Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie

Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa §4 ods. 1 písm. ad) body 1 až 4 zákona o fonde

ktorým je:

1.  stav počas povodne

2.  stav počas zosuvu a po zosuve

3.  stav po požiari

4.  hroziaci kalamitný výskyt hmyzu

Dokumenty na stiahnutie

Elektronické podávanie žiadosti

stiahnuť

Príloha č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie (vedenie výkonu rozhodnutia)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie (na účely posúdenia naplnenia podmienok štátnej pomoci)

stiahnuť

Príloha č. 12: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc

stiahnuť

Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa § 4 ods. 1 písm. ad) bod 5 zákona o fonde,

ktorým je mimoriadne závažná environmentálna situácia, na ktorú sa vzťahujú činnosti uvedené v Špecifikácii činností podpory formou dotácie pre rok 2021

Dokumenty na stiahnutie

I. Špecifikácia činností podpory na rok 2021

stiahnuť

II. Rozšírenie špecifikácie činnosti podpory na rok 2021

stiahnuť

Elektronické podávanie žiadosti

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 12: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na rok 2021 (vedenie výkonu rozhodnutia)

stiahnuť

Príloha č. 13: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na rok 2021 (na účely posúdenia naplnenia podmienok štátnej pomoci)

stiahnuť