Archív aktualít

 • Oznam!

  Pridané 29. 04. 2020

  Zverejnili sme výročnú správu Environmenálneho fondu pre rok 2019. Nájdete ju tu...

  (zobraziť viac)
 • Dôležitá informácia:

  Pridané 27. 04. 2020

  Environmentálny fond nebude môcť predĺžiť termín 05.05.2020 na doručenie požadovaných príloh.

  Za porozumenie ďakujeme.

  (zobraziť viac)
 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2020,

  Pridané 20. 04. 2020

  dňa 20.04.2020 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020. Požadované prílohy zasielajte do 05.05.2020 (vrátane). Rozhodujúci je dátum odoslania... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť POD,

  Pridané 19. 03. 2020

  dovoľujeme si vám oznámiť, že žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentá... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020

  Pridané 19. 03. 2020
  1. Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sp... (zobraziť viac)
 • !!DÔLEŽITÝ OZNAM!!

  Pridané 17. 03. 2020

  Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie ohľadne nového vírusu COVID-19 a v nadväznosti na následné rozhodnutia vlády SR,

  Environmentálny fond RUŠÍ <... (zobraziť viac)

 • Oznam!

  Pridané 13. 03. 2020

  Z dôvodu ďalších preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy nového koronavírusu 2019-nCoV prijal Environmentálny fond opatrenie:

  Podateľňa EF bude počas pracovných dní otvorená pre ve... (zobraziť viac)

 • Oznam – Environmentálny fond

  Pridané 12. 03. 2020

  V rámci preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy nového koronavírusu 2019-nCoV prijal Environmentálny fond nasledujúce opatrenia:

  dovoľujeme si požiadať všetkých žiad... (zobraziť viac)

 • Predĺženie termínu na predloženie žiadostí v rámci VÝZVY č. B-1/2020

  Pridané 20. 12. 2019

  V rámci „VÝZVY č. B-1/2020 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“ sa termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie predlžuje do <... (zobraziť viac)

 • Oznam!

  Pridané 11. 12. 2019

  Z organizačných dôvodov bude vo štvrtok 12. 12. 2019 podateľňa otvorená len do 12:00.

  (zobraziť viac)
 • Oznam!

  Pridané 28. 11. 2019

  V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environme... (zobraziť viac)

 • Oznam!

  Pridané 22. 11. 2019

  V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Env... (zobraziť viac)

 • Oznam!

  Pridané 08. 11. 2019

  V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom we... (zobraziť viac)

 • Oznam!

  Pridané 25. 10. 2019

  V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environme... (zobraziť viac)

 • DÔLEŽITÉ !!! Zmena sídla Environmentálneho fondu

  Pridané 16. 09. 2019

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 4.10. 2019 sa Environmentálny fond sťahuje do nových priestorov na Nevädzovej ulici č. 5, 821 01 Bratislava. Z toho dôvodu nebude dňa 4.10... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 (činnosť L5AP a činnosť L5, činnosť J1)

  Pridané 06. 08. 2019

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodn... (zobraziť viac)

 • Oznam!

  Pridané 28. 06. 2019

  V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2019,

  Pridané 21. 05. 2019

  dňa 17.5.2019 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 v rámci činností L5 a L5AP  „Zvyšovanie energetickej účinnosti... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť POD,

  Pridané 29. 04. 2019

  dovoľujeme si vám oznámiť, že žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentá... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019

  Pridané 29. 04. 2019

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodn... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2019,

  Pridané 26. 04. 2019

  dňa 26.4.2019 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 v rámci činnosti J1 „Podpora elektromobility“.

   

  <... (zobraziť viac)
 • Oznam!

  Pridané 17. 04. 2019

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že stránkové hodiny a pracovný čas na Environmentálnom fonde bude dňa 18.4.2019 skrátený do 12:00 hod.

  (zobraziť viac)
 • Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)

  Pridané 15. 03. 2019

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpo... (zobraziť viac)

 • Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019

  Pridané 15. 03. 2019

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond
  rozširuje Špecifikáciu čin... (zobraziť viac)

 • Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2018

  Pridané 31. 01. 2019

  s termínom doručenia žiadostí do 26. 04. 2019 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s prem... (zobraziť viac)

 • Oznámenie čísla bankových účtov

  Pridané 21. 01. 2019

  Oznámenie čísla bankových účtov pre prevádzkovateľov skládky odpadov a prevádzkovateľov odkaliska na platbu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko:

  &nb... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2019,

  Pridané 11. 01. 2019

  dňa 4.1.2019 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019.

  Požadované prílohy zasielajte do 18.1.2019 (vrátane). Rozhodujúci je dátum odos... (zobraziť viac)

 • Oznámenie o dočasnom obmedzení konzultačných hodín a zmena úradných hodín podateľne na Environmentálnom fonde dňa 21.12.2018

  Pridané 18. 12. 2018

  Vážení žiadatelia o dotáciu/príjemcovia dotácie,

  dovoľujeme si vám týmto oznámiť, 
  že z technických príčin budú dňa 21.12.2018 úradné hodiny podateľne do 12:00 hod.

  Rovnak... (zobraziť viac)

 • Oznámenie o dočasnom obmedzení konzultačných hodín a zmena úradných hodín podateľne na Environmentálnom fonde dňa 12.12.2018

  Pridané 12. 12. 2018

  Vážení žiadatelia o dotáciu/príjemcovia dotácie,

  dovoľujeme si vám týmto oznámiť, že z technických príčin budú dňa 12.12.2018 úradné hodiny podateľ... (zobraziť viac)

 • Oznámenie o dočasnom obmedzení konzultačných hodín a zmena úradných hodín podateľne na Environmentálnom fonde dňa 12.11.2018

  Pridané 09. 11. 2018

  Vážení žiadatelia o dotáciu/príjemcovia dotácie,

  dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že z technických príčin budú dňa 12.11.2018 úradné hodiny podateľne od 13:00 hod... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na kompenzácie

  Pridané 26. 09. 2018

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu v rámci „VÝZVY K-1/2018 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie ... (zobraziť viac)

 • Program obnovy dediny pre rok 2019

  Pridané 19. 09. 2018

  Slovenská agentúra životného prostredia dňa 10.09.2018 sprístupnila  webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmen... (zobraziť viac)

 • Schéma štátnej pomoci pre podniky

  Pridané 31. 08. 2018

  Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU E... (zobraziť viac)

 • Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 - aktualizácia

  Pridané 31. 08. 2018

  V súvislosti s prijatím zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kto... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018- aktualizácia

  Pridané 30. 08. 2018

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpor... (zobraziť viac)

 • Zmena podmienok pre poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 pre činnosti J1

  Pridané 25. 07. 2018

  V rámci rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v činnosti J1: „Podpora elektromobility“, bola Radou Environmentálneho fondu schválená zmena/predĺženie Oprávneného... (zobraziť viac)

 • Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019

  Pridané 29. 06. 2018

  Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (je možné stiahnuť tu) ... (zobraziť viac)

 • Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2019

  Pridané 29. 06. 2018

  Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2019 (je možné stiahnuť tu)... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 - aktualizácia

  Pridané 22. 06. 2018

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpor... (zobraziť viac)

 • Oznámenie

  Pridané 21. 06. 2018

  Dňa 25.06.2018 budú z technických príčin skrátene stránkové hodiny Podateľne do 12:00. Za pochopenie ďakujeme.

  (zobraziť viac)
 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť J1,

  Pridané 05. 06. 2018

  dňa 04.06.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 vrámci činnosti J1 „Podpora elektromobility“.

  Požadované príl... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť L4/L4AP,

  Pridané 23. 04. 2018

  dňa 20.04.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 vrámci činností L4 a L4AP „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujú... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť POD,

  Pridané 20. 04. 2018

  dovoľujeme si vám oznámiť, že žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentá... (zobraziť viac)

 • Informácia pre žiadateľov o podporu formou dotácie na rok 2018 v činnosti J1

  Pridané 18. 04. 2018

  Environmentálny fond zverejnil odpovede na často kladené otázky v súvislosti s predkladaním žiadostí o poskytnutí podpory formou dotácie pre rok 2018 (J1), ktoré nájdete v sekci... (zobraziť viac)

 • Oznámenie o dočasnom obmedzení konzultačných hodín na Environmentálnom fonde

  Pridané 11. 04. 2018

  Vážení žiadatelia o dotáciu/príjemcovia dotácie,

  dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že v termíne do 20. apríla 2018 budú možné osobné a telefonické konzultácie so zamestnancami O... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018

  Pridané 28. 03. 2018

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodn... (zobraziť viac)

 • Doplňujúca informácia pre žiadateľov o podporu formou dotácie na rok 2018 v činnostiach L4AP a L4“

  Pridané 19. 03. 2018

  V rámci rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v činnostiach L4AP a L4: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“, bol upra... (zobraziť viac)

 • Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (činnosť M1)

  Pridané 19. 03. 2018

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činnost... (zobraziť viac)

 • Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (činnosť J1)

  Pridané 19. 03. 2018

  V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činnost... (zobraziť viac)

 • Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie/úveru pre rok 2018 (činnosti: L4AP, L4 a L1)

  Pridané 26. 02. 2018

  V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu... (zobraziť viac)

 • Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2017

  Pridané 05. 02. 2018

  s termínom doručenia žiadostí do 27.04.2018 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót ... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2018,

  Pridané 24. 01. 2018

  dňa 23.01.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018. Požadované prílohy zasielajte do 06.02.2018 (vrátan... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou úveru pre rok 2018,

  Pridané 02. 01. 2018

  zverejňujeme formuláre žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2018 s termínom doručenia do 31.12.2018. Bližšie informácie a uve... (zobraziť viac)

 • Zmena organizačnej štruktúry

  Pridané 07. 12. 2017

  V zmysle zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekto... (zobraziť viac)

 • Program obnovy dediny pre rok 2018

  Pridané 13. 09. 2017

  Slovenská agentúra životného prostredia dňa 11.09.2017 sprístupnila  webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na ro... (zobraziť viac)

 • Zmena stránkových hodín Podateľne

  Pridané 23. 08. 2017

  Z technických príčin budú dňa 24. Augusta 2017 (štvrtok) stránkové hodiny Podateľne od 8:30 do 12:00.

  (zobraziť viac)
 • Zmena oprávneného obdobia v činnostiach C4 a L3

  Pridané 22. 08. 2017

  V rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 v činnostiach:
  - C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
  - L3 Zvyš... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 - aktualizácia

  Pridané 14. 07. 2017

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpor... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 - aktualizácia

  Pridané 30. 06. 2017

  Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpor... (zobraziť viac)

 • Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018

  Pridané 30. 06. 2017

  Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (je možné stiahnuť tu) ... (zobraziť viac)

 • Špecifikácie činností podpory formou úveru pre rok 2018

  Pridané 30. 06. 2017

  Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2018 (je možné stiahnuť tu) v sú... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017.

  Pridané 19. 04. 2017

  Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 na činnosti: L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejn... (zobraziť viac)

 • Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2017.

  Pridané 19. 04. 2017

  Dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z
  Environmentálneho fondu obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovy
  dediny n... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017

  Pridané 06. 04. 2017

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodn... (zobraziť viac)

 • Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017

  Pridané 20. 03. 2017

  o činnosť H2: Vypracovanie návrhov Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže s termínom doručenia do 28.04.2017. Zároveň zverejňujeme dokumenty špeci... (zobraziť viac)

 • Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu za rok 2016

  Pridané 31. 01. 2017

  s termínom doručenia do 28.04.2017 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisný... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2017,

  Pridané 27. 01. 2017

  dňa 26.01.2017 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017. Požadované náležitosti a prílohy zasielajte do 09.02.2017 (vrátane... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou úveru pre rok 2017,

  Pridané 04. 01. 2017

  zverejňujeme príručku a formuláre žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2017 s termínom doručenia do 31.12.2017.
  Bližšie informácie a ... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie pre rok 2017,

  Pridané 13. 12. 2016

  rozširujeme Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 s termínom doručenia do 15.03.2017 o činnosti:

 • Upozornenie.

  Pridané 15. 11. 2016

  Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu deratizácie v priestoroch Environmentálneho fondu dňa 18.11.2016 (piatok) bolo všetkým zamestnancom Environmentálneho fondu poskytnuté pracovné v... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia

  Pridané 24. 10. 2016

  dovoľujeme si  vás upozorniť na blížiaci sa termín na predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017. Posledný deň na pre... (zobraziť viac)

 • Aktualita 1:

  Pridané 30. 09. 2016

  Prehľad podporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4
  Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámc... (zobraziť viac)

 • Aktualita 2:

  Pridané 30. 09. 2016

  Prehľad nepodporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4
  Žiadatelia v rámci činností C4: Sanácia miest s ... (zobraziť viac)

 • Aktualita 3:

  Pridané 30. 09. 2016

  Prehľad vyradených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4

  Dovoľujeme si vás informovať , že žiadate... (zobraziť viac)

 • Oznam!

  Pridané 14. 09. 2016

  Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu konania Summitu premiérov vlád a prezidentov členských krajín Európskej únie v Bratislave dňa 16.09.2016 a s tým spojenými prekážkami v... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2017,

  Pridané 07. 09. 2016

  dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činností C5 a D6, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v

  Pridané 18. 08. 2016

  Dovoľujeme si vás informovať , že žiadateľom v rámci činností C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým  a D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť,... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činností C5 a D6, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

  Pridané 18. 08. 2016

  Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým  a D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, ... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom,

  Pridané 12. 08. 2016

  dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond dnes (12.8.2016)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej š... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia,

  Pridané 02. 08. 2016

  ďakujeme za doručenie vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpa... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia,

  Pridané 25. 07. 2016

  dovoľujeme si  dať do Vašej pozornosti blížiaci sa termín na predloženie žiadostí o podporu formou dotácie pre činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom a zá... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie a úveru na rok 2017,

  Pridané 29. 06. 2016

  Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikác... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia,

  Pridané 15. 06. 2016

  dovoľujeme si vás informovať, že v súlade s § 4 ods. 1 písm. a)  zákona   č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Environmentálny fon... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia,

  Pridané 27. 04. 2016

  z dôvodu plánovanej odstávky dodávky elektrickej energie v budove sídla Environmentálneho fondu dňa 28. 4. 2016 (štvrtok) nebude možné spracovať vaše žiadosti, e-mailovú komunikáci... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia,

  Pridané 17. 03. 2016

  dovoľujeme si vás informovať, že v súlade s § 4 ods. 2 zákona  č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Environmentálny fond rozširuje Špecifik... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

  Pridané 08. 03. 2016

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodn... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

  Pridané 08. 03. 2016

  Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnos... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

  Pridané 08. 03. 2016

  Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese  formálnej kontroly:  

  a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzv... (zobraziť viac)

 • Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2016

  Pridané 08. 03. 2016

  dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovy dediny na rok 2016... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

  Pridané 08. 02. 2016

  Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli dnes odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci ... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

  Pridané 08. 02. 2016

  Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkoná... (zobraziť viac)

 • Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí v rámci činnosti L2

  Pridané 08. 02. 2016

  Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí:

  a) z dôvodu nezaslania požadovaných doklad... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2016,

  Pridané 04. 01. 2016

  dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond dnes (04.01.2016)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre ro... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia o podporu formou úveru pre rok 2016,

  Pridané 31. 12. 2015

  dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond zverejnil formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2016, prílohy týchto žiadostí a Príručku pre žiadateľov o poskyt... (zobraziť viac)

 • Oznam!

  Pridané 23. 12. 2015

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že stránkové hodiny a pracovný čas na Environmentálnom fonde bude dňa 23.12.2015 a 31.12.2015 skrátený do 12:00 hod.

  (zobraziť viac)
 • Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2015 v rámci činnosti L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania,

  Pridané 04. 12. 2015

  dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes, t. j. 04. 12. 2015, boli odoslané Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015. Termín na doplnenie nami požadov... (zobraziť viac)

 • Vážení žiadatelia,

  Pridané 09. 11. 2015

  ďakujeme za doručenie Vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Špecifikácie činností pre rok 2016. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše žiadosti sú zaregistrované a v blízkej dobe začne kontr... (zobraziť viac)

 • Nová webová stránka Environmentálneho fondu

  Pridané 01. 11. 2015

  Nový web prináša jednoduchšiu a rýchlejšiu orientáciu. Je prehľadnejší, s priamym zameraním na špecifickú problematiku a postupy pri získavaní podpory pre vaše environmentálne projekty. 

  ... (zobraziť viac)