Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie

Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa §4 ods. 1 písm. ad) body 1 až 4 zákona o fonde

ktorým je:

1.  stav počas povodne

2.  stav počas zosuvu a po zosuve

3.  stav po požiari

4.  hroziaci kalamitný výskyt hmyzu

Dokumenty na stiahnutie

Formulár žiadosti

stiahnuť

Príloha č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie na rok 2019 (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom)

stiahnuť

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie na rok 2019 (vedenie výkonu rozhodnutia)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie na rok 2019 (na účely posúdenia naplnenia podmienok štátnej pomoci)

stiahnuť

Príloha č. 12: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie

stiahnuť

Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa § 4 ods. 1 písm. ad) bod 5 zákona o fonde,

ktorým je mimoriadne závažná environmentálna situácia, na ktorú sa vzťahujú činnosti uvedené v Špecifikácii činností podpory formou dotácie pre rok 2019

Dokumenty na stiahnutie

Špecifikácia činností podpory formou dotácie  pre rok 2019

stiahnuť

Formulár žiadosti

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na rok 2019 (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom)

stiahnuť

Príloha č. 12: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na rok 2019 (vedenie výkonu rozhodnutia)

stiahnuť

Príloha č. 13: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na rok 2019 (na účely posúdenia naplnenia podmienok štátnej pomoci)

stiahnuť

Príloha č. 14: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie

stiahnuť