Kontakt

Nevädzová 5 
821 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Environmentálny fond
P. O. Box 14
827 14 Bratislava 212


IČO: 30796491

Podateľňa: (2. poschodie č. dverí 301)
E-mail : podatelna@envirofond.sk

Podnety a návrhy: napady@envirofond.sk

 

Stránkové hodiny:

Pondelok od 8:30 do 15:00
Utorok od 8:30 do 15:00
Streda od 8:30 do 15:00
Štvrtok od 8:30 do 15:00
Piatok od 8:30 do 14:00

Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS

Elektronická schránka ÚPVS je zriadená na komunikáciu subjektov – Orgánov verejnej moci (OVM) s fyzickými (FO) a právnickými osobami (PO), ako aj na komunikáciu medzi OVM navzájom.

Environmentálny fond nie je z tohto pohľadu Orgán verejnej moci, t.j. do jeho schránky môže byť zasielaná elektronická pošta len od subjektov, ktoré majú v rámci ÚPVS štatút Orgánu verejnej moci.

Ak ste OVM a chcete doručovať do elektronickej schránky ÚPVS použite na vyhľadávanie Environmentálneho fondu IČO 30796491

Oznamujeme žiadateľom/stránkam, aby svoje podania/konzultácie vybavovali primárne poštou,  emailom alebo telefonicky.
Prestávka na obed: od 12:00 do 12:30

Telefón: 02 212 909 XX (klapka)   [+421 2 212 909 XX (klapka)]
 

RIADITEĽ

Ing. Ľubomír Vačok

NÁMESTNÍK RIADITEĽA

Ing. Martin Repa
02 212 909 03
 

KANCELÁRIA RIADITEĽA

Vedúci kancelárie riaditeľa
Mgr. Katarína Dodrvová
02 212 909 02  M: 0917 692 145
Manažér komunikácie 
Mgr. Michaela Kroková
02 212 909 05  M: 0905 581 579 
Manažér ľudských zdrojov 
Elena Ottingerová
02 212 909 04  
Zodpovedná osoba pre GDPR

ODBOR KOORDINÁCIE A METODIKY

Vedúci odboru 
Mgr. Dušan Saksa
02 212 909 11  M: 0917 714 474
Metodik 
Ing. Ingrid Lipovská
02 212 909 97  M: 0917 714 460 
Metodik 
Bc. Ľubica Bdžochová
02 212 909 17   
Metodik 
Ing. Mária Kollárová
02 212 909 17   
Metodik 
Ing. Lucia Ujová
02 212 909 14   

ODBOR ENVIRONMENTÁLNEJ PODPORY

Vedúci odboru
JUDr. Ing. Marcela Hjemgard 
02 212 909 29 

Oddelenie podpory I. Oblasť C: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva a oblasť E: Environmentálna výchova

Tímový líder
Ing. Katarína Šimonovičová
02 212 909 10  
Projektový manažér
Mgr. Andrea Budayová 
02 212 909 43  
Projektový manažér
Mgr. Gabriela Šutajová 
02 212 909 25  
Projektový manažér
Ing. Veronika Bodingerová 
02 212 909 13  
Projektový manažér
Mgr. Zuzana Drozdová 
02 212 909 18  
Projektový manažér
Ing. Silvia Ilčíková 
02 212 909 19  
Projektový manažér
Mgr. Kristína Jurištová 
02 212 909 12  
Projektový manažér
Mgr. Radoslav Klochan 
02 212 909 21  
Projektový manažér
Ing. Danuše Špirová 
02 212 909 91  

Oddelenie podpory II oblasť B: Ochrana a využívanie vôd a oblasť D: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

Tímový líder
Ing. Marek Horňák, PhD.
02 212 909 22
Projektový manažér
Mgr. Timea Sujová
02 212 909 20
Projektový manažér
Ing. Dagmara Suchá 
02 212 909 32  
Projektový manažér
Ing. Martin Mikuš 
02 212 909 34  
Projektový manažér
Ing. Jaroslava Solárová 
02 212 909 23  
Projektový manažér
Ing. Jozef Spinčiak 
02 212 909 24  
Projektový manažér
Ing. Noémi Nagyová 
02 212 909 28  
Projektový manažér
Ing. Alena Vlková 
02 212 909 26  
Projektový manažér
Ing. Marek Horňák, PhD. 
02 212 909 22  
Projektový manažér
Mgr. Gabriel Sánka 
02 212 909 38  

Oddelenie podpory III oblasť A: Ochrana ovzdušia a oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Tímový líder
Mgr. Peter Person 
02 212 909 16  
Projektový manažér
Ing. Peter Momotjuk 
02 212 909 30  
Projektový manažér
Ing. Martina Luknárová 
02 212 909 39  
Projektový manažér
Mgr. Silvia Mazanová 
02 212 909 33  
Projektový manažér
Ing. Lucia Bednáriková 
02 212 909 37  
Projektový manažér
Ing. Martina Nagyová 
02 212 909 35  
Projektový manažér
Ing. Eva Balogová 
02 212 909 31  
Projektový manažér
Ing. Martina Zahradníčková 
02 212 909 27  
Projektový manažér
Mgr. Simona Stanková 
02 212 909 36  
Projektový manažér
Ing. Ľudmila Katonová 
02 212 909 15  
Projektový manažér
Ing. Tatiana Pliešovská 
02 212 909 65  

ODBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

Vedúci odboru
Ing. Andrea Štefániková, MBA
02 212 909 40  M: 0917 366 481
Referent ekonomických činností
Ing. Zuzana Minarovičová
02 212 909 45  M: 0917 366 481
 

ODBOR PRÁVA

Vedúci odboru 
Mgr. Martin Janík
02 212 909 98  M: 0917 713 231
Právnik 
JUDr. Oľga Brádlová
02 212 909 47  
Právnik 
JUDr. Martina Mancier
02 212 909 48  
Právnik 
Mgr. Bc. Ivona Krekáčová
02 212 909 64  
Manažér správy a vymáhania pohľadávok;
Mgr. Jana Kotrlecová
02 212 909 52  
Manažér správy a vymáhania pohľadávok;
Ing. Mgr. Richard Jurenka, PhD.
02 212 909 51  

ODBOR ČINNOSTÍ RECYKLAČNÉHO FONDU

Vedúci odboru 
Mgr. Ivana Antošová

02 212 909 70 M: 0918 511 403

Referent sledovania zmluvných vzťahov 
Ing. Martin Múdry

02 212 909 71 

Referent sledovania zmluvných vzťahov 
Ivana Mitasová

02 212 909 72 

Referent sledovania zmluvných vzťahov 
Ing. Daniela Špániková, CSc.

02 212 909 73 

Referent sledovania zmluvných vzťahov 
Ing. Viktória Šmidtová

02 212 909 75 

ODBOR KONTROLY

Vedúci odboru 
Mgr. Denisa Hadrbolcová, MSc
02 212 909 50  M: 0905 270 063
Právnik/kontrolór
Mgr. Peter Adamik
02 212 909 54  
Referent kontroly
Ing. Oľga Sorkovská
02 212 909 59  
Referent kontroly
Mgr. Tomáš Lelkes
02 212 909 60  
Referent kontroly
Ing. Ľudovít Priester
02 212 909 61  M: 0918 829 759
Referent kontroly
Ingr. Timea Sillová
02 212 909 62  
Referent kontroly
Ing. Martina Kollárová
02 212 909 63