Podpora formou dotácie

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácia podpory na rok 2020

Špecifikácia činností podpory na rok 2020

stiahnuť

I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

stiahnuť

Dokumenty na stiahnutie k I. Rozšíreniu špecifikácie činností podpory na rok 2020

Formulár BD1 – Odvádzanie vôd z povrchového odtoku

stiahnuť

Formulár BP1 – Opatrenia na vodnom toku

stiahnuť

Formulár BP2 – Opatrenia mimo vodného toku

stiahnuť

Formulár D1, D2, D3, D5 – Ochrana prírody krajiny

stiahnuť
Formulár D6 – Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad stiahnuť
Formulár F1 - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia stiahnuť
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 (Oblasť B. Ochrana a využívanie vôd (činnosti BD1, BP1 a BP2) stiahnuť
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 (Oblasť D. Ochrana prírody a krajiny) stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 (Oblasť F. Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) - (Relevantné pre činnosť BD1)

stiahnuť
Príloha č. 12: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) - (Relevantné pre činnosti BP1 a BP2) stiahnuť
Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) (Relevantné pre D1, D2, D3, D5 a D6) stiahnuť
Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) (Relevantné pre F1) stiahnuť
Príloha č. 12: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť BD1 uvedenej v „I. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (Relevantné pre BD1) stiahnuť
Príloha č. 13: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti BP1 a BP2 uvedených v „I. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (Relevantné pre BP1 a BP2) stiahnuť
Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť D1, D2, D3 a D5 uvedených v „I. Rozšírení špecifikácii činností podpory na rok 2020“ (Relevantné pre D1, D2, D3 a D5) stiahnuť
Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť D6 uvedených v „I. Rozšírení špecifikácii činností podpory na rok 2020“ (Relevantné pre D6) stiahnuť
Príloha č. 12: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu na rok 2020 (vedenie výkonu rozhodnutia) (Relevantné pre F1) stiahnuť
Príloha č.13: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť F1 uvedenú v „I. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (Relevantné pre F1) stiahnuť

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

stiahnuť

Dokumenty na stiahnutie k II. Rozšíreniu špecifikácie činností podpory na rok 2020

Formulár E1 - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2020 (Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia)

stiahnuť
Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „II. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) stiahnuť
Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť E1 uvedenú v „II. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2020“ stiahnuť

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej formou dotácie

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej formou dotácie za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania

stiahnuť