Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017

o činnosť H2: Vypracovanie návrhov Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže s termínom doručenia do 28.04.2017. Zároveň zverejňujeme dokumenty špecifikácie a formulár žiadosti. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete tu... 

Rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu t. j. do 28.04.2017 vrátane, nie dátum odoslania žiadostí na poštovú prepravu.

(20. 03. 2017)

Späť na zoznam