Podpora formou dotácie pre rok 2018

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácie, príručky a formuláre

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018

stiahnuť

Predloha čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o podporu na účely posúdenia naplnenia podmienok štátnej pomoci

stiahnuť

Predloha vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

stiahnuť

Doplnené znenie Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť L4AP a Činnosť L4)

stiahnuť

Doplňujúca informácia k Rozšíreniu špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť L4AP a Činnosť L4)

stiahnuť

Pôvodné znenie Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť L4AP a Činnosť L4)

stiahnuť

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1)

stiahnuť

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť M1)

stiahnuť

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie - formuláre a príručky pre rok 2018

H. Oblasť: Environmentálne záťaže

 • stiahnuť

  formulár H1 - Odstraňovanie environmentálnych záťaží

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 - Oblasť H. ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE

J. Oblasť: Elektromobilita

 • stiahnuť

  Formulár J1 - Podpora elektromobility

 • stiahnuť

  Predloha čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o podporu formou datácie o splnení podmienok poskytnutia podpory (Činnosť J1)

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 – Oblasť J. Elektromobilita

L. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

 • stiahnuť

  Formulár L4AP/L4 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 – Oblasť L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

 • stiahnuť

  Územná príslušnosť katastrálnych území k jednotlivým organizačným útvarom ŠOP SR

Oblasť M: Boj proti povodniam

 • stiahnuť

  Formulár M1 – Technické zabezpečenie

 • stiahnuť

  Predloha čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o podporu formou dotácie o splnení podmienok poskytnutia podpory (Činnosť M1)

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 – Oblasť M. Boj proti povodniam