Podpora formou dotácie

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácia podpory na rok 2020

Špecifikácia činností podpory na rok 2020

stiahnuť

I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

stiahnuť

Informácia o zmene termínu pre POP. Oblasť: Program ochrany prírody

stiahnuť

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

stiahnuť

Dokumenty na stiahnutie k II. Rozšíreniu špecifikácie činností podpory na rok 2020

Formulár E1 - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2020 (Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia)

stiahnuť
Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „II. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) stiahnuť
Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť E1 uvedenú v „II. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2020“ stiahnuť

III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

stiahnuť

Dokumenty na stiahnutie k III. Rozšíreniu špecifikácie činností podpory na rok 2020

Formulár L6/L6AP – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020

stiahnuť
Príloha č. 3: Vyjadrenie Štátnej ochrany prírody SR k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu k „Zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ stiahnuť
Príloha č. 13.2.: Súhlas vlastníka budovy s realizáciou projektu (predkladá žiadateľ, ak nie je vlastníkom budovy) stiahnuť
Príloha č. 15.1: Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti, ktorá sa vykonáva vo verejnej budove stiahnuť
Príloha č. 16: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v „III. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2020“ stiahnuť
Príloha č. 17: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „III. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) stiahnuť
Územná príslušnosť k. ú. k organizačným útvarom ŠOP SR stiahnuť