Podpora formou dotácie

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácie, predlohy vyhlásení

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019

stiahnuť

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)

stiahnuť

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP a Činnosť L5)

stiahnuť

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie - formuláre a príručky pre rok 2019

J. Oblasť: Elektromobilita

 • stiahnuť

  Formulár J1 - Podpora elektromobility

 • stiahnuť

  Príloha č. 1: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie

 • stiahnuť

  Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)" (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom)

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2019 – Oblasť J. Elektromobilita

L. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

 • stiahnuť

  Formulár žiadosti

 • stiahnuť

  Príloha č. 12.2: Súhlas vlastníka budovy s realizáciou projektu (predkladá žiadateľ, ak nie je vlastníkom budovy)

 • stiahnuť

  Príloha č. 15.1.: Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti, ktorá sa vykonáva vo verejnej budove

 • stiahnuť

  Príloha č. 15: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v „Rozšírení špecifikácie činnosti podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP a Činnosť L5)“

 • stiahnuť

  Príloha č. 16: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP a Činnosť L5)“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom)

 • stiahnuť

  Príloha č.3: Vyjadrenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2019 – Oblasť L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

 • stiahnuť

  Územná príslušnosť katastrálnych území k jednotlivým organizačným útvarom ŠOP SR