Archív

Archív aktualít

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2019,

  Pridané 21. 05. 2019

  dňa 17.5.2019 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 v rámci činností L5 a L5AP  „Zvyšovanie energetickej účinnosti... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť POD,

  Pridané 29. 04. 2019

  dovoľujeme si vám oznámiť, že žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentá... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019

  Pridané 29. 04. 2019

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodn... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2019,

  Pridané 26. 04. 2019

  dňa 26.4.2019 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 v rámci činnosti J1 „Podpora elektromobility“.

   

  <... (zobraziť viac)
 • Oznam!

  Pridané 17. 04. 2019

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že stránkové hodiny a pracovný čas na Environmentálnom fonde bude dňa 18.4.2019 skrátený do 12:00 hod.

  (zobraziť viac)
 • Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)

  Pridané 15. 03. 2019

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpo... (zobraziť viac)

 • Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019

  Pridané 15. 03. 2019

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond
  rozširuje Špecifikáciu čin... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2019,

  Pridané 11. 01. 2019

  dňa 4.1.2019 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019.

  Požadované prílohy zasielajte do 18.1.2019 (vrátane). Rozhodujúci je dátum odos... (zobraziť viac)

 • Oznámenie o dočasnom obmedzení konzultačných hodín a zmena úradných hodín podateľne na Environmentálnom fonde dňa 21.12.2018

  Pridané 18. 12. 2018

  Vážení žiadatelia o dotáciu/príjemcovia dotácie,

  dovoľujeme si vám týmto oznámiť, 
  že z technických príčin budú dňa 21.12.2018 úradné hodiny podateľne do 12:00 hod.

  Rovnak... (zobraziť viac)

 • Oznámenie o dočasnom obmedzení konzultačných hodín a zmena úradných hodín podateľne na Environmentálnom fonde dňa 12.12.2018

  Pridané 12. 12. 2018

  Vážení žiadatelia o dotáciu/príjemcovia dotácie,

  dovoľujeme si vám týmto oznámiť, že z technických príčin budú dňa 12.12.2018 úradné hodiny podateľ... (zobraziť viac)

 • Oznámenie o dočasnom obmedzení konzultačných hodín a zmena úradných hodín podateľne na Environmentálnom fonde dňa 12.11.2018

  Pridané 09. 11. 2018

  Vážení žiadatelia o dotáciu/príjemcovia dotácie,

  dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že z technických príčin budú dňa 12.11.2018 úradné hodiny podateľne od 13:00 hod... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na kompenzácie

  Pridané 26. 09. 2018

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu v rámci „VÝZVY K-1/2018 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie ... (zobraziť viac)

 • Program obnovy dediny pre rok 2019

  Pridané 19. 09. 2018

  Slovenská agentúra životného prostredia dňa 10.09.2018 sprístupnila  webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmen... (zobraziť viac)

 • Schéma štátnej pomoci pre podniky

  Pridané 31. 08. 2018

  Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU E... (zobraziť viac)

 • Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 - aktualizácia

  Pridané 31. 08. 2018

  V súvislosti s prijatím zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kto... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018- aktualizácia

  Pridané 30. 08. 2018

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpor... (zobraziť viac)

 • Zmena podmienok pre poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 pre činnosti J1

  Pridané 25. 07. 2018

  V rámci rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v činnosti J1: „Podpora elektromobility“, bola Radou Environmentálneho fondu schválená zmena/predĺženie Oprávneného... (zobraziť viac)

 • Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019

  Pridané 29. 06. 2018

  Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (je možné stiahnuť tu) ... (zobraziť viac)

 • Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2019

  Pridané 29. 06. 2018

  Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2019 (je možné stiahnuť tu)... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 - aktualizácia

  Pridané 22. 06. 2018

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpor... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť J1,

  Pridané 05. 06. 2018

  dňa 04.06.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 vrámci činnosti J1 „Podpora elektromobility“.

  Požadované príl... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť L4/L4AP,

  Pridané 23. 04. 2018

  dňa 20.04.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 vrámci činností L4 a L4AP „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujú... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť POD,

  Pridané 20. 04. 2018

  dovoľujeme si vám oznámiť, že žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentá... (zobraziť viac)

 • Informácia pre žiadateľov o podporu formou dotácie na rok 2018 v činnosti J1

  Pridané 18. 04. 2018

  Environmentálny fond zverejnil odpovede na často kladené otázky v súvislosti s predkladaním žiadostí o poskytnutí podpory formou dotácie pre rok 2018 (J1), ktoré nájdete v sekci... (zobraziť viac)

 • Oznámenie o dočasnom obmedzení konzultačných hodín na Environmentálnom fonde

  Pridané 11. 04. 2018

  Vážení žiadatelia o dotáciu/príjemcovia dotácie,

  dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že v termíne do 20. apríla 2018 budú možné osobné a telefonické konzultácie so zamestnancami O... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018

  Pridané 28. 03. 2018

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodn... (zobraziť viac)

 • Doplňujúca informácia pre žiadateľov o podporu formou dotácie na rok 2018 v činnostiach L4AP a L4“

  Pridané 19. 03. 2018

  V rámci rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v činnostiach L4AP a L4: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“, bol upra... (zobraziť viac)

 • Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (činnosť M1)

  Pridané 19. 03. 2018

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činnost... (zobraziť viac)

 • Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (činnosť J1)

  Pridané 19. 03. 2018

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činnost... (zobraziť viac)

 • Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie/úveru pre rok 2018 (činnosti: L4AP, L4 a L1)

  Pridané 26. 02. 2018

  V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu... (zobraziť viac)

 • Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2017

  Pridané 05. 02. 2018

  s termínom doručenia žiadostí do 27.04.2018 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót ... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2018,

  Pridané 24. 01. 2018

  dňa 23.01.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018. Požadované prílohy zasielajte do 06.02.2018 (vrátan... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou úveru pre rok 2018,

  Pridané 02. 01. 2018

  zverejňujeme formuláre žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2018 s termínom doručenia do 31.12.2018. Bližšie informácie a uve... (zobraziť viac)

 • Zmena organizačnej štruktúry

  Pridané 07. 12. 2017

  V zmysle zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekto... (zobraziť viac)

 • Program obnovy dediny pre rok 2018

  Pridané 13. 09. 2017

  Slovenská agentúra životného prostredia dňa 11.09.2017 sprístupnila  webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na ro... (zobraziť viac)

 • Zmena stránkových hodín Podateľne

  Pridané 23. 08. 2017

  Z technických príčin budú dňa 24. Augusta 2017 (štvrtok) stránkové hodiny Podateľne od 8:30 do 12:00.

  (zobraziť viac)
 • Zmena oprávneného obdobia v činnostiach C4 a L3

  Pridané 22. 08. 2017

  V rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 v činnostiach:
  - C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
  - L3 Zvyš... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 - aktualizácia

  Pridané 14. 07. 2017

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpor... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 - aktualizácia

  Pridané 30. 06. 2017

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpor... (zobraziť viac)

 • Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018

  Pridané 30. 06. 2017

  Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (je možné stiahnuť tu) ... (zobraziť viac)

 • Špecifikácie činností podpory formou úveru pre rok 2018

  Pridané 30. 06. 2017

  Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2018 (je možné stiahnuť tu) v sú... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017.

  Pridané 19. 04. 2017

  Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 na činnosti: L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejn... (zobraziť viac)

 • Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2017.

  Pridané 19. 04. 2017

  Dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z
  Environmentálneho fondu obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovy
  dediny n... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017

  Pridané 06. 04. 2017

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodn... (zobraziť viac)

 • Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017

  Pridané 20. 03. 2017

  o činnosť H2: Vypracovanie návrhov Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže s termínom doručenia do 28.04.2017. Zároveň zverejňujeme dokumenty špeci... (zobraziť viac)

 • Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu za rok 2016

  Pridané 31. 01. 2017

  s termínom doručenia do 28.04.2017 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisný... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2017,

  Pridané 27. 01. 2017

  dňa 26.01.2017 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017. Požadované náležitosti a prílohy zasielajte do 09.02.2017 (vrátane... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou úveru pre rok 2017,

  Pridané 04. 01. 2017

  zverejňujeme príručku a formuláre žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2017 s termínom doručenia do 31.12.2017.
  Bližšie informácie a ... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie pre rok 2017,

  Pridané 13. 12. 2016

  rozširujeme Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 s termínom doručenia do 15.03.2017 o činnosti:

 • Upozornenie.

  Pridané 15. 11. 2016

  Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu deratizácie v priestoroch Environmentálneho fondu dňa 18.11.2016 (piatok) bolo všetkým zamestnancom Environmentálneho fondu poskytnuté pracovné v... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia

  Pridané 24. 10. 2016

  dovoľujeme si  vás upozorniť na blížiaci sa termín na predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017. Posledný deň na pre... (zobraziť viac)

 • Aktualita 1:

  Pridané 30. 09. 2016

  Prehľad podporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4
  Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámc... (zobraziť viac)

 • Aktualita 2:

  Pridané 30. 09. 2016

  Prehľad nepodporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4
  Žiadatelia v rámci činností C4: Sanácia miest s ... (zobraziť viac)

 • Aktualita 3:

  Pridané 30. 09. 2016

  Prehľad vyradených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4

  Dovoľujeme si vás informovať , že žiadate... (zobraziť viac)

 • Oznam!

  Pridané 14. 09. 2016

  Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu konania Summitu premiérov vlád a prezidentov členských krajín Európskej únie v Bratislave dňa 16.09.2016 a s tým spojenými prekážkami v... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2017,

  Pridané 07. 09. 2016

  dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činností C5 a D6, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v

  Pridané 18. 08. 2016

  Dovoľujeme si vás informovať , že žiadateľom v rámci činností C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým  a D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť,... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činností C5 a D6, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

  Pridané 18. 08. 2016

  Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým  a D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, ... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom,

  Pridané 12. 08. 2016

  dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond dnes (12.8.2016)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej š... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia,

  Pridané 02. 08. 2016

  ďakujeme za doručenie vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpa... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia,

  Pridané 25. 07. 2016

  dovoľujeme si  dať do Vašej pozornosti blížiaci sa termín na predloženie žiadostí o podporu formou dotácie pre činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom a zá... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie a úveru na rok 2017,

  Pridané 29. 06. 2016

  Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikác... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia,

  Pridané 15. 06. 2016

  dovoľujeme si vás informovať, že v súlade s § 4 ods. 1 písm. a)  zákona   č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Environmentálny fon... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia,

  Pridané 27. 04. 2016

  z dôvodu plánovanej odstávky dodávky elektrickej energie v budove sídla Environmentálneho fondu dňa 28. 4. 2016 (štvrtok) nebude možné spracovať vaše žiadosti, e-mailovú komunikáci... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia,

  Pridané 17. 03. 2016

  dovoľujeme si vás informovať, že v súlade s § 4 ods. 2 zákona  č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Environmentálny fond rozširuje Špecifik... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

  Pridané 08. 03. 2016

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodn... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

  Pridané 08. 03. 2016

  Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnos... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

  Pridané 08. 03. 2016

  Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese  formálnej kontroly:  

  a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzv... (zobraziť viac)

 • Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2016

  Pridané 08. 03. 2016

  dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovy dediny na rok 2016... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

  Pridané 08. 02. 2016

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli dnes odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci ... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

  Pridané 08. 02. 2016

  Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkoná... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí v rámci činnosti L2

  Pridané 08. 02. 2016

  Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí:

  a) z dôvodu nezaslania požadovaných doklad... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2016,

  Pridané 04. 01. 2016

  dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond dnes (04.01.2016)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre ro... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou úveru pre rok 2016,

  Pridané 31. 12. 2015

  dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond zverejnil formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2016, prílohy týchto žiadostí a Príručku pre žiadateľov o poskyt... (zobraziť viac)

 • Oznam!

  Pridané 23. 12. 2015

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že stránkové hodiny a pracovný čas na Environmentálnom fonde bude dňa 23.12.2015 a 31.12.2015 skrátený do 12:00 hod.

  (zobraziť viac)
 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2015 v rámci činnosti L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania,

  Pridané 04. 12. 2015

  dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes, t. j. 04. 12. 2015, boli odoslané Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015. Termín na doplnenie nami požadov... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia,

  Pridané 09. 11. 2015

  ďakujeme za doručenie Vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Špecifikácie činností pre rok 2016. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše žiadosti sú zaregistrované a v blízkej dobe začne kontr... (zobraziť viac)

 • Nová webová stránka Environmentálneho fondu

  Pridané 01. 11. 2015

  Nový web prináša jednoduchšiu a rýchlejšiu orientáciu. Je prehľadnejší, s priamym zameraním na špecifickú problematiku a postupy pri získavaní podpory pre vaše environmentálne projekty. 

  ... (zobraziť viac)