KN p.č. 120/2 v k.ú. Maťovce 61 215,00
90 E1671 Obec Mošovce Kompostuje celá dedina 82 482,00
91 E1856 Obec Motešice Dovybavenie komunálnej úrovne v obci Motešice 11 808,00
92 E1668 Obec Mútne Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Mútne 108 576,00
93 E1746 Obec Nálepkovo Kompostéry v obci Nálepkovo 135 517,00
94 E1672 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Podpora domáceho kompostovania v obci Nitrianske Hrnčiarovce 111 432,00
95 E1730 Obec Nitrica Predchádzanie vzniku BRKO a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Nitrica 96 220,00
96 E1769 Obec Nižný Hrabovec Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Nižný Hrabovec 149 898,00
97 E1789 Obec Nová Dedinka Nákup techniky pre zhodnocovanie BRKO v obci Nová Dedinka 135 121,00
98 E1733 Obec Ochtiná Malá kompostáreň v obci Ochtiná 140 849,00
99 E1673 Obec Oravská Jasenica Záhradné kompostéry 39 000,00
100 E1775 Obec Oravský Podzámok Kompostéry pre Oravský Podzámok 68 112,00
101 E1808 Obec Oščadnica Podpora domáceho kompostovania v Obci Oščadnica 134 400,00
102 E1858 Obec Pastuchov Kompostéry pre obec Pastuchov 61 064,00
103 E1744 Obec Podvysoká Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Podvysoká 49 140,00
104 E1799 Obec Prakovce Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Prakovce 62 881,00
105 E1691 Obec Pucov Pucov kompostuje 55 880,00
106 E1860 Obec Pušovce Mala obecná kompostáreň Pušovce 50 000,00
107 E1784 Obec Radvaň nad Laborcom Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Radvaň nad Laborcom 23 779,00
108 E1787 Obec Rokycany Predchádzanie vzniku BRKO v obci Rokycany 31 607,00
109 E1710 Obec Rúbaň Podpora domáceho kompostovania v obci Rúbaň 37 224,00
110 E1807 Obec Rudina Vážime si životné prostredie a preto chceme zvýšiť množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Rudina 3 070,00
111 E1779 Obec Selice Ekodvor a kompostáreň v Obci Selice 49 273,00
112 E1707 Obec Seniakovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Seniakovce 96 960,00
113 E1725 Obec Slanská Huta Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Slanská Huta 35 544,00
114 E1776 Obec Slepčany Kompostéry pre Slepčany 68 266,00
115 E1658 Obec Slovenská Ves Predchádzanie vzniku BRKO v obci Slovenská Ves 100 200,00
116 E1684 Obec Slovenské Krivé Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Slovenské Krivé - II. 19 080,00
117 E1726 Obec Sokoľ Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Sokoľ 60 760,00
118 E1811 Obec Sokolce Kompostáreň 50 000,00
119 E1867 Obec Stanča Predchádzanie vzniku BRKO a jeho zhodnocovanie v obci Stanča 60 588,00
120 E1780 Obec Stráňavy Predchádzanie vzniku BRKO v obci Stráňavy 106 135,00
121 E1682 Obec Stupné Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Stupné 53 298,00
122 E1833 Obec Súľov - Hradná Obecná kompostáreň BRO (DO 100 t), Súľov – Hradná 132 592,00
123 E1760 Obec Svrčinovec Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Svrčinovec 119 280,00
124 E1766 Obec Šarišské Sokolovce Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Šarišské Sokolovce 61 856,00
125 E1863 Obec Šarišský Štiavnik Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Šarišský Štiavnik 48 900,00
126 E1709 Obec Tekolďany Kompostéry pre Tekolďany 25 716,00
127 E1862 Obec Tisinec Výstavba malej kompostárne a nákup techniky v obci Tisinec 101 573,00
128 E1816 Obec Trstice Zakúpenie záhradných kompostérov ako prostriedok na zhodnocovanie BRKO v obci Trstice 55 500,00
129 E1659 Obec Tuhár Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Tuhár. 31 600,00
130 E1729 Obec Tušice Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tušice 116 959,00
131 E1825 Obec Tužina Zabezpečenie technologického vybavenia na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a ich zhodnocovanie v obci Tužina 80 000,00
132 E1781 Obec Tvarožná Predchádzanie vzniku BRKO v obci Tvarožná 63 500,00