Podpora formou dotácie

Špecifikácia činností podpory na rok 2022

Špecifikácia činností podpory na rok 2022

stiahnuť

Formulár  „Potvrdenie Štátnej ochrany prírody SR k záujmom ochrany prírody a krajiny“ – relevantné pre činnosti A3, BR1, BP1 a BP2

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 pre Oblasti: Ochrana ovzdušia (A), Ochrana a využívanie vôd (B), Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C)

stiahnuť

Zoznam aglomerácií s veľkosťou do 2 000 EO pre činnosti BK

stiahnuť

Zoznam aglomerácií s veľkosťou od 2 000 EO do 10 000 EO pre činnosti BK

stiahnuť

Oblasť: Ochrana ovzdušia (A) - Prílohy k príručke pre žiadateľov

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2022“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) pre činnosť A1/A2/A3

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti A1/A2 uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“

stiahnuť
Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť A3 (aktivita: výsadba zelene) uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ stiahnuť
Príloha č. 4: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie (relevantné pre činnosť A3) stiahnuť
Príloha č. 12: Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti, ktorá sa vykonáva vo verejnej budove (relevantné pre činnosti A1/A2) stiahnuť

Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B) - Prílohy k príručke pre žiadateľov

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2022“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) – ORIGINÁL (Relevantné pre činnosti BK1,BK2, BK4, BK5, a BV1 až BV4), Príloha č. 12: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2022“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) – ORIGINÁL (Relevantné pre činnosti BP1a BP2) 

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti BK1, BK2, BK4, BK5 a BV1 až BV4 uvedených v „Špecifikácia činností podpory na rok 2022“ – ORIGINÁL

stiahnuť
Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť BR1 uvedenú v „Špecifikácia činností podpory na rok 2022“ – ORIGINÁL 

stiahnuť
Príloha č. 13: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti BP1 a BP2 uvedené v „Špecifikácia činností podpory na rok 2022“ – ORIGINÁL  stiahnuť

Oblasť: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C) - Prílohy k príručke pre žiadateľov

Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2022“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) - (Relevantné pre činnosť C1), Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2022“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) - (Relevantné pre činnosť C2 a C3) 

stiahnuť

Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2022“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) - (Relevantné pre činnosť C4), Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2022“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) - (Relevantné pre činnosť C5 a C6)

stiahnuť
Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C1 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ stiahnuť
Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C4 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ stiahnuť
Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti C2 a C3 uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ stiahnuť
Príloha č.11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti C5 a C6 uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ stiahnuť

. Príloha č. 2: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie (Relevantné pre činniosť C1/C4)

stiahnuť

Príloha č. 4: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie (Relevantné pre činnosť C2/C3/C5/C6)

stiahnuť

Špecifikácia činností podpory na rok 2021

Špecifikácia činností podpory na rok 2021

stiahnuť

II. Rozšírenie špecifikácie činnosti podpory na rok 2021

stiahnuť

III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021

stiahnuť

 

Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D)

Hodnotiace kritériá k žiadostiam o podporu formou dotácie na rok 2021 Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D)

stiahnuť

Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „III. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) – ORIGINÁL (Relevantné pre činnosti D8D9); Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „III. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) – ORIGINÁL (Relevantné pre činnosti D7, D10D11)

stiahnuť
Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti uvedené v „III. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – ORIGINÁL (Relevantné pre činnosti D8D9) stiahnuť
Príloha č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie k výberu dodávateľa pre činnosti uvedené v „III. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – ORIGINÁL (Relevantné pre činnosti D8D9) stiahnuť
Príloha č. 12: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti uvedené v „III. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – ORIGINÁL (Relevantné pre činnosti D7, D10D11) stiahnuť

Príloha č. 13: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie k výberu dodávateľa pre činnosti uvedené v  „III. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – ORIGINÁL (Relevantné pre činnosti D7, D10D11)

stiahnuť

Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Hodnotiace kritériá k žiadostiam o podporu formou dotácie na rok 2021 Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

stiahnuť

Príloha č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „III. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) pre činnosť E2 – ORIGINÁL

stiahnuť
Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť E2 uvedenú v „III. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – ORIGINÁL stiahnuť
Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie k výberu dodávateľa pre činnosť E2 uvedenú v „III. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – ORIGINÁL stiahnuť

Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia (F)

Hodnotiace kritériá k žiadostiam o podporu formou dotácie na rok 2021 Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia (F)

stiahnuť

Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „III. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) pre činnosť F2 – ORIGINÁL

stiahnuť
Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť F2 uvedenú v „III. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – ORIGINÁL stiahnuť
Príloha č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie k výberu dodávateľa pre činnosť F2 uvedenú v „III. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – ORIGINÁL stiahnuť

Elektronické podávanie žiadosti

Elektronické podávanie žiadosti

stiahnuť

Manuál k podaniu žiadosti na rok 2021

stiahnuť

 

Štátna pomoc

Štátna pomoc

stiahnuťPOD. Oblasť: Program obnovy dediny

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť POD: Program obnovy dediny

stiahnuť

POP. Oblasť: Program ochrany prírody

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť POP: Program ochrany prírody

stiahnuť

Oddiel II. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o Environmentálnom fonde

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o Environmentálnom fonde

stiahnuť

Oddiel III. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. ad) piateho bodu zákona o Environmentálnom fonde

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. ad) piateho bodu zákona o Environmentálnom fonde

stiahnuť

1. Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 pre Oblasti: Ochrana ovzdušia (A), Ochrana a využívanie vôd (B), Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C)