Kontakt

Martinská 49
821 05 Bratislava
GPS: 48°08'35.8"N 17°09'45.7"E

Korešpondenčná adresa:

Environmentálny fond
P. O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215


IČO: 30796491

E-mail : Podateľňa: (prízemie č. dverí 002)
E-mail : podatelna@envirofond.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok od 8:30 do 15:00
Utorok od 8:30 do 15:00
Streda od 8:30 do 15:00
Štvrtok od 8:30 do 15:00
Piatok od 8:30 do 14:00

Prestávka na obed: od 12:00 do 12:30

Telefón: 0906 31 XXXX (klapka)   [+421 906 31 XXXX (klapka)]
 

KANCELÁRIA RIADITEĽA

Vedúci kancelárie riaditeľa
Mgr. Ján Hrubý
0906 31 1902 
Sekretariát
Michala Petrovajová
0906 31 1905 
Manažér komunikácie/ metodik 
Mgr. Michaela Kroková
0906 31 1910  
 

ODBOR ENVIRONMENTÁLNEJ PODPORY

Projektový manažér
Ing. Zuzana Csölleová 
0906 31 1929  

ODBOR EKONOMIKY

Vedúca odboru v zastúpení
Ing. Andrea Štefániková, MBA
0906 31 1940  
 

ODBOR PRÁVA A ZDROJOV FONDU

Vedúca odboru 
Mgr. Denisa Hadrbolcová, MSc
0906 31 1912  

ODBOR ČINNOSTÍ RECYKLAČNÉHO FONDU

Vedúca odboru 
Mgr. Ivana Antošová
0906 31 1947  

ODBOR KONTROLY

Vedúci odboru 
Mgr. Tomáš Lelkes
0906 31 1971