Dôležitý oznam!

Vážení žiadatelia,

radi by sme Vám dali do pozornosti dve dôležité informácie v súvislosti s podávaním žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2022, ktorého termín je do 31. októbra 2021.

- Rozhodujúcim dátumom pre podávanie žiadostí v rámci oddielu I. pre oblasti A (A1, A2, A3), B (BK1, BK2, BK4, BK5 a BV1 až BV4, BP1, BP2, BR1) a C (C1, C2, C3) do poštového priečinku Environmentálneho fondu je dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň termínu, t. j. 31. 10. 2021.

- Rozhodujúcim dátumom pre podávanie žiadostí v rámci oddielu II. pre oblasť C (C4, C5, C6) je dátum uloženia žiadosti v poštovom priečinku Environmentálneho fondu, t. j. žiadosti musia byť uložené v poštovom priečinku Environmentálneho fondu                    najneskôr zajtra, 29. 10. 2021.

(28. 10. 2021)

Späť na zoznam